Berichten


Het college heeft deze week een memo laten uitgaan over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda en die informatie wil ik jullie niet onthouden.

Verlenging lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. De volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 4 januari tot 10 januari 2021 zijn 13.798 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief, dat is hetzelfde percentage als vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.524 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 29 personen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Rond de feestdagen bleef het aantal positieve testuitslagen gelijk aan de piek van voor de lockdown, ondanks de strengere maatregelen. Nu de feestdagen voorbij zijn, ziet de GGD voor het eerst een daling in het aantal testafnames. Het percentage positieve testen daalt alleen nog steeds niet. De effecten van de harde lockdown zijn beperkt zichtbaar in de cijfers.

Vaccinatie

Op vrijdag 15 januari a.s. start de GGD Hollands Midden met het vaccineren van zorgpersoneel. Op dit moment zijn bijna alle beschikbare plekken in onze regio ingepland.

De GGD Hollands Midden ontvangt veel telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Zij willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren. Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD heeft alleen antwoord op vragen over de bijwerkingen en de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad geeft nog advies over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas dan weet de GGD met welk vaccin zij gevaccineerd worden.

Mutatie coronavirus Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

De laatste weken is er veel aandacht voor de coronamutatie uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De GGD Hollands Midden houdt de situatie goed in de gaten en onderzoekt testafnames op deze nieuwe varianten.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Cijfers dinsdag 12 januari 2021

  • Aantal coronapatiënten niet op IC: 25
  • Aantal coronapatiënten op IC: 7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week zijn er meer boetes uitgeschreven voor mensen die, op de plaatsen waar het verplicht is, geen mondkapje dragen. In totaal zijn er door de BOA’s 27 boetes uitgeschreven, het merendeel voor het niet dragen van een mondkapje. Er zijn tevens 10 formele waarschuwingen gegeven. Daarnaast zijn er 56 waarnemingen geweest waarbij vaak de aanwezigheid van de handhavers voldoende was om de overtreding te doen stoppen. Wel merken de handhavers dat het publiek steeds vaker negatief staat tegenover de handhaving van de coronaregels. Zodra ze zelf worden aangesproken vinden ze een boete overdreven of onterecht. Dit heeft ook al geleid tot twee aanhoudingen de afgelopen dagen.

De winkels houden zich over het algemeen nog steeds keurig aan de afspraken. Dit geldt ook voor de horeca. Enkel bij het afhalen vormde zich soms een oploop van mensen mede door het ter plaatse nuttigen van een consumptie. Deze horecaondernemers worden hierop aangesproken.

Vaccinatie campagne

Op 6 januari is de allereerste coronavaccinatie gezet in Veghel.

Rol GGD bij uitvoeren vaccinatiestrategie

Anders dan in de eerste periode van deze pandemie is ervoor gekozen een strakke landelijke regie te voeren op de gehele campagne. Dat betekent dat de GGD HM relatief weinig invloed heeft op de vaccinatiestrategie. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke projectdirectie vaccinatie genomen. 

De vaccinatiestrategie is inmiddels bekend. De roadmap vaccinatiestrategie van de rijksoverheid geeft de samenvatting. Hierin wordt de volgorde van vaccinatie bepaald en aangegeven welke partij dit gaat uitvoeren. De snelheid van vaccinatiecampagne wordt daarbij bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins (leveringsdata en hoeveelheden). Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog diverse onzekerheden zijn.

Centrale locaties

De vaccinaties door de GGD worden uitgevoerd vanuit centrale locaties. Voor de eerste doelgroep zorgmedewerkers gebeurt dit op één centrale locatie in Hollands Midden, ECC in Leiden. Dit omdat het pfizer-vaccin niet in kleine hoeveelheden kan worden verspreid en na ontdooiing beperkt houdbaar is.
Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen voor de locatie die het beste uitkomt. GGD Hollands Midden vaccineert vanaf 15 januari in de locatie ECC Holiday Inn aan de Haagse Schouw in Leiden. Er is door de minister bepaald dat er in deze eerste fase maximaal 25 GGD-locaties in heel Nederland kunnen zijn. Dit levert reisafstanden op, de werkgevers faciliteren dit voor hun medewerkers. Om de bereikbaarheid met OV de verbeteren is er vanaf Station Leiden elk kwartier een pendelbus naar de vaccinatielocatie en terug (corona-proof). De aantallen vaccinaties per dag gaan na de eerste weken snel oplopen. De campagne wordt in volgende fases al snel dermate omvangrijk dat er meer locaties nodig zijn.

Inmiddels is duidelijk dat het niet haalbaar zal zijn om in alle gemeenten een locatie te openen. Dit vanwege logistieke overwegingen en ook omdat de centrale functies op zo’n locatie, met name de functie van medisch eindverantwoordelijke artsen, beperkt beschikbaar zijn.

Locaties in Hollands Midden en Gouda

De aanpak is nu als volgt:

  1. 1)  De locatie ECC voor Leiden e.o., blijft gehandhaafd tot het einde van de vaccinatiecampagne.

  2. 2)  Voor 1 februari worden in Gouda en Alphen aan den Rijn twee grote vaccinatielocaties ingericht. In Gouda zal de Dick van Dijk Hal worden ingericht als centrale vaccinatielocatie.

  3. 3)  Als deze 3 hoofdlocaties ingericht zijn, worden vier kleinere locaties ingericht. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt.