Berichten

Foto: Marianka Peters
Goudeerlijk, recht door zee en strijdvaardig, zo kan Bep Rijsbergen uit Korte Akkeren het best omschreven worden. Voor al haar verdiensten ontving zij van de ChristenUnie onlangs de Goudse Kanjer-oorkonde.

Iedereen in Korte Akkeren kent Bep en Bep kent iedereen in deze wijk. Als wijkteamvoorzitter zet zij zich al jaren in voor een leefbare wijk. Of het nu om het 5 mei-festival gaat (toenmalig burgemeester Cornelis vond dat er op die dag wat moest gebeuren en Bep heeft toen die handschoen opgepakt), het sinterklaasfeest voor kinderen uit de wijk van wie ouders het niet zo breed hebben of het behoud van het Sluiseiland, Bep zet zich er voor in en laat niet los. Ze wordt door haar omgeving wel eens een “tank” genoemd die maar doorgaat.
Verdriet
Vorig jaar heeft Bep een heel zwaar jaar achter de rug door het overlijden van haar man, maar toch gaat ze door met haar inzet voor de belangen van “haar wijk.” Ik heb bij het uitreiken van oorkonde daarover mijn bewondering uitgesproken. De oorkonde en bloemen zijn als een steuntje in de rug bedoeld en om onze waardering te uiten voor haar grote inzet voor de wijk.Nieuw huisvesting

De uitreiking vond plaats tijdens een vergadering over nieuwe huisvesting voor het wijkteam, aangezien ze binnenkort de Jan Ligthartschool zullen moeten verlaten.
De huur van de voormalige school is namelijk per 30 juni 2019 opgezegd en het wijkteam zoekt nu naar alternatieve huisvesting.


Sluiseiland
Het wijkteam heeft haar zinnen gezet op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is omstreden, omdat dit in 2011 aan de bewoners van het Weidebloemkwartier en Korte Akkeren is beloofd in ruil voor de uitbreiding van de Julianasluizen. De gemeente heeft hiervoor destijds samen met de provincie een herinrichtingsplan voor het Sluiseiland gemaakt, bedoeld voor dagrecreatie met een club/buurthuis.

Het Goudse bedrijfsleven heeft echter ook het oog laten vallen op het Sluiseiland voor containeroverslag. Volgens de ondernemers biedt het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Wat de ChristenUnie betreft is dit onbespreekbaar en moet het Sluiseiland een groene en duurzame invulling krijgen.
Het wijkteam hoopt in ieder geval binnenkort een nieuwe locatie te vinden en heeft naast het Sluiseiland nog meerdere locaties op het oog. Belangrijk is dat er voldoende ruimte zal zijn voor de diverse activiteiten (waaronder taallessen en kinderopvang) en dat ze het kunnen betalen.

Tekst met dank aan Marianka Peters / Goudse Post