Berichten

Naar aanleiding van  de Dag van het
Wijkteam op 14 december jl. heeft de ChristenUnie de
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck in het zonnetje gezet door hen een
“knipoog voor Gouda” te geven.”
De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een taart.
De
ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle
mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken
die hen raken.
Gouda moet wat
de ChristenUnie betreft bij de gemeenten horen die voorop loopt in het
betrekken van haar inwoners.Wijkteams

De
ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk.
Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van
omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk
dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en
financieel worden ondersteund door de gemeente.

Budget
De
ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen
budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan
kan deels plaatsvinden uit het budget dat nu naar de GoudApot gaat.Draagvlak

Wijkteams moeten
worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende en stimulerende rol te kunnen
vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging of
bewonersorganisatie in de wijk moet worden aangetoond.