Berichten

Vandaag stonden op de Raadsagenda twee onderwerpen: Regionalisering Brandweer Hollands Midden en Huis van de stad.

De projectleider van de regionalisering van de brandweer legde uit dat door de gebeurtenissen in Enschede, Volendam en New York er meer beleid is gekomen op het gebied van veiligheid en dat er een centrale regie nodig is voor de kwaliteit. Op dit moment zijn er in de 460 gemeenten in Nederland 400 brandweerkorpsen en dan is het moeilijk om de kwaliteit te waarborgen. De minister wil – net zoals bij de politie – naar 25 regio’s en daarvoor komt de Wet op de Veiligheidsregio’s. Interessant detail is dat de wet uitgaat van het bestaan van de regio’s, terwijl de korpsen hiertoe niet zijn verplicht…

In 2007 en 2008 zijn er onderzoeken in Hollands Midden verricht naar de haalbaarheid van een regionaal korps en daarbij is aan de stuurgroep gevraagd (hiervan is onze burgemeester de voorzitter) om heel helder de randvoorwaarden aan te geven. Dit is besproken in Alphen aan den Rijn en men spreekt daarom wel van het Pact van Alphen. Er zijn toen 27 heldere randvoorwaarden benoemd, waarmee het projectteam aan de slag is gegaan.

Er zijn op een drietal gebieden onderzoeken gedaan (Organisatie, Kwaliteit en Financiën) en van alle korpsen is een “foto” gemaakt, waarbij de locale kwaliteit wordt gerelateerd aan het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau. Inzet is dat – mits de gemeenteraden akkoord gaan- het regionale korps per 1-1-2010 een feit is en voor die tijd alle korpsen op het vereiste niveau zitten. In Gouda is het korps daar momenteel al volop mee aan de slag.

Financieel gezien zou dit proces voor Gouda positief moeten uitpakken, aangezien het straks de bedoeling is dat we niet meer bijdragen aan het korps, dan dat we in het gemeentefonds aan gelden ontvangen. Op dit moment dragen we ruim 30% meer bij aan het Goudse korps.

De ChristenUnie zal bij de besluitvorming de financiële kritisch onder de loep nemen, daar het van groot belang is dat er gezonde financiële basis is bij de start en dat die situatie ook zo blijft en we geen donor worden voor andere gemeenten.

Als tweede onderwerp kwam het Huis van de Stad aan de orde. We kregen hiervan een update van de stand van zaken en ik moet zeggen dat de plannen er bijzonder fraai uitzien. Gelukkig lijkt het nog steeds te gaan lukken om binnen het budget van 49,5 miljoen te blijven, waarbij we we misschien wat geholpen worden door kredietcrisis, aangezien er een toenemende vraag naar werk is en dat geeft een goede onderhandelingspositie.
Een aantal raadsleden heeft de afgelopen week de raadszalen in Utrecht, Doorn, Ede en Apeldoorn bezocht en op basis van de opgedane indrukken gaan de fracties zich nu buigen over een aantal specifieke wensen, zoals de inrichting (wel of niet flexibel, enkele of dubbele rijen e.d), beeldschermen voor het publiek, camera’s voor beeldopnamen enz. Als we het financieel allemaal rond kunnen krijgen wordt het een hypermoderne vergaderlocatie waar we jaren mee vooruit kunnen en wat een visitekaartje van de stad zal zijn.

Het is de bedoeling dat in april de aanbesteding wordt opgestart en dat in juni bekend is wie het project gaat uitvoeren en dat dan in oktober de raadsbehandeling plaatsvindt van het bestemmingsplan. Dit onderwerp zal dus op mijn weblog nog wel wat keren terugkomen.