Berichten

De ChristenUnie is blij dat het college met ‘nieuwe
energie’ voortvarend schoolzones aanlegt. Schoolzones zijn bedoeld om de
verkeersveiligheid te verbeteren rondom scholen door aanpassingen aan de straat
en het straatbeeld. in september 2017 nam de gemeenteraad nog een motie aan  die ik namens de ChristenUnie indiende. Niet
alleen in Plaswijck worden schoolzones aangelegd, maar door de hele stad heen. Hopelijk
heeft dit positief effect op de verkeersveiligheid en neemt de kans op
ongelukken verder af. Vooral rondom het halen en brengen is het goed nadenken
over verkeersveiligheid van belang. 
Foto mobiliteitsvisie Gouda

Participatie

Wel vragen we ons af of het goed gaat met de
participatie rondom de aanleg. We hebben inmiddels vaker begrepen dat scholen
maar ook bewoners niet op de hoogte zijn van de aanleg van schoolzones. Dit is
vreemd, omdat scholen zelf waarschijnlijk het beste weten welke maatregelen
effectief kunnen zijn voor de veiligheid. Daarnaast is het ook fijn als
omwonenden weten wat er gebeurt. Onlangs werd er bijvoorbeeld een kleurig paaltje van een
schoolzone voor een op te knappen monument neergezet, zonder dat hierover
gesproken was.

Dit is niet de bedoeling van de aanleg van
schoolzones. Niet alleen schoolzones aanleggen is van belang, maar juist ook
dat op school aandacht is voor verkeersveiligheid in gesprek met de leerlingen.
Participatie zorgt voor het slagen van de toename van de verkeersveiligheid en
is een belangrijk onderdeel. 

Artikel 38 vragen

Daarom heb ik namens de fractie van de ChristenUnie
vragen gesteld aan het college.

 1. In
  hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat bij het aanleggen van
  schoolzones goed overleg noodzakelijk is met scholen en omwonenden? 
 2. Op
  welke manier zijn de scholen en omwonenden betrokken bij de aanleg van de
  gerealiseerde schoolzones om ze optimaal in te richten en te zorgen voor
  minimale overlast van bijvoorbeeld de plaatsing van kleurige paaltjes voor
  panden van bewoners? 
    
   
 3. Op
  welke manier borgt het college dat voor toekomstig aan te leggen schoolzones in
  een goede participatie met de omgeving wordt voorzien?
 4. In hoeverre staat het college open voor
  eventuele aanpassingen van de schoolzones, daar waar omwonenden of scholen niet
  of te weinig betrokken zijn in de participatie?
 5. In hoeverre is er rekening gehouden met een
  evaluatie van de gerealiseerde schoolzones en het eventueel doorvoer van
  verbeteringen op basis van gebruikservaringen bij bestaande en nog aan te
  leggen schoolzones?
 6. In een aangenomen motie van de ChristenUnie
  van september 2017 is het college gevraagd om in het 2e of 3e kwartaal 2018 een
  overzicht te geven van de tot dan toe gerealiseerde schoolzones en een plan te
  presenteren voor realisatie van schoolzones bij de overige scholen in Gouda,
  inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel. Wanneer kunnen we deze informatie
  ontvangen?


Het duurt enkele weken voordat ik antwoord ontvang
op deze vragen. Ik hoop op het voortvarend doorpakken van de aanleg van
schoolzones, maar wel met voldoende inspraak en communicatie met scholen en
omwonenden!


Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De
eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de
uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade

Terugblik

Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op
29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen.
Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief
groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls
te geven door de publiciteit te vergroten.

Doel van het invoeren van een groenprijs was om de
mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het
zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet
het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een
groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te
zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs
intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen
elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..
 

Meerijden

Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor
de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de
groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best
gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor
de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik
zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder
ingeklemd. Een ervaring die je
niet snel vergeet;)
En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen

Er waren
drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:

 1. De mooiste moestuin
 2. De mooiste groenplek
 3. De mooiste bloemenbakken/
  boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door…………
de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op
de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het
Reeuwijkse Verlaat.

Het was erg leuk om deze prijzen
uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in
ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks
vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het
VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs
van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener
Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje
waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal
doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s

Hieronder nog een paar foto’s die
ik onderweg gemaakt heb…..

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!