Berichten

Al sinds november 2017 is er een burgerinitiatief
die zich inzet voor de komst van een nieuwe poort van de binnenstad. Ik schreef
er toen ook al een
blog
over. Deze poort moet komen boven het Kleiwegplein. Nu lijkt de kans dat deze
poort er gaat komen inmiddels gering….. In deze blog meer over dit initiatief,
de reactie van het college en hoe we als ChristenUnie fractie hiernaar kijken.

Het verlichtingsplan voor de Kleiweg; een nieuwe poort van de
binnenstad
 
Oriëntatieavond november 2017

Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van
het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te
komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Dit ook naar
aanleiding van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Die
uitdaging werd opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno
Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat op steun kan rekenen van het wijkteam
Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen.
Van het idee is een trailer “een nieuwe
poort in de binnenstad’ gemaakt. Ook heb ik als raadslid op een oriëntatieavond
de gemeenteraad in november 2017 meegenomen in de meerwaarde van het investeren
in de kwaliteit van openbare ruimte.


College
ziet nieuwe poort niet zitten

Nog voordat het burgerinitiatief
kon gaan regelen nam de gemeente al een afwijzende houding aan, terwijl de hoofdgedachte juist zo goed is,
investeer meer in de openbare ruimte, dit kan het verblijf in de stad
aangenamer maken. Denk aan steden als Rotterdam en Leeuwarden die hier wel oog
voor hebben. Een belangrijke reactie op vragen die de ChristenUnie fractie
stelde was de volgende:

Het college erkent het feit dat het Kleiwegplein
een belangrijke stadsentree is, maar constateert tevens dat het vooral een druk
verkeersknooppunt is en daarmee geen echt plein. Het is geen aantrekkelijke
verblijfsruimte omgrensd door fraaie (plein)bebouwing. Het verlichtingsobject suggereert
dat de plek de moeite waard is om te accentueren. Dat is niet het geval, in
tegendeel, het voorstel accentueert juist het minst aantrekkelijke aspect
daarvan. De inzet zou onzes inziens gericht moeten zijn op het brengen van rust
in de openbare ruimte door deze aantrekkelijker te maken door heldere routes
voor het langzaam verkeer, zoals overstekende fietsers en voetgangers met als
doel dat het onvermijdelijke knooppunt van wegen minder als een hinderlijk
obstakel wordt ervaren en gezien, maar juist meer als onopvallende, aangename
en verbindende schakel tussen station en binnenstad.

Volgens mij zou bovenstaande argumentatie dus juist
betekenen dat het toevoegen van een bijzondere verlichtingspoort op een plek die
elke Gouwenaar kent, juist kan helpen bij het realiseren van een aangename
verbindende schakel tussen station en binnenstad. Op dit moment is het voor
toeristen die met de trein naar Gouda komen niet gelijk duidelijk waar de
binnenstad is. Dit herkenningspunt zou daar juist een belangrijke bijdrage aan
kunnen leveren.

De overige vragen die we als
ChristenUnie fractie stelden en antwoorden die werden gegeven kunt u
hier
lezen.


Reactie van ChristenUnie
fractie in gemeenteraad

De laatste raadsvergadering heb ik nogmaals laten weten dat
we ons als ChristenUnie fractie niet kunnen vinden in de reactie van het
college op dit breed gedragen burgerinitiatief:

We kijken anders aan tegen de afweging van de veiligheidsaspecten
en vinden een impuls in de kwaliteit van het Kleiwegplein met het toevoegen van
een verlichte poort een kans die met beide handen had moeten worden aangegrepen.
Daarbij denken we dat de gemeente meer zou moeten meedenken en zoeken naar
kansen om wellicht in aangepaste vorm wel iets te doen met de kennis, energie
en mogelijke cofinanciering die vanuit dit burgerinitiatief kan ontstaan. Hiermee
kan dan wel een hogere ambitie van kwaliteit in de openbare ruimte worden bereiken.
De bereidheid om mee te denken is bij de betrokkenen niet ontdekt in dit
dossier.


Tot slot
Wellicht dat dit initiatief toch
nog leidt tot een mooie impuls voor Gouda. Daarbij zou het fijn zijn dat meer
wordt gekeken naar hoe je dit soort kwaliteitsimpulsen en eventuele cofinanciering
kan benutten voor je stad!  Desnoods op
een andere plek…. Dat is een fijnere houding en daar kom je denk ik verder mee
als Gouda, dan gelijk aan te geven niet voor dit idee van een burgerinitiatief open
te staan.
Wat vindt u?