Berichten

Het is al heel lang een discussiepunt in Gouda dat hondenbezitters wel een heffing moeten betalen en eigenaren van een kat niet.
Gelijke behandeling
Niet alleen honden doen hun behoefte in de natuur, maar ook katten. De gemeente Gouda  is jaarlijks veel geld kwijt aan het reinigen van de plantsoenen en groenstroken, waar honden én katten hun behoeftes hebben gedaan. 
Extra lasten
De verantwoordelijke wethouder Hilde Niezen wil aan deze ongelijkheid een einde maken en heeft besloten van de wettelijke mogelijkheid voor kattenbelasting gebruik te gaan maken en gaat deze per 2018 invoeren.
Ze onderkent dat de lasten per huishouden flink kunnen toenemen, maar door de recente forse verlaging van de hondenbelasting vindt ze deze stap verantwoord.
Overlast
De wethouder hoopt dat door de invoering van deze belasting en de aangescherpte handhaving op hondenpoep overlast Gouda schoner wordt en de overlast die deze huisdieren veroorzaken drastisch zal afnemen. Hierdoor wordt onze stad leefbaarder en dat zal de aantrekkelijkheid van onze vergroten.

Tarieven
De tarieven moeten door de gemeenteraad in het najaar worden vastgesteld. Als indicatie wordt er uitgegaan van de volgende tarieven, gebaseerd op prijspeil 2017:Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 72,60
Voor elke volgende hond € 89,40 
Per kennel € 162,–

Kattenbelasting

Voor een eerste kat € 43,40
Voor elke volgende kat € 53,40
Per kattenpension € 90,–