Berichten

Kies voor handhaving
met knalsensoren

Sinds 2013
(!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en
milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken.
De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp
hoog op de agenda staat en terecht!
In 2013
schreef ik een blog met de titel: 
Stop met particulier vuurwerk!
Deze
blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in
Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde
argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die
het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt
het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs
CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste
twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog
als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen
die in vuurwerk zitten

Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden
aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door
goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar
die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit
Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig
jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen.
Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de
meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of
ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon
werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen
kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De
aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de
melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan
worden. 

Zelf gekozen
knalvrije zone
In
Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten
een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij
voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark
voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel
dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer
daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze
afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De
echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de
politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding
is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op
die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk.
 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie
heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen
om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en
knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die
niet meer kunnen kopen.
Door
de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen
hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot
grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het
gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur
iets niet-leuks wordt’.
Illegaal
vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te
onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet
meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is
ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels
hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!)
knalvuurwerk te willen.
Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van
burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
‘Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door
wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen’, aldus Spies die
stelt: ‘De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo
snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.’
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een
algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. ‘Ik vind
dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel
van het siervuurwerk.’
Kabinet en Gouda aan zet

Het is nu
aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud
en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn
als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie
vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.