Berichten

De laatste tijd
is er in de lokale media veel aandacht voor problemen met funderingen in de Goudse
wijk Korte Akkeren. Deze aandacht is ontstaan naar aanleiding van een brief van
de gemeente Gouda die waarschuwt voor slechte funderingen. Deze brief is verzonden voordat begonnen wordt
met het aanleggen van nieuwe riolering. De problemen met funderingen zijn voor
Gouda niet nieuw. Al vele huizen hebben funderingsherstel gehad. In deze blog
meer over deze problematiek, mijn eigen ervaring als bezitter van een zakkend
huis en waar je terecht kunt voor informatie.
Gouda al jaren ervaringsdeskundig
Al in de jaren
’90 en wellicht ook al eerder zijn al funderingen van woningen hersteld in
Gouda. Dit probleem is dus niet nieuw. Voorbeelden van de funderingsherstel in
de Warmoezierskade en IJssellaan kan ik me nog goed herinneren. Daarnaast weet ik
zelf ook hoe het is om funderingsherstel te moeten uitvoeren (2014) en weet ik
ook in Kort Haarlem een rijtje woning waarvoor dit binnenkort noodzakelijk is.
in deze straten is de gemeente meestal nog niet in beeld gekomen voor financiering en hebben
bewoners dit vaak zelf met elkaar geregeld. Wel lijkt het aantal gevallen
van funderingsherstel toe te nemen. Daarin verandert de rol van de gemeente die
mensen nu actief informeert om eventuele problematiek van zakkende huizen voor
te kunnen zijn. Hiermee komt dit onderwerp in een ander licht te staan. Daarbij komt
dat de kosten vaak hoog zijn, zeker als het gehele huis een nieuwe fundering
nodig heeft. Dit kunnen bewoners vaak niet betalen en dit zorgt daardoor voor
de nodige slapeloze nachten.  Want als je
geen woning meer hebt, wat dan? En als je je huis verkoopt met een
funderingsprobleem is je huis minder waard…..
Mijn huis zakte ook
Zelf heb ik ook
een zakkend huis gehad. De straat was netjes opgeknapt en er was nieuwe riolering aangelegd, voordat ik de woning  in 2007 in de
top van de woningmarkt in Kort Haarlem kocht. Ik dacht dat is mooi meegenomen, zo’n
opgeknapte straat. In 2013 leek onze woning aan de voorkant echter te zakken.
Na een half jaar meten was duidelijk dat er snel funderingsherstel noodzakelijk
was. De woning zakte aan de straatzijde snel door zogenaamde negatieve kleef. Bij negatieve kleef gaan de inklinkende
grondlagen  aan je slechte fundering van je huis hangen. De extra belasting kan de
houten paal niet meer houden, waardoor je huis gaat zakken. In 2014 hadden we
dus een probleem. De oplossing was gelukkig goedkoper dan gedacht. We konden
volstaan met gedeeltelijk funderingsherstel. Dit herstel was alleen nodig voor
het voorste gedeelte van het huis en ze konden via de buitenzijde dit werk
doen (zie ook de foto’s). Afgezien van het vooronderzoek kwamen we met nog 7 woningen uit op een
prijs van circa €5.000,- per woning. Deze prijs was wel aangeboden toen de bouw zich in
een diepe crisis bevond en niet zoals nu de bouw enorm in de lift zit.
Grootste
probleem bij funderingsherstel was dat iedereen dit moest kunnen betalen. Uiteindelijk bleek
dit door iedereen op een bepaalde manier toch mogelijk te zijn. Eén
eigenaar woont echter in het buitenland. Ik weet nog goed dat ik in mijn beste
Engels geprobeerd heb uit te leggen dat als hij z’n fundering niet hersteld,
zijn huis instort. Gelukkig was deze mail overtuigend genoeg!
Waar kan ik informatie vinden?
De gemeente
Gouda is steeds meer bezig om goede informatie te verschaffen aan de inwoners
over dit probleem. De meeste informatie en ook informatie over veelgestelde
vragen kun je
hier vinden. Daarnaast is de gemeente
Gouda een pilot begonnen om samen te werken met het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel
(FDF). Het fonds gaat ervan uit dat iedere eigenaar zijn eigen
funderingsherstel betaalt. Maar het fonds biedt perspectief voor de
eigenaar-bewoner die onvoldoende financiële draagkracht heeft voor een lening.
In het geval het inkomen te gering is, moet de gemeente garant staan bij het
fonds. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de gemeente Gouda verder
wil met deelname aan het fonds. Voor de zomer van 2019 zal hierover een besluit
worden genomen. Ik zelf ken de voorwaarden nog niet waaronder de gemeente Gouda
mee kan doen en welke kosten en risico’s dit met zich meebrengt. Ik vind het
echter wel van belang dat ook de gemeente zorgt dat funderingsherstel kan
worden betaald en doorgaat, ook als de inwoners het niet kunnen opbrengen. Te lang
wachten levert soms te hoge kosten op……. Rond de zomer vervolg ik deze blog als de gemeenteraad een besluit over deelname aan het fonds heeft genomen.
Tot slotHeeft u nog
goede ideeën hoe wij in Gouda deze funderingsproblematiek goed kunnen gaan aanpakken? Ik
hoor graag uw suggesties, dan kan ik die bij de behandeling van het ‘Fonds Duurzaam Funderingsherstel’ in de gemeenteraad  inbrengen!