Berichten 

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.In 2013 voerde ik al een pleidooi om het particulier vuurwerk te gaan verbieden en sinds die tijd is de discussie op allerlei niveaus doorgegaan.

Bederfgoed

Het lijkt erop dat zeker voor knal vuurwerk er steeds minder maatschappelijk draagvlak is en je bent eigenlijk een “loser” als je dat nog afsteekt, net als iemand die nog rookt…

Oogarts Tjeerd de Faber zegt het nog krachtiger:


Landelijk verbod

Steeds meer gemeenten pleiten voor gebiedsverboden en ook de roep om een totaal verbod wordt steeds luider.

Een landelijk verbod zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar toch zijn er genoeg argumenten om dat na te streven!

Natuurlijk kan je om te beginnen kiezen voor gebiedsverboden, maar het nadeel daarvan is dat er sprake moet zijn van overlast en de politie vaak geen capaciteit heeft om te handhaven, waardoor het leidt tot symbool politiek en dat moeten we met elkaar niet willen.

Onlangs rakelde de Partij voor de Dieren de discussie in Gouda weer op, maar het was feitelijk een herhaling van zetten.

De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. Gaan de gemeenten allemaal naar Den-Haag kijken of daar een besluit hierover wordt genomen of steken ze zelf de koppen bij elkaar en doen ze een gezamenlijk voorstel richting Den-Haag?

Voor de duidelijkheid, ik voer geen persoonlijk hetze tegen vuurwerk en kan er ook erg van genieten, maar er zijn gewoon sterke argumenten om in ieder geval particulier vuurwerk aan banden te leggen:

Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht vuurwerk voor het milieu is.

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Verbod

Een meerderheid in Nederland is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden…
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds – ondanks 60.000 handtekeningen – niet in behandeling genomen om procedurele redenen…
Manifest
Inmiddels is er een “Vuurwerk Manifest” gelanceerd dat streeft naar een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk.
In 1,5 week zijn hiervoor al honderd supporters, waaronder politieke partijen, maar ook de Artsenfederatie KNMG en de landelijke Huisartsen Vereniging. Tevens steunen inmiddels al zo’n 4.500 particulieren het initiatief.

Volgens het Manifest staat het vieren van Oud en Nieuw niet in verhouding tot het letsel en de schade die het oplevert.

De branchevereniging van vuurwerkimporteurs vindt dit initiatief zoals verwacht onzin, maar ik zie het toch als een uiting van groeiend verzet.
Centraal vuurwerk op terrein Koudasfalt

Wat – zeker op korte termijn – kan worden besloten, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan – zeker ook vanuit financieel oogpunt – door verschillende partijen moeten worden georganiseerd en financieel gedragen, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest “rumoerige” buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda – samen met andere gemeenten in het Groene Hart – een duidelijke stap en gaan ze hier serieus werk van maken, ook richting de landelijke politiek.
Op lokaal niveau kan zolang er geen landelijk verbod van kracht is, een verandering tot stand worden gebracht als er gericht campagne wordt gevoerd, waarbij te denken valt aan:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie, bijvoorbeeld het terrein van Koudasfalt, met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor het zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buurt vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).
Laten we ons met elkaar inzetten voor een verandering in ons vuurwerk gedrag!

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2016!