Berichten

De groei van de luchtvaart gaat gewoon door. Steeds
meer vluchten. Het is inmiddels normaal geworden om even voor een weekendje een
city trip te doen naar een Europese stad. Niets mis mee toch? Je moet toch
genieten van het leven? Ik vind zeker ook dat je moet genieten van het leven,
maar vliegen heeft ook zijn keerzijde. In deze blog aandacht voor het negatieve
effect op het milieu. Kunnen we dan nooit meer op city trip? Ik denk dat dat
wel kan, maar we moeten wel zorgen dat we ons zelf duurzamer gaan vervoeren……
Bron; Greenpeace

Milieubelasting

De uitstoot van broeikasgassen door vliegen gaat de
komende jaren toenemen. Naar verwachting met meer dan 40% tussen 2014 en 2035.
Dit omdat er wereldwijd twee keer zoveel passagiers vliegen en de
wereldbevolking negen keer zoveel kilometers vliegen. Dit staat vermeld op de
website
eerlijkovervliegen.nl.

Tevens staat op deze site vermeld dat de CO2
uitstoot van vliegen zorgt voor ongeveer 2,5% van wereldwijde
klimaatverandering door mensen. Naast CO2 uitstoot zijn nog meer negatieve
effecten van vliegen, zoals de uitstoot van stikstofdioxide, uitstoot van roet
en de vorming van condensatiestrepen, die bij elkaar optellen tot wel 5% voor
klimaatverandering. Nu lijkt dit wellicht een klein deel, maar we willen toch
ook graag blijven genieten van de natuur en de wereld? en onze toekomst voor
o.a. onze kinderen behouden? Is dit een oproep om nooit meer te vliegen? Ik zou
willen zeggen. Minder vliegen is een goede ambitie. 

Vliegen is onbelast

De beste oplossing is te starten met het eerlijk
belasten van vliegen. Vliegtuigen kunnen sinds hun bestaan volledig kosteloos
de uitlaatgassen de atmosfeer in stoten. Terwijl van elke pakweg 1,70 Euro die
een liter benzine kost, meer dan 1 Euro naar de belasting gaat, hoeven
vliegtuigen:

 1. geen belasting te betalen op de kerosine die ze verbruiken.
 2. vliegtuigmaatschappijen
  betalen geen BTW op tickets.
 3. niet te betalen voor de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt.
  Je betaalt wel voor het huisvuil dat je aan de straat zet of voor de zuivering
  van het afvalwater, maar niet voor het schoonhouden van de lucht en het
  tegengaan van klimaatverandering.
Dit moet dus anders. In 2021 wordt een vliegticketbelasting ingevoerd. Het
zou
goed zijn als het nieuwe belastingtarief gekoppeld wordt aan  een
CO2 compensatiebedrag die per reis betaald moet worden. Hoe
langer de reis, hoe hoger de afdracht
. Ik zou
het goed vinden als dan ook de accijns op kerosine gelijk wordt ingevoerd. Dit maakt vliegen duurder en
alternatieven vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu aantrekkelijker…..

Groei verminderen door
milieubelasting

Op dit moment is landelijk een discussie over de
uitbreiding van Lelystad airport. Ik denk dat die er gewoon gaat komen en dat
de groei gewoon vrolijk verder gaat, ondanks de inspanningen van de landelijke
fractie van de ChristenUnie. Wat wel goed zou zijn is als nu eens naar
milieubelasting vervoer werd belast. Hierdoor worden milieuvriendelijke
alternatieven van vervoer, zoals bijvoorbeeld de trein veel aantrekkelijker. Ik
ben in ieder geval blij met de uitspraak dat in 2021 eindelijk een vliegticketbelasting wordt ingevoerd, al vind ik gezien de discussie die al meer dan 10 jaar
oud is dit veel te laat…… Ik ben wel tevreden over de inzet van de
ChristenUnie op landelijk niveau. Dat zouden meer partijen mogen doen. De VVD
zegt inmiddels ook duurzaam te zijn, dus ik laat me de komende kabinetsperiode graag verrassen;)

Actie: Zet de luchtvaart op het
juiste spoor

Momenteel
is een actie gaande om de Nederlandse regering op te roepen tot een klimaatvriendelijk
en rechtvaardig luchtvaartbeleid. De drie belangrijkste punten:

 1. ·        
  een
  stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
 2. ·        
  Stop
  de uitzonderingspositie van de luchtvaart
 3. ·        
  Investeer
  in alternatieven en prikkels voor innovatie

Teken je deze petitie mee?

Ga dan via
deze link:
https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ naar de petitie. Met de titel
zet de luchtvaart op het juiste spoor. De petitie is dus niet tegen vliegen,
maar stelt wel vraagtekens bij de uitzonderingspositie, en de impact van
vliegen op een veilig klimaat, gezonde lucht en een leefbaar Nederland en dus ook zonder
een steeds verder toename van frequent geluidsoverlast van vliegtuigen, zoals
we die in Gouda al ervaren.

Tot slot

En ja, je kan zelf ook bijdragen aan minder klimaatverandering! Iedereen heeft daar zelf ook een verantwoordelijk in! Welke stap zet jij?

De
ChristenUnie fractie in Gouda doet op vrijdag 10 februari 2017 met z’n allen mee aan de warme truiendag. In deze blog vertel ik waarom er een warme
truiendag is, wat we zelf doen en hoe de ChristenUnie landelijk in het verkiezingsprogramma
“Hoopvol realistisch” aandacht besteed aan duurzaamheid en het terugdringen van
de CO2 uitstoot. 

Waarom een warme truiendag?

Op de site van de actie www.warmetruiendag.nl is duidelijk uitgelegd wat het doel van deze dag
is.
De
groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk
jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op
deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal
minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2.
De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat we iets doen is hard nodig,
niet voor niets werd de regering onlangs
op
de vingers getikt
om haast te maken met het klimaatbeleid.
Daarbij krijgt energiebesparing in het huidige landelijke energiebeleid
nauwelijks de aandacht die het verdient. Een gemiste kans, wat ons betreft!’

Ons CO2 budget raakt daarnaast
op! Kijk maar eens naar deze
infographic
van de Volkskrant. Bovendien is er veel energie te besparen bij het verwarmen
van woningen, kantoren en scholen. Bijna een kwart van ons energiegebruik wordt
ingezet voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Dat betekent dat hier ook
een hele grote winst te boeken is voor het klimaat!

Wat doen wij?

Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met
duurzaam leven en na te denken over wat jij zelf kan doen. Hoe vaak wijzen we
niet naar een ander die nog minder duurzaam is en we dus het zelf ook niet zo
nauw hoeven nemen. Of maak jij het verschil al? Eerder schreef ik een blog
waarin ik
10 tips gaf voor duurzaamheid
thuis
. Wellicht
geeft dit wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Als gehele fractie van de
ChristenUnie gaan we de uitdaging aan om een dagje de verwarming een graadje
lager te zetten. Dit doen we voor de fun maar ook zeker voor het statement. De
oude leus ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is actueler dan ooit. 

Hoopvol realistisch

In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer gaat de
ChristenUnie voor een gezonde en groene economie. Een passage uit dit
verkiezingsprogramma die aansluit bij de doelstelling van de warme truiendag:

Een investering in energiebesparing betaalt zich
dubbel en dwars terug. Het levert milieuwinst op, afbouw van het Gronings gas,
een flinke kostenbesparing voor huishoudens en bedrijven, meer comfort in
woningen en een impuls voor de bouwsector. Onze warmtevoorziening moet snel
onafhankelijk worden van aardgas. Huishoudens worden zelfvoorzienend en gaan
zelfopgewekte zonne-energie opslaan. Steeds goedkopere zonne-energie en
windenergie zullen leiden tot het einde van het fossiele tijdperk en het
sluiten van kolencentrales. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling versnellen
door CO2-uitstoot veel zwaarder te belasten en hogere milieueisen aan
elektriciteitscentrales te stellen.

Als ChristenUnie gaan we dus zowel lokaal als landelijk voor
een duurzame samenleving. Doe met ons mee en stem in maart op de ChristenUnie!