BerichtenHet zal weinigen die de Markt bezoeken ontgaan zijn, dat er een opvallend pand is bijgekomen. Vlak naast het prachtige pand van De Zalm is sinds kort op Markt 31 een “streetfood” restaurant geopend onder de naam Casa Chow. 


Inzet van de initiatiefnemers is een onderscheidend concept met frisse kleuren en Mexicaanse invloed. De bedoeling van het concept is om niemand uit te sluiten. Iedereen moet zich thuis voelen. De initiatiefnemers wilden daarbij een opvallende pui in een kleur die past bij hun concept en de aandacht trekt.


Knalgeel


Aanvankelijk was de hele pui knalgeel (zie bovenste foto). Daar kwam zoveel commotie over en het ging zelfs de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) te ver, zodat de kleur deels is aangepast. Het scherm moet ook nog worden aangepast naar een minder felle kleur geel.


De kleurstelling van het pand was voor de ChristenUnie aanleiding om navraag te doen, aangezien wij de kleurstelling totaal niet passend vinden voor de (historische) uitstraling op de Markt die grotendeels een bepaalde eenheid uitstraalt. De gevel van ETOS is met haar grijze kleur ook lelijk, maar daar wordt inmiddels aan een verbetering gewerkt.


We hebben het college de volgende vragen gesteld:

1. In hoeverre staat het de gebruiker vrij om zelf de kleur van deze gevel te mogen bepalen?
2. Gaat het college (via ODMH?) optreden tegen deze kleurstelling?


Het college antwoordde als volgt:

“Kleurgebruik op gevels in de historische binnenstad is gereguleerd in de Welstandsnota. De gebruiker kan inderdaad in principe zelf kiezen welke kleuren hij/zij wenst toe te passen op de gevels van het pand, mits daarvoor een positief advies door de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) is afgegeven.
De ARK had in dit geval aanvankelijk positief geadviseerd over de door ondernemer voorgelegde kleurstaal. Bij de uitvoering bleek echter dat de aangebrachte kleuren:

a. niet overeen kwam met de goedgekeurde kleuren; en
b. niet alleen “te sterk contrasterend waren met de omgeving” (zie blz. 50 van de 
Welstandsnota), maar ook met de kleuren van het bestaande gevelschilderwerk.Op basis daarvan is in goed overleg tussen ODMH/Gemeente en de eigenaar een passende oplossing gezocht en gevonden. De pui heeft inmiddels een rustige basiskleur gekregen die aansluit bij het schilderwerk op de rest van de gevel. Verder is de accentkleur, die ook in de winkel wordt gebruikt, qua felheid teruggebracht en beperkt tot enkele onderdelen van de winkelpui.

De ontstane situatie en de werkwijze zijn uiteraard met de ARK besproken. Wat de winkelpui betreft heeft de ARK, na het opzetten van een proefstuk met de aangepaste kleurstelling, het voorstel positief en op basis van de Welstandsnota beoordeeld, waarna dit conform de afspraken met Gemeente en ODMH is uitgevoerd.
Daarnaast zijn met de eigenaar ook afspraken gemaakt over:  de aanpassing van het zonnescherm i.r.t. het Terrassenbeleid en

  de aangebrachte rookafvoer. Deze zal nog worden aangepast.”

Opvallende goedkeuring

We zijn blij dat de zonnescherm ook nog wordt aangepast, maar blijven het bijzonder vinden dat de huidige kleurstelling is goedgekeurd, aangezien deze totaal niet past bij de uitstraling van de Markt. Ook in andere historische steden zie je dit op beeldbepalende locaties niet.
Naar we hebben begrepen baseert de ARK zich bij haar positieve advies op het feit dat in het verleden de Markt ook veel kleurrijker was dan nu en het in die zin passend is.


Kakofonie aan kleuren

Dat laatste heb ik gecheckt bij de Goudse historicus Paul Abels die aangaf dat er juist altijd werd gestreefd naar een harmonie en balans in de bebouwing. Bij de bouw van De Zalm had dit bijvoorbeeld destijds alle aandacht (“niet te hooch, niet te laagh, maar van passe”).
Het lijkt niet aannemelijk dat in de historie van Gouda er een voorkeur is geweest voor een kakofonie aan kleuren. 
Een duidelijke disharmonie is op de Markt pas ontstaan bij de bouw van het pand waar nu La Place is gevestigd, vooral door de hoogte.
Wellicht is de ARK op het verkeerde been gezet door de bijnaam die dit gedeelte van de Markt eeuwenlang heeft gehad: De Regenboog. Dat heeft echter niets met kleuren te maken maar duidde op de gebogen bouwlijn.

De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het respectvol omgaan met de historische panden in onze binnenstad en wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de winkel….