Berichten


Deze
week was de eerste inloopavond in de PWA Kazerne voor bewoners in verband de
komst van een AZC.
Er
was volop gelegenheid om met betrokken instanties het gesprek aan te gaan: COA
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers), Vluchtelingenwerk, de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) en gemeente
Gouda. Het was vooral druk bij het COA en de gemeente.
Keuze college
Bestuurder
Pieter Siebers van het COA moest vele vragen beantwoorden omtrent de locatie
keuze voor de PWA. Zijn reactie op deze vraag is dat het COA het liefst een
gebouw betrekt die in het bezit is van Rijksvastgoed en snel en eenvoudig is te
verkrijgen. Ze vinden de PWA Kazerne mede om die redenen een goede keuze.
Hij
bood de bewoners aan om met het COA een keer naar Utrecht te gaan om daar te zien en
ervaren dat inpassing in een woonwijk prima gaat.
Op
de vraag waarom niet eerst de stad en de raad is geraadpleegd was zijn reactie
kort en krachtig: Dat is de keuze geweest van het college.
Andere locaties
De
vraag die blijft staan is of er werkelijk geen andere gepaste locatie in Gouda
is. Er staan namelijk talloze gebouwen leeg (Belastingkantoor, Verpleeghuis
Bloemendaal en locaties in de Goudse Poort).
Ook
de vraag waarom er niet is gekozen voor spreiding, zoals in Hilversum, is een
vraag die bij bewoners leeft. Overigens gaat dat model wel uit van een grote
centrale opvang.
Op
de website van de gemeente Hilversum staat: “Het
satellietmodel dat de regio voorstaat, bestaat uit een grotere opvanglocatie en
een aantal kleinere locaties. In de grote opvanglocatie worden minstens 500
asielzoekers gehuisvest, in de kleinere ongeveer 200-300. Het COA stelt een
grote opvanglocatie verplicht, wegens het zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten
van mensen en middelen op één plek.”
Bezorgd
Heel
wat bewoners klampten mij  aan en uitten
hun bezorgdheid over de impact voor de wijk, waarbij wordt gevreesd voor
overlast doordat asielzoekers gaan rondhangen en wellicht ook vrouwen en
meisjes gaan lastig vallen. Op de radio werd deze week met betrekking tot het
mogelijk lastig vallen door burgemeester Wienen, voorzitter van de asielcommissie van de VNG, gezegd, dat dit bij
AZC’s niet aan de orde is
Burgemeester
Burgemeester
Schoenmaker kreeg heel wat over zich heen en toen vertegenwoordigers van Gouda
Noord zoals het Hoort (GNzhH) de druk richting hem opvoerden ontstond er een
ronduit onprettige sfeer. Het lijkt me goed als het bestuur van GNzhH op korte
termijn een keer een koffie met hem gaat drinken, zodat de lucht wat kan
opklaren.
De
burgemeester maakte duidelijk dat hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid
heeft genomen, al is het opmerkelijk dat volgens de Volkskrant hij het volgende
gezegd heeft : “We hebben gezegd: liever niet, maar
we beseffen dat het moet.”
Deze uitspraak vraagt om een nadere toelichting, omdat hij ook
ruimte had kunnen vragen om eerst met de raad te overleggen en met bewoners
rond de PWA het gesprek aan te gaan. Ook had hij het COA kunnen voorstellen om alternatieve locaties te gaan bekijken alvorens een voorkeur uit te spreken.
Hoe nu verder?
Wat de ChristenUnie betreft zijn asielzoekers welkom in Gouda
omdat wij als gastvrije gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ten aanzien van het proces en de locatie keuze leven nog wel de
nodige vragen en binnenkort zullen we als raad met het COA het gesprek aangaan
en waarschijnlijk komt er ook nog een gelegenheid om ons als raad uit te
spreken.
Verder zullen de bewoners actief betrokken moeten worden bij het
verloop van het proces. Vicepremier Asscher zei tijdens de wekelijkse
persconferentie deze week daarover iets belangrijks: 

‪Als er een besluit is genomen dat
democratisch gelegitimeerd is, wat jou niet bevalt, dan zul je daarmee moeten
omgaan. Maar het is wel belangrijk dat dat op de goede manier tot stand
komt, dat er goed geluisterd is, dat er een open overleg is geweest. Als dat zo
is, dan weten we allemaal dat je je moet neerleggen bij dingen die je niet leuk
vindt”

Het is dus belangrijk dat we een glashelder verhaal kunnen laten
horen richting de stad omtrent de definitieve keuze en de noodzaak om al dan niet
op één locatie in Gouda te zijn gevestigd en de bewoners op een open en
constructieve wijze bij het proces worden betrokken.

Alleen dan kunnen we aan de bewoners vragen om begrip te hebben en
oproepen om met elkaar de schouders eronder te zetten om asielzoekers een goede
periode te laten hebben in onze mooie en gastvrije stad.