Tag Archief van: coronavirus


Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo verschenen over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Versoepelingen met pauzeknop

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona of zijn beter beschermd tegen het virus, omdat ze corona hebben gehad. Daardoor worden steeds minder mensen ziek. En dat is in de cijfers voorzichtig zichtbaar.
Het tempo van vaccineren gaat de komende weken ook flink toenemen. Er is op dit moment landelijk een lichte daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De eerste verbeteringen tekenen zich af. Ook lokaal is een (zeer) lichte daling van het aantal opgenomen patiënten te zien.

De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Het kabinet weegt zowel het maatschappelijke als het economische belang af.

De aanpassingen onder voorbehoud

Tijdens de persconferentie van 11 mei zijn opnieuw aanpassingen en versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. De dwingende voorwaarde voor de versoepelingen van de maatregelen is wèl dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Zo niet dan behoudt het kabinet zich het recht voor om na het weekeinde een of meerdere aangekondigde verlichtingen terug te trekken. Totdat duidelijk is dat de situatie in de zorg significant verbetert.

Daarom wordt maandag een extra ministerraadvergadering ingelast. Berichten over het definitieve verlichtingsbesluit, doorgaan of niet, volgen maandagmiddag.

Hieronder het grafische overzicht van de voorgenomen verlichtingen. Alle hier niet genoemde, bestaande maatregelen blijven gelden.Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 17

In de week van 26 april tot 2 mei zijn 19.659 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 10,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2234 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 18

In de week van 3 mei tot 9 mei zijn 16.050 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Dat is minder dan vorige week. Vooral in de leeftijdsgroep 0-20-jarigen is minder getest. Dat komt door de schoolvakanties. Afgelopen week testte 11,5% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging in vergelijking met vorige week.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2056 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 4 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten

Eindexamenleerlingen met corona gerelateerde klachten kunnen vanaf maandag 17 mei een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 15 minuten. Leerlingen kunnen bellen voor een testafspraak met 085-0782878. De snelteststraat is geopend tussen 08.00-11.00. Op die manier hoopt de GGD Hollands Midden dat eindexamenleerlingen met klachten snel weten of ze corona hebben. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij nog diezelfde dag naar school om eindexamen te doen.

GGD Hollands Midden biedt hulp bij zelftesten

De overheid heeft aan scholen, kinderopvang en gastouders een grote hoeveelheid zelftesten beschikbaar gesteld voor medewerkers en leerlingen. Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te vinden. Door maatregelen te nemen wordt verdere verspreiding voorkomen.
De GGD Hollands Midden biedt scholen hulp aan bij het goed organiseren van de zelftestafname bij leerlingen. De GGD kan bijvoorbeeld uitleg geven over het inzetten van zelftesten, het afnemen van (risicogerichte) zelftesten en het inrichten van testruimten. Ook voor vragen over de preventieve zelftesten die medewerkers twee keer per week thuis kunnen doen, kunnen basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties bij de GGD Hollands Midden terecht.
Ter voorbereiding voor het inzetten van zelftesten moeten scholen eerst de handreiking en e-learning op www.zelftesteninhetonderwijs.nl of www.zelftestenkinderopvang.nl doornemen.

De GGD Hollands Midden start met deze ondersteuning in de gemeenten waar al sneltestlocaties op scholen of kinderopvang actief zijn. Het gaat om Leiden, Gouda, Waddinxveen, Noordwijk, Bodegraven, Bergambacht, Leiderdorp en Teylingen. Aanmelden kan via het e-mailadres van de dichtstbijzijnde locatie: testenleiden-corona@ggdhm.nl of testengouda-corona@ggdhm.nl

De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten. Door besmettingen snel op te sporen en maatregelen te nemen kunnen scholen zo lang mogelijk openblijven.

Meldingen positieve testuitslagen onterecht naar huisarts gestuurd

Sinds maandag 19 april worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde ICT-koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. Op maandag 26 april bleek dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming. De zogenoemde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Sinds maandagavond 26 april worden alleen de positieve uitslagen doorgegeven van personen die hier toestemming voor hebben gegeven.

Positieve testen van inwoners getest bent tussen 19 april 14.00 uur en 26 april 20.00 uur, zijn bij de huisarts gemeld. Ook als daar geen toestemming voor was gegeven. De GGD Hollands Midden kan niet achterhalen welke personen geen toestemming hebben gegeven. De GGD betreurt dat deze procesfout is opgetreden en dat gegevens mogelijk onterecht met de huisarts zijn gedeeld.

Vaccinaties week 17 en 18

In week 17 werden 24.667 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 17 zijn 132.487 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (16,3% van alle inwoners) en 44.322 voor de tweede keer (5,4%). 

In week 18 werden 30.185 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 18 zijn 152.558 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (18,7% van alle inwoners) en 54.441 voor de tweede keer (6,7%).

Vaccinatie medisch risicogroep

De GGD is gestart met het vaccineren van mensen uit de medisch risicogroep. Dat is iedereen die geboren is in of tussen 1961 en 2003 en normaal gesproken een uitnodiging van de huisarts ontvangt voor de griepprik. In Nederland gaat het om 1,5 miljoen mensen. Omdat deze groep erg groot is, worden de uitnodigingbrieven in twaalf dagen tijd verstuurd. Mensen uit deze groep ontvangen in de komende dagen een uitnodiging op de deurmat.

Vaccinatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die één maand of langer in Nederland wonen kunnen ook gevaccineerd worden. Arbeidsmigranten zijn geen aparte doelgroep in de vaccinatiestrategie, maar gaan mee in de leeftijdscategorieën.

De GGD Hollands Midden besteedt extra aandacht aan het bereiken van deze doelgroep. Zo staat de GGD, in samenwerking met gemeenten, in contact met bedrijven die werken met arbeidsmigranten.

Hulp laaggeletterden bij afspraak corona-prik

In Nederland zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen laaggeletterd. Om de groep laaggeletterden in Hollands Midden te helpen corona informatie te begrijpen, zijn het Taalpact Leiderdorp en Leiden en de GGD Hollands Midden een initiatief gestart. Laaggeletterden die een uitnodiging voor vaccinatie hebben, kunnen terecht op speciale spreekuren bij bibliotheken en welzijnsorganisaties. Andere taalpunten binnen de regio zijn ook enthousiast en starten begin mei met spreekuren.

De landelijke uitnodigingsbrief voor vaccinatie en de vragenlijst over gezondheid van het RIVM zijn leesvriendelijker gemaakt. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal over corona inmiddels in veel verschillende talen beschikbaar.

Twee nieuwe vaccinatielocaties

Op 24 mei opent de GGD Hollands Midden twee nieuwe vaccinatielocaties. Het gaat om de vaccinatielocatie in Leiderdorp en in Nieuwerkerk aan den IJssel. Omdat er vanaf mei opnieuw meer vaccin beschikbaar komt, is besloten ook deze locaties te openen. In totaal zijn er daarmee zeven vaccinatielocaties in de regio.

Cijfers in Gouda

Onderstaande link geeft dagelijks de actuele cijfers over de situatie in Hollands midden.

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Bron: GGD

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 10 mei
Aantal coronapatiënten niet op IC     21
Aantal coronapatiënten op IC             3

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Informatie avond via Assalam

Op 11 mei heeft MIV Assalam het initiatief genomen om in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis een informatieavond te organiseren over de laatste stand van zaken wat betreft het coronavirus in Gouda. In de livestream die is uitgezonden op Facebook konden belangstellenden in gesprek met dokter Van Dooren, longarts bij het GHZ, over hoe het nu eigenlijk gaat binnen het ziekenhuis. En hoe het precies zit met de verschillende vaccins en de bijwerkingen daarvan. Maar ook praktische zaken komen aan bod zoals wat de bezoekersregeling is voor het bezoeken van zieke familieleden. Met deze live-stream wordt ingezet op het vergroten van kennis en veiligheid.

Handhaving en horeca

De afgelopen twee weken zijn, vanuit de handhaving van de bestaande regels rondom corona, rustig verlopen. Zowel in week 17 als in week 18 zijn er 4 bekeuringen gegeven wegens het niet dragen van mondkapjes en is hierover, vorige week, één formele waarschuwing gegeven. Handhaving heeft in twee gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) moeten uitreiken. In week 17 omdat een winkelier zich niet hield aan de afsprakenplicht zoals die twee weken geleden gold. Afgelopen week is een LOD uitgereikt aan een horecaondernemer die klanten binnen voorzag van consumpties.

Per 28 april zijn versoepelingen ingegaan. Om die reden is extra overleg geweest tussen wethouders en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Gouda over de handhaving rond de nieuwe versoepelingen. In eerste instantie was er onduidelijkheid of het maximale aantal bezoekers per terras van toepassing was per horecagelegenheid of dat het om fysieke scheiding tussen terrassen ging. De veiligheidsregio heeft hier duiding aan gegeven en aangegeven dat wanneer er reeds een bestaande scheiding is, zoals een weg, het wordt gezien als twee terrassen waarop per terras maximaal 50 personen mogen zitten: 100 man in totaal. Bezoekers moeten nog steeds 1,5 m afstand houden tenzij deze uit hetzelfde huishouden komen. Indien dit niet mogelijk is, moet er een zogenaamd kuchscherm worden geplaatst. De bezoekers moeten zich registreren en ook bij het bezoek aan het sanitair moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven. Bij verplaatsingen moet men een mondkapje op.

Voor een aantal van deze regels zijn in eerste instantie de exploitanten zelf verantwoordelijk. Wethouder Dijkstra heeft in dit overleg beroep gedaan op hun inzet daarbij met het oog op de aanhoudende hoge druk op de zorg. Zo is extra aandacht van de ondernemers gevraagd voor zaken zoals looproutes, hygiënemaatregelen en het handhaven van de 1,5 meter regel. Ook bij gebruik van het sanitair. Handhaving door stadstoezicht vindt plaats bij excessen of geconstateerde overtredingen. Om een heldere, eenduidige handhavingslijn te hebben is er binnen de afdeling Stadstoezicht een horecateam geformeerd.


Hierbij weer een update vanuit het college met informatie over de laatste stand van zaken (op 14 april 2021) rondom corona in Gouda

Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.

Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Openingsplan: eerste stap

In de eerste stap in het openingsplan gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden; vervalt de avondklok; en mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1. Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.

Openingsplan: vervolgstappen

Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. 

Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 5  tot 11 april zijn 23.614 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 9,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging van 1,4% in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2545 personen uit de regio positief op corona. 

Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

Tot nu toe zijn 73.523 inwoners uit de regio één keer gevaccineerd (9,0% van alle inwoners). Daarnaast hebben 34.238 personen ook hun tweede prik gekregen (4,2%). Zij zijn nu helemaal ingeënt.

Het AstraZeneca-vaccin wordt niet meer gegeven aan personen die geboren zijn in of na 1961. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaald. De GGD is daarom gestopt met het vaccineren van zorgmedewerkers geboren in of na 1961. De GGD gaat wel door met het vaccineren van zorgpersoneel werkzaam in de langdurige zorg die geboren zijn in of voor 1960.

De huisartsen vaccineren iedereen met het AstraZeneca-vaccin die geboren is in of tussen 1956 – 1960, en gevaccineerd wil worden. 

Van de huisartsen in de regio Hollands Midden, maakt 70% gebruik van de GGD-vaccinatielocaties. De GGD vaccineert overdag op deze locaties en de huisartsen vaccineren in de avonduren. Afgelopen week zijn de eerste huisartsen begonnen met vaccinatie. Het gezamenlijk gebruiken van de vaccinatielocaties blijkt goed te werken.

Uitkomsten gedragsonderzoek

Uit het gedragsonderzoek blijkt dat de vaccinatiebereidheid opnieuw is gestegen. Op dit moment zegt 88% van de ondervraagden een vaccin te willen. Onder de deelnemers van 70 jaar en ouder ligt dit percentage nog hoger. Daarvan zegt ruim 95% een vaccin te willen. Zij zijn ook het minst bang voor bijwerkingen of lange termijneffecten na vaccinatie. Bij deelnemers tussen de 55-69 jaar is de vaccinatiebereidheid 90%. Van de 40-54-jarigen zegt 85% een vaccin te willen. In de leeftijdscategorie 25-39 jaar geeft 80% aan positief tegenover vaccineren te staan.

De meest gegeven reden voor het wel laten vaccineren is het “meehelpen aan een uitweg uit deze crisis”. Gevolgd door de reden: “als ik een vaccin krijg, bescherm ik mijzelf en anderen”. De mensen die zeggen geen vaccin te willen geven als reden dat zij bang zijn voor de bijwerkingen en/of voor eventuele effecten op lange termijn.

De GGD onderzocht ook de zorgen over bijwerkingen per vaccin. Bij het AstraZeneca-vaccin zegt 33% van alle ondervraagden bang te zijn voor bijwerkingen. Voor het Moderna-vaccin is dat 18%. Bij het Pfizer-vaccin is 16% van de ondervraagden bang voor bijwerkingen. De angst voor bijwerkingen is het grootst onder personen tot 54 jaar. Mensen die ouder zijn dan 54 jaar zijn minder bang voor bijwerkingen. (recente ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in het onderzoek).

Meer informatie over de veiligheid van het coronavaccin is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 12 april
Aantal coronapatiënten niet op IC     20
Aantal corona patiënten op IC             4


Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Door het slechte weer de afgelopen week, was het rustig buiten. Stadstoezicht heeft weinig hoeven optreden. Er is 1 x een formele waarschuwing uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Verder zijn wel enkele inwoners aangesproken waar direct door hen op werd gereageerd en daardoor geen verdere stappen nodig waren.


Op deze verkiezingsdag heeft het college weer een nieuwe informatie memo naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 8 tot 14 maart zijn 20.867 inwoners uit Hollands Midden getest in de corona teststraten, waaronder 3.961 kinderen tot en met 10 jaar. Afgelopen week testte 8% positief op corona. Bij kinderen was dat percentage afgelopen week 5%.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.789 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 6 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatiecijfers

Afgelopen week werden 10.061 vaccinaties gezet. De meeste vaccinaties vonden plaats in Leiden (5.345) gevolgd door Gouda (2.424) en Alphen aan den Rijn (2.292). In totaal zijn 46.777 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (5,7% van alle inwoners) en 15.533 voor de tweede keer (1,9%).

Vaccinatie met AstraZeneca gepauzeerd

Voor zover nu bekend wordt er tot zondag 28 maart in Nederland niet gevaccineerd met AstraZeneca. De GGD Hollands Midden heeft daarom 1.896 vaccinatieafspraken met AstraZeneca geannuleerd. De betrokken zorgmedewerkers hebben een sms-bericht ontvangen en worden persoonlijk gebeld. Zorgmedewerkers worden niet met een ander vaccin gevaccineerd. Dat komt omdat die vaccins al gereserveerd zijn voor andere doelgroepen.

Sneltesten onderwijspersoneel

GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen. Personeel van kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs kan getest worden met een sneltest. De GGD Hollands Midden biedt de sneltest aan op locaties in Waddinxveen, Leiden en Gouda. Afgelopen week zijn er 327 sneltesten afgenomen. De komende weken worden er meerdere sneltestlocaties voor personeel van kinderopvang en onderwijs geopend. In Gouda is de sneltest gesitueerd in de St Aloysius school en kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de gemeente Gouda zich laten testen.

Kinderen en het coronavirus

Voor de zesde week op rij is het aantal testen aan kinderen tot en met 10 jaar toegenomen. Wij zien een toename sinds de basisscholen open zijn en het beleid voor kinderen gewijzigd is. Waar kinderen voorheen met klachten naar school mochten, moeten kinderen nu thuisblijven als zij klachten hebben. Zij blijven thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn of totdat zij een negatieve testuitslag hebben ontvangen.

Voor kinderen vanaf één jaar kan een testafspraak gemaakt worden via 0800-1202 of via www.coronatest.nl. Voor het testen van baby’s tot één jaar dient een telefonische afspraak gemaakt te worden via 085-0782878.

De teststraatmedewerkers van de GGD Hollands Midden hebben een training gevolgd voor het afnemen van een test bij kinderen. Ook ontvangt een kind een dapperheidsdiploma na de test.

Cijfers in Gouda

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 15 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC         15
Aantal coronapatiënten op IC                 2

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De handhavers van Stadstoezicht hebben de afgelopen week 4 mensen een bekeuring gegeven voor het overtreden van de regels rond het dragen van het mondkapje. Er is veelvuldig voor gewaarschuwd. Er is een hoeveelheid mensen die eerst de publieke plaats betreden en daarna pas het mondkapje gaan pakken. Door het onstuimige weer zijn er weinig tot geen samenscholingen geweest. De weekmarkten op de donderdag en de zaterdag zijn voortijdig beëindigd op advies van de marktmeester omdat het door de zeer harde wind te gevaarlijk werd voor kraamhouders en winkelend publiek.

Verder was er afgelopen weekend een aangekondigde manifestatie op Klein America op zaterdag van een politieke partij en een klimaatprotestactie op zondag op de Markt. Beiden zijn goed verlopen. De klimaatactie heeft rond de 125 deelnemers gehad die zich allen keurig aan de regels hebben gehouden.

Sinds afgelopen maandag heeft Stadstoezicht de stemlocaties in de surveillance meegenomen. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel was er op een aantal locaties in de stad een hoeveelheid illegale verkiezingsposters geplaatst. Op andere dan de toegestane plak-locaties. Deze zijn door Stadstoezicht verwijderd.

Verkiezingen

Deze week vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. En dit jaar anders door corona. In december is al begonnen met de selectie van de locaties. Er is toen beoordeeld of de locaties toegankelijk zijn en of er corona-proof gestemd kan worden. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart waren 5 stemlokalen open waar gestemd kon worden. Vandaag kan dat op 34 plekken!

De feitelijke inrichting, met de tafels, stemhokjes, corona materialen etc is afgelopen week gestart. De stembureaus worden opgebouwd door facilitaire zaken van de gemeente Gouda samen met mensen van Promen.

In Gouda is ook hulp van studenten van de mbo’s in Gouda. Het gaat hier om mboRijnland en Hoornbeeck studenten die opleidingen volgen die aansluiten bij dit proces. Zij helpen bij de bemensing van het afgiftepunt voor briefstemmen, algemene ondersteuning bij de organisatie en voor gastheer/vrouw en beveiliging bij de stembureaus. De studenten zijn enthousiast en werken hard om een succes van de verkiezingen te maken. Er helpen zo’n 35 studenten over de verschillende dagen. In totaal zijn er 750 vrijwilligers die er voor zorgen dat ook dit jaar de verkiezingen goed kunnen verlopen.


Deze week is de nieuwe update vanuit het college weer verschenen met het laatste nieuws rondom corona in Gouda. Graag deel ik dit nieuws weer met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 22 tot 28 februari 2021 zijn in totaal 14.882 personen, waaronder 1.530 kinderen onder de 10 jaar, getest in de corona teststraten in de regio. In totaal testte 8,7% positief, opnieuw een daling in vergelijking met vorige week. Dat is goed nieuws.

In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.450 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 17 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Besmettingen in de opvang

Vorige week bleek een aantal cliënten in de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen het corona-virus te hebben opgelopen. Een cliënt moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar is gelukkig hersteld. De overige cliënten die bij deze personen in de buurt zijn geweest, moesten in quarantaine wat door de problematiek van de bewoners een stevige opgave is geweest. Deze maatregelen hebben gelukkig effect gehad en er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd en de quarantaine maatregelen zijn opgeheven.

Vaccinaties

In totaal zijn 38.118 mensen uit Hollands Midden gevaccineerd. Dat is 4,2% van de inwoners van Hollands Midden. Op dit moment worden 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. De GGD Hollands Midden vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.

Inwoners die aan de beurt zijn, ontvangen een uitnodigingsbrief en daarmee kan een afspraak worden gemaakt voor vaccinatie. Mensen mogen zelf kiezen op welke vaccinatielocatie in Nederland zij zich laten vaccineren.

Inwoners uit Gouda hebben te maken gehad met de situatie dat ze na een eerste prik in Gouda voor de tweede prik niet in Gouda terecht konden. Dit werd veroorzaakt door het feit dat in het afsprakensysteem van de GGD een beperkt aantal tijdsloten was opengesteld voor de Goudse locatie. Dit is inmiddels hersteld en inwoners kunnen vragen om de afspraak alsnog in Gouda te laten plaatsvinden. Via de algemene afsprakenlijn kunnen inwoners hun afspraak alsnog omzetten naar Gouda. De GGD heeft via haar kanalen bekend gemaakt dat deze afspraken kunnen worden omgezet naar de locatie naar keuze.

Nieuwe doelgroepen gevaccineerd

Sinds zondag 28 februari 2021 worden ook zorgmedewerkers uit de wijkverpleging uitgenodigd voor vaccinatie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update:                                 
maandag 1 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC     10
Aantal coronapatiënten op IC             2
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

In het algemeen komt zowel uit landelijk onderzoek als uit de ervaring van de handhavers naar voren dat mensen minder goed aanspreekbaar zijn op het naleven van de corona-regels. Hoewel het overgrote deel van de inwoners zich houdt aan de maatregelen is er een groep die zich in toenemende mate minder laat corrigeren. De gesprekken tussen handhavers en mensen die zich niet aan de voorschriften houden worden grimmiger. Ondanks deze discussies, is het de afgelopen week relatief rustig geweest op het gebied van handhaving.

De afgelopen week zijn 11 bekeuringen uitgedeeld, waarvan 6 voor het niet dragen van een mondkapje en het niet houden van afstand. Verder is bestuursdwang toegepast om een feestje van een klein groepje jongeren in een caravan te beëindigen.

Supermarkten en feestdagen

Supermarkten verwachten op de feestdagen in april en mei grote bezoekersaantallen. Vanwege de coronapandemie is het voor de volksgezondheid van belang dat bezoekers zoveel mogelijk verspreid over de dag hun boodschappen kunnen doen, zodat zij zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Conform het collegeakkoord zijn winkels gesloten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag maar om voldoende gelegenheid te geven aan bezoekers om rustig boodschappen te kunnen doen, zijn de supermarkten op Goede Vrijdag geopend tot 19.00 uur en op Koningsdag tot 22.00 uur. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, aanstaande Tweede Paasdag (5 april 2021), Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en Tweede Pinksterdag (24 mei 2021) langer geopend te zijn, namelijk tot 22.00 uur in plaats van tot 18.00 uur. Supermarktbezoekers kunnen zo meer verspreid over de dag hun boodschappen doen. Vanzelfsprekend kunnen deze verruimde openingstijden alleen doorgaan indien de avondklok niet langer van toepassing is.

Goudse Coronamonitor

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De sociale, economische en financiële gevolgen van het virus zijn groot. Ook in Gouda. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld. Eind 2020 heeft ook de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een Gouds beeld van de gevolgen opverschillende thema’s. De Goudse coronamonitor helpt daarbij. De monitor is verzonden naar de gemeenteraad en zal donderdagmiddag beschikbaar worden via de website van de gemeente Gouda.

Onderwijs

Sinds 1 maart mogen ook scholen voor voortgezet onderwijs onder voorwaarden weer meer leerlingen ontvangen. Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden, is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen.

In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.
Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Sinds 1 maart mag het mbo ook weer deels open. Dit betekent dat iedere student weer ten minste één dag per week naar school gaat. Het gaat hier dus om zowel theorielessen, praktijklessen en examens.

Deze week is vanuit het college een nieuw memo verschenen over de corona maatregelen in Gouda en de meest recente cijfers. Tevens nieuws over extra middelen vanuit het rijk.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 8 tot 14 februari zijn 8.367 personen getest in de corona teststraten. Ondanks het winterse weer, is de testbereidheid niet afgenomen. In totaal testte 11,8% positief, een stijging in vergelijking met vorige week. Al sinds begin januari schommelt het percentage positieve uitkomsten tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een afname van coronabesmettingen. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.167 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 24 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn er in onze regio 9.614 mensen gevaccineerd. Daarvan kwamen 6.347 mensen voor een eerste en 3.267 mensen voor een tweede vaccinatieprik.

Maandag 15 februari zou de Goudse vaccinatie-locatie aan de Dick van Dijckhal open gaan maar door het winterse weer is dit die maandag niet gelukt. In de ochtend waren de afspraken al afgezegd en in de middag bleken de vaccins vanwege de gladheid op de weg niet op tijd op de locatie te zijn gekomen. Vanaf 15 uur die middag is er volgens afspraak geprikt. Ook is er langer doorgewerkt om de mensen die op maandag een afspraak hadden staan, toch te kunnen vaccineren. Woensdagmorgen is de locatie officieel geopend door wethouder Corine Dijkstra. Op 1 maart opent de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn. Dat is eerder dan verwacht. Dat komt doordat de voorraad landelijke vaccins versneld wordt ingezet.

De zevende vaccinatielocatie is bekend; de vaccinatielocatie in Leiderdorp. De vaccinatielocatie komt in Sporthal de Bloemerd. Wanneer Sporthal de Bloemerd als vaccinatielocatie opengaat, is afhankelijk van de levering van vaccins. De GGD Hollands Midden start deze maand al wel met de opbouw van de locatie om klaar te zijn om te gaan prikken wanneer er toch meer vaccins aan Nederland geleverd worden.

Vaccinatieafspraak alleen mogelijk met uitnodigingsbrief

In het NOS-journaal van zondag 14 februari is het beeld ontstaan dat mensen ook zonder afspraak terecht kunnen voor vaccinatie. Dat is niet zo. Alleen mensen met een uitnodigingsbrief kunnen een afspraak maken en moeten de brief ook kunnen laten zien. De GGD is blij met de grote bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. Toch plant de GGD geen mensen in die niet tot de doelgroepen behoren die nu aan de beurt zijn.

Cijfers in Gouda

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 15 februari
Aantal corona patiënten niet op IC     12
Aantal corona patiënten op IC             4

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: 

https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving: winters weer en meer ruimte voor winkeliers

Vanaf 10 februari mochten niet-essentiële winkels de verkoop hervatten door middel van de click & collect. Daaraan zijn expliciete voorwaarden gesteld zodat dit niet leidt tot fun-shopping. Deze nieuwe activiteit en de winterpret als gevolg van sneeuw en ijs, leverde voor stadstoezicht extra taken op. Rond click & collect is besloten te gaan handhaven op excessen en die hebben zich niet voorgedaan in Gouda de afgelopen week. De indruk is dat click & collect slechts beperkt wordt ingezet in Gouda.

Het winterse weer heeft veel mensen naar buiten gelokt. Stadstoezicht heeft vooral ingezet op het begeleiden en stimuleren van mensen om de corona-regels op te blijven volgen. In Gouda is nergens een dusdanige concentratie van mensen geconstateerd dat extra maatregelen nodig waren. Het is niet nodig geweest om gebieden af te sluiten en de afgelopen week is slechts 1 bekeuring gegeven vanwege het overtreden van de corona-regels.

De verwarring rondom de avondklok op dinsdag en het uiteindelijke besluit van opschorting van het schrappen van de avondklok, heeft dinsdagavond/-nacht niet tot extra drukte op straat geleid. De Gouwenaars hebben zich netjes gehouden aan de avondklok.

Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dit is nodig omdat het coronavirus en de coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders. Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. 

Er is ook aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en door de coronamaatregelen getroffen ondernemers. Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Lokaal en landelijk

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet zoals uitbreiding van de aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’. De komende twee weken wordt dit pakket verder uitgewerkt met de betrokken maatschappelijke partners.

Op een later moment zal dan ook duidelijk worden wat dit voor Gouda zal betekenen en welke lokale maatregelen getroffen kunnen worden.

Vorige week het het college weer een update naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie weer met jullie.

Lock-down verlengd en basisscholen open

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Daarom moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk worden tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. 

Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel zijn de basisscholen en kinderopvang sinds 8 februari weer open. 

Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 25 januari tot 31 januari 2021 zijn 9.501 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 10,7% positief, nauwelijks een daling in vergelijking met vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.219 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 20 personen uit deze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Hoewel het aantal testen dat de GGD afneemt daalt, daalt het percentage positieve testuitslagen niet. Al vanaf begin januari blijft dat percentage schommelen tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een daling van het percentage positieve uitslagen.

Vaccinatie

In januari zijn 7.883 personen in Hollands Midden gevaccineerd. Dat zijn nog voornamelijk zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondertussen is ook gestart met vaccineren van de oudste inwonersgroepen; ruim achthonderd 90-plussers uit deze regio. Sinds vorige week worden ook 85-plussers gevaccineerd.

Versnelling landelijke vaccinatiecampagne

Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke voorraad vaccins eerder in te zetten. Dat betekent dat een groot deel van de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede vaccinatieprik, nu worden ingezet als eerste vaccinatieprik. Voor Hollands Midden betekent dit dat sinds woensdag 3 februari fors meer mensen kunnen worden gevaccineerd. Daardoor kan twee weken eerder dan gepland gestart worden met vaccineren van de doelgroep 80+. Deze doelgroep ontvangt een uitnodigingsbrief thuis.

Met deze uitnodigingsbrief kan betrokkene een afspraak maken voor een vaccinatie.
Vaccinatie is altijd gratis. Thuiswonende mobiele 80-plussers worden gevaccineerd op de GGD- vaccinatielocatie. Niet-mobiele ouderen worden gevaccineerd door de huisarts.

Omdat niet alle ouderen in staat zijn zelf een afspraak te maken voor vaccinatie, kunnen ook kinderen, mantelzorgers, gevolmachtigden, medewerkers van een verpleeghuis en een doventolk bellen om voor een oudere een afspraak in te plannen. Er mag ook één begeleider mee naar de vaccinatieafspraak.

Wijzigingen beleid kinderen

De Britse virusmutatie is besmettelijk onder kinderen. Daarom is er sinds 1 februari een nieuw landelijk beleid voor het bron- en contactonderzoek en het testen van kinderen.

Voortaan moeten kinderen die corona gerelateerde klachten hebben thuisblijven en worden getest. Zij mogen dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als kinderen corona hebben, blijven ook hun huisgenoten thuis.

Kinderen gaan in quarantaine als zij, langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter, met iemand in contact zijn geweest die corona heeft. Dat kan een familielid, maar ook een klasgenoot zijn. Zij mogen dan dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als zij tijdens die quarantaine klachten ontwikkelen is het de bedoeling dat het kind wordt getest. Als het kind geen klachten heeft, komt het na 5 dagen in aanmerking voor een test. Als die uitslag negatief is mag het kind weer uit quarantaine.

Gedragsonderzoek

Afgelopen week zijn de nieuwste cijfers van het gedragsonderzoek in de regio gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de inwoners in Hollands Midden bereid is zich te laten vaccineren.

Van de mensen met corona gerelateerde klachten, zegt 68% zich te laten testen. Opvallend is dat 65% van de deelnemers aangeeft toch naar buiten te gaan als zij corona gerelateerde klachten hebben. Een derde geeft aan ook mensen op bezoek te ontvangen als zij klachten hebben.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de maatregelen niet goed worden nageleefd.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 1 februari
Aantal coronapatiënten niet op IC     16
Aantal coronapatiënten op IC             7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week heeft de handhaving rond de corona maatregelen op straat vooral in het teken gestaan van de noodverordening en de avondklok. Volgens afspraak is er iedere avond ondersteuning geweest door middel van een bezetting van de meldkamer. Zeker de eerste dagen is er actief ondersteund bij meldingen. De laatste dagen is het binnen het cameragebied rustig. 

Er zijn 13 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. En ook zijn er drie waarschuwingen gegeven voor samenscholing. Een ondernemer had een illegale loterij georganiseerd en de prijzen konden worden opgehaald bij de winkel door de winnaars. Door het onderscheppen van berichten heeft handhaving daadwerkelijk winnaars bij de betreffende winkel gezien. De ondernemer is hierop aangesproken en hier zal nog een bestuurlijke sanctie op volgen.

Vanuit de handhavers op straat komt wel het signaal dat niet alle bewoners zich strak houden aan de regels. Daar waar eerst bewoners bij het binnenkomen van een winkelcentrum of winkel een mondkapje op hadden, wordt deze vaker pas na binnenkomst opgezet. Ook de 1,5 m afstand wordt niet altijd automatisch in acht genomen. Personen die daar op worden aangesproken reageren niet altijd even gepast. Dit is vooral gericht tegen de regels en niet tegen de medewerkers van Stadstoezicht. Dit zien we ook in andere gemeenten zich voordoen. 

Verreweg de meesten Gouwenaars houden zich aan de avondklok en is het stil op straat na 21 uur. Wel heeft de politie 111 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok sinds de invoering ervan.

Gesprek religieuze organisaties

Vorige week heeft er weer een digitaal gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, wethouder Dijkstra en diverse religieuze organisaties zoals kerken en moskeeën in Gouda. Een arts van de GGD nam ook aan dit gesprek deel om meer toe te lichten over de pandemiebestrijding en corona vaccinaties.


Het college heeft deze week een memo laten uitgaan over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda en die informatie wil ik jullie niet onthouden.

Verlenging lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. De volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 4 januari tot 10 januari 2021 zijn 13.798 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief, dat is hetzelfde percentage als vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.524 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 29 personen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Rond de feestdagen bleef het aantal positieve testuitslagen gelijk aan de piek van voor de lockdown, ondanks de strengere maatregelen. Nu de feestdagen voorbij zijn, ziet de GGD voor het eerst een daling in het aantal testafnames. Het percentage positieve testen daalt alleen nog steeds niet. De effecten van de harde lockdown zijn beperkt zichtbaar in de cijfers.

Vaccinatie

Op vrijdag 15 januari a.s. start de GGD Hollands Midden met het vaccineren van zorgpersoneel. Op dit moment zijn bijna alle beschikbare plekken in onze regio ingepland.

De GGD Hollands Midden ontvangt veel telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Zij willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren. Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD heeft alleen antwoord op vragen over de bijwerkingen en de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad geeft nog advies over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas dan weet de GGD met welk vaccin zij gevaccineerd worden.

Mutatie coronavirus Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

De laatste weken is er veel aandacht voor de coronamutatie uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De GGD Hollands Midden houdt de situatie goed in de gaten en onderzoekt testafnames op deze nieuwe varianten.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Cijfers dinsdag 12 januari 2021

  • Aantal coronapatiënten niet op IC: 25
  • Aantal coronapatiënten op IC: 7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week zijn er meer boetes uitgeschreven voor mensen die, op de plaatsen waar het verplicht is, geen mondkapje dragen. In totaal zijn er door de BOA’s 27 boetes uitgeschreven, het merendeel voor het niet dragen van een mondkapje. Er zijn tevens 10 formele waarschuwingen gegeven. Daarnaast zijn er 56 waarnemingen geweest waarbij vaak de aanwezigheid van de handhavers voldoende was om de overtreding te doen stoppen. Wel merken de handhavers dat het publiek steeds vaker negatief staat tegenover de handhaving van de coronaregels. Zodra ze zelf worden aangesproken vinden ze een boete overdreven of onterecht. Dit heeft ook al geleid tot twee aanhoudingen de afgelopen dagen.

De winkels houden zich over het algemeen nog steeds keurig aan de afspraken. Dit geldt ook voor de horeca. Enkel bij het afhalen vormde zich soms een oploop van mensen mede door het ter plaatse nuttigen van een consumptie. Deze horecaondernemers worden hierop aangesproken.

Vaccinatie campagne

Op 6 januari is de allereerste coronavaccinatie gezet in Veghel.

Rol GGD bij uitvoeren vaccinatiestrategie

Anders dan in de eerste periode van deze pandemie is ervoor gekozen een strakke landelijke regie te voeren op de gehele campagne. Dat betekent dat de GGD HM relatief weinig invloed heeft op de vaccinatiestrategie. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke projectdirectie vaccinatie genomen. 

De vaccinatiestrategie is inmiddels bekend. De roadmap vaccinatiestrategie van de rijksoverheid geeft de samenvatting. Hierin wordt de volgorde van vaccinatie bepaald en aangegeven welke partij dit gaat uitvoeren. De snelheid van vaccinatiecampagne wordt daarbij bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins (leveringsdata en hoeveelheden). Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog diverse onzekerheden zijn.

Centrale locaties

De vaccinaties door de GGD worden uitgevoerd vanuit centrale locaties. Voor de eerste doelgroep zorgmedewerkers gebeurt dit op één centrale locatie in Hollands Midden, ECC in Leiden. Dit omdat het pfizer-vaccin niet in kleine hoeveelheden kan worden verspreid en na ontdooiing beperkt houdbaar is.
Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen voor de locatie die het beste uitkomt. GGD Hollands Midden vaccineert vanaf 15 januari in de locatie ECC Holiday Inn aan de Haagse Schouw in Leiden. Er is door de minister bepaald dat er in deze eerste fase maximaal 25 GGD-locaties in heel Nederland kunnen zijn. Dit levert reisafstanden op, de werkgevers faciliteren dit voor hun medewerkers. Om de bereikbaarheid met OV de verbeteren is er vanaf Station Leiden elk kwartier een pendelbus naar de vaccinatielocatie en terug (corona-proof). De aantallen vaccinaties per dag gaan na de eerste weken snel oplopen. De campagne wordt in volgende fases al snel dermate omvangrijk dat er meer locaties nodig zijn.

Inmiddels is duidelijk dat het niet haalbaar zal zijn om in alle gemeenten een locatie te openen. Dit vanwege logistieke overwegingen en ook omdat de centrale functies op zo’n locatie, met name de functie van medisch eindverantwoordelijke artsen, beperkt beschikbaar zijn.

Locaties in Hollands Midden en Gouda

De aanpak is nu als volgt:

  1. 1)  De locatie ECC voor Leiden e.o., blijft gehandhaafd tot het einde van de vaccinatiecampagne.

  2. 2)  Voor 1 februari worden in Gouda en Alphen aan den Rijn twee grote vaccinatielocaties ingericht. In Gouda zal de Dick van Dijk Hal worden ingericht als centrale vaccinatielocatie.

  3. 3)  Als deze 3 hoofdlocaties ingericht zijn, worden vier kleinere locaties ingericht. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt.


Begin januari 2021 heeft het college weer een memo gepubliceerd over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 28 december 2020 tot 3 januari 2021 zijn 16.427 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief. In de (commerciële) teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.845 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 39 personen uit onze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie zorgpersoneel

De GGD Hollands Midden geeft aan dat het vaccineren van zorgpersoneel op 15 januari start. Dat is drie dagen eerder dan gepland. Het ministerie van VWS heeft de GGD namelijk gevraagd eerder te starten. Omdat alle voorbereidingen op tijd klaar zijn, lukt het eerder te beginnen.

Zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin ontvangen een uitnodiging via hun eigen werkgever. Met die uitnodigingsbrief kunnen zij een afspraak maken. Zij mogen zelf kiezen op welke van de 25 vaccinatielocaties in het land zij zich laten vaccineren.

Het vaccineren duurt ongeveer een kwartier. In dit kwartier wordt de administratie afgehandeld, de prik gezet en wordt de gevaccineerde nog even in de gaten gehouden in een nazorgruimte. De GGD wil er namelijk zeker van zijn dat iedereen zich goed voelt voordat zij naar buiten gaan. Na ongeveer 21 dagen komt de zorgmedewerker terug voor de tweede vaccinatieprik.

Ziekenhuizen en huisartsen hebben afgelopen week ook voorrang gekregen in de vaccinatiestrategie. Zij worden niet door de GGD gevaccineerd. De ziekenhuizen en huisartsen verzorgen zelf de vaccinatie van hun eigen personeel.

Landelijk telefoonnummer voor vragen over vaccinatie

Er is een landelijk telefoonnummer geopend waar mensen terecht kunnen met vragen over het coronavaccin. Dat nummer is 0800-1351. Mensen met een kwetsbare gezondheid die vragen hebben over hun specifieke situatie in relatie tot het vaccin, kunnen contact opnemen met hun eigen huisarts.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 4 januari
Aantal coronapatiënten niet op IC     29
Aantal coronapatiënten op IC             4
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Na de persconferentie met de aankondiging van de “intelligente” lockdown heeft het even geduurd voordat helemaal duidelijk was wat wel en niet mocht. Een aantal winkels dacht dat de regelgeving ruimte gaf om (gedeeltelijk) open te blijven. Vervolgens zijn er nadere richtlijnen gekomen waardoor duidelijker was wat wel en niet mocht. De contactberoepen waren vanaf het eerste moment al keurig dicht. In Gouda zijn geen overtredingen aangetroffen. De tweede week waren ook alle niet essentiële winkels dicht. Een enkele ondernemer had nog moeite met toepassing van de aangescherpte richtlijnen, met name waar het gaat om het ontvangen van particulieren. Na een waarschuwing van Stadstoezicht houden zij zich ook aan de richtlijnen. De horecagelegenheden, gesitueerd rond de Markt, hadden hun terras versierd en ingericht met kramen teneinde de uitgifte van goederen aantrekkelijker te maken. Behoudens een enkele overtreding rond samenscholing rond de terrassen is de regelgeving vanuit TVM COVID-19 redelijk opgevolgd.

Over het algemeen is de kerst en oud- en nieuwperiode rustig verlopen qua incidenten voor Stadstoezicht. Er zijn veel mensen aangesproken en die hebben op de juiste wijze gereageerd. De inzet op beide kerstdagen is zonder bijzonderheden verlopen. Er is een speciale inzet geweest op Oudjaarsnacht. Twee teams van 4 personen zijn in opdracht van de politie ingezet op meldingen gedurende de nacht. Ook de burgemeester en het hoofd Veiligheid en Wijken stonden paraat en zijn mee geweest.

De warenmarkten zijn minder bezet en om die reden was het houden aan de looprichting geen prioriteit. Stadtoezicht heeft haar capaciteit vooral ingezet in de wijken en voornamelijk rond geopende winkels. Gedurende de periode van 23 december 2020 tot en met 5 januari 2021 zijn er 27 bekeuringen en 21 formele waarschuwingen uitgereikt. De helft voor het niet dragen van een mondkapje, 7 voor samenscholing en de andere voor verschillende feiten.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. De politie heeft 19 incidenten geregistreerd (in 2019 waren dit er 26), die betrekking hebben op branden (3x), vernielingen (2x), incidenten met het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk (6x) en ruzies (4x).

Vuurwerk

Ook in Gouda is voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk afgestoken maar dit heeft niet geleid tot ernstige, aanhoudende overlast. Wel zijn door vuurwerk een aantal panden beschadigd: de pui van een fysiopraktijk aan het Driewegplein in Achterwillens, een leegstaand pand aan de Walvisstraat, brand op het dak van een schuurtje in de wijk Korte Akkeren, de brievenbus van buurthuis de Walvis en de deur bij gebouw de Bühne. Verder is nog wat straatmeubilair gesneuveld.

Overlast

  Voor zover nu bekend zijn er geen illegale feesten of evenementen georganiseerd rond de jaarwisseling. Door tijdig overleg is voorkomen dat een feest zou worden georganiseerd.

  De rust in de wijken is gebleven. Alleen bij de Marathonlaan heeft een groepje jongeren een paar dagen voor oud en nieuw een paar keer eieren naar de politie gegooid. Toen bekend werd wie het waren, is de wijkagent bij drie jongens en hun ouders op huisbezoek geweest. De jongeren hebben huisarrest gekregen voor de jaarwisseling.

  Er waren geen grote groepen jongeren hinderlijk of overlastgevend op straat gedurende de jaarwisseling en het bleef rustig. Op het parkeerterrein van Jodan Boys verzamelde zich wel steeds meer grotere groepen personen in de nacht. Dit heeft niet geleid tot meldingen of overlast. De situatie is daarom gemonitord door politie en stadstoezicht. Uiteindelijk zijn de personen weggegaan. Deze locatie en personen hebben wel de aandacht van de gemeente en politie voor een structurele aanpak voor overlastgevende groepen.

Activiteiten voor (risico)jongeren

Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn dagelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd in de buitenlucht voor met in achtneming van de corona maatregelen. Tijdens de jaarwisseling waren er voor risicojongeren geen specifieke activiteiten georganiseerd door de gemeente. De Kickbokstrainer uit Korte Akkeren heeft op oudejaarsavond wel activiteiten buiten gedaan met jongeren vanaf ongeveer 22 uur en de landelijke eenheid van de politie had een FIFA-voetbaltoernooi georganiseerd en vanuit Gouda hebben 15 jongeren meegedaan.

Goud en Nieuw TV Show

De gemeente heeft zich, mede naar aanleiding van de motie van de Partij voor de Dieren van 9 december jl., ingezet om activiteiten rond oud en nieuw te organiseren. Hiertoe is een brainstorm georganiseerd waarvoor verschillende organisaties uit de stad waren uitgenodigd. Op 18 december kwam een slagvaardige club mensen bijeen: Gouda Bruist, Kernkracht, ds David van Veen (de Veste), Koninklijke Horeca Nederland  afd. Gouda, MASS Events, Suus Events, Yunited/Select Festivals. Samen hebben zij ideeën verzameld, die uiteindelijk geresulteerd hebben in de Goud en Nieuw TV Show.

MASS Events en Suus Events hebben het programma gecoördineerd en waar mogelijk nog andere partijen erbij betrokken, waaronder de nachtburgemeester, ondernemers en culturele organisaties.

Het programma was een goede mix van serieuze elementen en entertainment en was aantrekkelijk voor alle inwoners van Gouda, jong en oud. Het betrof een volledig Goudse productie, die in een tijdsbestek van nog geen twee weken is neergezet. 

Bereik

Alle inwoners zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de online uitzending, die via Gouwestad, GoudaFM, alsmede via goudennieuwgouda.com te zien was. Ruim 7.000 mensen hebben (een deel van) deze uitzending online op het moment zelf bekeken. Een inschatting van het kijken op een later moment en via de Gouwestad TV levert een totaal van 9.000 kijkers op. De gemeente en Goudapot hebben financiële bijdragen geleverd voor het programma. Met de loterijopbrengst is € 4.200 opgehaald voor de horeca en winkeliers.

Kerstvieringen en buurthuizen

Door de strengere maatregelen zijn buurthuizen weer gesloten met uitzondering van activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding. Dat betekent dat de buurthuizen open zijn op afspraak voor inwoners die begeleid worden door een professional (dagbesteding, sociaal team, CJG enz.). Alle recreatieve activiteiten gaan niet door. 

Ook eenmalige activiteiten van buurtbewoners in het buurthuis, zoals de kerstmaaltijd in De Walvis, konden niet doorgaan. Activiteiten waarbij kwetsbare groepen in het kader van dagbestedingsactiviteiten gezamenlijk eten, kunnen wel doorgaan omdat deze onder leiding van professionals plaatsvinden en op afspraak zijn.

Scholen en kinderopvang

Door de strengere maatregelen die op 18 december zijn ingevoerd, zijn kinderopvangorganisaties en scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer gesloten met uitzondering van praktijklessen. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moeten kinderopvang en basisscholen noodopvang bieden. Voor kinderen in kwetsbare posities moeten scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kinderopvang noodopvang bieden.

Terugblik thuisonderwijs op scholen

Tijdens de vorige lockdown is ervaring opgedaan met het geven van thuisonderwijs. De scholen zijn hier enthousiast en creatief mee om gegaan. Er is al lerende veel bereikt hierin. De scholen hebben de afgelopen maanden ook thuisonderwijs ingezet, wanneer dit één of meer dagen nodig was als gevolg van besmetting/quarantaine van leerkrachten of leerlingen en klassen daarom tijdelijk thuis moesten blijven. Klassen thuishouden bleef gelukkig beperkt. Scholen hebben ook voor leerlingen in quarantaine, indien mogelijk, online lessen geboden.

Leerpunten uit die periode:

  Het online onderwijs vraagt dat alle leerlingen over een laptop, computer of tablet beschikken. Daarvoor zijn in het voorjaar door het Rijk, scholen zelf en de gemeente diverse regelingen getroffen om ervoor de zorgen dat kinderen over een device konden beschikken. Inmiddels hebben de meeste/alle scholen hier voorzieningen voor zodat online onderwijs mogelijk is. In incidentele gevallen wordt een maatwerkoplossing geboden in overleg met de gemeente of het kinderfonds van de Brede School.

  Ook in de eerste periode konden kinderen van ouders met cruciale beroepen op de kinderopvang en scholen terecht. De toegang tot opvang en scholen is vrij snel daarna uitgebreid met kinderen in kwetsbare posities. De werkwijze om te bepalen of een kind in een dergelijke kwetsbare positie zit, is nu weer toegepast waardoor vrij snel geschakeld kon worden nu de scholen en kinderopvangweer dicht gingen. Scholen en kinderopvang hebben in de huidige periode nog beter in zicht welke leerlingen meer aandacht nodig hebben.

 Voor kinderen, die dat nodig hadden i.v.m. opgelopen leerachterstanden, zijn er inhaal- en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd, voor het primair onderwijs in de zomer en voor het voortgezet onderwijs in de herfst. Driestar heeft een winterschool georganiseerd.

Terugblik kinderopvang

Tijdens de vorige lockdown konden kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities terecht op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties hebben ook contact onderhouden met de kinderen die in die periode thuis bleven.

Huidige beeld kinderopvang

Er is een veel hogere bezetting op de noodopvang van de kinderopvang dan vorige keer, met name in de kinderdagopvang. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (ook als één ouder een cruciaal beroep heeft) en voor kinderen in kwetsbare posities. De noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders met een contract en wordt niet buiten de reguliere tijden aangeboden. Zowel ouders als medewerkers zijn minder bang voor besmetting dan tijdens de vorige lockdown.

Er is een online programma voor voorschoolse educatie.

Onderwijs vanaf 4 januari 2021

De scholen zijn weer gestart met het thuisonderwijs, nu vanuit een ruimere ervaring met virtueel onderwijs. Door Kennisnet in samenwerking met het Ministerie van OCW, PO raad, VO raad en andere organisaties is ondersteuning opgezet voor les op afstand. Vanuit de onderwijsinspectie komen er kwaliteitskaders virtueel onderwijs. Dat is ook wenselijk om ook op de langere termijn waar mogelijk kwalitatief goed virtueel onderwijs in te zetten in het onderwijs.

Eerste berichten vanuit het primair onderwijs zijn dat het thuisonderwijs goed loopt. Op het primair onderwijs gaan leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep en leerlingen in kwetsbare posities desgewenst wel fysiek naar school. Wat betreft kinderen in kwetsbare posities is het aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente of het sociaal team, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van de vorige schoolsluiting. Daarbij gaat het onder meer om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of waar de omstandigheden of begeleiding thuis onvoldoende is om te kunnen leren, dan wel een risico hebben op leerachterstanden om andere redenen. Het Ministerie vraagt daarbij bijzondere aandacht voor leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers, waar scholen extra aandacht voor maatwerk moeten hebben.

Het bericht vanuit het primair onderwijs is, dat er een veel hogere bezetting op de noodopvang is dan vorige keer. Eén van de redenen is dat ouders niet meer bang zijn voor besmetting.

Op het voortgezet onderwijs gaan de volgende leerlingen fysiek naar school: examenleerlingen en leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij worden vergelijkbare overwegingen gehanteerd als in het primair onderwijs. Verder komen leerlingen fysiek naar school voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt.

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, “colourverbod” (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 

AD, 9 november 2020