Tag Archief van: GOUDasfalt

Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd. Deze dag was de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief komt van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken. 

Na het overlijden van Koning Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. Koningin Wilhelmina en haar familie waren overigens niet aanwezig bij de festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinderen werd. Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.

                                    Oranjereceptie op het terrein van GOUDasfalt


31 augustus 2021

Omdat het in 2020 en 2021 niet mogelijk was om op Koningsdag met o.a. de gedecoreerden een toast uit te brengen op de koning, heeft burgemeester Pieter Verhoeve een alternatief bedacht.
De Goudse inwoners die in 2020 en 2021 zijn gedecoreerd werden op 31 augustus jl. uitgenodigd bij de Theaterbakkerheij op GOUDasfalt om een toast uit te brengen op het koningshuis.
Iedereen die een lintje heeft gehad werd ook nog even in het zonnetje gezet en er was mooie muziek van Pip Alblas.
Dank voor dit leuke initiatief!


GOUDasfalt
 
Zelf vond ik het bijzonder dat deze bijeenkomst plaatsvond op het terrein van GOUDasfalt. Eén van de feiten waar ik na ruim 14 jaar raadslidmaatschap met veel plezier op terugzie, is dat middels een motie die ik namens de ChristenUnie in 2015 heb ingediend, dit initiatief mogelijk werd gemaakt, nadat aanvankelijk een voorstel van het college was weggestemd.

Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moest worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.

In de motie werd  opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.
Begin 2016 heeft een raadsmeerderheid de gunning aan GOUDasfalt gesteund en al die jaren ben ik de ontwikkelingen op dit terrein blijven volgen. Ik heb veel bewondering voor de inzet van de vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de ontwikkeling van deze locatie en ook in staat zijn om aan de financiële verplichtingen voor de gebruik van dit terrein aan de gemeente te voldoen. Een burgerinitiatief dat voor velen een inspiratiebron is.

Interview in een uitgave van GOUDasfalt: “Van omgevingsvisie naar omgevingsplan”
februari 2020

700m2 zonnedak op Goudasfalt


Op zaterdag 16 november jl. is 700m2 zonnedak op Goudasfalt in gebruik genomen; een groot dak boven op enkele bestaande muren, waardoor er overdekte ruimten zijn ontstaan voor evenementen.
De constructie is gemaakt van hergebruikt materiaal.
Het dak levert door de 348 zonnepanelen flink wat energie: de verwachte opbrengst is (inclusief 76 panelen die op een ander dak liggen) ca. 112.000 kWh per jaar, genoeg om zo’n 30 a 35 huishoudens van stroom te voorzien.Bij GoudAsfalt leefde de wens om het zonnepanelendak waterdicht, zodat het gebied eronder multifunctioneel gebruikt kon worden. Om dit te realiseren zijn op de 14 dwarsbalken 198 houten spanten gemonteerd waar alle zonnepanelen op liggen. Onder het zonnedak kunnen evenementen droog plaatsvinden. 


De staalconstructie bestaat uit vier vakwerkspanten van ieder 27 meter lang en zijn afkomstig van twee rolbanen uit een pand in Rotterdam dat werd gesloopt. Deze 4 spanten rusten weer op 2 bestaande betonnen keerwanden en 4 stalen funderingspalen.

Foto: Willem Schouten

Vrijwilligers


Het was een behoorlijk zware klus om dit project te realiseren, maar door grote inzet van zo’n dertig klussende vrijwilligers, de obligatiehouders (bewoners van Gouda e.o.) en een aantal bedrijven als sponsor is dit project gelukt en staat er nu een markant en multifunctioneel bouwwerk op GOUDasfalt.
Officiele opening door wethouder Hilde Niezen
Energietransitie


Het zonnedak sluit goed aan bij de energietransitie-plannen. In 2040 moet Gouda CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente nu stappen zetten voor later, door fossiele brandstoffen te verminderen en broeikasgassen terug te dringen. Van kolen en gas naar wind, zon en andere duurzame energiebronnen.

Toepasselijk gedicht door Chris Bellekom

De Zon valt.

Zo staat er niets. Enkel slechts een idee

Een idee op kale muren
Op kale muren verklonken in asfalt
op asfalt verloofd aan klei
aan klei verkleefd aan de IJssel
Aan de IJssel die de stad doorklieft

Zo staat er niks. Enkel slechts een idee
En ideeen zijn besmettelijk
En de Besmetting is voelbaar
En het voelen is weten
en het weten is denken
en het denken is doen
en het doen is alles.

Zo staat er niks. Enkel slechts een idee
En liggend in de zon badend in de warmte
Komen ideeen tot wasdom
Want liggen is rusten
Rusten is rijpen
Rijpen is groeien.

Rijpen is groeien…

Zo staat er iets. Niet slechts een idee
Zo staan er Mannen en Vrouwen
Balken en Touwen
Trossen en Schoren
Wagens en Kranen
En wordt een idee geboren.

Zo staat er iets. Niet slechts een idee
Zo wordt de zon gevangen 
en bewaard voor de nacht
In kabels geketend
In joules berekend
Op daglicht gewacht.

Zo staat er iets. Niet slechts een idee
Zo wordt ZON gevangen
en veranderen de randen van de dag
in het allerpuurste goud
en is het nooit meer koud.Op 7 november hebben de Programmabegroting  2019-2022. Tijdens deze bijeenkomst heeft de ChristenUnie een bijdrage gehouden met een terugblik vanuit 2022.  Deze bijdrage met een knipoog geeft weer welke ambities we hebben voor de komende jaren.
“Het is 2022. We vieren dit jaar 750 jaaGouda! Gouda staat er op veel fronten goed voor. Met behulp van fondsen en subsidies zijn de panden in de binnenstad aangepakt en zien er nu, in dit bijzondere herdenkings jaar, prachtig uit.
De voormalige panden van Punselie zijn herbouwd en sinds vorig jaar bevindt zich daar een leuk interactief museum, waar bezoekers zelf wafels kunnen maken. 
Eind 2019 is de Cheese Experience als publiekstrekker geopend en vanaf het begin is het een groot succes. Vorig jaar kwamen er ruim 100.000 bezoekers en de ambitie is om dit jaar meer dan 150.000 bezoekers te ontvangen. 
Maar er is meer goed nieuws: zo zijn we bijvoorbeeld sinds 2021 uit de top-25 van de AD Misdaadmeter en reiken we inmiddels jaarlijks een veiligheidsprijs uit. 
Dankzij allerlei investeringen in de stad is de economie tot grote bloei gekomen, is er nauwelijks leegstand van panden in de binnenstad en gaat het goed met de winkeliers en horeca. 
Het project Singelpark nadert haar voltooiing, het groen in de stad is keurig onderhouden en het Van IJzerdoornpark is samen met de bewoners grondig aangepakt. 
Een burgerinitiatief (“Gouda stroomt door”) heeft de afgelopen jaren samen met de Wateralliantie hard gewerkt aan crowdfunding met als resultaat dat hopelijk dit jaar een start kan worden gemaakt met het heropenen van de havensluis.

Op het terrein van GOUDasfalt is de klimhostel een fraaie blikvanger. De gasten hebben vanaf die plek een prachtig uitzicht op Gouda. De locatie is sinds 2020, toen een algeheel vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk is ingesteld, met meer dan 10.000 bezoekers, ook erg succesvol voor de jaarlijkse vuurwerkshow.
Vorig jaar is de eerste aanzet gegeven om in 2025 de eerste gasloze buurt in Gouda op te leveren. Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op openbare gebouwen en bij particulieren door een gezamenlijke inzet van partijen in de stad. Ook de buurtbatterij wordt steeds vaker benut.
Vanuit de raadsbrede werkgroepen Energietransitie en Klimaatadaptatie zijn allerlei ideeën uitgewerkt die de komende jaren zullen worden vorm gegeven. Het plein bij het Stadhuis is de afgelopen jaardebatplein geweest om met inwoners in gesprek te gaan over deze raadsbrede onderwerpen.
We leven sinds 2020 ook een stuk gezonder met elkaar, nadat in dat jaar in de Tweede Kamer het Nationaal Preventieakkoord met brede steun is tot stand is gekomen. Het college onderschrijft het belang van preventie en van een lokale aanpak als het gaat om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen met partners in de stad zijn mooie resultaten geboekt.
Het verkeer in de binnenstad is een stuk rustiger geworden nu de singels om de binnenstad heen, eenrichtingsverkeer zijn geworden. 
Bijzonder is dat we binnenkort een nationaal onderwijshuisvestingscongres in Gouda hebben over innovatieve bouwconcepten. Samen met private partijen heeft Gouda een plan ontwikkeld om bestaande scholen duurzaam te herontwikkelingen en komen er de komende raadsperiode ook nieuwe, toekomstbestendige multifunctionele gebouwen waar onderwijs onderdeel van wordt.
We zijn trots dat dit voorjaar een dependance van een HBO voor de zorg is geopend. Een lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling.
Gouda is blij dat goed wordt samengewerkt via het ondersteuningsnetwerk om het grote verschil tussen arm en rijk te verkleinen, om mensen uit de armoede te krijgen en vooral te voorkomen dat mensen in de schulden komen. De resultaten zijn hoopgevend.
Vorige week ontving ik een mail van een bewoner die meldde dat ze na 10 jaar werkloosheid dankzij de inzet van het college weer werk gevonden heeft. Voor haar kwam er zo een einde aan een lange en donkere periode in haar leven.
Ik sprak gisteren in de stad een bekende tijdens zijn wekelijkse wandeling met een oudere vrouw in een rolstoel. Zij kan nog thuis wonen omdat de zorg aan huis zó goed is dat ze haar vertrouwde woning niet hoeft in te ruilen voor een kamer in een verpleeghuis. Mooi dat de zorg op deze wijze vorm heeft gekregen in Gouda.
Voorzitter, ik sluit af en concludeer dat Gouda er op veel gebieden goed voor staat! De bewoners, organisaties, bedrijven, provincie en de gemeente hebben er met elkaar voor gezorgd dat Gouda één van de mooiste en beste steden in Nederland is geworden. GOUDA IS GOUD!”

Afgelopen weekend ben ik met mijn oudste zoon en zijn vrouw voor het eerst wat gaan drinken bij het paviljoen op GOUDasfalt en ik heb ik hen gelijk het terrein laten zien. De meeste indruk maakte de grote kraan midden op het terrein en het strand in combinatie met het paviljoen en het stadsstrand.
Paviljoen en strand


In juni werd het openbare stadsstrand geopend door burgemeester Milo Schoenmaker met kinderburgemeester Romaissa Magouh. Daar ging wel wat aan vooraf.  Vele vrijwilligers hebben een aantal weken zich letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt om een mooi egaal strand te krijgen omzoomd met een groen dijkje met ligweide. 


Vlak daarna is het paviljoen geopend, dat een bijzondere industriële vormgeving heeft en goed past in de omgeving.


Samen met het strand bij het paviljoen vormt dit een belangrijke trekpleister voor GOUDasfalt.
Ontwikkelingen


Het terrein wordt steeds intensiever gebruikt en wordt daarmee ook steeds leuker om te bezoeken. Ik ben wel benieuwd naar het vervolg, want er is nog ruimte genoeg voor nieuwe ontwikkelingen.

Het meest recente nieuws is dat er een voornemen is om 630 zonnepanelen te plaatsen, waarmee het terrein weer een verdere (duurzame) ontwikkeling krijgt.
Duidelijk is dat het terrein veel potentie heeft. 

“GOUD op asfalt”

Het is aan de politiek en GOUDasfalt om de toekomst van dit terrein via een aanpassing van het bestemmingsplan voor de lange termijn mogelijk te maken.


Om blijvend aantrekkelijk te zijn zal er nog heel wat moeten worden geïnvesteerd en wat dat betreft petje af voor de vele vrijwilligers die al lange tijd zich inzetten om van dit terrein iets moois te maken.


Hieronder een foto impressie van afgelopen zaterdag:


Prachtig uitzicht op Gouda


Persbericht gemeente Gouda:

Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

Over GOUDasfalt

GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat een vervallen industrieterrein aan de Hollandsche IJssel op een duurzame manier ontwikkelt tot een levendige stadsoever. Het biedt ruimte aan ambachtelijke en recreatieve bedrijvigheid, schept werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een ontmoetingsplek, verlevendigt stad en ommeland en mobiliseert mensen die zich willen inzetten voor hun eigen stad en streek. GOUDasfalt heeft in twee jaar tijd 200 vrijwilligers aan zich weten te binden. ‘Samen maken we de stad’ is het motto. Meer informatie op www.goudasfalt.nl 
Prijs voor gemeentelijke samenwerking

Maar ook de gemeente heeft een prijs gewonnen voor de goede samenwerking tussen GOUDasfalt en de gemeente Gouda. “Dus ook waardering voor de visie van het college en gemeenteraad, de betrokken ambtenaren en hun blijvende support om GOUDAsfalt van de grond te krijgen!”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (participatie).

Vrijwilligers maken het verschil

De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven. Deze landelijke prijzen zijn een initiatief van het Ministerie van VWS en worden ondersteund door NOV, VNG, Vriendenloterij en Movisie. Het thema dit jaar was ‘Vrijwilligers maken het verschil’. Meer informatie op www.vrijwilligersprijzen.nl 
Aanmeldingen Gouda

De aanmelding van lokale projecten gebeurde dit jaar via de gemeenten. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda heeft in totaal drie projecten ingediend. Naast GOUDasfalt waren dit het ontmoetingscafé De Vrijheid (waar statushouders en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten) en Het Bruisnest van Kwintes (een ontwikkelplaats om mensen te ondersteunen bij participatie en herstel). Een vakjury heeft aansluitend de inzendingen beoordeeld

Motie ChristenUnie

Het blijft één van de hoogtepunten van deze raadsperiode dat dankzij een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de fracties van PvdA, SGP, Groen Links en Partij voor de Dieren, dit bijzondere initiatief mogelijk is geworden! We feliciteren GOUDasfalt met deze prachtige prijs en wensen hen veel succes toe en zijn heel benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.


Na een lange en voor betrokkenen ook onzekere periode is begin februari uiteindelijk door een ruime raadsmeerderheid besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt. 
Met dit besluit werd ook het aankoop bedrag bekend gemaakt: € 580.000,-. 
Deze bijzonder scherpe prijs heeft bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, bijgedragen aan het besluit om in te stemmen met het gevraagde krediet.Spotgoedkoop

Een aantal fracties vond de aankoopprijs dermate laag dat dit een gevoel van wantrouwen opleverde. Wat ons betreft is dit onzin. Er is scherp onderhandeld over de koopprijs en de verkoper (KWS) hoeft relatief weinig op het terrein weg te halen en dat scheelt aanmerkelijk in de kosten voor KWS.
De scherpe prijs heeft voor de gemeente als voordeel dat de getaxeerde waarde nu hoger is dan de koopprijs, zodat feitelijk gezien, als GOUDasfalt niet tot een succesvolle business case leidt, de gemeente nauwelijks risico loopt.
Ook het argument dat door deze aankoop de schulden in Gouda verder toenemen is maar ten dele waar, aangezien naast de schuld we een stuk grond in ons bezit hebben gekregen.

Gif

De gifgrond zit ook enkele fracties hoog, waaronder CDA en SGP. De zorgen die ze hebben over het zware gif zijn terecht. 
De rapporten hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling – geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.
Er gelden specifieke bepalingen als er in de grond moet worden gegraven en als GOUDasfalt zich daaraan houdt is er niets aan de hand.Samenwerking

De gemeenteraad hoefde uitsluitend te beslissen over het beschikbaar stellen van een krediet om het terrein te kunnen aankopen.
Het college heeft besloten om met GOUDasfalt in zee te gaan en hen het initiatief te gunnen.
Onze fractie vindt deze keuze logisch omdat deze groep vanaf het begin aan de slag is geweest om van dit terrein iets moois en duurzaams te maken en een breed gedragen initiatief is.


Toch willen we voorkomen dat GOUDasfalt zich afsluit voor andere initiatieven en mogelijke participanten en we hebben daarom een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om samenwerking te bevorderen, zodat er een zo breed mogelijk gedragen businesscase komt. Een ruime raadsmeerderheid heeft deze motie gesteund.

Businesscase

Over een jaar moet GOUDasfalt een businesscase gereed hebben die door een externe partij zal worden getoetst op haalbaarheid. Die businesscase zal nog een flinke kluif worden, maar de initiatiefgroep bruist van energie en beschikt over de nodige deskundigheid, dus we gaan ervan uit dat ze het gaat lukken.
Op verzoek van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd om het advies van de externe deskundige aan de raad voor te leggen en daarbij ook een reactie van het college toe te voegen.


Wat mij betreft is dit “project” toch wel een mijlpaal in Gouda en ik ben heel benieuwd hoe dit terrein de komende jaren van gedaante gaat veranderen!
Motie ChristenUnie

De
raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 februari 2016
Overwegende dat:
 • Overwegende dat aan de raad
  uitsluitend wordt gevraagd een krediet te verstrekken om 
  de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken
 • Dat er op dit moment minimaal twee
  initiatieven zijn die het terrein willen ontwikkelen
 • Het een college bevoegdheid is om te
  bepalen met welke partij(en) ze in zee gaat om het gebied te ontwikkelen
 • Door haar keuze voor GOUDasfalt het
  risico kan ontstaan dat andere initiatieven niet meer worden meegenomen
 • De raad middels een
  motie in 2015 heeft opgeroepen dat er een breed gedragen initiatief zal
  ontstaan voor dit terrein
Verzoek
het college
:
 • Om zich in te zetten om de samenwerking
  van GOUDasfalt met andere (bestaande en eventueel nieuwe) participanten
  en initiatiefnemers te bevorderen en
 • om bij Goudasfalt te bevorderen dat
  wordt gekomen tot een businesscase die zo breed mogelijk gedragen is
  en gaat
over tot de orde van de dag.

Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de
raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een
krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde
wijze in te kunnen stemmen. 
Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor
de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen
(burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te
onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar
gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden
gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal
break-even zijn.
Vervolgens is op 15
april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad
gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt
voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het
terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt
Veel betrokken burgers hebben zich vanuit
GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen
plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor
ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door
de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke
meerwaarde.
Daarnaast presenteerde in september 2015 “De
Verbinding
” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak
uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat,
waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is
van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken
met een project ontwikkelaar.
Breed gedragen
Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan
tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één
breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide
partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te
komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere
partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.
GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het
beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie,
door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding
te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de
grond wordt aangekocht.
De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van
het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het
eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder
gedragen businesscase ligt.
Gifgrond
Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord
te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt
mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets
moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.
De rapporten en de presentatie en toelichting door
de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van
vervuiling – geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is
en het feit dat het gif niet mobiel is.
De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit
voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de
laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente
invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.

Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande
en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij
de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen
tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de
besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.Op 17 november presenteerde GOUDasfalt het lang verwachte plan voor de ontwikkeling van het terrein van Koudasfalt. Ze hadden er een fraaie locatie voor uitgekozen: De Chocoladefabriek, die is genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland.


Reserveringsvergoeding

Het plan gaat uit van aankoop van het terrein door  de gemeente Gouda en dan gaat stichting GOUDasfalt aan de slag met de bedoeling om na 4 jaar het terrein over te nemen. Geurende die eerste 4 jaar betaalt GOUDasdalt een reserveringsvergoeding, zodat de gemeente Gouda geen lasten heeft.

Het eerste jaar wordt gebruikt om een businesscase op te stellen en dan moet duidelijk worden of er een “levensvatbaar ” plan mogelijk is.Klimhostel

GOUDasfalt wil het terrein een levendige uitstraling geven door het ontwikkelen van een stadscamping, Klimhostel met 20 kamers en een stadsstrand. De aanwezige grindtrechters willen ze laten ombouwen tot verblijven. Ook willen ze een klein oeverpark en aanlegplaatsen voor schepen.

Vier zones


GOUDasfalt verdeelt het terrein in vier zones. Deze liggen
rondom het centrale plein, dat gebruikt wordt voor evenementen,
voorstellingen en markten. De Lange Arm is het hart van het
plein en de blikvanger. Er wordt ruimte vrijgehouden om bij de
oeververbinding te komen.
 1. 1  Zuidwest, richting Gouderaksedijk. De groene zelling en de
  rivier. Dit wordt een uitnodigend entreegebied. Daarin het
  receptiegebouw, een toeristisch overstappunt (TOP) met
  informatie en etsenverhuur. De groenstrook aan de dijk wordt
  breder. De plek van de huidige asfaltoven met schoorsteen
  vraagt om een vergelijkbaar hoogteaccent. Daar voorzien 
  ze een ‘klimhotel’: een eenvoudig hotel voor groepen en
  gezinnen, met een dakterras om te kunnen genieten van het
  onovertroffen panorama op Gouda en de Krimpenerwaard.
  Langs het water en in het groen verhuur van ateliers.

 2. 2  Noordwest, richting de binnenstad. Dit is de meest open
  plek aan de IJsseloever en daarom bij uitstek geschikt voor
  een stadsstrand, stadslandbouw (teelt in bakken) en een
  restaurant annex winkel. Het restaurant serveert producten
  die op het terrein en elders in de streek worden verbouwd.
  Aan de loswal komen in verbouwde grindtrechters vijf
  bijzondere verblijven.

 3. 3  Noordoost, richting molen ’t Slot. Hier is de grond geschikt
  voor een klein oeverpark met ruimte voor luxe vormen van
  stadskamperen (‘stadsglamping’), bijzondere accommodaties
  en 12 zelfvoorzienende woningen. Langs de oever bevinden
  zich aanmeerplaatsen voor historische binnenvaartschepen.

 4. 4  Zuidoost, richting de Stolwijkersluis. Hier ligt de nadruk op scheepvaart en woonwerkateliers voor ambachtelijke
  bedrijven, in combinatie met bootreparatie en scheepswerf. Er
  is een passantenhaven met een gebouw dat ook plaats biedt
  aan de reddingsbrigade en een kanovereniging. 
Gif

De aanwezigen varen overwegend enthousiast, al klonk er soms ook een kritische noot, met name over de gifgrond en de financiën.

De raadsleden zijn een dag later door ODMH uitvoerig bijgepraat over de het aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de grond op locatie “Zelling Asfaltfabriek Gouderaksedijk”
Het terrein is verontreinigd maar de provincie heeft geen noodzaak gezien om verplichtend een bepaalde sanering op te leggen.
Van 1950-1970 is de haven gedempt en is het gebied opgehoogd met grof materiaal met soms wat schoon zand ertussen. Eind jaren ’70 is het allemaal afgedekt met een asfaltvloer.

Conclusies
 • Bij huidig gebruik geen saneringsnoodzaak
 • Geen beïnvloeding richting grondwater
 • Verharding (asfaltlaag) dient in stand te blijven

Hoe nu verder?

In januari komt er een kredietaanvraag naar de gemeenteraad en dan zal blijken of er een raadsmeerderheid voldoende overtuigd is door ODMH m.b.t. de risico’s voor de grond om groen licht te geven voor de aankoop door de gemeente van het terrein.
Ook zal de raad iets moeten vinden over de exclusiviteit voor GOUDasfalt, terwijl er ook een ander plan ligt die uitgaat van doorverkopen aan Burgland en een andere inrichting voor ogen staat.

Het blijft jammer dat er twee initiatieven liggen, juist nu er een mooie kans is om met elkaar als stad hier iets moois voor elkaar te gaan krijgen. Door die verdeeldheid lopen we het risico dat er voor beide plannen straks geen raadsmeerderheid is en dat zou echt heel jammer zijn, want dan zitten we waarschijnlijk nog vele jaren opgescheept met industrie op een locatie die een duurzame en aansprekende herinrichting verdiend!
Op 8
oktober stond er een bericht in het AD dat Gouda Positief ronduit “nee” zegt
tegen het plan om het terrein van Koudasfalt aan te kopen en dat de
ChristenUnie en CDA kritische vragen hebben gesteld.
De kritiek
zwelt aan volgens het AD en zo komt de ontwikkeling op dit terrein onder druk
te staan.Mogelijk is er straks geen raadsmeerderheid om deze locatie anders
en meer duurzaam te gaan ontwikkelen.
Gouda
Positief
Gouda
Positief beweert dat ze “nee” zeggen omdat de Gouwenaars dit plan niet willen.
Ze hebben een enquête gehouden onder ongeveer 75 (…) Gouwenaars en 75% daarvan
heeft volgens hen aangegeven tegen de aankoop te zijn.
De gang van
zaken is naar mijn mening in werkelijkheid anders: van meet af aan was hun
wethouder Jan de Laat tegen de aankoop van dit terrein en bij de voorjaarsnota
gaf fractievoorzitter Johan Weeber ook al aan dat hij de aankoop niet zou
steunen. Kortom ze hadden hun standpunt al lang ingenomen!


ChristenUnie
De
ChristenUnie benadert het plan positief kritisch. Wij zien ook de risico’s en
juichen het toe dat het CDA vragen heeft gesteld over mogelijke (toekomstige)
aansprakelijkheid voor de gemeente rond het gif in de grond. Hier moet
duidelijkheid over komen!
Maar we
vinden wel dat als de risico’s beheersbaar zijn voor wat betreft de financiën
en het gif, dat we de inwoners uit de stad een kans moeten geven om hier iets
moois van te maken.
We hebben
vaak onze mond vol over een “faciliterende overheid” en dat we
burgerinitiatieven een kans moeten geven, laten we dat dan ook waarmaken als
een groep enthousiaste Gouwenaars staat te popelen om op deze locatie aan de
slag te gaan.

Vragen
We hebben
diverse vragen aan het college gesteld, om duidelijkheid te krijgen over de
financiën en om te vernemen of naast GOUDasfalt ook het 2e
initiatief (zie afbeelding) een kans krijgt.
Het college
blijft vasthouden aan exclusiviteit voor GOUDasfalt.
Dat
betekent concreet dat beide initiatieven het beste in elkaar kunnen worden
geschoven, al kost dat wellicht de nodige kopjes koffie, maar de stad is het
meeste gediend met één breed gedragen plan. Dat versterkt het draagvlak en naar
mijn mening ook de kans dat een raadsmeerderheid besluit om Koudasfalt aan te
kopen.
Mocht de
raad afzien van de aankoop van dit terrein, dan moeten we er rekening mee
houden dat er nog vele jaren (zware) industrie op deze locatie zal
blijven en dat moet je als Gouda (Positief) niet willen…!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Onze vragen
en de antwoorden van het college zijn te vinden via: