Berichten

Raadsvergadering vol met emotiesDeze week de laatste raadsvergadering van het jaar 2009 waarbij een aantal interessante zaken aan de orde zijn geweest.

Het begon al met het Open Podium, waar door het techniekproject van Factor-G aandacht werd gevraagd voor dreigende opheffing. De ChristenUnie vindt dit dermate vervelend dat ze er vragen over heeft gesteld aan het college. Wethouder Suijker had het verheugende nieuws dat de techniekles tot de zomer van 2010 is gered. Voor de periode daarna wordt geprobeerd een oplossing te vinden. De 30 leerlingen die de raadsvergadering gisteren bijwoonden waren zeer blij en applaudiseerden toen ze het bericht vernamen. Voordat ze vertrokken deelden ze mooie zelfgemaakte kerststerrren met ledlampjes uit aan de raadsleden, die in dank werden aanvaard.

Daarna volgde er een raadsdebat over parkeren in de binnenstad en de tarieven die daarbij horen. De tarieven worden fors verhoogd om het parkeren te ontmoedigen, maar daarnaast wordt het overdag mogelijk om op meer plaatsen de auto als bezoeker ergens kwijt te kunnen, aangezien het onderscheid tussen parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren wordt opgeheven. Goed beleid, dat de instemming heeft van de ChristenUnie.

Als klapstuk kwam de aanpassing van de APV aan de orde. Het college heeft 35% van het aantal artikelen geschrapt en enkele artikelen toegevoegd, waaronder een alcoholverbod op speelplekken in Gouda. Het CDA en de ChristenUnie zijn daar erg blij mee, maar diverse andere partijen niet. Door middel van een motie probeerden ze het college ertoe te bewegen om alleen een verbod uit te vaardigen als er sprake is van overlast. De portefeuillehouder, burgemeester Cornelis, was niet blij met deze actie, maar het CDA en de ChristenUnie ook niet!

Met veel passie gaf collega Wim Hillenaar (CDA) aan dat er op veel speelplaatsen sprake is van overlast en met deze APV kan er concreet iets aan worden gedaan. Het gaat niet om bettuteling of iemand te beletten om een biertje te drinken, maar omdat je overlast moeilijk kunt bewijzen (subjectief), heb je een objectieve regel nodig.

Onze fractie onderstreepte de inbreng van het CDA en ik gaf aan dat ik het betreur dat er geen steun was voor het besluit, terwijl er zoveel juridische kennis in de raad aanwezig is….. Burgemeester Cornelis voegde daar terecht aan toe dat je niet selectief kunt toewijzen, dan moet de politie met een overzichtskaart op stap en loop je het risico dat de overlast zich voortdurend verplaatst.

Nadat de burgemeester toezegde dat hij deze maatregel voor advies zal voorleggen aan o.a. de politie en stadstoezicht, besloten de indieners, na een schorsing, de motie aan te houden, maar wel na het advies een debat te willen.

Tenslotte werd het Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad vastgesteld door de Raad, waarbij het voorstel van de ChristenUnie om zowel de beperkte variant met o.a. een wat kleiner 2e wedstrijdbad (basis-variant) als het oorspronkelijke ontwerp (plus-variant) in de aanbesteding mee te nemen breed werd gesteund door zowel de raad als de wethouder. We zijn nu heel benieuwd of het gaat lukken om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren, dat zou geweldig nieuws voor de zwemmers!

Na een terugblik over 2009 door de burgemeester en een mooie tas van Gouda als cadeau, werd de vergadering besloten.

Het was een enerverende avond, die voor zowel de raadsleden als de gasten van de raad bepaald niet saai was. Wie durft er nog te beweren dat politiek saai is?