Berichten

Zoetermeer neemt op 23
januari a.s. een besluit over de komst van Holland Outlet Mall (HOM). Het
college van burgemeester en wethouders is voorstander van het plan. “In
Roermond is het een enorme impuls geweest voor de binnenstad, dat zal hier ook
gebeuren”, aldus wethouder Mariëtte van Leeuwen.
Roermond
De wethouder vertelt hiermee
niet het hele verhaal. Zo’n 50% van de bezoekers van de outlet in Roermond is
afkomstig uit Duitsland en is er in de binnenstad nogal wat leegstand.
Daarnaast zie je dat in de outlet horecavoorzieningen prominent aanwezig zijn,
die je juist in de 
binnenstad zou willen zien. Tenslotte heeft Roermond een achterland van maar liefst 25 miljoen inwoners.
Achterhaald
Van meerdere kanten hoor ik
de waarschuwing dat een concept als in Zoetermeer volstrekt achterhaald is en
dat waarschijnlijk in korte tijd reguliere landelijke winkels als Kruidvat en
horeca zich daar gaan vestigen en daarmee een rechtstreeks concurrent vormen
voor de Zoetermeerse binnenstad, nog afgezien van de gevolgen voor de regio,
waar allerlei organisaties en belangengroepen terecht aandacht voor vragen.
Leegstand
Zoetermeer is
de zoveelste gemeente  in Nederland waar
plannen voor een “koopjespaleis” worden gesmeed en waar voor- en tegenstanders
met elkaar in een stevig conflict terecht komen. Het bouwen van nieuwe winkelruimte van
zodanige omvang is omstreden, omdat elders steeds meer winkels leegstaan.
Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is zelfs 20% van het
winkelaanbod overbodig. Hij spoort gemeenten en provincies juist aan om het
aantal winkelmeters terug te dringen…
Volgens de gemeente
Zoetermeer en ontwikkelaar Provast wordt minister Kamp op zijn wenken bediend.
Daarbij redeneren ze als volgt: De HOM verrijst waar nu een meubelboulevard is
gelegen (23.000 m2) en de eerste fase van de HOM is 18.000 m2. Dit is een
bijzondere redenering omdat er heel ander soort winkels voor terugkomen, die
rechtstreeks gaan concurreren met het bestaande winkelaanbod en dus nieuwe
leegstand gaan opleveren en daarnaast wordt de HOM op termijn mogelijk 31.000
m2. 
De knip die nu gemaakt wordt lijkt vooral een gekunstelde constructie om
tegenstanders over de streep te trekken.
Concurrentie
Directeur Otto Ambagtsheer
van vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco
Wijst in het Financieel
Dagblad erop dat in het outletcentrum veel overlap is wat betreft de merken die
verkocht gaan worden. Zo wijst hij op een grote winkel van Sport 2000, die bij
de entree van het Stadshart gevestigd is. ,,Daar verkopen ze Adidas en Nike,
die merken zitten ook vaak ik outletcentra.” Hetzelfde gaat volgens hem op voor
Guess, Only en Esprit.
Gevolgen voor de regio
Zoals ik in een
eerdere blog al aangaf vrezen de gemeenten in de regio voor leegstand als dit
plan doorgaat.  Het bestuur van de regio
Hollands Midden wijst erop dat de komst van de HOM in strijd is met het
provinciaal en rijksbeleid. Dat beleid – ik refereerde daar al aan – is gericht
op het terugdringen van het aan tal winkelmeters. Ook Rijnland en Groene Hart Onderneemt zijn heel kritisch over dit plan.
Het platform
Midden Holland Onderneemt (samenwerking ondernemers Midden-Holland) voeren
actief actie om op de gevolgen van de komst van de HOM voor de regio te wijzen.
Die gevolgen liegen er niet om en zullen ook voor
Gouda de nodige impact
hebben!
Het gaat
daarbij vooral om twee zaken:
1. Domino
effect
“De outlet met een
oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige
winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten
in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen
neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor
winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt
tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook
andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.”
2. Daling bezoekersaantallen

Naast ondernemers uit de regio voerden ook
enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees
erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een
aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht
geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de
centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond
13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig
bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde
synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel
niet of nauwelijks.”
Hoe verder?
De komende weken zal
duidelijk worden onder welke voorwaarden een raadsmeerderheid in Zoetermeer
akkoord gaat met de plannen voor de Holland Outlet Mall.
Het lijkt erop dat de
feiten en mogelijke economische gevolgen het gaan verliezen van de opportunistische
ambitie van het college.

Het zou mooi zijn als een
raadsmeerderheid alsnog tot inkeer komt, want een besluit voor de komst van de
HOM zou wel eens een historische vergissing met grote gevolgen kunnen zijn…