Berichten

Winkelcentrum Goverwelle

De laatste tijd word ik steeds vaker door inwoners geattendeerd op het afval op straat in Gouda. Vooral rond containers bevindt zich vaak afval. Soms komt dat omdat de containers vol zitten en mensen het afval niet mee terug willen nemen. Soms ook gewoon uit gemakzucht en hebben mensen geen zin om het afval in de containers te doen. Maar het lijkt er ook op dat de containers gewoon te weinig worden geleegd!

Het is belangrijk dat we een schone (binnen)stad hebben en dat vraagt om een bepaald gedrag van bewoners en ook van Cyclus.  Zet het afval niet eerder buiten als is toegestaan. Doe het afval in de containers. Mochten ze vol zijn, neem het dan mee terug naar huis en doe een melding bij Cyclus, zodat de containers worden geleegd.

Lees ook nog eens mijn blog uit 2018: https://cugouda.nl/2018/07/bewoners-zijn-afval-op-straat-spuugzat.html

Deze week was het raak bij Winkelcentrum Goverwelle. Onderstaand een aantal foto’s van een situatie die we toch niet moeten willen met elkaar…!

Laten we samen werken aan een schoon Gouda!


De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied van de Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat in de wijk Goverwelle. De bewoners zijn deze overlast beu en vanuit deze buurt is daarom in april een brief naar de burgemeester gestuurd.
Brief aan burgemeester
In die brief wordt aangegeven dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geregeld in deze buurt om de overlast te beperken: tijdelijk plaatsen van een camera, tijdens de ramadan een samenscholingsverbod, felle verlichting boven portieken en een tuintje op een hangplek.
De laatste maanden is de onrust echter weer toegenomen. Zowel overdag als in de avond en ook tot ver in de nacht is het hier en ontmoetingsplek geworden van groepen mannen. Het is een komen en gaan van mensen met auto’s een scooters. Ze blokkeren vaak de weg, hangen bij elkaar door het raampje heen. Ze zijn luidruchtig, wat vooral in de avond en nacht storend is. 
Racen en drugs
Het plein lijkt soms ook op een racecircuit, zo hard wordt er volgens de bewoners gereden. En ze komen vaak, vooral in de avond, met meerdere auto’s om vervolgens met elkaar te gaan hangen. Vermoedelijk wordt er ook drugs verhandeld.
Ook minimaal één bewoner van de Fokuswoningen heeft last van deze mannen, omdat ze zich pal bij de woning ophouden waardoor de verzorgenden zich ongemakkelijk voelen en het niet fijn vinden om naar deze locatie te moeten gaan.


Afval

De plekken waar de mannen zich gedurende de dag ophouden zijn duidelijk gemarkeerd door het afval dat daar wordt achtergelaten. Dit bezorgt de bewoners nog eens extra overlast.
Politie
De bewoners geven aan vaak met de politie te hebben gebeld en gesproken te hebben met medewerkers van handhaving en de gemeente. De bewoners hebben van de politie vernomen dat deze locatie op de derde plaats van overlast gevende locaties binnen Gouda bekend staat. 
De politie heeft gevraagd om zo veel mogelijk te bellen bij overlast, zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 
Overeenkomstig dat verzoek bellen de bewoners dan ook. Elke keer als ze bellen, komt de politie (na enige tijd) langs, maar dan zijn de mannen al verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mensen op de uitkijk staan, want ze zijn er vlak voordat politie of handhaving komt allemaal verdwenen. 
Verstopt
Het is overdag voorgekomen dat er diverse mannen achter de auto’s verstopt zaten, zo wordt in de brief gemeld. Niet veel later reeds de politie door de straat, maar die hebben toen waarschijnlijk gedacht dat alles rustig was.
Situatie in juli
Sinds de brief in april is verstuurd hebben de briefschrijvers niets meer gehoord vanuit het college van B&W en is de overlast niet verminderd.
Rondom woningen en in brandgangen hangen nog steeds groepen mannen die (geluids)overlast veroorzaken en rotzooi achterlaten.
Camera en samenscholingsverbod
Naar aanleiding van deze vervelende situatie heeft de fractie van de ChristenUnie contact gelegd met bewoners en besloten om vragen te stellen aan het college. Naar onze mening moet de overlast worden aangepakt. Dit kan waarschijnlijk het meest eenvoudig door het (tijdelijk) weer plaatsen van een camera, maar waarschijnlijk is ook een samenscholingsverbod nodig.
Vragen aan het college
Dit zijn de vragen die we hebben gestuurd:

  1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is?
  2. Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast?
  3. Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is?
  4. In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?