Berichten

Deze week stonden er heel wat onderwerpen op de raadsagenda en vanwege ziekte van collega Gerard Schotanus viel ik deze avond voor hem in bij het onderwerp Essay Gouda Oost.

Interessant bij dit onderwerp is dat er een Gebiedsontwikkelingsovereenkomst Gouda Oost is opgesteld door de gemeente Gouda en Woonpartners. In deze overeenkomst wordt de bereidheid van Woonpartners vastgelegd om in de periode tot 2020 in Gouda Oost fors (onrendabel) te investeren. Het essay Gouda Oost vormt de basis voor deze investeringen. Woonpartners krijgt vanwege wijkbrede onrendabele investeringen als tegenprestatie een preferente positie indien onvoorziene locaties in Gouda Oost alsnog tot ontwikkeling komen. De wijk zal per deelontwikkeling worden aangepakt.

Na jaren van praten en diverse plannen lijkt het er nu echt van te gaan komen en dat is voor deze wijk een goed nieuws. Bij de ontwikkeling zal – met oog op de huidige bewoners – extra aandacht zijn voor betaalbare woningen. Uitgangspunt van de herontwikkeling is dat tenminste 40 % van de nieuw te realiseren woningen in de sector “sociaal” valt. Daarnaast zal waarschijnlijk het winkelaanbod voor een belangrijk deel verplaatst worden naar de Sportlaan om zo drukte in het centrum van de wijk te verminderen.

Zorgpunt is de mogelijke verplaatsing van overlast als er verhuisbewegingen op gang gaan komen, maar de wethouder geeft aan hier goed oog voor te hebben en er zal adequaat op worden ingespeeld.

Een ander belangrijk onderwerp was de Regionale Brandweer.
Begin 2009 hebben we als raad een een principe besluit genomen en zijn we akkoord gegaan met de regionalisering. De verwachting daarbij was dat we hiermee kosten zouden gaan besparen, nog afgezien van de efficiëntie verbetering. Nu blijkt echter dat de desintegratie veel meer gaat kosten dan gedacht en is er een flink tekort ontstaan, welke de komende jaren – zonder ingrijpen – zal aanhouden. De ChristenUnie heeft haar zorgen geuit over deze gang van zaken en er bij de burgemeester op aangedrongen zo snel mogelijk dit tekort op te lossen, hetgeen de nodige onderhandelingen zal vragen. De burgemeester zegde toe zich hier maximaal voor in te gaan zetten en wij zijn op basis daarvan akkoord gegaan met de diverse regelingen en het financiële plaatje.