Berichten

De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt,
hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef
met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen
heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de
ChristenUnie, in het voorjaar van 2016. Minder hondenpoep in Gouda dus!

 

De aanleiding voor de
actie “Kakje in zakje” was de hondenpoepoverlast die nog steeds veel ervaren
word. In het voorjaar van 2016 kon iedereen
een aantal weken de hondenpoeplocaties doorgeven en
reageren. Deze reacties zijn verwerkt en vlak voor de zomervakantie aangeboden
en besproken met de verantwoordelijk wethouder Niezen. We vinden het nu dan ook
fijn dat veel van de aanbevelingen die we hebben gedaan, daadwerkelijk worden
uitgevoerd.
 
Minder
Hondenpoep: maar hoe?
 
Maatregelen die
n.a.v. de actie worden uitgevoerd zijn samen te vatten in 3 punten:
 • Gerichte
  handhaving op hotspots
  ; Bij een
  overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. Tevens
  zijn deze hotspots in het “alert syteem” van stadstoezicht opgenomen. Omdat het
  steeds later licht wordt gaat stadstoezicht hier de komende tijd vroeger
  surveilleren, vanaf 6 uur in de ochtend. De gemeente gaat de tien hotspots nu
  eerst ook nog een keer schoonmaken. De tien hotspots, plekken waar je de meeste
  kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel,
  Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint
  Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/
  Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac.
  P. Thijsselaan.
 • Proef ‘Kakje in zakje’; De
  gemeente wil een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet
  uitwijzen of  dit systeem in Gouda kan
  werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad. Wel
  zijn we nog op zoek naar hondenbezitters die op het Omlooppad vaak hun hond
  uitlaten en tijdens de proefperiode de zakjes willen navullen. Dus meldt u aan
  op het mailadres kakjeinzakje@gmail.com
  als u ons wilt helpen bij deze proef. We nemen dan snel contact met u op. Als de
  vrijwilligers bekend zijn kan de proef van start. Dan worden de afvalbakken met
  zakjeshouders besteld. Bewoners in de omgeving worden hierover per brief
  geïnformeerd.

 • Communicatie
  (permanente campagne);
  Stadstoezicht
  gaat meer communiceren over hun werkzaamheden. Zo zullen ze ons via twitter informeren
  over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties. In het
  kader van voldoende informatie over het hondenbeleid wordt elk voorjaar en
  najaar gecommuniceerd over concrete acties via de gemeentepagina, de website en
  twitter. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over schoonmaakacties met
  bijvoorbeeld een poepzuiger, handhaving en handhavingsresultaten, en het plaatsen
  van bakken. Naast de communicatie zal het meldpunt sneller reageren op klachten
  over hondenpoep. Bij het meldpunt kunnen ook verzoeken worden gedaan voor het
  bijplaatsen van afvalbakken. Via deze link
  komt u bij het meldingsformulier.

  Ik hoop dat ik op korte termijn met mijn kinderen buiten kan lopen en
  spelen, zonder dat iemand poep aan zijn schoenen heeft! Moet toch haalbaar zijn,
  lijkt me!


Oproep
Wilt u meehelpen aan de proef ‘kakje in zakje’, laat het ons dan weten
via
kakjeinzakje@gmail.com. Woont u op een andere locatie in Gouda en heeft u interesse mee te
doen, laat dat ons dan ook weten!
In de actie “kakje in een zakje” kwamen veel
irritaties boven over hondenpoep. Veelal serieus, soms ook humoristische
reacties. Ik deel een aantal van deze reacties graag met jou als lezer, om te laten zien
waarom dit onderwerp echt aandacht verdient! In mijn vorige blog over de actie gaf ik al aan dat hondenpoep ergernis nummer 1 is. De overlast kan namelijk minder!

Aanspreken helpt niet
Ik kreeg veel reacties binnen van mensen die hondeneigenaren aanspreken op de
opruimplicht, helaas zonder resultaat. Een bewoner gaf een top 5 wat er zoal
gezegd wordt. Deze top 5 geeft een redelijk beeld van de gemiddelde reactie die
op dat moment gegeven wordt. De top 5 ziet er als volgt uit:

 1. Zorg eerst maar dat er afvalbakken met zakjes geplaatst
  worden
   
 2. Hoef ik niet op te ruimen hier betaal ik
  hondenbelasting voor
   
 3. Waar bemoeid u zich mee het is toch niet u grond /
  tuin
 4. U haat zeker dieren met name honden 
 5. Als u er last van heeft ruim het dan lekker zelf op
Ik hoop echt dat er een afname komt van dit soort reacties en alle hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen de hondendrollen niet laat liggen. Ik denk ook dat de oplossingen die ik in mijn vorige blog schreef hier een bijdrage aan kan leveren. Dan moet echter het college in Gouda wel bereid zijn hieraan mee te gaan werken en het probleem van hondenpoep serieus te willen nemen. Dit is tot nu toe helaas nog niet gebleken.
  
Eigentijdse ergernis
Voor mijzelf blijft hondenpoep een eigentijdse ergernis. Wellicht leuk om kort te vertellen wat ik zelf weer meemaakte. Ik liep twee weken geleden met
de kinderwagen in de stad en ik was door de hondenpoep gereden. Een voor mijn
onbekende hondeneigenaar zag dat en deed bij mij zijn beklag over dat volk dat
de drollen niet opruimt. Wel leuk als dat gebeurt, als je als raadslid actief
met dit onderwerp aan de slag ben. En, beste lezer, geen zorgen over de kinderwagen, de
wielen werden uiteindelijk weer schoon. Gelukkig had het geregend, dus een
aantal plassen verder en drie stokjes en de kinderwagen was weer poepvrij! Ik hoop echt dat mijn hondenpoepmomenten gaan afnemen, nu zijn dit er veel te veel!
Uit de eigentijdse ergernissen die tijdens de actie “kakje in een zakje” zijn binnengekomen heb ik twee reacties geselecteerd die aangeven wanneer en hoe mensen de
overlast ervaren.

 “De hondenpoep ligt niet alleen op de straat in het
woonerf (heel onprettig voor het wandelen met kinderwagen of wanneer je de
kliko in de schuur zet terwijl hij weereens door de hondenpoep heen gerold is
bij het legen) , maar we treffen het ook regelmatig aan op onze eigen
oprit.  Zowel vlak voor de voordeur als rond de auto. Dit laatste is
helemaal erg vervelend, zeker als je ‘s avonds weg moet en nog even in de hondenpoep
stapt voor je je auto instapt. Het toppunt was dat we te laat kwamen voor mijn
afspraak in het ziekenhuis voor mijn bevalling, die helaas gepland moest
plaatsvinden, omdat mijn partner eerst de poep pal voor de voordeur moest
opruimen zodat de kraamzorg en ander bezoek er niet in zou stappen.”
“Door de royale aantrekkelijke groene uitstraling is deze laan zeer in trek
bij hondenbezitters uit zowel de wijk Groenhoven als uit de directe omgeving.
Zowel de grasstroken als de bomen dienen als dagelijks toilet voor de honden
die daar enkele keren per dag onder begeleiding van hun eigenaren hun buiken en
blazen komen legen. Niemand gebruikt plastic zakjes om dit op te ruimen en van
zichtbare handhaving is totaal geen sprake. Kinderen kunnen niet op de
grasstroken lopen of spelen en als er in het groeiseizoen tweewekelijks wordt
gemaaid dan geeft dat een grote smeerboel. Indien het ‘s zomers warm is en wij
in de tuin zitten dan waait er regelmatig een walm van stank door de tuin.
Kortom, hier valt nog veel op te voeden en zeker ook te handhaven.”

Het levert dus soms mooie
verhalen op, maar vaak ook niet. Er zijn voldoende reacties die ik maar niet
plaats in deze blog……………
 


Tot slot
Zoals ik al zei, hondenpoep
blijft een eigentijdse ergernis waaraan serieus werk moet worden geleverd om de
overlast te beperken. We kunnen samen zorgen voor minder overlast en
uiteindelijk wellicht zelfs een lagere hondenbelasting. Samen sterk!


In dit voorjaar ben ik bezig geweest met de actie “Elk
kakje hoort in een zakje” om wat te doen aan de overlast van hondenpoep in
Gouda. Een geurig dossier en op sommige plaatsen, zeker de geïnventariseerde hotspots
zijn echt smerig. In een maand tijd kregen we 88 meldingen voor hotspots binnen
en veel informatie. In deze blog aandacht voor de verbeterpunten om te zorgen
dat er minder hondenpoep overlast is. Eén ding is zeker, hondenpoep blijft
ergernis
nummer1, ook in Gouda.

1           
Gerichte handhaving
op hotspots hondenpoep
Zet de handhaving
in op de plekken waar de overlast het grootst is. Beboet hondeneigenaren direct
en geef ze niet eerst een waarschuwing.
We hebben de
hotspots voor hondenpoep goed in kaart kunnen brengen en deze informatie kan
direct gebruikt worden door de gemeente. Een concentratie van hotspots bevindt
zich rondom de binnenstad. De kans dat u in de hondenpoep stapt is het grootst op
de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de
Vest/ Sint Mariewal. 
Hondenpoep Klein Amerika
In de rest van de stad zijn Walmolenerf/ Goverwellepad,
Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan
de plekken waar je de meeste kans hebt om in een drol te stappen.
Wist u dat de
gemeente naast het uniform ook o.a. in burger controleert om de pakkans te
vergroten? Uit de reacties van “Elk kakje in zakje” blijkt echter dat niemand
ooit iemand heeft gezien om op hondenpoep te controleren. Er is €88.000,-
budget hiervoor per jaar, dus een beetje betere controle kan dat wel. Wist u
dat in 2015 8 boetes zijn uitgedeeld? Dat zijn dus dure boetes, a €11.000,- per
stuk. 
2           
Zakjes voor de
kakjes
Hondeneigenaren
missen zakjes om hondenpoep in te doen. In veel gemeenten werkt dat prima, in
Gouda zijn ze bang dat de zakjes niet zullen worden gebruikt voor het juiste
doel. Ik zou zeggen, probeer het in ieder geval eens, desnoods begin je met een
pilot. Genoeg plekken om dat te doen, er zijn immers voldoende hotspots. 

3           
Voldoende
kakjesbakken plaatsen
We kregen een aantal tips voor het
bijplaatsen van prullenbakken. Goed punt om met een evaluatie van het
hondenpoepbeleid mee te nemen. 
4           
Zet een poepzuiger
in om de ergste rotzooi op te ruimen
Mensen zitten
letterlijk in de stank. Je kan nooit helemaal voorkomen dat er uitwerpselen komen
te liggen op straat of waar dan ook. Zorg dus in ieder geval voor het
schoonmaken van de hotspots met poepzuigers. Reageer daarbij ook op meldingen
die binnenkomen. Je kunt bij grasvelden beter de poep opzuigen dan bij het
maaien overal verspreiden.
5           
Meldpunt; neem alle
meldingen serieus
We hebben meerdere reacties gehad
waarin werd vermeld dat er niets met een gemelde overlast van hondenpoep wordt gedaan
en vaak ook niet een terugkoppeling komt. Zorg dat je meldingen serieus neemt
en doe er iets aan! Daarnaast gelijk een oproep. Blijf uw overlast melden  bij Meldpunt Openbaar gebied. Nu wordt door
het college het aantal van 126 meldingen in 2015 genoemd. Op basis daarvan ziet
ze geen aanleiding om iets te verbeteren aan de overlast. In onze actie hadden
we in een kleine maand 88 meldingen. Nogal een groot verschil, vind u niet? 
6           
Betere permanente
campagne hondenpoepbeleid
Zorg regelmatig voor informatie over
het Goudse hondenpoepbeleid, zodat iedereen weet welke regels we met elkaar als
stad hebben afgesproken. 
7           
Evaluatie samen met
hondeneigenaren
Evalueer het
hondenpoepbeleid uit 2014 nu, in ieder geval ook met hondenbezitters. Het is
goed als het beleid voldoende steun kan krijgen van hondenbezitters en het niet
voelt als pesten. Kijk bijvoorbeeld eens of het schoonmaken van de
losloopgebieden vanuit de gemeente niet toch beter is. Het aantal
losloopgebieden is beperkt en wat bieden wij de hondeneigenaren eigenlijk voor
de hondenbelasting die zij bepalen. Of moeten ze alleen betalen? Ik denk dat
hier veel winst te behalen valt. 
8           
Duidelijke
markering losloopgebieden en bordjes
Natuurlijk is overal verbodsbordjes
plaatsen niet zinvol, maar ga eens na of er voldoende bordjes staan. De bordjes
moet natuurlijk wel leesbaar blijven en dat blijkt soms ook een probleem. Een
prima onderwerp om mee te nemen met een evaluatie. 
   

Tot slot
Door uitvoering te geven aan de
genoemde aandachtspunten zal  de overlast
van hondenpoep op termijn wellicht verdwijnen als ergernis nummer 1. Dan moet
het college van burgemeester en wethouders natuurlijk wel wat met deze actie en
deze informatie willen doen. Uit de beantwoording van vragen blijkt echter dat
deze bereidheid er nog niet is. Dat is echt balen en dit stond ook al verwoord
in het artikel van het AD Groene Hart van afgelopen zaterdag.
In een tweede blog over dit
onderwerp volgende week deel ik nog een aantal anekdotes. En voor diegene die
een melding heeft gedaan: het college zegt nu niets te doen met die meldingen.
Als dit standpunt zo blijft zal ik desnoods alle meldingen die we binnen hebben
gehad 1 voor 1 indienen bij de gemeente. Er is nog steeds een grote ergernis in
Gouda en dat is hondenpoep. Het probleem blijft maar kan zeer gemakkelijk
minder groot worden.
Bovenstaande kan mijn inziens ook
prima binnen het bestaande budget. Als het systeem beter werkt worden de kosten
lager en kan de hondenbelasting mogelijk zelfs verder omlaag. Bij veel overlast
zal deze mogelijk wel weer wat moeten stijgen. Laten we in Gouda samen zorgen
voor een weinig overlast en een lage hondenbelasting! Samen sterk!