Berichten

“Tekeningen” (Leslie Nagel)

In Gouda is het in deze tijd volop genieten van diverse activiteiten rond het thema licht. Op zaterdag 19 december was er Candlelight Shopping, waarbij de winkels tot 21.00 open waren en er ook nog wat kramen op de markt waren blijven staan. Ook waren er een aantal activiteiten georganiseerd.
Er was van de “candles” echter niet zo veel te zien, maar het was wel gezellig in de stad, al had het in mijn ogen wel wat drukker gemogen. Je miste ook iets “groots” om mensen aan te trekken Het was meer een extra koopavond.

“Lumokinese” (Mike Rijnierse en Willem Marijs)Halencinaties

Daarnaast presenteert De Firma van Drie tot 27 december (dagelijks van 17.00 -21.00 uur, uitgezonderd 25 december) in het o.a. het Weeshuis fraaie lichtkunst. Het is echt de moeite waard om hier heen te gaan en even te genieten van deze kunst.
Meer informatie vind je op: www.firmavandrie.nl/lichtkunstgouda

Uitgelicht en aangelicht

Uiteraard zijn de Goudse Glazen (St.-Janskerk) weer uitgelicht en is het stadhuis op de Markt weer aangelicht. Ik moet zeggen dat ik het aanlichten dit jaar weer erg fraai vind en met de muziek erbij – die helaas regelmatig wordt overstemd door de geluidsinstallatie van de ijsbaan – maakt het helemaal af.
De belangstelling voor dit fenomeen is minimaal en wat dat betreft snap ik dat het college hiermee gaat stoppen. Toch zal ik het gaan missen, maar goed, blijkbaar vinden de meeste mensen er weinig bijzonders meer aan.

Als u al dit fraais nog niet hebt bewonderd, dan adviseer ik u dat om dit nog wel te gaan doen. Het is echt de moeite waard en dan wordt het gelijk wat drukker in de avonduren in onze stad 🙂Bruisen

Het blijft jammer dat er zoveel goede initiatieven in de stad worden genomen, maar dat de drukte in de binnenstad in de avonduren beperkt blijft tot de ijsbaan. Ik denk dat we echt ons licht moeten opsteken bij andere steden om na Kaarsjesavond wat langer de toeristen in onze stad te kunnen boeien rond de kerstdagen. Wat mij betreft moet het op en rond de markt in de avonduren wat meer gaan bruisen en het echt een kerstsfeer gaan uitstralen. Dat trekt toeristen en is goed voor de lokale economie! Ik heb begrepen dat de kerststallen – die nu op het terrein bij het station stonden – volgend jaar naar de Markt gaan. Als dit inderdaad zo is, is dat beslist een stap in de goede richting en als de ijsbaan rond het stadhuis kan worden gerealiseerd zal dat ook absoluut als een magneet gaan werken.

Voor nu wens ik u gezegende kerstdagen toe!

“Uhuh” (Mieke de Haan)

“Cube” (Mike Rijnierse en Rob Bothof)

“Cercles” (Ruby Horstman)

“Moeder en zoon”

“Gezin”

“Skizo Faces” (Ruby Horstman)

“Lightseqfences” (Panagiotis Tomaras)

“Silencio Profundo”  (Anna Lange)

CANDLELIGHT SHOPPING

De lekkerste oliebol van 2015?

Fraai zicht op de Zeugstraat
Op 11 december was de 60e editie van Kaarsjesavond in Gouda. Ieder jaar komen hier vele duizenden bezoekers op af en het is altijd weer een mooie gebeurtenis, waarin op allerlei manieren wordt stilgestaan bij de betekenis van kerst. Er zullen maar weinig plaatsen in Nederland zijn waar ieder jaar door de burgemeester het kerstevangelie wordt voorgelezen.
Kari Anne Sand (foto: Marianka Peters)
Dit jaar maakten we voor het eerst kennis met de nieuwe burgemeester van Kongsberg, mevrouw Kari Anne Sand, die de lichtjes van de door hen geschonken kerstboom aandeed.
Burgemeester Milo Schoenmaker
Gruwelijke beelden
2015 was in de wereld een veelbewogen jaar en burgemeester Milo Schoenmaker blikte daar terecht op terug. 
Ik citeer: “De kerstperiode is een periode van saamhorigheid, vrede en verbondenheid. Het is een moment om met familievrienden en kennissen samen te zijn stil te staan bij de vriendschappen en warmte en liefde te ervaren. Een feest van licht.
Deze tijd staat daarmee in schril contrast met wat er eerder dit jaar is gebeurd, op diverse plekken in de wereld. Gedreven door oorlog en geweld zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen, vaak in kleine bootjes op zoek naar vrede en rust, naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Europa, Nederland en ook Gouda hebben met de opvang van deze mensen te maken. Het is aan ons allen dat voor alle betrokkenen op een zo goed mogelijke manier te organiseren.


Het afgelopen jaar hebben we ook de gruwelijke beelden en verhalen van terreuraanslagengezien, zoals half november in Parijs. Gebeurtenissen die iets met ons doen, angst en boosheid oproepen bij heel veel mensen. 
Maar er kwam, dames en heren, na die gebeurtenis ook een golf van solidariteit op gang, die de hele wereld over ging. Een tegenbeweging, een beweging van wereldwijde verbondenheid, tussen mensen, ongeacht hun afkomst en geloof. Een beweging waaruit blijkt dat geweld en extremisme het niet, nooit, winnen van vrijheid en menselijkheid. 
En dat geeft moed, hoop en vertrouwen. Ik zie onze bijeenkomst hier als een teken van die hoop, van die moed en dat vertrouwen. De saamhorigheid die wij hier tentoonspreiden geeft warmte en laat zien dat wij met elkaar sterker zijn dan wat dan ook. Neem dat straks mee naar huis en denk eraan, iedere keer als u langs de Goudse kerstboom loopt of fietst. De boom, die zometeen wordt verlicht, als symbool van verbondenheid.”Samenzang
Was alleen alleen maar mooi. Nee, dat niet, ik vond het namelijk jammer dat er nauwelijks samenzang was, terwijl dat hoort echt bij de traditionele viering bij de kerstboom. Verder vergaten het Black Gospel Koor “ZO! Gospel Choir” rond te lopen om de kerstboom, waardoor een groot deel van de aanwezigen het koor niet of nauwelijks kon zien.

ZO! Gospel Choir (foto: Marianka Peters)

Concerten

Na de viering rond de kerstboom ging het programma op allerlei locaties door en hebben we genoten van een aantal prachtige concerten. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder Heleen Bartels noemen die een concert verzorgde in de Lutherse Kerk. Ze speelde harp en zong daar ook zelf bij. Ik heb zelden zo’n prachtig iets gehoord…
We kunnen als stad terugzien op een geslaagd evenement en opnieuw toont Gouda aan dat het terecht is verkozen is tot beste binnenstad van Gouda!
Noorse vlag

De Zalm en Arti Legi

Terrassen aan de Markt

De kerstboom vanuit het Stadhuis

Gouwekerk

Oud-Katholieke Kerk

Heleen Bartels