Tag Archief van: Gouda 750 jaar


De afgelopen jaren heb ik (maar ook Platform Binnenstad) regelmatig aandacht gevraagd voor het herstel van panden en gevels in de binnenstad. De laatste tijd is hier – mede door de subsidie mogelijkheid in het kader van Gouda 750 – steeds meer aandacht voor gekomen bij de eigenaren van de panden in de binnenstad.

Afgelopen week constateerde ik dat nu ook het pand van Ricken eindelijk opgeknapt is.  Al in 2017 vroeg ik aandacht voor dit pand dat er er aan de zijde van St.-Janskerk belabberd uitzag. Nu ziet het er weer prima uit. Dank aan de eigenaar die dit pand uiteindelijk heeft laten opknappen, maar ook dank aan de ODMH en de wethouder voor hun vasthoudend optreden!


Café de Markies

Wat nu wel opvalt is dat het muur aan de achterzijde van Café de Markies er nu lelijk uitziet in vergelijking met het pand van Ricken. De muur van De Markies heeft nu eigenlijk ook een opknapbeurt nodig, waarbij het mooi zou zijn als de kleurstelling gaat aansluiten aan het pand van Ricken. Hopelijk pakt de eigenaar van dit café ook de handschoen op. Dan is deze locatie straks echt een fraaie plek bij de viering van Gouda 750.

ICI Paris

In het AD werd op zaterdag 7 augustus jl. ook aandacht besteed aan de panden. 
Mooi dat zo op verschillende manieren aandacht wordt gevraagd voor het opknappen van de panden in onze binnenstad.

Zoals ik in het AD opmerkte ben ik erg blij met de positieve vibe. Citaat in het AD:
“Toch ziet ‘waakhond van Gouda’ Theo Krins genoeg om blij van te worden, zo laat hij weten. “De eigenaar van het ICI Paris-pand heeft een omgevingsvergunning om aan de bak te kunnen voor de zijgevel. En wat ik om mij heen hoor (en zie, tk): er gebeurt wat. Bij Albert Heijn en bij Etos op de Markt, de achtergevel van Ricken aan de Dubbele Buurt is klaar. Ik merk een positieve vibe.”

We zijn goed op weg om straks te kunnen spreken van 
Gouda: de stad met vele parels” en niet meer over
Gouda: de stad met vele puisten…”


AD, 7 augustus 2021

 

De laatste weken zien we dat er duidelijk voortgang wordt gemaakt met de aanpak van panden met achterstallig onderhoud in de binnenstad. Tegelijkertijd zijn er nog panden die – vooral ook door hun ligging in de binnenstad – naar mijn mening ook aandacht behoeven, mede in het kader van Gouda750 in 2022. 

In de Hoogstraat en bij toren van de St.-Janskerk heb ik een aantal panden op het oog die echt wel wat aandacht nodig hebben en daarnaast ben ik benieuwd naar de status rond het herstel van een aantal panden waarvoor ik al langer aandacht vraag.

Concreet heb ik een reactie gevraagd (en gekregen) over de volgende panden:


Punselie en ICT Paris

1. De voormalige panden van Punselie in de Tuinstraat 

De eigenaar van de drie panden van PunselieTuinstraat 10-14, heeft vijf procedures gestart tegen verschillende van onze besluiten in deze zaak. De rechtbank moet nog een beslissing nemen. 

Deze juridische procedures betreffen: een dwangsombesluit gericht op herstel van drie monumentale panden; een invorderingsbesluit, omdat de voornoemde dwangsom is verbeurd; een stilleggingsbesluit (de eigenaar bouwde in afwijking van de verleende vergunning); een dwangsombesluit gericht op verwijdering van de te hoge vloer en een verlengingsbesluit, omdat een begunstigingstermijn is verlengd.  Op dit moment is nog niet bekend wanneer de rechtbank deze vijf beroepszaken gaat behandelen

2. De zijgevel van het pand van ICI Paris aan de Hoogstraat (alleen de voorzijde is opgeknapt). Er wordt door mij al jaren aandacht gevraagd voor deze zijgevel! 

De ODMH heeft voor de zijgevel van het pand van ICI Paris, Hoogstraat 24, op 17 mei 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het opknappen van genoemde zijmuur, inclusief gevelreiniging. De aanvraag is in behandeling. 


Hoogstraat

3. Het pand van T-Mobile Shop aan Hoogstraat 10. De daklijst wordt gedeeld met nummer 8 die er daar prima uitziet. De daklijst en kozijnen van nummer 10 zijn verwaarloosd en de grijze omlijsting op de begane grond ontsiert het pand. 

Het pand van T-Mobile Shop, aan Hoogstraat 10, staat niet op de huidige inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand wordt echter alsnog aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld. Bij vaststelling van achterstallig onderhoud zal dit pand worden toegevoegd op de inventarisatielijst. 


4. Het pand van Delifrance aan Hoogstraat 12. De kozijnen en daklijst zijn in slechte staat. 

De grijze natuurstenen omlijsting op de begane grond van het pand van Delifrance, Hoogstraat 12 is destijds met vergunning gerealiseerd op basis van een positief advies van de toenmalige Welstands- en Monumentencommissie. Het pand van Delifrance staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst. 

Achter de Kerk

5. Het houtwerk van het pand van ’t Keldertje (Achter de Kerk) is in matige staat en het plaatwerk daarnaast ziet er bijzonder smerig / zwart uit.

Het pand van ’t Keldertje, Achter de Kerk 9h, staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst.

    Aanvullende informatie vanuit gemeente Gouda

     De voortgang van de aanpak is in hoge mate afhankelijk van de aanspreekbaarheid en inzet van de eigenaren. Als er sprake is van blijvende onderhoudsachterstand, dan treedt de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) op op basis van de daarvoor bestemde regelgeving, waarbij voor beschermde monumenten geldt, dat eigenaren op hun onderhoudsplicht worden gewezen, conform het “Stappenplan handhaving en toezicht”.

Tijdens een rondgang door de binnenstad is het mij opgevallen dat er bijzonder veel stoeppalen in de Goudse binnenstad staan. Een deel daarvan lijkt geen enkele praktische functie (meer) te hebben en een deel staat ook scheef. 


Zie voor meer informatie mijn blog: https://cugouda.nl/2021/02/stoeppalen-verwijderen- uit-binnenstad.html, die ik daarover heb geschreven. 


Vragen aan het college

Om bij het college aandacht hiervoor te krijgen heb ik vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college in de hoop dat ze hier wat aan gaan doen. De antwoorden vielen me echter niet mee. De antwoorden waren heel “technisch” geformuleerd en ik proefde weinig bereidheid om concreet iets te willen doen met dit onderwerp. Daarom heb ik er tijdens de raadsvergadering op 26 mei jl. wederom aandacht voor gevraagd. 
In hoeverre is het college het met ons eens dat de binnenstad bij de viering van Gouda750 er fraai en goed onderhouden bij moet staan? 

In zijn algemeen ligt de binnenstad er netjes en onderhouden bij, elke dag zijn we bezig om binnen het budget de binnenstad zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. 
 
In hoeverre is het college het met ons eens dat scheefstaande stoeppalen en “verdwaalde” stoeppalen zonder enig nut niet bij dat beeld passen? 
In principe zijn stoeppalen niet verdwaald en zijn deze vanuit een bepaald oogpunt geplaatst. Scheve stoeppalen is niet ideaal maar vanwege een bezuiniging worden deze dit jaar niet rechtgezet, maar bij onveilige situaties worden deze vanzelfsprekend rechtgezet. 

In hoeverre klopt het dat het recht zetten van een scheefstaande paal minder dan € 200.- kost? En wat kost het verwijderen van een paal? 
Een paal rechtzetten kost circa € 160,00 en verwijderen circa € 240,00. 
 
In hoeverre is het college het met ons een dat de werkwijze: “vanuit bezuinigingsoverwegingen worden scheefstaande paaltjes en verkeersborden alleen recht gezet indien deze onveilig staan”, wel erg ver doorgeschoten vanwege de relatief geringe kosten en met het oog op een verzorgd stadsbeeld? 
In 2020 moest breed bezuinigd worden, elke keuze is dan een lastige. 

In hoeverre kan verwijderen van die palen een oplossing zijn? 
Het weghalen van palen kan in sommige gevallen een oplossing zijn. De palen zijn geplaatst met een reden, weghalen ligt in de meeste gevallen erg gevoelig bij omwonenden/ winkeliers. In veel gevallen bieden paaltjes de oplossing tegen parkeren op de stoep. Als die palen weggehaald zouden worden, zal er meer toezicht nodig zijn en zullen er naar verwachting meer klachten bij de gemeente binnenkomen betreffende parkeren op de stoep. 

In hoeverre is het college bereid om in 2021 met Bewonersplatform Binnenstad een schouw te doen op overbodige palen en scheefstaande palen en – mede in het kader van Gouda 750 – de situatie dit jaar (voor zover gewenst) samen met de bewoners te verbeteren ten faveure van de uitstraling van onze binnenstad in 2022? 
Een schouw en de mogelijke vervolgacties die hieruit voortvloeien, vergen veel tijd en overleg en zullen mogelijk hoge kosten met zich meebrengen en zullen de vastgestelde bezuinigingen waarschijnlijk te niet doen. Dit betekent dat het budget Dagelijks Onderhoud verhoogd zou moeten worden.
Reactie wethouder Hilde Niezen


Omdat de antwoorden weinig invoelden waren en in mijn ogen voorbij gingen aan het feit dat heel wat stoeppalen volstrekt overbodig zijn, heb ik op 26 mei tijdens de raadsvergadering dit onderwerp nogmaals aan de orde gesteld.

Gelukkig kwam de wethouder met een positieve reactie: “We zijn zeker bereid om hiernaar te gaan kijken, maar we hebben wel te maken met de bestaande begroting. We willen allemaal dat bij Gouda 750 onze stad er piekfijn bij staat. Met dit verzoek zullen we zeker kijken of we hier iets mee kunnen doen richting het feestjaar.”
Concreter antwoord kon ik niet krijgen en ik beschouw het als een toezegging en reken erop dat de overbodige palen dit jaar worden weggehaald en scheve palen worden rechtgezet!


Foto: Jaap van Rijn

Puisten verpesten Gouda 750 – deel 2

Al vele jaren heb ik op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de achtergevel van het pand van naaimachinehandel Ricken bij de toren van de St.-Janskerk. Deze zijde van het pand zag er belabberd uit en het was een complete aanfluiting voor onze stad. Extra vervelend is dat er jaarlijks hier zeker zo’n 100.000 toeristen langslopen.


Last onder dwangsom

Eind vorig jaar kwam er opeens goed nieuws naar buiten: zoon Theo Ricken jr. is nu eigenaar van dit pand en hij kondigde aan dat hij in het voorjaar van 2021 de achtergevel zou gaan opknappen.

De reden dat hij reageert kwam ongetwijfeld omdat er vanuit de gemeente via Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) steeds meer druk werd uitgeoefend om dit pand eindelijk eens te gaan opknappen. Eind vorig jaar heeft hij een last onder dwangsom opgelegd gekregen die zou worden geïnd als hij in april 2021 nog niet met opknappen zou zijn begonnen.

Goede wil

In het AD gaf de nieuwe eigenaar enige tijd gelden aan, dat dat hij echt van goede wil is, maar wat meer tijd nodig te hebben. Hij realiseert zich dat het pand onder een vergrootglas ligt, maar hij heeft een hoofdpijn dossier geërfd, dat hij tot een goed einde wil brengen. Hij meldt verder in het AD: “Mijn vader wilde de gevel jaren geleden al aanpakken. Hij wilde toen een hele nieuwe achtergevel. Bij de gemeente zat toen iemand die het daar helemaal niet mee eens was. Die kwam met zoveel eisen dat mijn vader er helemaal niet meer aan wilde beginnen. Toen heeft hij best een tijd gehad dat hij er helemaal niets meer aan wilde doen. Nadat mijn vader in 2019 jaar overleed, kwam het dossier bij mij terecht. Ik wil dit graag oppakken, maar moet wel op nul beginnen, want zoveel is er niet overgedragen. Nu ik ermee bezig ben, wil ik ermee door. Als ik er vaart achter zet, lukt het misschien dit jaar al. Waar ik nu even tegenaan loop, is dat de muur nat is. Het is dan niet handig om een pleisterlaag aan te brengen, zeker niet als het ook gaat vriezen. Ik ga uit van drie of vier maanden. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 is het  gereed.’’

Mooiste stukje van Gouda

Het pand van Ricken ligt aan de achterzijde aan Achter de Kerk en dat is één van de mooiste stukjes van Gouda. Daarom heb ik me namens de ChristenUnie ook zo ingezet voor het herstel van deze rotte kies. 

Ik ben heel blij dat de huidige eigenaar zijn toezegging om het pand op te gaan knappen ook daadwerkelijk heeft omgezet in actie en de achterzijde van het pand nu in de steigers staat en wordt opgepakt. Dat betekent dat we binnenkort weer trots kunnen zijn op deze plek in de binnenstad. 

De eigenaar bewijst zichzelf en de stad door deze aanpak een goede dienst! Dank ook aan wethouder Thierry van Vugt en de ODMH die de laatste tijd vasthoudend zijn geweest om het herstel door de eigenaar te laten uitvoeren.

De oplettende bezoeker aan de binnenstad ziet ze regelmatig staan. Paaltjes op het trottoir. Je kunt er overheen springen, lelijk je knie stoten, of met de kinderwagen er tegenaan botsen. Maar wat doen die paaltjes daar eigenlijk en waarom zijn ze daar neergezet? En moeten ze wel blijven staan?


Er zijn verschillende soorten paaltjes, met verschillende functies. Ik wil in deze blog aandacht vragen voor de twee typen paaltjes: “Amsterdammertjes” en de “stoeppaal”. 


Amsterdammertjes


Ze heten ook wel de schamppaal. Het zijn palen die aan het uiteinde van de stoep staan, om zo de stoep en de rijbaan van elkaar te scheiden. Toen het verkeer eind negentiende eeuw begon toe te nemen op de straten, moest er een slimmigheidje komen om het verkeer in goede banen te leiden. Door de schamppalen kregen voetgangers een veilige plek om te lopen en waren de gevels en hoeken van de huizen veilig voor de karren die er anders weleens langs konden ‘schampen’.


Stoeppaal

De stoeppaal staat dicht bij de huizen, is meestal gemaakt van hardsteen en tussen de palen hangen meestal kettingen of er zit een stang. 


Over de historie van de palen in Gouda kon ik niets vinden, maar wel over de historie van de stoeppaal in Leiden en ik veronderstel dat deze historie op elkaar lijkt. In de tweede helft van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw begonnen de bewoners in Leiden lukraak stoepen aan te leggen. Daar moesten regels voor komen, vond het stadsbestuur. En dus mochten huiseigenaren nog maar drie of vier voet claimen van de weg voor het huis. En die ruimte werd afgezet met stoeppalen.

Tot zover lijkt er niets aan de hand en vraag je je wellicht af waarom ik hier een blog over schrijf. De reden is dat tijdens een rondwandeling door de binnenstad met binnenstadbewoner Karel Baarspul het mij opviel dat deze palen soms op vreemde en onlogische plekken staan. Lang niet altijd lijken ze een functie te hebben en ze ontsieren vaak het straatbeeld.


“Wat fijn dat er aandacht is voor de vele paaltjes in de binnenstad. Het is mij ook al vaak opgevallen. Een plek die wat mij betreft ook een stuk groener kan door paaltjes er uit te halen is op de Lem Dulstraat en Conventstraat. Paaltjes eruit en bijvoorbeeld perkjes of een (lage) haag er voor terug plaatsen.
Lijkt mij een mooie verbetering voor dit versteende deel van de binnenstad.” 
(bewoner binnenstad) 


Bewonersplatform Binnenstad


Bewonersplatform Binnenstad gaf via een bericht op Twitter aan – nadat ik om een reactie had gevraagd – dat de paaltjes in de binnenstad belangrijk zijn en moeten blijven, omdat deze dienen om te voorkomen dat er auto’s op het trottoir gaan parkeren. Dat respecteer ik uiteraard, al vind ik het vreemd dat op sommige plaatsen in de binnenstad de trottoirs zo smal zijn door die palen, dat bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen gedwongen wordt op de straat te gaan lopen..Maar goed iedere keer een auto op je stoep is ook geen pretje.


Na een “voorpublicatie” in de Goudse Post kwamen er verontwaardigde reacties op Twitter omdat ik eerst met belanghebbenden een gesprek had moeten voeren. Ik vermoed dat dat gevoel vooral kwam door de foto’s en het toch niet goed begrijpen waar het mij om gaat. De foto’s waren precies van die straten waar de palen nu juist wel een functie hebben. De boodschap in de Goudse Post was: haal overbodige palen weg en zet de palen die nodig zijn goed en bepaal met Bewonersplatform Binnenstad en SOG (in verband met vrachtvervoer voor bedrijven) of palen echt nodig zijn.


Inmiddels is het mij (nog) duidelijk(er) geworden dat de grote vrachtwagens in de binnenstad mede de oorzaak zijn dat er palen moeten staan. Als over een paar jaar er hopelijk wordt overgeschakeld naar schoon vrachtvervoer in de binnenstad zal die overlast naar verwachting afnemen, zeker als met kleinere auto’s vanaf een overlaadstation aan de rand van de stad naar het centrum wordt gereden.


Kijk naar het grotere plaatje


En daarmee kom bij een belangrijk punt dat ik inmiddels ook met het Bewonersplatform Binnenstad heb besproken: kijk niet alleen naar de palen als doel in zichzelf, maar bekijk het grotere plaatje. Dus kijk met de bewoners in hoeverre het mogelijk is om de inrichting van de straat aantrekkelijker te maken, zonder de doelstelling – niet parkeren op de stoepen en minder zwaar verkeer in de binnenstad – uit het oog te verliezen. 

Er zijn overigens meerdere locaties waarbij je je afvraagt of goede handhaving de paaltjes niet overbodig zou kunnen maken. Dat zou ook een mooi onderwerp van gesprek met de bewoners kunnen zijn.


Wat dat betreft is het onderwerp “stoeppalen” een goed uitgangspunt om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Hieronder mijn bevindingen per straat:

 

                                Groeneweg


Jeruzalemstraat en Groeneweg


Aan het begin van de Jeruzalemstraat staan een aantal palen die – mede gelet op het straatmeubilair – geen functie meer lijken te hebben, maar wellicht dienen ze om het pand te beschermen. Je ziet een straat verder bij de Groeneweg overigens dat deze palen ontbreken ter hoogte van de Lange Tiendeweg. Verderop in de Groeneweg staan ze wel. Waarschijnlijk om parkeren op de stoep tegen te gaan. Dus daar zeg ik verder niets over 🙂


De gemeente laat palen scheef staan…


Wat hier en elders wel opvalt dat diverse palen scheef staan en dat maakt een erg onverzorgde indruk. Zorg dat die palen in ieder geval recht staan. De gemeente geeft op vragen hierover aan dat hier niet in wordt geïnvesteerd vanuit bezuiniging op de uitgaven. Jammer, want zoveel kan het rechtzetten niet kosten en het maakt nu een armoedige indruk, zeker met het oog op Gouda750!


                                    Jeruzalemstraat

Ontbreken van palen of overbodige palen


Soms zijn er palen weg en dan wordt zo’n paal in diverse gevallen vervangen door een tegel. Bewuste actie omdat paal in de weg staat of omdat bewoner die paal daar niet wil? Dit lijkt op een een inconsequente of individuele handelwijze rondom de palen in de binnenstad.

Ook zie je palen op plekken op het trottoir staan, waarbij je je afvraagt wat voor functie ze nu echt hebben en ze wat mij betreft vooral het straatbeeld ontsieren. In dit geval staat wellicht de lantaarnpaal gewoon op een onlogische plek.

 

Botspaal


Op het moment dat ik denk te snappen hoe het nu precies zit, staat er op de Groeneweg opeens op straat een paal. Een tamelijk onzinnige en gevaarlijke plek. Maar ja, iemand zal daar wat aan moeten doen… Zou de gemeente hier wél prioriteit aan geven? Of zie ik iets helemaal over het hoofd?


De Baan


Bij de Baan en het Houtmansplantsoen staan ook diverse betonnen palen waarbij mij de functie totaal ontgaat en het staat ook daar ook heel lelijk. Ik zou zeggen: haal ze weg of knap de situatie daar op als ze toch een functie hebben!


 

Geuzenstraat


In de Geuzenstraat staat een hele rij palen die zijn bedoeld om parkeren op de stoep te beletten. Vreemd is wel dat ook hier palen soms worden vervangen door een stoeptegel. Als ik het goed begrepen heb, is dat gebeurd op basis van specifieke wensen van bewoners.


Bijzonder is dat meer richting de Lange Tiendeweg de palen goeddeels ontbreken. 


Bij de Utrechtsche Dom staan twee palen pal tegen de gevel. Bijzonder, maar het is gebeurd op verzoek van het hotel om te voorkomen dat auto’s bij het laden en lossen tegen de gevel rijden. Geen fraaie, maar wel een doelmatige oplossing.

 Wilhelminastraat


In de Wilhelminastraat staat ook hier een daar verdwaalde palen, voor een deel dichtbij de gevels, zodat het parkeren niet onmogelijk is en de toegevoegde waarde van die palen voor mij onduidelijk is of het moet gaan om bescherming van de panden. Het geeft in ieder geval een rommelig straatbeeld. De potten met planten zien er een stuk aantrekkelijker uit!

 

Lem Dulstraat


Bij de Lem Dulstraat staat ook flink wat palen en daar valt het meest op dat er palen bij de fietsenrekken staan en dus geen enkel doel (meer) dienen. Er zitten gaten in de palen. Ze komen dus waarschijnlijk van een andere plek waar een stang door de palen heeft gezeten. 

 

                                                                Hier is een paal weggehaald

 

Conventstraat


Deze straat ligt langs de parkeergarage Nieuwe Markt. Het vreemde hier is dat er naast de weg een fietspad ligt en daarnaast weer een voetpad. Midden op het voetpad staan dan die palen. Is dit echt bedoeld tegen het parkeren? Het versmalt in ieder geval het voetpad. En wat die palen bij de uitgang van de parkeergarage te betekenen hebben ontgaat mij ook. Ook signaleer ik een verdwaalde paal bij een plantsoentje en verderop op het fietspad ter hoogte van de Kazernestraat staan ook twee “verweesde” palen.


 

Kazernestraat


De kazernestraat is een straat die hoofdzakelijk voor laden en lossen wordt gebruikt en een wat troosteloze aanblik biedt. Hier staan ook wat paaltjes die weinig of zelfs geen nut lijken te hebben, en het straatbeeld in ieder geval ontsieren, mede omdat diverse paaltjes er scheef en verwaarloosd bijstaan.


Kop van de Kleiweg

Op de kop van de Kleiweg staan ook vier paaltjes bij elkaar en verderop ook nog twee, waarbij je je afvraagt waarom ze daar staan. Om hier geen toegang naar de Kleiweg te creëren? Daarna staan er een hele tijd geen paaltjes meer en dan beginnen ze weer ergens bij het Regentesseplantsoen. Bij het Regentesseplantsoen zijn trouwens veel paaltjes weggehaald en dat komt het straatbeeld absoluut ten goede.

“Al 4 jaar geleden bijna alle paaltjes, 40 stuks weggehaald op het Regentesseplantsoen.
Geen problemen af en toe foutparkeerder.

Toen de palen gezet zijn in de jaren 90? hadden we nog geen boa’s.

Dus weghalen die lelijke bende en bekeuren die aso’s lik op stuk.

Van al dat beton kan je een stadspoort metselen”

             (bewoner binnenstad) 


Herpstraat


In de Herpstraat staan opeens een paar houten paaltjes. We houden het er maar op dat die met de andere palen in deze straat bedoeld zijn om parkeren op de stoep te voorkomen, al kan je eenvoudig tussen die palen parkeren…

Nieuwehaven


Aan het eind van de Nieuwehaven bij de Kleiwegstraat staan ook een paar palen die niet echt van groot belang lijken te zijn. Bij een afslag naar een aantal parkeerplaatsen mis je dan weer een paal bij een oude gevel. Allemaal niet logisch, al kan me voorstellen dat je hier juist iets wil om beide panden te beschermen. Verderop op de Nieuwehaven staan ook weer wat “verweesde” paaltjes.

Moeten deze palen de lantaarnpaal beschermen?

Vrouwesteeg


Vervolgens wandelen we de Vrouwesteeg binnen. Een prachtig straatje waar het voor auto’s verboden is. Toch staan er diverse paaltjes in deze straat. Zijn ze bedoeld om het verkeer dat komt laden en lossen in goede banen te leiden?

Aan het einde van de Vrouwesteeg kom je uit op de Turfmarkt en daar staan dwars over het voetpad aan beide zijden twee palen. Heel benieuwd waarom deze palen er staan.


Naaierstraat


Op het kruispunt van de Naaierstraat en Turfmarkt staan ook wat palen. Zeker niet allemaal overbodig zo te zien. Tenminste één paal lijkt al meerdere keren te zijn geraakt. Het weer rechtzetten van de paal is wegbezuinigd, dus dit zal voorlopig de aanblik hier blijven vrees ik. Later hoorde ik dat er na een melding van een bewoner wel was gereageerd.


In de Naaierstraat hebben de bewoners de straat prachtig ingericht met plantenbakken. Lijkt me een mooie uitdaging om met de bewoners het zo in te richten dat bakken met groen de palen (voor een deel?) overbodig kunnen maken. Ik had graag de mening van de bewoners hierover gehoord, maar het is me helaas (nog) niet gelukt om contact met mijn contactpersoon daar te krijgen.


Lage en Hoge Gouwe


Op de Lage en Hoge Gouwe zijn stukken waar zomaar één paal staat. Heeft die echt een functie of kan die gewoon worden weggehaald? Die eenzame palen maken het straatbeeld er niet mooier op in ieder geval. Op één plek hebben bewoners rond een paal een fraaie mini tuin met bakken gemaakt.


We komen op de Lage Gouwe ook nog palen met een ijzeren stang tegen. Twee daarvan staan bij een boom met een groenbak erachter. Deze lijken echt geen praktisch nut te hebben.


Verborgen paal
Eenzame paal links van de BMW

Hier staan opeens rechthoekige palen

Torenstraat en Markt

Op de hoek bij de Dubbele Buurt en de Torenstraat staan ook wat paaltjes die meer in de weg lijken te staan dan echt nodig zijn.

En bij de Markt staat ter hoogte van de Zeeman ook een eenzame paal.

Tenslotte


De tocht door de stad langs de paaltjes zijn we hier gestopt. Er zijn nog meer plekken die genoemd hadden kunnen worden, maar ik denk dat het beeld nu wel duidelijk is.

In het kader van Gouda750 zou het goed zijn om hier voor het einde van het jaar nog goed naar te kijken en het straatbeeld wat te verbeteren door ervoor te zorgen dat – in goed overleg met Bewonersplatform Binnenstad en SOG – overbodige palen worden weggehaald en de palen die nodig zijn in ieder geval recht staan. Daarnaast zouden de palen ook wel fraaier van uitstraling mogen zijn, maar dat is wellicht een kwestie van smaak. Ook kunnen palen soms wellicht worden vervangen door mooie bakken met planten en bloemen. 

Ik ga het college in ieder geval vragen om in het kader van Gouda750 aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Foto: Astrid den Haan

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Hierbij hoort een historische binnenstad die er prachtig uitziet en die we met trots kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties. Dat betekent ook dat de panden er netjes bij moeten staan. Al jarenlang vraag ik namens de ChristenUnie hiervoor aandacht en we zijn blij dat wethouder Thierry van Vugt zich hiervoor inzet in het college en er mede daardoor inmiddels een speciale subsidieregeling voor gevelherstel is.

De eerste panden in Gouda zijn inmiddels opgeknapt met behulp van deze subsidieregeling (Gevelherstel Gouda750). Wethouder Thierry van Vugt ging onlangs langs bij Marco de Vries en Wim Lendering, eigenaren van Galerie Kunst en Kleur aan de Westhaven 23, om het Gouda750 Opgeknapte Gevelschildje te overhandigen.

Gouda 750 schildje

Volgens het persbericht van de gemeente Gouda zijn Marco de Vries en Wim Lendering erg blij met de subsidieregeling van de gemeente waardoor zij hun gevel op hebben kunnen knappen. De gevel zag er naar eigen zeggen “niet uit, maar nu weer wel”. De subsidie was een zetje dat ze nodig hadden om de investering te doen. De Vries en Lendering richten zich op kunst met het accent op Gouda en promoten ook graag Gouda . Aan de gevel hangt de vlag van de galerie samen met de Goudse vlag mooi te wapperen, in het jaar 2022 mag daar ook de vlag van Gouda750 bij komen. Het raam is nu dus voorzien van een Gouda750 schildje en ze zijn blij met het “huisje” van Gouda750 dat als collectorsitem in de etalage staat. 

Wethouder Thierry van Vugt overhandigde het huisje en het schildje en is uiteraard blij met dit speciale moment: “Ik hoop dat veel pandeigenaren in Gouda het voorbeeld van Marco en Wim zullen volgen om hun gevel op te gaan knappen. Op die manier staat de stad er straks tijdens het feest mooi bij, en laat ze zich van haar beste kant zien. Samen maken we Gouda mooier. Elke deelnemer aan de subsidieregeling ontvangt een schildje en huisje om te laten zien dat ze Gouda750 een warm hart toedragen, en anderen aan te moedigen ook de handen uit de mouwen te steken. Geef Gouda door!”

Werk aan de winkel

Uiteraard ben ik net als de wethouder blij met de inzet van deze pandeigenaren, maar als alle 275 panden die op de lijst staan op tijd (uiterlijk januari 2022) klaar moeten zijn, is er nog flink werk aan de winkel!

Op dit moment hebben 77 pandeigenaren het achterstallig onderhoud weggewerkt en moeten dus nog bijna 200 eigenaren wat gaan doen!!

De eigenaren die nog aan de slag moeten hebben een brief van de gemeente Gouda gehad met de subsidiemogelijkheden.

Er zijn volgends de gemeente steeds ongeveer 25 projecten in voorbereiding. Vervolgens komt een deel in uitvoering en komen er weer andere panden in voorbereiding. In sommige gevallen is er sprake van groot onderhoud / restauratie en moet er een vergunning worden verleend. 

Subsidie

Er zijn tot op heden circa 17 subsidieaanvragen ontvangen. Gelet op het aantal panden dat inmiddels reeds is opknapt (77) betekent dit dat veel eigenaren zonder gebruikmaking van subsidie hun gevel hebben opgeknapt. Dat siert deze eigenaren!

De gemeente verwacht overigens dat er het komend jaar een toenemende vraag zal zijn om deze subsidie, maar motiveert deze veronderstelling niet. 

Ik zal in 2021 de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat de ambitie van 275 opgeknapte panden in januari 2022 nog een hele uitdaging wordt!

        Bron: AD Groene Hart / foto: Pim Mul

Al enige jaren dring ik aan op herstel van de voormalige panden van Punselie. Nadat de de panden in 2019 zijn gesloopt is in dat jaar ook met de herbouw van deze panden begonnen. Dat duurde echter maar kort omdat door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de bouw al snel werd stilgelegd. 
De oorzaak is dat het hoogteverschil van de fundering en de staalconstructie niet wordt geaccepteerd. Ze wijken te veel af van de verleende vergunning.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en nog altijd ligt de bouw stil. Voor de fractie van de ChristenUnie – mede in verband de viering van Gouda 750 in 2022 – is dat niet acceptabel en daarom weer een update.

Wanneer kan herbouw weer starten?


Zodra de eigenaar met een geschikt nieuw plan komt, of wanneer hij de gebreken herstelt en weer volgens de omgevingsvergunning gaat bouwen, kan de last onder bestuursdwang (bouwstop) worden opgeheven. Tot die tijd is de bouwstop van toepassing.
De eigenaar heeft overigens bezwaar aangetekend tegen het bestuursdwangbesluit.

Is oplossing zonder rechtszaak mogelijk?

De eigenaar is zonder overleg in hoge mate afgeweken van de bouwvergunning. Daarop is een bouwstop opgelegd en zijn aansluitend diverse gesprekken gevoerd, maar deze gesprekken hebben helaas niet tot overeenstemming geleid. 


Hoge fundering nodig vanwege wateroverlast?


Volgens de gemeente heeft het waterprobleem in de Tuinstraat (overlopen riool) geen rol gespeeld, noch bij de aanvraag, noch bij de goedkeuring van het plan. Overigens was toestemming gegeven voor een hogere fundering, maar de eigenaar heeft een nog hogere vloer gestort. 

Opvallend is dat in 1,5 jaar slechts één melding m.b.t. wateroverlast in de Tuinstraat bij de gemeente bekend is…

 

Stand van zaken november 2020


Er zijn twee dwangsombeschikkingen naar de eigenaar verstuurd.
a. De eerste dwangsombeschikking (€ 60.000,-) is voor de restauratieve herbouw van de drie gesloopte pandjes. Op dit moment is de ODMH in afwachting van een zitting bij de rechtbank. Op die zitting zal ook de invordering van de verbeurde dwangsom* worden behandeld en de bouwstop ten aanzien van de reeds gestorte begane grond-vloer (zie onder b). Afhankelijk van de uitkomst zal in overleg tussen gemeente en ODMH een verdere route worden uitgezet met het doel om de gesloopte pandjes conform de vergunning restauratief te herbouwen. 

b. De tweede dwangsombeschikking (€ 15.000,-) is voor de te hoog aangelegde (beton)vloer. Op dit moment loopt hiervoor een bezwaarzaak bij de gemeente. De zitting heeft plaatsgevonden en behandeling wordt aangehouden om een aantal punten uit te zoeken. Als dat gereed is, zal de commissie een advies uitbrengen. 

 

*Het verbeuren houdt in dat de overtreder een dwangsombedrag is verschuldigd aan de gemeente Gouda. Deze schuld ontstaat van rechtswege. De verbeurde dwangsom moet op grond van de wet binnen zes weken worden betaald nadat zij van rechtswege is verbeurd. Vandaar dat dit dus nu bij de rechtbank ligt.

Het ligt erbij als een vod

 

De ODMH geeft aan dat ze na het opleggen van een bouwstop diverse malen met de eigenaar heeft overlegd, maar dat ze niet tot overeenstemming zijn gekomen. Ze dringt nadrukkelijk aan op een nieuw plan.

De eigenaar geeft een andere lezing. Hij zegt in het AD: “Als ze willen dat de stad wordt opgeknapt, moeten ze het gesprek aangaan. Wij vragen dingen aan, dienen voorstellen in voor de herbouw, maar we krijgen geen antwoorden. Alleen rekeningen en boetes. (..) Ze moeten het gesprek aangaan, anders gaat het net als bij de Turfmarktkerk. Die ligt er ook bij als een vod. (…) Dit hadden we eenvoudig kunnen voorkomen door te overleggen. Maar bij de ODMH zitten alleen maar juristen, geen bouwkundigen.”

Gouda 750 jaar

 

De situatie is nu zodanig geëscaleerd dat beide partijen via diverse juridische procedures met elkaar in “gevecht” zijn. Tot op heden is de gemeente steeds in het gelijk gesteld, maar het effect van deze procedures is ook dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat bij de viering van Gouda 750 deze pandjes herbouwd zijn.

Wat de ChristenUnie betreft moet alles in het werk worden gesteld om die herbouw toch tijdig te laten plaatsvinden en we dringen daarom erop aan om er toch via gesprekken uit te komen, zo nodig met een mediator.

Vragen aan het college


Naar aanleiding van de situatie ronde voormalige panden van Punselie heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen voor het college:

 

1.    In hoeverre is het college het met ons eens dat tijdige herbouw van de pandjes in het kader van Gouda 750 in gevaar komt door de huidige aanpak met (gerechtelijke) procedures?

2.    Hoe verklaart het college dat de eigenaar aangeeft dat er van gesprekken geen sprake is geweest, terwijl de gemeente vermeldt dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden?

3.    In hoeverre is het college bereid om (nogmaals) – zo nodig met een mediator – met de eigenaar om tafel te gaan om op korte termijn tot een oplossing te komen?


Dit is mijn 750e blog! Toch wel een mijlpaal, zeker met het oog op Gouda 750 🙂
Het bloggen begon naar aanleiding van het bus incident in 2008 en heeft door het bijna wekelijks bloggen geleid tot deze mijlpaal in 2020. De verhalen op mijn blog worden breed in Gouda – en zelfs daarbuiten – gelezen. Er zijn inmiddels ruim 490.000 views.

Spugen spuugzat

Inzet van mijn blogs is om de lezers in heldere taal te informeren over het raadswerk en zo verbinding te maken met de inwoners van Gouda. 
Regelmatig wordt er op de blog – helaas vaak anoniem – of via de mail gereageerd en dat versterkt naar ik hoop de band met de inwoners en verlaagt de drempel naar de lokale politiek. 
Ik ben blij dat jullie als lezers aangeven dat door mijn blog de betrokkenheid bij de lokale politiek is toegenomen.

“Al 750 keer schreef Theo Krins een persoonlijke beschouwing via zijn politieke blog. Een bijzondere prestatie. Op deze wijze heeft hij niet alleen zijn achterban, maar ook iedere geïnteresseerde Gouwenaar inzicht in zijn visie op het reilen en zeilen in onze fascinerende stad. 
Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Ik zal je commentaren blijven volgen J“ 
(Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda)Landelijk nieuws

Regelmatig haalt een blog door de vaak prikkelende titel en inhoud de media en soms werd het zelfs landelijk nieuws, zoals mijn blog over “Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda” en “Spugen spuugzat”. 
Tijdens de discussies over de nieuwe bestemming voor de PWA-kazerne was de blog zelfs een belangrijk communicatiemiddel tussen betrokken partijen. 

“Je bent raadslid dankzij het vertrouwen van kiezers. De beslissingen die je neemt, neem je dankzij het mandaat dat al die mensen jou toevertrouwden. Dat betekent dat je je steeds rekenschap moet geven van de keuzes die je hebt gemaakt. Als er één raadslid is die dat begrijpt en doet, dan ben jij dat, Theo. Van harte gefeliciteerd met je 750e blog en dat er nog vele mogen volgen! 
Want zo blijf je wie je bent: een echte volksvertegenwoordiger. 
En zegen op die plek als navolger van Jezus.” 

(Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie 2e Kamer)

Gouda 750


Bijzonder dat juist nu het aftellen van 750 dagen naar Gouda 750 is begonnen deze blog verschijnt. Het onderstreept in ieder geval – zij het ditmaal onbewust – dat ik me sterk verbonden voel met deze stad en daar de afgelopen jaren uiting aan heb willen geven.


Meest gelezen blogs sinds 2010

Reacties


Vooraf heb ik aan een aantal mensen gevraagd te reageren en ik heb heel wat reacties gehad. Veel dank daarvoor! Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder burgemeester Pieter Verhoeve en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, bedanken. De voormalige stadsdichters Ruud Broekhuizen en Pieter Stroop van Renen verrasten mij met een gedicht. Dank!Ga ik nu stoppen met bloggen? Nee, ik ben van plan om in ieder geval door te gaan zolang ik raadslid ben, dus u kunt – als mij dat is gegeven – nog het een en ander van mij verwachten de komende tijd.


Geniet van de leuke reacties en leuk dat u lange of kortere tijd mijn blogs volgt en hopelijk ook blijft volgen!
Mocht u ook nog willen reageren – wat ik bijzonder waardeer – dan kunt u dat onderaan mijn blog doen en dan natuurlijk het liefst niet anoniem…. 🙂

“Het Jawoord” door Ruud BroekhuizenDe voormalig stadsdichter vond aanvankelijk dat de politiek meer z’n best moest doen om de burger te bereiken. 
Maar die opvatting heeft hij bijgesteld toen hij via de ChristenUnie betrokken raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij schrok ervan hoe weinig mensen kwamen opdagen bij de avonden in die periode, terwijl het toch om belangrijke Goudse thema’s ging. 
De kloof tussen burgers en politici moet echt van twee kanten worden gedicht.
De politicus kan enorm z’n best doen om voeling te houden met wat er leeft in de maatschappij, maar de burger moet ook actief zijn om de politici te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. En daar is zo’n blog in zijn ogen een belangrijk middel bij. Maar reageer dan niet anoniem..!


Het Jawoord
Ik kan wel blijven zeuren
Dat jij me niet ziet staan
Je verder van mij afduwen
Tot ik je niet meer kan verstaan
Naar je roepen met een toeter
Dat je beloftes hebt gedaan
Die je niet bent nagekomen
En fout op fout hebt begaan
Ik kan na vier jaar wel zeggen
Het heeft allemaal geen zin
Ik kleur geen vakje meer rood
Ze stikken er maar in 
Maar mijn stem voor hem
Is een jawoord aan elkaar
Bij voor- en tegenspoed
Vinden we steun bij elkaar
En moeten we investeren
Zoals elk huwelijk behoeft
In geloof en interesse
Naar hoe de ander zich voelt
De kloof is eigenlijk niet meer
Dan desinteresse in elkaar
Dus laat je horen en laat je zien
En vooral, reageren maar
Maar liefste: niet anoniem
(Ruud Broekhuizen, juni 2020)
“750 blogs! Een mijlpaal, Theo. Je blogs tonen je betrokkenheid bij Gouda en de Gouwenaren. De ene keer activistisch, de andere keer luchtig. Maar altijd uitgebreid en goed geïnformeerd.” (Marc de Beyerdirecteur Museum Gouda)
Wat een mijlpaal 750 blogs.
Meestal lees ik je blogs helemaal, een enkele keer als het onderwerp mij niet echt raakt, klik ik je mail weg om eerlijk te zijn (dat gebeurt niet vaak hoor).
Wat mij aanspreekt is het feit dat je zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek weet te vertalen naar iets waar je als burger het gevoel bij hebt, hier voel ik mij bij betrokken.
Zoals je ongetwijfeld weet ligt mijn aandachtsgebied met name bij statushouders/ vluchtelingen en ook bij jou merk ik concreet diezelfde interesse en compassie.
We weten elkaar dan ook te vinden als het hierom gaat. Daarnaast heb je een goede neus voor wat Gouda als stad te bieden heeft en je kan heel trefzeker de vinger op de zere plekken leggen. Met het nodige resultaat en dat is mooi.
Ga vooral zo door en ik zou zeggen op naar de duizendste!” (Heike Blok)
“Als trouw lezer van jouw blog Theo wil ik je van harte feliciteren met je 750e blog. We krijgen door jouw blog een mooi inkijkje in de Goudse politiek. Ook laat je ons delen in allerlei gebeurtenissen in Gouda. Je blog is soms kritisch, soms ontroerend, maar meestal heel actueel en met kennis van zaken geschreven. Van mij mogen er nog 750 blogs van jouw komen!” (Roelie Struijk)
“Dank voor je 750e blog. Het is voor mij een onmisbare en betrouwbare gids voor wat er speelt in Gouda. Goed leesbaar en genuanceerd en met een bewonderenswaardige continuïteit door de jaren heen. Wat mij betreft op naar de 1000!” (David Jan van Meeuwen, voorzitter ChristenUnie Gouda)
Gouda’s glorie, nooit een sleur.
(Foto: Marianka Peters)

met Theo Krins als chroniqeur.De zelfgedroomde journalist

typt vingers blauw, da’s onbetwist.
Een blog zo oud, Methusalem,
Koester steeds de eigen stem.”
(Pieter Stroop van Renen, voormalig stadsdichter)
“Wie schrijft die blijft…. scherp en houdt anderen scherp. Dat moet Theo hebben gedacht toen hij begon met bloggen. Inmiddels heeft hij 750 keer zijn lezers verrast en aan het denken gezet. De ene keer ben je het hartgrondig met hem eens en bij een volgende blog weer hopeloos oneens, maar wel aan het denken gezet. Dan komt er weer een prachtige fotoreportage van een mooi evenement in Gouda. Wat er in elk geval aan alle kanten van af spat is zijn betrokkenheid en liefde voor Gouda, voor de mensen, de historie, de panden, de politiek, de kerk, kortom voor deze prachtige stad. Van harte gefeliciteerd Theo, met je 750e blog. Dat er nog maar velen mogen volgen om ons aan het denken te zetten en scherp te houden.” (Irene Klein Haneveld)
“Met zijn blogs heeft Theo een mooie manier gevonden om zijn alledaagse ervaringen in de Goudse politiek te delen met zijn lezers. Hij schrijft toegankelijk, met het hart op de tong en dicht op de actualiteit. Dat maakt het iedere week weer een feestje om te lezen!” (Eelco Sneep)
“De blogs van Theo Krins zijn meestal raak en informerend. Theo is vrijwel overal bij en laat duidelijk zien wat er speelt in onze stad. Ook geeft Theo zijn mening over allerlei zaken. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn maar ze zijn wel duidelijk en je mag zelf uitmaken hoe je daar mee omgaat. Er zijn weleens discussies na sommigen blogs, maar Theo weet waar hij voor staat. Hij dringt zijn eigen visie niet op maar informeert duidelijk over zaken die spelen op welk gebied dan ook. Kortom: ik lees zijn blogs graag.” (Piet Streng)

Gefeliciteerd met je 750e blog! Ik heb veel waardering voor de manier waarop jij zoveel blogs schrijft. Het is tekenend voor jou als mens. Politiek is voor jou niet alleen een baan of een taak, maar ook een roeping die je passie heeft en die je invult met hart, geest en ziel. De problematiek in de binnenstad, de vluchtelingekinderen, de voedselbank en ook de nog steeds voortgaande jodenhaat zelfs in onze stad, ze raken jou en je neemt ons als inwoners daarin mee in je blogs. 
Je blogs zijn gefundeerd op feiten uit literatuur en onderzoek en je schrijft ze met passie en een streven naar recht voor alle inwoners van onze bijzondere stad.
Petje af voor zoveel kennis, input, inzet en passie als bestuurder van deze stad. Ik bid je Gods zegen toe als politicus en als mens, dat je nog veel mag betekenen in deze stad namens de Heer die je geschapen en geroepen heeft!  (Carin Hoogstraten, predikant)
“Gouda 750! Maar altijd is iemand sneller met tellen en vertellen. Geen wonder als je verstand van centen hebt. Theo is er zo eentje. Wat in de Raad gebeurt staat eerder op zijn blog dan in het raadsverslag. En dat is maar goed ook, want de Goudse media zijn akelig laks als het gaat om berichten van onze bestuurders en politici. 750 betekent dan ook continuïteit in de berichtgeving. En dat dat dan een CU-tintje heeft, kan je een goed Christen niet kwalijk nemen. Op naar de 1000!” (Ben van Bommel)
“750 blogs van Theo Krins, dat betekent zeker 750 x 30- 60 minuten vrij maken om te communiceren met Gouwenaars. Bij doorrekening betekent het 1 uur per week en dan 14 jaar lang. Het is knap dat je het al zoveel jaren volhoudt. Mooi als mensen reageren op de blog, die hen raakt. Terecht dat je daarop reageert, ook minder positieve reacties. Dat is ook de kracht van een blog. 
De inhoudelijke informatie is voor elke Gouwenaar van belang. Volgens mij zijn de blogs iets meer verschoven van jouw mening over een bepaald item naar meer informatie over een item en een korte reactie. Je verstaat de kunst er altijd mooie plaatjes bij te voegen. 
De blogs laten duidelijk zien wie jij bent Theo. Je bent geen onzichtbaar raadslid. Je staat voor de ChristenUnie. Dat is een compliment waard.
Deze manier van communiceren valt in deze tijd niet meer weg te denken. Toch -mijn mening – ben ik ervan overtuigd dat mondelinge communicatie met Gouwenaars zeker zo belangrijk is.
Ik weet niet of dit ook je laatste blog is? Ik zou zeggen ga er mee door tot het einde van je raadsperiode. Succes en nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal.” (Gerard Schotanus)
Passie met een knipoog:
In zijn blog van 7 november 2008 doet Theo melding van het feit dat hij die dag de leeftijd van 44 jaar heeft mogen bereiken. Een bijzonder getal – aldus Theo – omdat Barack Obama diezelfde week werd verkozen tot de 44e president van de Verenigde Staten. 
Theo Schrijft: Ik zal u niet vermoeien met de overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigen en een gevoel van nationale trots te bezorgen. In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen.

Wie Theo goed kent proeft zijn passie en humor en leest deze bewuste bijdrage met een knipoog. 
Dat het voor Theo een voorrecht is om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie in de Raad te mogen vertegenwoordigen, ‘steekt hij niet onder stoelen of banken’ . . . . . typisch Theo. 😉
Blogs met pakkende onderwerpregels:
Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij is Theo een van de eerste raadsleden ooit, dat vanuit de Goudse politieke arena informatieve Blogs is gaan schrijven. Binnen no-time weet hij vanuit een (Raads)vergadering of willekeurige bijeenkomst gepassioneerd verslag te doen en/of op een scherpzinnige wijze de kern van een bepaald onderwerp te (k)raken. Een dergelijke bijdrage wordt dan voorafgegaan door een pakkende of prikkelende onderwerpregel. In mijn optiek is de lokale politiek hierdoor voor de Goudse burgers meer gaan leven, blijft de lezer periodiek geïnformeerd, worden politieke processen zoveel mogelijk gedeeld en standpunten vanuit de ChristenUnie uitgewisseld.
Waakhond van Gouda: 
Waar de boot de haven van West-Terschelling indraait, tref je op de kop van de haven het wachtlokaal ten behoeve van de schippersvereniging “Het Wakend Oog”.  Het diende om de vissers van het eiland bescherming te bieden als zij bij zuidelijke stormen hun drooggevallen schepen moesten bewaken. 
Theo omschrijft zichzelf graag als ‘voorvechter en waakhond’’ voor de stad Gouda. Met zijn ‘wakend oog’ zet hij zich met gedrevenheid in om bepaalde onderwerpen en/of knelpunten aan de kaak te stellen en/of in een willekeurig dossier vragen beantwoord te krijgen. Dat dit nog wel eens in de nodige kritische (veelal anonieme) reacties resulteert op het ‘politieke podium’ is evident.
Theo, van harte gefeliciteerd met jouw inmiddels 750e blog. Blijf dicht bij de kernwaarden van de ChristenUnie: de Vrede zoeken en recht doen. Blijf vooral jezelf, bewogen, dienstbaar en een wakend oog voor de stad Gouda. Ik zie jouw Blogs vanuit de Goudse politieke arena weer met interesse tegemoet. (Arjen Voogt)
Bijdrage ChristenUnie bij de de Kadernota 2020-2023

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:
  
 Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,
   die Goudse historische panden bewondert,
   vraagt, de verbazing voorbij:
   ‘Die puisten horen erbij?
   Nu ben ik totaal overdonderd!’
Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.
Financiën
We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven.
De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 
De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. 
We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting – zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.
WMO
Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd.Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de vastgoed eigenaren in overleg te gaan (zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) voor adequate oplossingen. 
Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet? 

De wethouder zegde toe dat de gelden voor Jeugd zullen worden ingezet.
Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. 
De wethouder gaf aan dat ze het probleem onderkent en haar best doet om gezamenlijk te blijven optrekken.

Cyclus
De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 
De wethouder gaf aan dat de raad in Q4 een memo krijgt over de overgenomen taken van Cyclus. Het herstel van het Van Bergen IJzerdoornpark zal nog even op zich laten wachten, omdat de capaciteit beperkt is.

Onderhoud bruggen en walmuren
Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?
De wethouder gaf aan dat in de begroting hier voor wat nu nodig is rekening mee is gehouden. De aanpak speelt pas op middellange termijn en dan zullen er financiële middelen gevonden moeten worden.
Panden in de binnenstad
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed? 
De wethouder heeft toegezegd dat dit jaar een plan van aanpak komt. Tevens zal ik met betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie over de inhoud daarvan een gesprek hebben.
Ondernemers in de binnenstad
Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?
De wethouder geeft aan dat er nadrukkelijk oog is voor het belang van het winkelend publiek uit de regio. Het college komt hier later in het jaar nog concreet op terug.
Actief
Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. 
We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.

Al jaren is de achtergevel van Ricken’s Naaimachinehandel een heel lelijke puist in onze binnenstad, terwijl het gelegen is op één van de mooiste plaatsen in Gouda: Achter de Kerk bij de toren van de St.-Janskerk. Wat mij betreft moet deze locatie er in 2022 als we 750 jaar stadsrechten vieren er weer prima uitzien. Diverse malen heb ik inmiddels aandacht gevraagd voor dit pand en in 2018 er ook nog vragen over gesteld, maar tot op heden is de achtergevel nog steeds niet opgeknapt. Hoog tijd dus voor een update vanuit het college.
Vraag in 2018:
Wat heeft de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen? 
Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten. Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.
Update 2019:
De ODMH heeft afgelopen zomer (2018) gesproken met de eigenaar van Ricken’s Naaimachinehandel over het achterstallig onderhoud van de achtergevel. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat aanpak en herstel noodzakelijk is. Het pand staat hoog op de Gouda 750-lijst van panden die moeten worden aangepakt. 
De eigenaar gaf aan niet over de benodigde middelen te beschikken. De eigenaar is vervolgens uitgelegd dat het hier om een rijksmonument gaat en dat hij subsidie/financiering kan aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. De gemeentelijke subsidieregeling is niet van toepassing op Rijksmonumenten. 
Onlangs is geconstateerd dat de eigenaar nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden. De handhavingsprocedure is om deze reden inmiddels gestart. 

De gemeente gaat door het instrument van handhaving in te zetten nu in ieder geval druk zetten bij de eigenaar, die inmiddels al geruime tijd in de gelegenheid is geweest om de achtergevel op te knappen, maar dat al die jaren niet heeft willen (en kunnen?) doen.
Het is te hopen dat handhaving ertoe zal bijdragen dat het pand toch zal worden opgeknapt, want dit kan echt niet langer zo!


Pand van ICI Paris in 2017ICI Paris


Daarnaast vraag ik sinds 2017 aandacht voor het pand aan de Kleiweg waarin ICI Paris gevestigd. De eigenaar is heeft inmiddels de voorgevel keurig hersteld, maar de zijgevel, die je wandelend over de Kleiweg heel goed kan zien, ziet er nog steeds verwaarloosd uit.
Bij navraag aan het college vernam ik dat er contact met de eigenaar is geweest. De eigenaar heeft aan de gemeente Gouda aangegeven dat hij oorspronkelijk prioriteit aan de voorgevel had gegeven, maar nu deze gereed is heeft hij aangegeven ook voornemens te zijn de zijgevel aan te pakken. Een lastig (financieel) punt betreft hierbij het feit dat er steigers in de naastgelegen gracht moeten worden geplaatst.  De gemeente heeft de eigenaar in dit kader gewezen op de bestaande subsidiemogelijkheden. Het is de verwachting dat de eigenaar eind dit jaar/begin volgend jaar ook de zijgevel zal opknappen.


Dus voor dit pand lijkt het erop dat in 2020 zowel de voorgevel als zijgevel er weer prima uitzien!