Berichten

De
afgelopen weken worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van
vluchtelingen en de soms mensonterende omstandigheden waarin ze in Europa
verblijven.
Doordat
het aantal vluchtelingen zo enorm groot is lijkt het probleem ons boven het
hoofd te groeien en verscherpen de meningen tussen voor- en tegenstanders van
(ruimhartige) opvang.
Daarbij
kunnen we voorstanders van opvang van vluchtelingen niet naïef noemen en
tegenstanders niet harteloos. Daarvoor is het probleem té groot en té
complex.
Emoties
Vervelend
is wel dat de publieke opinie zich slechts via deze twee wegen lijkt te
bewegen: men bestookt elkaar met allerlei steekhoudende argumenten, maar ook ingenieuze
drogredenen. Daarbij laaien de emoties vaak flink op.
In de afgelopen
weken heeft de media menig quote gepubliceerd waartegen vervolgens flink
geageerd of gereageerd wordt.


Ook in
Gouda zie je dat de verhoudingen behoorlijk op scherp worden gezet, o.a. door
groepen op Facebook (zie afbeelding hierboven). 


Er komt nu mogelijk zelfs een
protestmars. Het moet een vreedzame demonstratie worden, maar volgens het AD is
er wel een bepaalde ondertoon waarneembaar: “Eieren en tomaten voor de
burgemeester als hij ‘het lef heb’ om zich te vertonen, kan ik helaas niet
tegenhouden, laat staan verbieden.” (uitspraak van Ruud Kemner, organisator)
Wegkijken

Als
fractie van de ChristenUnie zijn we voor het opvangen van vluchtelingen, maar
we zien ook dat er iets moet gebeuren met betrekking tot de enorme hoeveelheid
vluchtelingen die naar Europa komen.
Op lokaal
niveau gaan we dat Europese probleem niet veranderen, maar we kunnen er wel
voor kiezen om op lokaal niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.
Door weg
te kijken of diverse opvanglocaties goed te vinden, als het maar niet bij mij
in de buurt is, lossen we het probleem niet op en gaan we voorbij aan de taak
die we hebben.
Uiteraard
moet een bepaalde locatie wel voldoen aan allerlei eisen, waaronder passend in
de omgeving en buurt en moet er geïnvesteerd worden in een goede dialoog met
betrokken buurtbewoners.
Maar wat
staat is dat het onze verantwoordelijkheid met elkaar is om een steentje bij te
dragen aan dit grote probleem!
Vrede en
recht brengen, internationaal, Europees, landelijk, dorp, stad of straat daar
ligt een taak voor ons allemaal.
We
onderstrepen daarom nog graag eens de
uitspraak: ‘Laat mogelijke vestiging van AZC in #Gouda de stad verbinden en
niet een splijtzwam zijn. Gouda is vanouds een gastvrije en tolerante stad!’

Dialoog
Het
verbinden kan beginnen als we met elkaar bereid zijn naar elkaar te luisteren. Wat
beweegt je om voor of tegen te zijn? Waar liggen gemeenschappelijke
standpunten? Hoe kunnen bezwaren worden weggenomen?
Er is
veel angst voor de cultuur en geloofsovertuiging van de vluchtelingen,
onwetendheid en onzekerheid over de situatie waar deze mensen vandaan komen. Er
zijn ook vragen over de impact van de geestelijke bagage van vluchtelingen op
de Goudse samenleving.
Vragen
die bij zowel voor- als tegenstanderds leven.
Belangrijk
is alleen dat wat de ChristenUnie betreft deze vragen ons niet van de
overtuiging afbrengen dat we deze mensen moeten opvangen. Het zet ons juist in
de actie–modus om het beste voor deze mensen én de stad te realiseren.
Wat
kunnen we doen zodat we voorbereid zijn? Hebben onze scholen extra kennis
nodig? Hoe kunnen we de buurt het beste voorbereiden en ondersteunen? Etc.
 

Bron: AD

PWA Kazerne
Het
gesprek zal zeker ook gaan over de locatie keuze. Wellicht zijn er
gelijkwaardige of betere locaties denkbaar elders in Gouda. Deze vraag lijkt
met de bewuste keuze door het COA nu niet aan de orde, maar prima om dit wel
met elkaar te bespreken.
We zullen
in de komende tijd als fractie ons voorbereiden op de komst van nieuwe
vluchtelingen in onze stad. Dat doen we graag met alle betrokkenen in de stad.
Want laten we bij alle verschil van mening die er mag zijn, blijven realiseren
dat er een grote groep mensen is die geholpen moet worden en dat Gouda altijd
een gastvrije stad is geweest. 
Laat dat ons inspireren en aan elkaar verbinden!