Berichten

Gouda – Volgende week woensdag neemt de Goudse gemeenteraad een besluit over de zendmachtiging. Wordt het RTV Gouwestad die de licentie al 37 jaar in bezit heeft of wordt het de nieuwe omroep van Gouda FM
Tijdens het debat vorige week bleek een kleine meerderheid de voorkeur te geven aan Gouwestad als lokale omroep. De raad volgt hiermee het advies van BenW, die Gouwestad de licentie wil geven en niet aan GoudaFM. Wel moet de omroep wat de raad betreft flink vernieuwen, zo werd wel duidelijk tijdens het debat. Opvallend was het pleidooi van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief. Hij vindt dat de nieuwe omroep met een fris geluid een kans verdient. “GoudaFM is meer bezig met vernieuwende mogelijkheden. Deze moderne aanpak verdient meer vertrouwen,” aldus Weeber. Daaroverheen kwam Jan de Koning van GemeenteBelangenGouda (GBG) die het roerend met Weeber eens was. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop, door de organisatiestructuur van RTV Gouwestad ernstig in twijfel te trekken. “Het is Gouwestad niet gelukt een verdienmodel op te zetten en is volledig afhankelijk van subsidie,” aldus Jan de Koning. “De organisatiestructuur is niet helder door de verschillende stichtingen en ook weigert Gouwestad de jaarcijfers openbaar te maken. Ook kan ik nergens het eigen vermogen van Gouwestad terug vinden. Ik wil dit eerst goed uitgezocht hebben, alvorens een beslissing te nemen.”
Volgens wethouder Daphne Bergman wordt er een verkeerd beeld geschetst als zou Gouwestad de jaarcijfers achterhouden. “Jaarlijks legt Gouwestad verantwoording af ten aanzien van de subsidie. De jaarrekeningen zijn ook niet vertrouwelijk.” Theo Krins (CU) vindt het onbegrijpelijk dat er gediscussieerd wordt over zaken die niet tot de criteria behoren. Hij wees vooral op het succes van de brede programmering van Gouwestad. GBG en GoPo blijven tegen het verlenen van de zendmachtiging aan Gouwestad en wisten ook de VVD aan het twijfelen te krijgen. “Ik heb een onderbuikgevoel omdat we een incompleet beeld hebben gekregen,” aldus fractievoorzitter Ronald Verkuijl. “Ik verwacht echt meer zekerheid van Gouwestad.” Inmiddels zijn partijen op hun wenken bediend en zijn alle stukken, die van belang worden geacht, beschikbaar gesteld. “Wij vinden het schrijnend dat partijen denken dat wij iets te verbergen hebben. In tegenstelling tot BV’s hoeven stichtingen hun jaarcijfers niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn altijd een transparante organisatie geweest. Niets is bij ons geheim,” stelt voorzitter Henk Hoogmoed in een reactie.
Noot op persoonlijke titel
Nu alle stukken op tafel liggen, is het nog maar de vraag of GBG zijn standpunt wijzigt. Zoals bekend is Theo Lucas burgerraadslid voor GBG en betrokken bij het mediabedrijf dat in de race is voor de zendmachtiging. Een burgerraadslid heeft dan wel geen stembevoegdheid, hij kan wel invloed uitoefenen. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze belangenverstrengeling van invloed zal zijn op het stemgedrag.
Goudse Post / Marianka Peters wo 18 okt 2017, 10:06 
Na de presentatie door Gouwestad en GoudaFM op 6 september jl. heeft het college aan de hand van de vooraf gestelde criteria besloten om de licentie voor de lokale omroep aan Gouwestad te gunnen. 

Deze week was er een raadsdebat en was het aan de raadsfracties om een keuze te maken.

Op 25 oktober neemt de gemeenteraad formeel een besluit en dat zal dan als advies naar het Commissariaat voor de Media gaan die het definitieve besluit neemt. De zendmachtiging geldt dan voor een periode van 5 jaar.
Brede doelgroep

De belangrijkste reden voor het college om voor Gouwestad te kiezen is dat deze omroep een meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan (BPO) heeft en de zekerheid heeft van een brede doelgroepen programmering, aangezien dat nu al realiteit is.

Voor de ChristenUnie is het voorstel van het college belangrijk, omdat het college goed in staat is geweest om op basis van aanwezige expertise een inhoudelijke afweging te maken. Als raad moeten we ons vooral baseren op gesprekken met betrokkenen, de presentaties inclusief de beleidsvoornemens en zoals gezegd, het besluit met toelichting van het college.

Vrijwilligers van Gouwestad in de Raadszaal

Ambitieus

Het staat buiten kijf dat beide omroepen ambitieus zijn en een geheel eigen plek hebben in Gouda. 
GoudaFM heeft veel plannen en wil ook heel bewust inzetten op verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben ze dan uiteraard het hoofdkanaal. Wat in hun nadeel is, is dat dit allemaal nog plannen zijn en de realisatie ook nog eens een grote investering vraagt, zowel in menskracht als financieel. Dat maakt dat Gouwestad, die al een brede doelgroepen programmering kent en een grote groep vrijwilligers heeft, op dit punt duidelijk in het voordeel is.
Andere criteria zijn – naast de wettelijke criteria waaraan beide omroepen voldoen – niet meegewogen of leverde geen duidelijke winnaar op, zodat we – uitgaande van de aanvullende criteria, vooral iets moeten vinden van het doelgroepenbeleid en de meer diverse samenstelling van het BPO.

Het feit dat Gouwestad een bestaande organisatie heeft die aan de vereiste criteria voldoet, waaronder de vereiste diversiteit aan doelgroepen, en dat niet op basis van ambities nog moet gaan realiseren weegt voor ons zwaar. 

Uitdagingen

Gouwestad heeft echter nog wel de nodige uitdagingen, aangezien GoudaFM absoluut verder is als het gaat om toepassing van moderne media en algehele presentatie. Wat dat betreft blijft het jammer dat het niet gelukt is om beide omroepen om te vormen tot één nieuwe omroep. 

Keuze voor Gouwestad 

Maar goed, we moeten als raad tot een keuze komen en de fractie van de ChristenUnie heeft besloten het voorstel van het college te steunen en dus voor Gouwestad te kiezen.

Onze argumenten hiervoor zijn:
  • bestaande brede doelgroepen beleid, waarbij in het bijzonder de sportprogramma’s en Kerk in de Buurt in Gouda bijzonder worden gewaardeerd;
  • een bestaande grote vrijwilligersorganisatie die dat beleid mogelijk maakt en 
  • door deze vele vrijwilligers kan Gouwestad ook extra / nieuwe initiatieven eenvoudiger implementeren;
  • GoudaFM heeft aangegeven haar ambities ook zonder een licentie voor lokale omroep te gaan verwezenlijken, alleen minder snel;
  • De keuze voor Gouwestad betekent daarmee dat beide omroepen blijven bestaan en elkaar scherp kunnen houden. Wat ons betreft een prima situatie;
  • Als de licentie naar GoudaFM gaat, zal Gouwestad stoppen. Daarmee gooien we veel “lokale omroep kapitaal” weg en kunnen vele vrijwilligers hun talenten niet meer inzetten voor de lokale omroep, temeer daar ze niet bereid zijn om in dat geval over te stappen naar GoudaFM.

Financien

Opvallend was dat tijdens het debat door GBG en Gouda Positief de financiën aan de orde werd gesteld en daarbij steun kregen van VVD en Partij voor de Dieren.
Gouwestad werd verweten niet transparant te zijn over de financiën, terwijl de jaarrekeningen (mits daarom was verzocht) in het Huis van de Stad gewoon in te zien waren. Daarbij is het ook van belang te realiseren dat de financiën ieder jaar grondig worden gecontroleerd door het Commissariaat van de Media en ook de gemeente Gouda jaarlijks een controle uitvoert.

Bijzonder was dat ze de financiën van GoudaFM geen reden voor een debat vonden, terwijl daar best vraagtekens bij te zetten zijn.

Het meest storende aan deze discussie was echter dat – op basis van een raadsbesluit (!) –  de financiën geen criterium voor de toetsing is. Al met al vond ik het niet getuigen van professioneel gedrag.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de de vier genoemde fracties zich verder verdiepen in de financiën… 
Duidelijk is in ieder geval dat een raadsmeerderheid voor Gouwestad gaat kiezen op 25 oktober!