Berichten

Foto: Marianka Peters


Va
ndaag is bekend gemaakt dat ik niet meer herkiesbaar ben in 2022. Een lastig, maar weloverwogen besluit van mijn kant! Ik heb naar aanleiding van dat besluit een interview gegeven aan Marianka Peters van de Goudse Post. Zij gaf toestemming om de tekst integraal op mijn blog te mogen plaatsen. 

Toelichting


Ik heb onlangs aan het bestuur laten weten dat ik na afloop van de huidige raadsperiode me niet opnieuw verkiesbaar zal stellen.

Sinds 2007 ben ik voor de ChristenUnie lid van de gemeenteraad waarin ik sinds 2014 tevens de rol van fractievoorzitter vervul. Verder ben ik momenteel plaatsvervangend raadsvoorzitter, vice-voorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie.

Ik geniet enorm van het raadswerk, maar het is na zoveel jaar me te hebben ingezet als raadslid goed om straks het stokje over te dragen aan de volgende generatie raadsleden. De ChristenUnie heeft veel talent en het is goed om die een kans te geven. Ik blijf me overigens voor de stad inzetten!


Interview met Goudse Post

Hij was de man achter het Groenboek, waarmee hij aandacht vroeg voor het slechte groenonderhoud in Gouda, het Witboek, waar hij het belabberde strooibeleid aan de kaak stelde en het Paarsboek, ter gelegenheid van de samenvoeging BSGR. Volgend jaar na de verkiezingen, neemt fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) Theo Krins, na 15 jaar afscheid van de Goudse politiek.


Door Marianka Peters

“Ik ga het verschrikkelijk missen,” is het eerste wat in Theo (56) opkomt, als hij bedenkt dat hij vanaf volgend jaar maart op de woensdagavond thuis op de bank zit in plaats van in de raadzaal. “Maar binnen de CU is het regel dat je maximaal drie termijnen in de raad mag zitten. Ik zit nu in mijn vierde termijn. Voor je gevoel is het nooit genoeg, maar op een gegeven moment moet je je gezonde verstand gebruiken en anderen de kans geven om hun politieke ambities een kans te geven.”

Omdat hij nog een jaar te gaan heeft in de Goudse gemeenteraad, is van terugblikken nog geen sprake, eerder een tussentijdse balans opmaken. Theo heeft zich altijd ‘in de kijker’ weten te spelen. Of het nu gaat om het Groenboek, Witboek of laatstelijk zijn ergernis om al die palen die de binnenstad ontsieren, hij gaat er vol voor en weet daarbij iedereen te enthousiasmeren,(inclusief de schrijver van dit interview). “Ik zit tot mijn haarvaten in de stad en ik hou zo veel van de stad. Ik blijf me met hart en ziel inzetten voor de stad, maar dan in een andere rol, wat weet ik nog niet, maar ik voel me een soort ombudsman van de stad en die rol bevalt me wel.”

Terugkijkend op de jaren die achter hem liggen, kan de conclusie worden getrokken, dat Theo toch veel voor elkaar heeft gekregen. Het groen onderhoud heeft een upgrade gekregen en de 20 (I) aanbevelingen ten aanzien van het strooibeleid, heeft Cyclus drect opgenomen in het beleidsplan van de komende jaren. “Datzelfde geldt voor de directeur van de BSGR, die heel sportief met mijn aanbevelingen aan de slag ging. Ik vond het heel erg leuk om te doen, maar nu is het wel genoeg.”
Vooral het kontakt met de burgers zal Theo gaan missen. “Mensen die naar je toekomen en vertellen wat ze meemaken, en dat je als raadslid de stem van de inwoner kunt vertalen naar beleid, dat is zo waardevol en daar doe je het tenslotte voor.”

Al pratend over hoogte- en dieptepunten, komt het gesprek al snel op het Hofje van Jongkind. “Dat heb ik bij toeval ontdekt toen iemand mij een luchtfoto liet zien, waarop achter het pand van voormalige van der Goes aan de Zeugstraat, de contouren van een hofje te zien waren. Uiteindelijk is het plan om het hofje in oude luister te herstellen, gestrand doordat de pandeigenaar niet wilde meewerken. Maar de huidige eigenaren hebben de contouren fraai laten terugkomen in het pand.”
Theo wil er alles aan doen om Gouda te laten ‘shinen’ volgend jaar tijdens Gouda 750 jaar. “Het pand van de Etos is prachtig opgeknapt, en ik begrijp dat er ook gesprekken zijn met Albert Heijn over de gevel opknappen, maar het pand van Ricken Achter de Kerk is nog altijd zo’n lelijke puist en de Punseliepandjes verdienen ook speciale aandacht. De stad zit zo diep in mijn hart, ik wil het gewoon op orde hebben. Wat dat betreft blijf ik wel waken over de stad.”

Foto: Marianka Peters


Politiek gezien staat de herontwikkeling van de PWA-kazerne nog vers in Theo’s geheugen. “Dat was politiek spitsroeden lopen. Dan merk je dat je niet altijd de populariteitsprijs kunt winnen en dat je stevig in je schoenen moet staan. Het escaleerde enorm met de val van het college vlak erna. Toen werd ik als grootste oppositiepartij aangesteld als woordvoerder, dan weet je dat je de Kop van Jut bent, en alles over je heen krijgt. Maar je moest wel door.”

Een paar dingen wil Theo nog afmaken en naast de opknapbeurt van de gevels in de binnenstad, is dat het veiligheidsdossier. “Ik kan het gewoon niet uitstaan dat we het aantal recidivisten (50 procent = red. ) niet naar beneden krijgen. Ik ben bezig met de elektronische enkelband, maar dit is landelijk beleid.”

Zoals eerder gezegd is Theo nog lang niet klaar met Gouda. “Ik blik nog niet verder terug, want ik zit nog in de raad, maar dit is het mooiste wat me is overkomen, Het mooie van raadslid zijn is dat je de stad kunt dienen en iets voor elkaar kunt krijgen. Ik blijf me daarvoor inzetten, weliswaar op een andere manier. Verder blijf ik mijn blog bijhouden, want ik kan straks zijn wie ik ben en word ik niet belemmerd door een politiek dossier. Daar kijk ik echt naar uit.”