Berichten

De Bibliotheek Gouda, de Chocoladefabriek, is op 27 november jl. uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland. De verkiezing werd georganiseerd door Bibliotheekblad waarbij de uitslag voor 50% is bepaald door een vakjury en voor 50% door publieksstemmen.
De blije directeur Nan van Schendel
Beste Bibliotheek
De vakjury roemt het karakter en de sfeer van de Bibliotheek: “De Beste Bibliotheek van Nederland is Gouda, naar oordeel van stemmers en de jury. De Chocoladefabriek sprankelt en geeft werkelijk nieuwe betekenis aan het begrip Bibliotheek. De Chocoladefabriek vormt een ideale plek, voor inwoners van Gouda en voor andere Bibliotheken om inspiratie op te doen. Het is de unanieme winnaar naar oordeel van de vakjury met de meeste publieksstemmen (27,4%).”

De Bibliotheek nam in februari 2014 zijn intrek in de Chocoladefabriek. Deze locatie valt niet alleen op door de prachtige bibliotheek, maar ook door o.a. Kruim, waar je een heerlijk kop koffie kunt drinken, maar ook een prima maaltijd kunt krijgen en uiteraard de Drukkerswerkplaats.


Sinds de opening is hard gewerkt aan het ‘heruitvinden’ van de Bibliotheekfunctie. Directeur Nan van Schendel: “Het is meer dan fantastisch dat onze ommezwaai van de klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar men KENNIS maakt, zo enthousiast ontvangen wordt. Daarbij is het een geweldige beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren, rondom de verhuizing en de realisatie van de Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek. Hartelijk dank aan iedereen die op ons gestemd heeft en iedereen die campagne heeft gevoerd!”

Kijk naar dit filmpje voor een leuke impressie!

Beste Binnenstad
Het feit dat Gouda nu de beste bibliotheek van Nederland heeft is al heel bijzonder, maar daarnaast hadden we eerder dit jaar ook al de prijs van Beste Warenmarkt en Beste Binnenstad binnengehaald.
Volgens mij heeft nog geen stad in Nederland deze drie prijzen in één jaar weten binnen te halen en laten we daarom blij zijn met deze erkenning voor onze stad en het met elkaar vieren.
“Bij de verkiezing van Beste Binnenstad prijst de jury de inzet van Gouda om nieuwe ondernemers aan te trekken. Hiervoor heeft de gemeente een innovatief online magazine (www.gouda-magazine.nl) ontwikkeld waarin lokale ondernemers Gouda aanprijzen. 
Door het organiseren van verschillende kleine maar ook grote evenementen verspreidt Gouda het DNA van de stad op een goede manier. Daarnaast prijst de jury de stad voor de integrale visie op cultuur. In de afgelopen twee jaar zijn de Chocoladefabriek, Garenspinnerij en de Lichtfabriek ontwikkeld als nieuwe hotspots in de stad. Ook op andere binnenstedelijke thema’s heeft Gouda een positieve ontwikkeling meegemaakt binnen een periode van twee tot drie jaar. Denk aan de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en de aanpak van leegstand in de aanloopstraten met als resultaat een teruggang van 15% naar 6%. Een goede samenwerking met alle relevante partijen in de binnenstad is de basis van het succes.”


De oorkonde van Beste Binnenstad / links: wethouder Daphne Bergman
Trots
Ofschoon ik heel goed besef dat er ook (terechte) zorgen zijn in Gouda, bijvoorbeeld over de veiligheid, moeten we deze positieve zaken niet vergeten. 
We zijn in Gouda heel goed in staat om aan te geven wat niet goed gaat, maar laten we ook genieten van alle waardering die onze stad krijgt. Want Gouda is echt een geweldige stad; een stad om trots op te zijn!