Berichten

De laatste weken zien we dat er duidelijk voortgang wordt gemaakt met de aanpak van panden met achterstallig onderhoud in de binnenstad. Tegelijkertijd zijn er nog panden die – vooral ook door hun ligging in de binnenstad – naar mijn mening ook aandacht behoeven, mede in het kader van Gouda750 in 2022. 

In de Hoogstraat en bij toren van de St.-Janskerk heb ik een aantal panden op het oog die echt wel wat aandacht nodig hebben en daarnaast ben ik benieuwd naar de status rond het herstel van een aantal panden waarvoor ik al langer aandacht vraag.

Concreet heb ik een reactie gevraagd (en gekregen) over de volgende panden:


Punselie en ICT Paris

1. De voormalige panden van Punselie in de Tuinstraat 

De eigenaar van de drie panden van PunselieTuinstraat 10-14, heeft vijf procedures gestart tegen verschillende van onze besluiten in deze zaak. De rechtbank moet nog een beslissing nemen. 

Deze juridische procedures betreffen: een dwangsombesluit gericht op herstel van drie monumentale panden; een invorderingsbesluit, omdat de voornoemde dwangsom is verbeurd; een stilleggingsbesluit (de eigenaar bouwde in afwijking van de verleende vergunning); een dwangsombesluit gericht op verwijdering van de te hoge vloer en een verlengingsbesluit, omdat een begunstigingstermijn is verlengd.  Op dit moment is nog niet bekend wanneer de rechtbank deze vijf beroepszaken gaat behandelen

2. De zijgevel van het pand van ICI Paris aan de Hoogstraat (alleen de voorzijde is opgeknapt). Er wordt door mij al jaren aandacht gevraagd voor deze zijgevel! 

De ODMH heeft voor de zijgevel van het pand van ICI Paris, Hoogstraat 24, op 17 mei 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het opknappen van genoemde zijmuur, inclusief gevelreiniging. De aanvraag is in behandeling. 


Hoogstraat

3. Het pand van T-Mobile Shop aan Hoogstraat 10. De daklijst wordt gedeeld met nummer 8 die er daar prima uitziet. De daklijst en kozijnen van nummer 10 zijn verwaarloosd en de grijze omlijsting op de begane grond ontsiert het pand. 

Het pand van T-Mobile Shop, aan Hoogstraat 10, staat niet op de huidige inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand wordt echter alsnog aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld. Bij vaststelling van achterstallig onderhoud zal dit pand worden toegevoegd op de inventarisatielijst. 


4. Het pand van Delifrance aan Hoogstraat 12. De kozijnen en daklijst zijn in slechte staat. 

De grijze natuurstenen omlijsting op de begane grond van het pand van Delifrance, Hoogstraat 12 is destijds met vergunning gerealiseerd op basis van een positief advies van de toenmalige Welstands- en Monumentencommissie. Het pand van Delifrance staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst. 

Achter de Kerk

5. Het houtwerk van het pand van ’t Keldertje (Achter de Kerk) is in matige staat en het plaatwerk daarnaast ziet er bijzonder smerig / zwart uit.

Het pand van ’t Keldertje, Achter de Kerk 9h, staat niet op de inventarisatielijst “Gevelherstel Gouda 750”. Het pand zal aan de hand van de bestaande toetscriteria beoordeeld worden en bij vaststelling van achterstallig onderhoud alsnog opgenomen worden op de inventarisatielijst.

    Aanvullende informatie vanuit gemeente Gouda

     De voortgang van de aanpak is in hoge mate afhankelijk van de aanspreekbaarheid en inzet van de eigenaren. Als er sprake is van blijvende onderhoudsachterstand, dan treedt de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) op op basis van de daarvoor bestemde regelgeving, waarbij voor beschermde monumenten geldt, dat eigenaren op hun onderhoudsplicht worden gewezen, conform het “Stappenplan handhaving en toezicht”.

Foto: Astrid den Haan

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Hierbij hoort een historische binnenstad die er prachtig uitziet en die we met trots kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties. Dat betekent ook dat de panden er netjes bij moeten staan. Al jarenlang vraag ik namens de ChristenUnie hiervoor aandacht en we zijn blij dat wethouder Thierry van Vugt zich hiervoor inzet in het college en er mede daardoor inmiddels een speciale subsidieregeling voor gevelherstel is.

De eerste panden in Gouda zijn inmiddels opgeknapt met behulp van deze subsidieregeling (Gevelherstel Gouda750). Wethouder Thierry van Vugt ging onlangs langs bij Marco de Vries en Wim Lendering, eigenaren van Galerie Kunst en Kleur aan de Westhaven 23, om het Gouda750 Opgeknapte Gevelschildje te overhandigen.

Gouda 750 schildje

Volgens het persbericht van de gemeente Gouda zijn Marco de Vries en Wim Lendering erg blij met de subsidieregeling van de gemeente waardoor zij hun gevel op hebben kunnen knappen. De gevel zag er naar eigen zeggen “niet uit, maar nu weer wel”. De subsidie was een zetje dat ze nodig hadden om de investering te doen. De Vries en Lendering richten zich op kunst met het accent op Gouda en promoten ook graag Gouda . Aan de gevel hangt de vlag van de galerie samen met de Goudse vlag mooi te wapperen, in het jaar 2022 mag daar ook de vlag van Gouda750 bij komen. Het raam is nu dus voorzien van een Gouda750 schildje en ze zijn blij met het “huisje” van Gouda750 dat als collectorsitem in de etalage staat. 

Wethouder Thierry van Vugt overhandigde het huisje en het schildje en is uiteraard blij met dit speciale moment: “Ik hoop dat veel pandeigenaren in Gouda het voorbeeld van Marco en Wim zullen volgen om hun gevel op te gaan knappen. Op die manier staat de stad er straks tijdens het feest mooi bij, en laat ze zich van haar beste kant zien. Samen maken we Gouda mooier. Elke deelnemer aan de subsidieregeling ontvangt een schildje en huisje om te laten zien dat ze Gouda750 een warm hart toedragen, en anderen aan te moedigen ook de handen uit de mouwen te steken. Geef Gouda door!”

Werk aan de winkel

Uiteraard ben ik net als de wethouder blij met de inzet van deze pandeigenaren, maar als alle 275 panden die op de lijst staan op tijd (uiterlijk januari 2022) klaar moeten zijn, is er nog flink werk aan de winkel!

Op dit moment hebben 77 pandeigenaren het achterstallig onderhoud weggewerkt en moeten dus nog bijna 200 eigenaren wat gaan doen!!

De eigenaren die nog aan de slag moeten hebben een brief van de gemeente Gouda gehad met de subsidiemogelijkheden.

Er zijn volgends de gemeente steeds ongeveer 25 projecten in voorbereiding. Vervolgens komt een deel in uitvoering en komen er weer andere panden in voorbereiding. In sommige gevallen is er sprake van groot onderhoud / restauratie en moet er een vergunning worden verleend. 

Subsidie

Er zijn tot op heden circa 17 subsidieaanvragen ontvangen. Gelet op het aantal panden dat inmiddels reeds is opknapt (77) betekent dit dat veel eigenaren zonder gebruikmaking van subsidie hun gevel hebben opgeknapt. Dat siert deze eigenaren!

De gemeente verwacht overigens dat er het komend jaar een toenemende vraag zal zijn om deze subsidie, maar motiveert deze veronderstelling niet. 

Ik zal in 2021 de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat de ambitie van 275 opgeknapte panden in januari 2022 nog een hele uitdaging wordt!