BerichtenStichting 21 Maart Gouda vierde zaterdag 18 maart jl. haar tien jaar actief zijn met een “Feest van Verbinding in de Agnietenkapel. Dit gebouw werd voor die gelegenheid omgedoopt tot ‘Tolerantietempel’.


Zet een streep door discriminatieStreep door discriminatie
De middag begon met de aftrap in Gouda van de landelijke actie ‘Zet een streep door discriminatie’.  Burgemeester Milo Schoenmaker en loco-kinderburgermeester Aliya Naman zetten als eersten hun handtekening. Iemand reageerde: “Wat voor zin heeft zo’n handtekening, want niemand wil toch discriminatie.” Als dat inderdaad zo was, dan hoeven we inderdaad hier geen handtekening voor te zetten, maar de praktijk is helaas anders…
Wat is discriminatie?

Deze vraag kwam nogal eens terug en de organisatie en de burgemeester gaven daar het volgende antwoord op, in lijn van artikel 1 van grondwet: “Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte”. 


Deze week wordt de tekst van artikel-1 van de grondwet in het Huis van de Stad bij de balie beneden opgehangen, ter inspiratie voor alle bezoekers.


Begroeting

Ruud Broekhuizen
Er waren deze middag diverse bijdragen, waarbij ik zelf het meeste werd geraakt door de gedichten van voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen en de wijze waarop kinderen elkaar begroeten op de Koningin Wilhelminaschool.
Ruud had een indrukwekkend gedicht over vluchtelingen waarbij deze strofe mij echt raakte:

“Ik zie veel rugzakken 

Waar de toekomst
maar nauwelijks inpast”Ruud Broekhuizen

Met zijn toestemming vermeld ik een ander gedicht integraal:

Vluchteling die zich wast in de winter
Min 18 graden, Belgrado,
een streepje zonlicht kado.
Hij staat achter het metrostation
waar hij zonder pardon
tussen hoeren en proleten,
die ’s nachts hun trots
opvreten
in de kots van vergeten
toekomst is gegooid.
Gekooid, berooid,
half ontdooid  in sneeuw,
de gouden eeuw van de beschaving
slechts een vervaging achter
beton.
Rot op het fundament,
los cement van het
parlement
dat wegrent van stranden,
waar wanhopigen stranden
in bootjes. Uitgeroeid
strandjutten naar het
waarom,
afgevoerd als schoften
naar negerhutten van oom
Tom.
Optelsom van de oorlog.
Drinkend uit de trog
van gesmolten beloften.


Min 18 graden, Belgrado
De ochtend van een
desperado.
Hij strekt zijn hand
spant zijn spieren
en pakt een blok met zeep.
Sluit zijn oog, kin omhoog
zodat hij de nacht
vergeet.
De kracht van het zweet
dat wegspoelt over de rots
als hij zijn  ingesopte borst
toont aan elk volk
dat wegkijkt naar de grond.
Hij schuimdanst met zijn
trots,
spoelt de rechtvaardigheid
met zijn waardigheid weg.
Traanwater voor de
vrijheid
waar Europa in woont.
Dat ziek van egoïsme
de menselijkheid onttroont.

Om te onthouden

De boodschap die we met elkaar mee hebben gekregen is dat vooroordelen worden aangeleerd en daarom ook kunnen worden afgeleerd. 


Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, dan kijken we ook anders tegen elkaar aan.

Praat met elkaar en wees nieuwsgierig naar elkaar!

We leven in een cultuur van steeds meer “wij – zij”, maar het moet gaan om “samen”.