BerichtenDe licentie van Stichting
Regionale Omroep Gouwestad
als lokale omroep eindigde op 6 mei 2017. Zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media (GoudaFM) een
aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Volgens de
Mediawet kan er maar één lokale omroep worden aangewezen. 
De gemeenteraad adviseert het CvdM. Omdat de besluitvorming enige tijd duurt is de bestaande licentie met enige maanden verlengd.
Samenwerking mislukt

De Mediawet schrijft voor dat
wanneer er sprake is van meerdere kandidaten voor de licentie, het college van
BenW moet proberen om samenwerking tussen de partijen te realiseren. ,,Onder
begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Jan Löwik is daarom door beide
omroepen overleg gevoerd over de mogelijkheden om Gouwestad en Gouda
Media samen te voegen.
Helaas is gebleken dat er geen overeenstemming
bereikt kon worden over een gemeenschappelijke visie op de inrichting van de
lokale omroep, en de weg daar naar toe”, aldus de toelichting van de gemeente
Gouda. Gouwestad wilde een nieuwe constructie waarin beide omroepen zouden opgaan, terwijl GoudaFM haar eigen format niet wilde opgeven.
Presentaties

Op 6 september mochten zowel Gouwestad als GoudaFM een presentatie verzorgen voor de Goudse gemeenteraad en beide omroepen hadden hun best gedaan en kwamen met mooie en aansprekende plannen voor de toekomst.

Verschillen waren ook goed waarneembaar: Veel vrijwilligers van Gouwestad op de publieke tribune 
Gouwestad

Gouwestad was met een grote groep vrijwilligers duidelijk zichtbaar en hoorbaar aanwezig en uit de presentatie bleek ook de de ruim 100 vrijwilligers het fundament van deze omroep vormen. Ze zijn echt een team en kiezen bewust voor het werken bij Gouwestad. Ze hebben al aangegeven niet naar GoudaFM over te stappen als Gouwestad haar licentie zou verliezen. De omroep houdt dan wel op te bestaan, want ze willen niet commercieel gaan.

Op dit moment produceert Gouwestad jaarlijks een indrukwekkend aantal producties:
1.000 Radio live geproduceerde programma’s
5.000 Actuele nieuwsberichten op de radio
   365 dagen de kabelkrant
   200 TV items (4 per week)
    24  Locatie uitzendingen (live)

Speerpunten voor de komende 5 jaar zijn:
– inzetten op nieuwe media
– intensiveren uitzendingen via internet en social media
– open platform voor Gouwenaars om eigen nieuwsberichten te plaatsen
– meer programma’s in samenwerking met Goudse instellingen
– kabelkrant doorontwikkelen
– meer locatie uitzendingen
– uitbouwen samenwerking met lokale omroepen in de regio
– kwalitatief versterken en uitbouwen van doelgroep programma’s
– verhogen van de kwaliteit van de medewerkers
– vergroten van het aantal vrijwilligers van 118 naar 150

Cijfers van GoudaFM


GoudaFM
Er waren – voor zover ik heb kunnen waarnemen – slechts enkele vrijwilligers in de raadzaal en deze omroep werkt zonder meer maar met een relatief kleine groep van 30 vrijwilligers. Toch is dat blijkbaar voldoende, want Garro Wiersema hanteert naar eigen zeggen een wachtlijst. Toch wel een opmerkelijke uitspraak.
GoudaFM wil graag de licentie bemachtigen om ook op het FM kanaal de komende 5 jaar te kunnen gaan uitzenden en ziet de licentie als een erkenning voor haar prestaties als omroep. Uiteraard is de vergoeding van ruim €40.000,- per jaar, die je als lokale omroep ontvangt, ook meer dan welkom bij GoudaFM. Mocht ze de licentie niet verkrijgen, dan gaat deze omroep haar plannen toch verwezenlijken, maar minder snel.

De plannen van deze omroep voor de komende 5 jaar zijn:
– als omroep bereikbaar via alle mediakanalen die bewoners gebruiken
– uitzenden via FM, DAB+, internet, Facebook, YouTube, Twitter etc.
– niet één programma voor iedereen, maar kanalen per doelgroep naast een hoofdkanaal
– verschillende kanalen zijn: 
–Oudere kanaal (die mag eventueel Gouwestad gaan invullen als ze de licentie verliezen geeft GoudaFM aan)
— Religieplein
— Sportplein (opvallend is dat Gouwestad niet expliciet werd genoemd om dit kanaal eventueel te mogen gaan invullen, terwijl ze op dit gebied veel ervaring heeft)
College en raad moeten keuze maken
De gemeenteraad zal nu in haar advies
aan het CvdM een voorkeur voor één van de twee partijen moeten uitspreken. Om
een objectieve keuze mogelijk te maken zijn er criteria door de gemeenteraad vastgesteld. De VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland)
adviseren bij meer gegadigden de volgende criteria:
 
Brede gerichtheid, ook onder
jongeren
 
Aanwezigheid van markt-,
luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
 
Samenwerking met lokale
partners/organisaties
 
Afstemming met andere omroepen en
media-initiatieven

De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze een keuze wil maken op
basis van concreet voorstel (besluit) door het college. Het college
neemt uiterlijk 20 september een besluit en de gemeenteraad op 25
oktober. De raad zal een gemotiveerd advies aan het CvdM uitbrengen.