Berichten

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over
Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op
de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven
ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk)
zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot
inkeer te brengen.”


Bron: Facebook
Dreiging
Dit dreigement  is
uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als
in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat 
Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het
ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor
raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige
vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.

Gouda Positief
Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de
werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat
de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van
intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van
Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan
voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden
aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen.
Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven –
en consequent op basis van dezelfde argumenten – dit plan niet te willen.
Identitair Verzet
Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair
Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover
bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen
enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem
uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van
Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed
toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt
deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.
Bestemmingsplan
Gouda Positief gaat
zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een
megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft
de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze
erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van
het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief
plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om
een megamoskee te blokkeren.
Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan
eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft,
presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen
voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest
toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande
bestemmingsplan.
De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark
en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El
Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor
hun plan zou worden gekozen.
Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen
onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten)
luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt
geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De
Ark en Gemiva te realiseren!
Toekomst
Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en
ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk
door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het
college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.
Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit
dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de
flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere
polarisatie in onze stad komt.


Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.

Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan “Samen onder één dak”, waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig
De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.
Extreemrechtse christenen
De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen (“We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek”). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord (“een groepje extreemrechtse christenen”)
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om “slechts” drie christelijke partijen.
Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?
Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.
Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.
Bijdrage
Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:
“Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering
aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen
van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen
die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn
gerealiseerd.
In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het
aangepaste plan  (3 in 1) te keren en
opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen
omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug
gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een
tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van
1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is…
Inmiddels staat de teller op 900….
Opvallend is overigens dat
woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen
door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter,
dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij
elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend
rapport over de stand van zaken in de wijk. 
De buurt is door het college nooit goed meegenomen
bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts
een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande
plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets
vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna
200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke
manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder
afspraken op papier.
Voorzitter, de
ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een
moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van
gemaakt. Maar onze fractie  heeft door
alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t.
dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om
uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien
zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu
voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal
zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of
een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt
voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een
speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen.”

Nieuwe moskee
in Gouda wordt iets kleiner

Na een
verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een
ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.
De
onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te
gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om
te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen.
Krampachtig
Opvallend
is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport
met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de
politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van
afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het
is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te
creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest
plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in
de waagschaal legde.
Bestemmingsplan
Voorzitter
Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat
gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan
plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van
het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat
op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de
scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral:
parkeeroverlast, (gebrek
aan) communicatie en omvang moskee.
Omvang moskee
Heet
hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan
deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na
stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van
de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar
1.200 plaatsen.
Voor mij werd
hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord
“substantieel”….


Met dit
aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen
goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen)
voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu
open blijven.
Maar goed, het
is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat
maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te
gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een
interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap
tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het
plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede
communicatie met de buurt: ze waren namelijk
ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was
dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en
op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden
daarbij de mogelijkheid om via de markt 
een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan
draagvlak niet gekozen.
Ze willen
verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én
niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar
de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle
reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en
zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.
Opvallend is
dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van
maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën
terecht kunnen.

Communicatie
Diverse
bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de
gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt
naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in
ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van
deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse
belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de
verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten
in Gouda wel met elkaar verder.
Deze week wordt
er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe
inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in
dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal
bezoekers voor de moskee.

College Gouda

Waar het
college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte
communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel
schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8
juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.
Verkenning door Van Hout en Feiter levert weinig nieuwe inzichten op

De
afgelopen weken hebben Hellie van Hout en Astrid Feiter in opdracht van het
college een verkenning uitgevoerd inzake de toekomst van de voormalige PWA kazerne.
Het
rapport van de verkenning is nu aan het college en de raad aangeboden. De
onderzoekers willen nu graag deze rapportage gaan bespreken met
(vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden en kijken of er
aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseren ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen. Dit gesprek zal binnenkort gaan plaatsvinden.
De
onderzoekers verwachten veel van een dialoog. Het is naar hun mening effectiever
om een dialoog te starten, zodat je niet alleen elkaars standpunten leert
kennen, maar ook de achterliggende motieven en waarden. Zo kun beter begrijpen
wat de ander beweegt en nodig heeft.
Wie hebben ze gesproken?
         –  Bewoners; eerst vooral direct omwonenden, later ook
wijkbewoners en vertegenwoordigers 
van een bewonersvereniging en
huurdersvereniging. 

         –  Drie partners van de herontwikkeling van het
PWA-kazerneterrein en hun betrokkenen, nl; 
De Ark, regionale school voor
leerlingen met een verstandelijke beperking Gemiva, dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke beperking en Vereniging El Wahda, islamitisch centrum 

         –  Gemeentebestuurders, fractievoorzitters en meest
betrokken ambtenaren 

         –  Scholen en sportverenigingen in de buurt 

         –  Betrokkenen zoals wijkagenten, consulenten
woningbouwvereniging, makelaar, etc 

 

Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het geld waard is geweest…Verwachtingen
De
onderzoekers hebben vijf partijen gesproken die verschillende verwachtingen rond
de PWA kazerne hebben:


De Ark
en Gemiva
Deze
partijen willen graag dat het college voorstel (dus samen met El Wahda) door
gaat.
Moslimgemeenschap
Het
bestuur van El Wahda heeft de ambities neerwaarts bijgesteld en streeft naar
een kleinere moskee. Over de omvang laten ze zich nog niet uit, maar die zal
worden afgestemd op de verkeerscapaciteit van de wijk.
Alternatieve
locaties worden afgewezen, waarbij het opvallend is dat Spoorzone niet als
alternatief wordt gezien. Ze geloven niet dat het daar veilig is. 
Hiervoor zou naar mijn mening aanvullend onderzoek duidelijkheid moeten geven, temeer daar er minder
gevaarlijke transporten op dit traject zijn voorzien.
Buurt
Hoe
dichterbij men bij de PWA locatie woont, des te uitgesprokener men is. Sommigen
steunen nog wel een klein centrum als men verder weg woont. Belangrijk
aandachtspunt voor de buurt is het naar hun mening ontbreken van een goede dialoog met de
gemeente tot nu toe.
Men wil
liever – net als destijds een krappe meerderheid van de raad – het plan voor de
Ark, Gemiva en ouderenwoningen op deze locatie
Scholen
en sportverenigingen
De
scholen en sportverenigingen hebben geen uitgesproken opvatting over het plan
op het PWA kazerneterrein. Verkeersoverlast is wel een issue dat besproken moet
worden.
Gemeentebestuur
Er wordt
terecht geconstateerd dat het college er niet goed in is geslaagd om het plan
goed voor het voetlicht te krijgen. Ze wil nu investeren in de verbinding, maar
houdt vast aan het plan om zowel De Ark/Gemiva als El Wahda op deze locatie
onder te willen brengen.
Gemeenteraad
Binnen de
gemeenteraad is een grote verdeeldheid, zelfs binnen de coalitie partijen. Voor
diverse fracties is het belangrijk dat er draagvlak komt in de buurt en geldt
dit zelfs als voorwaarde om met de plannen te kunnen instemmen.


Conclusie
De onderzoekers zien dat het huidige plan voor de
herontwikkeling van het PWA-terrein met een school van De Ark en een dagcentrum
voor verstandelijk gehandicapten van Gemiva en een islamitisch centrum van El
Wahda mogelijk op draagvlak vanuit de buurt kan rekenen, als het daarbij gaat
om de aanwezigheid van een kleine moskee die in omvang vergelijkbaar is met de
bestaande Goudse moskeeën (maximaal 3 á 400 bezoekers). Dat formaat past bij de
verkeersstromen en bij de schaal van de buurt.
Ze hebben daarbij drie scenario’s uitgewerkt die
voor een vervolg van belang zijn:
1.    Raad
stemt in met voorliggend plan met minder bezoekers voor de moskee
2.    Afwijzing
van het huidige plan
3.    Raad
stemt in met plan, maar moskee wordt niet groter dan 3 à 400 plaatsen
(soortgelijke omvang als bestaande moskeeën)
 Bij alle
drie de scenario’s zijn voor- en nadelen benoemd.
Het is nu aan het college om vervolgstappen te
gaan voorstellen. De eerste vervolgstap is inmiddels gezet en dat is een gesprek met de betrokkenen. Echt een vernieuwende stap is dat niet.
Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe
aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het
geld waard is geweest…

Woensdag 11 maart was de beslissende dag voor het plan met de PWA Kazerne. Het college vroeg om een akkoord van de raad voor de investeringskredieten die nodig waren om een deel van de kazerne te kunnen aankopen voor De Ark en Gemiva. Een andere deel zou – via de gemeente – worden verkocht aan het islamitische centrum El Wahda. 


Bezwaren


Op 4 maart had Anna van Popering namens de fractie aangegeven dat de ChristenUnie veel bezwaren heeft tegen dat plan, maar dat het een bittere pil zou zijn als de gezamenlijke huisvesting van De Ark en Gemiva niet doorgaat. Om die reden gaven we aan pas op 11 maart ons definitieve standpunt bekend te maken.
Hierna begon vanuit het college en collegepartijen een waar offensief richting de partijen  die voornemens waren tegen te gaan stemmen. De ChristenUnie kreeg ook veel (landelijke) aandacht en we merkten dat het college er alles aan was gelegen om een meerderheid voor haar plannen te krijgen.
Dit leek echter niet te gaan lukken, maar gelukkig bood het bestuur van El Wahda uitkomst…Brief El Wahda


Op 10 maart om 15.00 uur stuurt de voorzitter van het bestuur van El Wahda een mail naar burgemeester Schoenmaker met daarin een voorstel om te komen tot een kleinere moskee om zo te voorkomen dat dit plan niet zou doorgaan. Men maakte ook zich zorgen over de polarisatie.
De voorzitter schrijft o.a.

Immers, bij een Islamitisch centrum/Godshuis horen geen angst of polarisatie maar vredig samenleven, samenwerken en ontmoeting. Tevens zouden wij het jammer vinden als de samenwerking met De Ark en Gemiva niet door zou gaan, vanwege het maximaal aantal moskeebezoekers van 1500. Het zijn partners met wie we een warme relatie hebben opgebouwd. Hen verliezen zou ook jammer zijn.  

Wij willen als Goudse islamitische gemeenschap om bovenstaande redenen onze verantwoordelijkheid nemen en een serieuze handreiking doen naar de politiek en de bewoners van Gouda Noord. We stellen dan ook voor om het maximale aantal moskeebezoekers op een substantieel lager aantal dan 1500 te bepalen.”

Om 17.00 stuurt vervolgens het college een memo (dat hadden ze verbazingwekkend snel voor elkaar…) naar de raad met het verzoek om het agendapunt op 11 maart van de agenda te halen vanwege deze nieuwe ontwikkelingen. Wij waren zeer verbaasd over deze actie, 27 uur voor de besluitvorming, en stelden vast dat deze brief het college wel erg goed uit kwam. Een afgang voor het college kon hiermee worden afgewend.

Oppositie geschoffeerd
De VVD vond deze ontwikkeling genoeg kansen bieden voor een beter plan en steunde het verzoek van het college om het agendapunt van de agenda te halen en zo stonden de tegenstanders van het collegeplan opnieuw buiten spel, zoals eerder al was gebeurd toen het college de motie negeerde, die opriep om te kiezen voor het plan van De Ark en Gemiva in combinatie met senioren woningen.
Om op deze avond toch iets te kunnen meegeven aan het college over het komende proces en iets te kunnen opmerken de memo en de brief, vroeg de oppositie om behandeling van de memo van het college, maar ook dit werd door coalitie partijen geblokkeerd.
Ondernemingsraad
Democratie
op deze manier vormgeven gaat er bij ons niet in en doet ons denken aan het
beeld van een bedrijf waar de directie er van alles aan doet om de
ondernemingsraad zoveel mogelijk te omzeilen en alleen in te schakelen als het
niet anders kan. Om een sterk bedrijf en een sterke stad te realiseren is het
echter juist belangrijk dat het college verbindend werkt, goed communiceert en
de rol van de raad (en dus ook de oppositie) accepteert, respecteert en waardeert.

De Ark en Gemiva


We waren als oppositie partijen het blokkeren van onze inbreng en het niet kunnen stemmen over de kredieten voor het collegeplan echt zat en besloten daarom een motie in te dienen die eigenlijk een herhaling was van de motie uit november 2014, waarin we opnieuw opriepen om het plan uit te voeren van Van Wijnen/ABC Nova ten behoeve van De Ark, Gemiva en senioren woningen. Deze motie had toen een raadsmeerderheid omdat de VVD deze motie ook steunde. Daarnaast riepen we het college op om de moskeeën constructief tegemoet te treden en daarbij rekening te houden met de wensen die spelen binnen de Goudse samenleving.
VVD
De VVD maakte vervolgens een opmerkelijke draai en besloot deze motie niet te steunen. De argumentatie daarvoor was flinterdun. Ze vonden het plan van Wijnen niet voldragen en het was financieel onzeker. Beide argumenten zijn aanvechtbaar, omdat het andere plan ook niet voldragen is en eind oktober 2014 voor het plan van Van Wijnen een belegger was gevonden. De VVD viel echter niet te overtuigen en stemde nu tegen de motie en daarmee was de laatste mogelijkheid om daar geen islamitisch centrum te vestigen (voorlopig?) van de baan.
Motie van wantrouwen
Nu we opnieuw moesten vaststellen dat het college blijk gaf het proces rond dit dossier op een voor ons onacceptabele manier in te vullen restte ons niets anders dan een motie van wantrouwen in te dienen.
De motie, die alleen door de oppositie werd gesteund, luidde als volgt:

Overwegende;
Dat het college van B&W, zowel procesmatig als inhoudelijk, blijk heeft gegeven onvoldoende
grip te hebben gehad op de voorbereiding en voortgang van de herbestemming PWA
Kazerne;
 

Stelt de gemeenteraad voor;
Het vertrouwen in het college van BenW met betrekking tot het dossier van de PWA kazerne op te
zeggen

Met deze motie markeren we een periode van ruim 5 maanden waarbij het college in onze ogen fout op fout heeft gestapeld en een raadsmeerderheid bewust heeft genegeerd.
Het is nu aan het college om aan te tonen dat ze lessen hebben geleerd uit het verloop van het dossier en dat het vanaf nu echt ander zal gaan. Alleen op die manier kan er weer vertrouwen ontstaan tussen raad en college.


Wellicht heeft de burgemeester gelijk die, na een soms wel erg sturende en licht geïrriteerde rol, deze raadsvergadering afsloot met de woorden: hoe groter de kloof hoe mooier de brug…

Op 4 maart was het raadsdebat over de toekomst van de PWA Kazerne, waarbij de raad haar wensen en bedenken mocht uiten. Tevens werd aan haar gevraagd om aan te geven of er ingestemd kan worden met de kredietaanvraag voor De Ark en Gemiva.
Veel aandacht van de pers na afloop van het debat
Collega Anna van Popering hield namens de ChristenUnie een kritische bijdrage die ik hierbij integraal plaats:
College negeerde
meerderheid van de raad

“Ik ben boos en teleurgesteld. Al jaren wachten de kwetsbare
leerlingen van De Ark op goede huisvesting. De zoektocht naar deze huisvesting
had in oktober vorig jaar kunnen eindigen. Het college legde een plan voor aan
de gemeenteraad dat een oplossing bood. Een meerderheid van de raad gaf aan dat
– als een abc-constructie zou worden toegepast – dit zou moeten gebeuren ten
behoeve van huisvesting van De Ark/Gemiva. Wethouder Bergman gaf aan de
meerderheid van de raad te zullen volgen. In
weerwil van de wens van de meerderheid van de gemeenteraad weigerde het college
vervolgens toch om mee te werken aan een abc-constructie ten behoeve van het
plan van Van Wijnen/ABC Nova.
College dwingt
betrokkenen alsnog in te stemmen met abc tbv El Wahda

Het college negeerde
niet alleen de meerderheid van de gemeenteraad maar dwingt ons om alsnog in te
stemmen met een abc-constructie ten behoeve van El Wahda door het lot van De
Ark/Gemiva onlosmakelijk aan dat van El Wahda te verbinden. Tot op heden is
de ChristenUnie niet duidelijk waarom het college deze koppeling aanbrengt.
Duidelijk is wel dat het college hiermee in ieder geval maximaal de druk heeft
opgevoerd ten aanzien van alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad.
Tegelijkertijd weigert het college zelf duidelijk te maken
waarom het nu zo belangrijk is dat er een islamitisch cultureel centrum wordt
gerealiseerd in de PWA-kazerne. Het ruimtegebrek van de moskeeën is voor de
ChristenUnie een gegeven en vraagt om een oplossing. Het college heeft hiervoor
in het verleden echter diverse alternatieve oplossingen aangedragen. Ten
aanzien van het al dan niet geschikt zijn van de oplossingen verschuilt het
college zich nu achter El Wahda. Het college geeft daarmee enerzijds geen
duidelijkheid ten aanzien van de vraag of er geschikte alternatieven zijn, maar
vraagt anderzijds wel aan de gemeenteraad om in te stemmen met een islamitisch
cultureel centrum in de PWA-kazerne en dat alles terwijl er grote weerstand is
in de buurt.

Grote weerstand buurt

De grote weerstand in
de buurt is mede gecreëerd door het college zelf. Pas in november vorig
jaar is voor het eerst een bewonersavond georganiseerd. Deze avond was gericht
op het informeren van de buurt. Daadwerkelijk invloed op het voorliggende plan
heeft de avond niet gehad. Zo is de schaal van het voorziene islamitisch centrum
niet gewijzigd. Voor zover er ruimte is voor de invloed van bewoners lijkt deze
beperkt te zijn tot de gevolgen van het voorliggende plan en geen betrekking te
hebben op het plan als zodanig.
Parkeren en
verkeersveiligheid

Een deel van de zorgen van de buurt heeft betrekking op
parkeren en verkeersveiligheid. Ook de ChristenUnie heeft ten aanzien hiervan
de nodige bedenkingen.
El Wahda geeft aan dat het islamitisch centrum geen
regionale functie zal hebben. El Wahda heeft echter ook aangegeven dat zij
behoefte heeft aan een mortuarium omdat dit nu in de wijde omtrek niet
voorhanden is.  In ieder geval voor deze
functie zal dus toch sprake zijn van een regiofunctie. Daar komt bij dat
vooralsnog niet duidelijk is wanneer de bestaande moskeeën zullen sluiten. Met
een totaal aantal betalende leden van 1.200 lijkt het onwaarschijnlijk dat er in
aanvulling op de bestaande moskeeën een capaciteit nodig is van 1.500 extra
gebedsplaatsen uitsluitend voor Goudse moslims.  
Het staat El Wahda uiteraard vrij om voorzieningen te
realiseren met een regiofunctie. Het extra verkeer dat hiervan het gevolg zal
zijn kan echter een flinke belasting vormen voor de omgeving. Ontsluiting via
de Bodegraafse Straatweg lijkt voor de buurt het minst belastend. Dat levert
dan wel forse kosten op. Kosten waar de gemeente Gouda in aanzienlijke mate
voor opdraait aangezien deze kosten verdeeld zullen worden op basis van de
eigendomsverhouding tussen El Wahda en de gemeente. De gemeente loopt daarmee
alsnog een financieel risico – het is immer onduidelijk hoe hoog de kosten
precies zullen zijn. 
De ChristenUnie verwacht dat de toestroom van mensen ook
parkeerproblemen in de wijk tot gevolg zal hebben. Nu al wordt er immers
geklaagd over de overlast door bezoekers van sportverenigingen die in de wijk
parkeren.

De Ark/Gemiva

Als het college in zee gegaan zou zijn met Van Wijnen/ABC
Nova zouden de verkeersstromen veel geringer geweest zijn en was de belasting
voor de buurt veel lager. Ook om die reden heeft het plan van Van Wijnen/ABC Nova
nog steeds de voorkeur van de ChristenUnie.
Daar komt bij dat er voor de leerlingen van het voortgezet
onderwijs van De Ark dan ook de mogelijkheid geweest zou zijn om stage te lopen
in de appartementen voor senioren.
Feit is wel dat het
plan van Van Wijnen/ABC Nova vanavond niet ter tafel ligt. Sterker nog, het
college heeft aangegeven dat zij niet bereid is om bij mislukking van het
huidige plan alsnog mee te werken aan het plan van Van Wijnen/ ABC Nova.
Afwijzing van het huidige plan betekent dus dat er opnieuw geen enkel concreet
uitzicht is op gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva. Daarnaast zou het
zomaar kunnen dat El Wahda in dat geval op de vrije markt de PWA-kazerne
aanschaft met alsnog parkeerproblemen en problemen voor de verkeersveiligheid
tot gevolg.Besluit

Voor de ChristenUnie zou het een bittere pil zijn als
de gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva niet doorgaat. Om die reden heeft
de ChristenUnie haar definitieve standpunt dan nog niet bepaald. 

Na afloop van het debat zal de ChristenUnie
de balans op maken en besluiten of zij op 11 maart al dan niet kan instemmen met de
benodigde investeringskredieten voor De Ark en Gemiva.”Politieke verhoudingenOp dit moment zijn de volgende partijen voor de financiering van de Ark/Gemiva en daarmee ook voor de komst van een islamitisch centrum:

D66 (6 zetels), PvdA (5 zetels), Gouda Positief (4 zetels), GroenLinks (2 zetels) > Totaal 17


Tegen zijn:

CDA (3 zetels), SP (2 zetels), SGP (2 zetels), Gouda’s 50+ Partij (2 zetels), PVDD (1 zetel) en GBG (1 zetels) > Totaal 11


Vooralsnog tegen, maar definitief standpunt op 11 maart: VVD (3 zetels)

Standpunt op 11 maart: ChristenUnie (4 zetels)


Het zal dus pas op 11 maart duidelijk zijn of de ontwikkeling van de PWA Kazerne wel of niet doorgaat.

Aangezien collega Anna van Popering van 9 maart met zwangerschapsverlof gaat

Op 16 februari was de verkenning door de gemeenteraad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. De bedoeling was om op basis van beantwoording van eerder ingediende vragen op deze avond verdiepingsvragen te stellen, zodat we zo goed mogelijk geïnformeerd zouden zijn.


Vertraging

Hoewel de meeste vragen in concept klaar waren wilde het college dinsdag tijdens haar reguliere collegevergadering alle antwoorden eerst bespreken. De ambtenaren hadden in het weekend hard doorgewerkt om de vragen te beantwoorden, maar door het college stagneerde het proces nu toch.
De oppositiepartijen waren geïrriteerd door deze gang van zaken en direct bij de start van de raadsbijeenkomst vroeg collega Anna van Popering – namens de oppositie – om een extra mogelijkheid te geven voor een verkenning. Dit verzoek werd gehonoreerd en er komt een extra verkenning op 2 maart.Deze avond beperkte zich nu tot presentaties van betrokkenen en het vragen stellen aan deze mensen door de raad.College


Namens het college nam wethouder Tetteroo het proces en de planning nog een keer door en gaf aan dat het college niet tot koop/verkoop zal overgaan alvorens het resultaat van het Bibob onderzoek binnen is. Deze wordt eind april verwacht.


“Het Bibob-onderzoek wordt verricht in het kader van de
doorverkoop van het terrein aan El Wahda. Het college zal – nu daar naar
verwachting ook in de tijd ruimte voor is – de resultaten van het Bibob advies afwachten en meewegen
alvorens een definitief besluit te nemen

De raad kan op 11 maart a.s. over kredietverlening (voor de Ark en Gemiva) besluiten. Mocht het plan toch niet kunnen doorgaan
omdat BenW oordelen dat het aangaan van een koop-verkoop overeenkomst niet te verantwoorden valt in
het licht van het Bibob advies, dan vervallen de kredieten.”

De Ark en Gemiva


De Ark en Gemiva zijn tevreden met het huidige ontwerp en ze willen graag dat het project gaat slagen. Ze hebben nu gekozen voor het best haalbare plan.
De directeur van Gemiva zei het als volgt: “Het kan zoals het moet en daar zijn we heel blij mee.”


Feit blijft wel dat het college een
“dwangbuis” hanteert bij dit project. Het is alles onder één dak of
niets…

El Wahda
Namens de drie moskeeën voerde opnieuw Said Boukayou
het woord. Hij is directeur van de islamitische basisschool Al Qalam en
woordvoerder.
Said hield een wat emotioneel betoog en vroeg om ze
een kans te geven, ze zijn er immers uit met de partners. “Wij zijn ook
Gouwenaars, toevallig met een islamitisch geloof (..) We worden aangekeken op
zaken waar we geen vat op hebben, die zich afspelen op wereldniveau. Reken
elkaar af op wat er op Gouds niveau plaatsvindt. We zijn een verrijking voor de
de buurt.”

Tarik Ibn Ali
Said Boukayou ging ook in op alle commotie rond Tarik
Ibn Ali die een aantal keer in Gouda is geweest tijdens de fondswerving-actie
voor El Wahda. Hij distantieerde zich niet van hem, maar gaf aan dat Tarik door
sommigen wordt gezien als een radicale prediker, maar door anderen niet…
2 jaar
Verder gaf hij ook aan dat hij instaat voor afbouw van
het islamitisch centrum binnen de toegezegde 2 jaar: “Daar staan we voor
en dit wordt op papier gezet.”
Bij de beantwoording van de raadsvragen blijkt dit
toch iets genuanceerder te liggen:
“Het college zal in de vastgoedtransactie
een bepaling opnemen dat de ruwbouwfase (dat wil zeggen vanaf datum start bouw
tot en met wind- en waterdicht) in twee jaar gerealiseerd moet zijn, voor het
binnenwerk geldt een termijn van 5 jaar.” 
Sluiten moskeeën


Bij de presentatie van de plannen werd duidelijk door
Said Boukayou aangegeven dat de bestaande moskeeën na gereedkomen van El Wahda
zouden sluiten. Het was ook min of meer financieel noodzakelijk. Tijdens de
verkenning op 16 februari lag dit verhaal opeens een stuk genuanceerder. Hij
gaat er weliswaar vanuit dat binnen 2 jaar de bestaande moskeeën zullen sluiten
omdat ze geen voorzieningen meer hebben, maar het is het absoluut niet zeker.
Gelet op de geluiden vanuit Gouda Oost is het nog maar de vraag of inderdaad
alle drie moskeeën dicht zullen gaan.
Regionale functie
Op basis van de capaciteit van maar liefst 1.500
plaatsen komt natuurlijk de vraag op waarom die capaciteit nodig is als straks
één of meerdere moskeeën openblijven. Toch vanwege een regionale functie? Dat
zou ook 20 leslokalen (+ mogelijkheid voor 10 extra lokalen) voor
“religieus en taalonderwijs” verklaren.
El Wahda geeft aan dat dit niet aan de orde is…
“El Wahda geeft op haar website aan dat het
Islamitisch Centrum tevens “een voorziening voor de omgeving” is, in hoeverre
heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?
El Wahda bedoelt hiermee dat het centrum open
staat voor de wijk, ook voor niet islamitische wijkbewoners. Het IC heeft een
stedelijke functie volgens El Wahda.”
4.500 of 1.500 plaatsen
Als laatste
nog een opmerkelijk iets bij de beantwoording van de raadsvragen door het
college ten aanzien van het rekening houden met wensen van de buurtbewoners:
“In hoeverre zet het college in op het
rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?
Het college heeft steeds aangeven open te staan voor
overleg met bewoners. Vooruitlopend op het moment dat de bewonersgroep Gouda
Noord inhoudelijk aan tafel wil, heeft het college al een aantal belangrijke
verbeteringen in het plan opgenomen die rekening houden met bewonerswensen:
zoals het terugbrengen van de omvang van de moskee tot 1.500 bezoekers (….)”


Nooit eerder is dit punt als een resultaat van
inspanning door het college genoemd en volgens mij is dat ook niet zo. Al vanaf
het begin staat in de officiële stukken dat het zal gaan om 1.500 plaatsen.
Alleen bij een tekening heeft het getal van 4.500 een keer gestaan, maar op
basis van de omvang van het gebouw is dat waarschijnlijk een vergissing
geweest. De buurt had juist gehoopt dat het college op basis van het
uitgangspunt van 1.500 plaatsen zou inzetten op een kleinere (buurt)moskee en
dat is niet gebeurd..

De komende weken wordt het spannend voor de
raadsleden. Alle beschikbare informatie zal moeten worden gewogen en dan zal op
11 maart duidelijk worden of er voldoende steun is voor dit plan.