Berichten

Woensdagavond was er voor de Raadsvergadering de allerlaatste mogelijkheid om te oefenen met electronisch stemmen.

De vraag waarover we moesten stemmen was: “Kan de burgemeester tellen?”
De voorzitter van de Raad (de burgemeester) hield een “indringend betoog” over het niveau van de Raad en gaf aan dat hij de indruk had dat er raadsleden zijn die denken in de trits van “één, twee, veel”, waarbij je je af moet vragen of het IQ wel boven de 40 komt. Wees gerust, het was zeker niet serieus bedoeld!
De voorzitter waarschuwde ook nog even dat wie voor “nee” kiest voorlopig niet meer mag spreken.

Om mislukken van deze laatste testcase zoveel mogelijk uit te sluiten legde de griffier de hele stemprocedure nog eens goed uit en toen brak het grote moment aan: we gaan met 32 mensen stemmen!

En…….ja, het ging GOED! Uitslag: 17 voor, 6 blanco en 9 tegen.

De uitslag beviel de voorzitter niet helemaal en hij reageerde met: “Het was een domme vraagstelling, ik heb het ook niet bedacht.”
Dirk Barth (CDA) ging hier vervolgens op ludieke wijze op in en gaf aan dat hij bewust blanco had gestemd. Hij had namelijk eerder hierover het woord willen voeren, maar dat werd niet toegestaan en toen heeft hij besloten blanco te stemmen, aangezien hij niet kon beoordelen in hoeverre de voorzitter kan tellen.
Er ontstond een grappige woordenwisseling, maar uiteindelijk besloot de voorzitter dit punt maar af te sluiten. Het werd naar zijn mening een een droevige bijeenkomst.

Maar goed, de proef is geslaagd en we blijven electronisch stemmen. Hoewel…….
In mijn volgende weblog zal u lezen dat deze “soap” nog een interessant vervolg kreeg.