Berichten

De ChristenUnie nodigt u en jou van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 4 maart 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk. 
Deze avond staat in het teken van de komende Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland.
Waar: Zalencentrum De Brug in Reeuwijk Brug
Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Sprekers: 
  • lijsttrekker Eerste Kamer Mirjam Bikker (uit Gouda), 
  • lijsttrekker Provinciale Staten Jacco Schonewille, 
  • Djoeki van Woerden kandidaat Provinciale Staten (uit Gouda) 
  • en kandidaten van de 5 waterschappen van Zuid Holland
Mirjam Bikker
Tijdens deze bijeenkomst zal de Goudse Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, vertellen over haar werk in de Eerste Kamer. 
Jacco Schonewille
De kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland Djoeki van Woerden (eveneens woonachtig in Gouda) en Jacco Schonewille willen u graag een inkijkje geven in hun werk in de Provinciale Staten en zullen vooruitblikken op de aankomende verkiezingen eind maart. 
Tevens zullen er kandidaten, van alle vijf de waterschappen die in Zuid Holland actief zijn, aanwezig zijn.
Djoeki van Woerden
Aanmelden
Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het prettig zijn als u zich aanmeld op: info@gouda.christenunie.nl, ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit mailadres. Deze avond staat ook open voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie.

Provinciale Staten


Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 kiest u de leden van de Provinciale Staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning.
Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen – samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba – van de leden van de Eerste Kamer. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie. 
Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen


Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.