Berichten


Dit jaar heeft Cyclus een ander schema voor het ophalen van PMD afval voor onder meer de bewoners aan de Gildenburg. Die hebben daar echter op geen enkele manier een bericht over gezien, dus er ontstond irritatie en verwarring over het niet ophalen van zakken.

Een aantal bewoners gingen melden dat de zakken niet werden opgehaald en zo bleek uiteindelijk dat niet meer op dinsdag, maar op donderdag die zakken worden opgehaald.


Op de vraag waarom ze daarover niet zijn geïnformeerd kwam als antwoord dat deze informatie te vinden op de website of via de app van Cyclus. Hoewel dit natuurlijk prima is, geldt nog altijd dat dit vooral voor oudere bewoners nog niet een vanzelfsprekend medium is en een publicatie of liever nog: een bericht in de brievenbus was fijner geweest.

De vraag voor mij is welke afspraken hierover met de gemeente zijn gemaakt, dus daar ga ik samen met mijn college Christiaan Quik namens de ChristenUnie navraag naar doen.

 

Het verhaal is hiermee echter nog niet ten einde…. 

Want ook op donderdag blijven de zakken regelmatig hangen. De bewoners besloten daarom maar weer te melden. Als antwoord kwam vanuit Cyclus dat ze soms heel vroeg, rond 8.00 uur, al langskomen.

Een bewoner besloot daarom een aantal zakken te merken en al op woensdag op te hangen. 

Donderdagavond bleken de zakken er nog gewoon te hangen, dus ze waren die dag echt niet geweest.

Cyclus haalt de zakken uiteindelijk wel weg, maar op heel andere dagen, zelfs op zaterdag.

 

De bewoners zijn het nu zat en willen dat Cyclus gewoon op donderdag de zakken ophaalt en dat in het vervolg bij wijzigingen van data voor het ophalen van afval hierover ook schriftelijk wordt gecommuniceerd.

 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende (technische) vragen ingediend bij het college:

1.     Welke afspraken zijn er met Cyclus gemaakt rond communicatie als de dagen waarop het afval wordt opgehaald worden veranderd?

2.     Welke afspraken zijn er gemaakt met Cyclus rond het zich houden aan die dagen of dat daar flexibel mee mag worden omgegaan?

3.     In hoeverre worden ervaringen als deze meegenomen bij het regulier overleg met Cyclus?

4.     Op welke wijze kan deze specifieke situatie worden opgelost?