Berichten


De
afgelopen maanden kon je iedere dag wel een verhaal lezen over de
vluchtelingen. Het is lang geleden dat een issue de gemoederen in Nederland (en
daarbuiten) zo bezig houdt. De beelden van mensen die door weer en wind
in een lange stoet door Europa trekken zal weinigen onberoerd hebben gelaten.
Nederland en Europa

Aan
Nederland is (terecht) ook gevraagd om extra vluchtelingen op te nemen, maar
het valt niet mee om in zo’n korte tijd deze mensen goed op te vangen en noodgedwongen
wordt er nu vaak gekozen voor kortdurende opvang waardoor de mensen in Nederland van hot naar her worden gestuurd. Aan deze situatie moet wat mij
betreft snel een einde komen, door adequate opvang op vaste plekken.
Tegelijkertijd
staat internationaal gezien Europa voor de uitdaging om op een verantwoorde
manier de toestroom af te remmen om te voorkomen dat het vluchtelingen
vraagstuk volledig uit de hand loopt.
Nederlandse Volks-Unie

In de
media lees je vooral over de weerstand tegen de komst van (grote) groepen
vluchtelingen en ronduit onthutsend is wat er bij sommige bijeenkomsten wordt
geroepen. Terecht wordt daarbij de vraag gesteld of plaatselijke bewoners zich
zo fel manifesteren of dat radicalen, waaronder leden van NVU, deze
bijeenkomsten “kapen” om hun opvattingen luidkeels duidelijk te
maken.
Wat dat
betreft was het – ondanks kritiek vanuit de wijk – een verstandig besluit van
het Goudse college om te kiezen voor inloopavonden met gesprekken in kleine
groepjes.

Respect

Duidelijk
is in ieder geval dat de lokale overheid, ook in Gouda, goed moet luisteren
naar de zorgen die er leven bij bewoners, maar tegelijk betekent dat ook dat we
respect moeten hebben voor een besluit die op bestuurlijk niveau wordt genomen.
Staatssecretaris
Klaas Dijkhoff zei onlangs terecht: “Democratie is dat je naar elkaar
luistert, maar niet dat iedereen het er mee eens moet worden.”
Naïviteit

Het
lastige is op dit moment dat ik vaak merk dat als je vóór de komst van het AZC
bent, je al allerlei aantijgingen naar je hoofd krijgt geslingerd en soms ook
van naïviteit wordt beschuldigd. Men tekent allerlei gevaren en mogelijke
misstanden en staat dan meestal niet of nauwelijks open voor nuancering op
basis van reële feiten of andere opvattingen.
Ruzies
die binnenshuis in een opvangcentrum soms plaatsvinden worden door sommigen
bijvoorbeeld klakkeloos als gevaar voor de omgeving buiten gezien, wat nog maar
zeer de vraag is.

Welvaart
Dieperliggend
probleem aan alle onrust is naar mijn mening dat we in een samenleving leven
waarin mensen in toenemende mate vooral voor zichzelf gaan. Wat heeft iets voor
impact op mijn persoonlijk leven of voor mijn welvaart etc. Het is electoraal
verleidelijk om daar als politicus voeding aan te geven, maar het is niet een
samenleving en een politieke houding waar ik voor ga.
Onze
inzet is een samenleving die omziet naar elkaar en oog heeft voor de mens in
nood en daar ook daadwerkelijk iets voor wil doen.

Dankbaar
Wat dat
betreft ben ik dankbaar dat inmiddels heel wat mensen in Gouda hebben
aangegeven hun talent en tijd te willen geven om iets voor de toekomstige
bewoners van het AZC te willen 
betekenen  Het AZC biedt een kans aan de stad om
ons te verbinden, maar dat vraagt wel om een bewuste, positieve keuze.

Kritiek
Ga ik nu
voorbij aan zorgen en kritiek? Vind ik dat je niet tegen de komst van het AZC
mag zijn? Absoluut niet! Iedereen heeft recht op een eigen mening en een deel van de zorgen zijn terecht. We moeten daarom zoveel mogelijk  rekening houden met die diversiteit aan opvattingen en gevoelens.
Maar als
een besluit wordt genomen, zoals nu in Gouda door het college is gedaan, is het
belangrijk dat we ons inzetten om de komst van het AZC zo goed mogelijk voor te
bereiden.
Het
college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid. Over het proces en de
communicatie daarom heen valt best iets te zeggen, maar om daarover een debat
te houden wakkert nu alleen de emoties aan.

Gastvrij
Het komt
er nu op aan om ons hoofd koel te houden en met voor- en
tegenstanders, met blijde en bezorgde bewoners, zo goed mogelijk de
randvoorwaarden rond de komst van het AZC voor te bereiden zodat zoveel
mogelijk betrokkenen het uiteindelijk eens zijn met wat er in de
bestuursovereenkomst (waarin alle afspraken worden vastgelegd) komt te staan.

Ik heb het
al vaker gezegd: ik hoop oprecht dat we ons als stad gastvrij zullen opstellen
en bereid zullen zijn om ons in te zetten voor een betere toekomst voor de
tijdelijke mede-
bewoners van Gouda!