Berichten

De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied van de Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat in de wijk Goverwelle. De bewoners zijn deze overlast beu en vanuit deze buurt is daarom in april een brief naar de burgemeester gestuurd.
Brief aan burgemeester
In die brief wordt aangegeven dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geregeld in deze buurt om de overlast te beperken: tijdelijk plaatsen van een camera, tijdens de ramadan een samenscholingsverbod, felle verlichting boven portieken en een tuintje op een hangplek.
De laatste maanden is de onrust echter weer toegenomen. Zowel overdag als in de avond en ook tot ver in de nacht is het hier en ontmoetingsplek geworden van groepen mannen. Het is een komen en gaan van mensen met auto’s een scooters. Ze blokkeren vaak de weg, hangen bij elkaar door het raampje heen. Ze zijn luidruchtig, wat vooral in de avond en nacht storend is. 
Racen en drugs
Het plein lijkt soms ook op een racecircuit, zo hard wordt er volgens de bewoners gereden. En ze komen vaak, vooral in de avond, met meerdere auto’s om vervolgens met elkaar te gaan hangen. Vermoedelijk wordt er ook drugs verhandeld.
Ook minimaal één bewoner van de Fokuswoningen heeft last van deze mannen, omdat ze zich pal bij de woning ophouden waardoor de verzorgenden zich ongemakkelijk voelen en het niet fijn vinden om naar deze locatie te moeten gaan.


Afval

De plekken waar de mannen zich gedurende de dag ophouden zijn duidelijk gemarkeerd door het afval dat daar wordt achtergelaten. Dit bezorgt de bewoners nog eens extra overlast.
Politie
De bewoners geven aan vaak met de politie te hebben gebeld en gesproken te hebben met medewerkers van handhaving en de gemeente. De bewoners hebben van de politie vernomen dat deze locatie op de derde plaats van overlast gevende locaties binnen Gouda bekend staat. 
De politie heeft gevraagd om zo veel mogelijk te bellen bij overlast, zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 
Overeenkomstig dat verzoek bellen de bewoners dan ook. Elke keer als ze bellen, komt de politie (na enige tijd) langs, maar dan zijn de mannen al verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mensen op de uitkijk staan, want ze zijn er vlak voordat politie of handhaving komt allemaal verdwenen. 
Verstopt
Het is overdag voorgekomen dat er diverse mannen achter de auto’s verstopt zaten, zo wordt in de brief gemeld. Niet veel later reeds de politie door de straat, maar die hebben toen waarschijnlijk gedacht dat alles rustig was.
Situatie in juli
Sinds de brief in april is verstuurd hebben de briefschrijvers niets meer gehoord vanuit het college van B&W en is de overlast niet verminderd.
Rondom woningen en in brandgangen hangen nog steeds groepen mannen die (geluids)overlast veroorzaken en rotzooi achterlaten.
Camera en samenscholingsverbod
Naar aanleiding van deze vervelende situatie heeft de fractie van de ChristenUnie contact gelegd met bewoners en besloten om vragen te stellen aan het college. Naar onze mening moet de overlast worden aangepakt. Dit kan waarschijnlijk het meest eenvoudig door het (tijdelijk) weer plaatsen van een camera, maar waarschijnlijk is ook een samenscholingsverbod nodig.
Vragen aan het college
Dit zijn de vragen die we hebben gestuurd:

 1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is?
 2. Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast?
 3. Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is?
 4. In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?

In de wijk Achterwillens is het dit jaar behoorlijk onrustig geweest door vandalisme en zelfs brandstichting bij het wijkcentrum. De vrijwilligers van wijkcentrum Achterwillens zijn de overlast meer dan zat en hebben onlangs aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen. Ze wilden bij voorkeur een samenscholingsverbod of cameratoezicht. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen en die lijken nu effect te hebben. Tegelijk stond er op het Driewegplein nog een asbak op een wat merkwaardige locatie…

Cameratoezicht

De wijk heeft al lang te maken met overlast rond het wijkcentrum Achterwillens en bij het Driewegplein. Op de laatste locatie is al enige tijd cameratoezicht.
Naar aanleiding van de incidenten van de laatste maanden zijn (of worden) er aanvullende maatregelen getroffen rond het wijkcentrum:

      Aanpassing van het groen 
      Verlichting in de omgeving verbeteren, waardoor er is er meer zicht op de locatie en wordt de locatie minder aantrekkelijk om te hangen.  
      Er wordt nu middels een bord duidelijk gemaakt dat overlastgevend gedrag en hinderlijk hangen op de locatie in strijd is met de APV door middel van plaatsing van een bord bij de buurtvereniging en het parkeerterrein. 
      Er is extra toezicht ingezet door politie en stadstoezicht. 
      Er wordt opvolging gegeven indien personen bekeurd worden voor overlastgevend gedrag. In Gouda hebben wij het zogenaamde “stappenplan grenzen stellen”. Er wordt een dossier opgebouwd per persoon: na twee of meer boetes kan de desbetreffende persoon een gebiedsontzegging opgelegd krijgen voor een aantal weken. 
      Bewoners worden gemotiveerd te melden bij overlast, zodat politie kan acteren op meldingen 
      De gemeente Gouda beoordeelt in de hoedanigheid van verhuurder de eenmalige plaatsing van verlichting en camera`s aan het pand. Dit gebeurt in overleg met de huurder. 
      De mogelijkheid van het afsluiten van het parkeerterrein wordt verder uitgezocht.  
Gerichte aanpak naar jongeren
Met betrekking tot de jongeren zelf is er nu ook een gerichte aanpak:
 • Met de personen is contact gelegd en gesproken. Zij geven aan geen hulp nodig te hebben bij werken of leren, omdat zij een baan hebben. De personen die bekend zijn in de veiligheidsketen, krijgen vanuit de persoonsgerichte aanpak de mogelijkheid voor begeleiding op diverse leefgebieden.

En omdat voorkomen beter is dan genezen wordt er ook in het kader van preventie iets gedaan:
 • Het jongerenwerk zet vooral in op de jonge jeugd (8-13 jaar). Dit doet zij sinds het voorjaar in Oud Achterwillens en na de zomer is het jongerenwerk ook gestart in de Slagenbuurt. Hiervoor is zij in contact met Brede School, vrijwilligers van de Bühne en de basisschool. Signalen kunnen ingebracht worden in het actieoverleg Achterwillens. 
 • Ook Sportpunt Gouda heeft een bijdrage door de Buurtsport voor kinderen tot 12 jaar op het schoolplein aan te bieden. Jongerenwerk, Sportpunt Gouda en Brede School werken samen en vullen elkaar aan binnen de activiteiten. Sportpunt Gouda, Brede school en het jongerenwerk hebben wekelijks een activiteit. Het jongerenwerk werkt ook ambulant om te kijken wat er gebeurt op straat en wat de sfeer is bij zowel jonge als oude jeugd. Het jongerenwerk is minimaal vijf dagen ambulant aanwezig in de stad en neemt Achterwillens mee in de rondes.


Driewegplein

Waar rond het wijkcentrum en met de jeugd van alles wordt gedaan om de overlast te beperken, is het opvallend er bij het Driewegplein naast de supermarkt tot voor kort een asbak stond die het de (hang)jongeren extra aantrekkelijk maakt om zich daar op te houden, terwijl dit een bekende overlast locatie is. Vanuit de wijk werd mij bericht dat deze jongeren zich daar nogal eens intimiderend gedragen.

Namens de ChristenUnie heb ik aan het college opheldering gevraagd over die asbak en ik kreeg daarop het volgende antwoord:

“Deze is jaren geleden geplaatst (volgens een omwonende staat de asbak er overigens nog maar kort, tk) om de toenmalige supermarkt MCD wat tegemoet te komen. Ook toen was het een hangplek, met overlast en rommel o.a. sigarettenpeuken. Nu is de situatie gewijzigd en is deze asbak niet meer nodig . De nieuwe supermarkt heeft zelf een mobiele voorziening voor de nieuwe ingang, twee prullenbakken en een asbak van Nederland Schoon. Inmiddels is de opdracht gegeven de asbak te verwijderen.”

Het viel mij inderdaad op dat de Supermarkt een eigen mobiele asbak bij de winkel heeft staan, 10 meter van de door mij genoemde asbak. 
Buiten sluitingstijd heb je echter niets aan de asbak van de supermarkt en en hangjongeren willen toch vooral op hun eigen (hang)plek hun peuk kwijt. 

De asbak is nu in ieder geval verwijderd en ik ben benieuwd of dit iets gaat betekenen voor de plek waar (hang)jongeren zich ophouden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze nu weer peuken tegen de muur gaan uitdrukken of peuken op straat gaan gooien. We gaan het zien.


Situatie nu

Door de maatregelen die zijn genomen, waaronder het plaatsen van camera’s rond het wijkgebouw, is de overlast in Achterwillens afgenomen. Door de politie zijn er geregeld controles uitgevoerd, waarbij er geen bijzondere zaken zijn geconstateerd. Ook zijn er geen meldingen meer geweest, geeft zowel de gemeente als de wijkvereniging aan.

Duidelijk is dat door goede samenwerking tussen gemeente, belanghebbenden in de wijk en de politie de overlast is afgenomen en de situatie aanmerkelijk is verbeterd. 


Punt van aandacht blijft nog wel dat jongeren in deze wijk behoefte hebben aan eigen plek. Daar is tot nu toe nog geen invulling aan gegeven. De vraag is dus wat dit gaat betekenen voor de wijk de komende tijd. Het lijkt me verstandig om dit punt niet te laten versloffen…


Onlangs ontstond er op twitter wat ophef over mijn uitspraak
over camera toezicht:
“Het
aantal inbraken baart ons zorgen. We willen de kans om inbrekers op heterdaad
te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel
wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren
tegen een geringe vergoeding.”   

Onder andere D66 reageerde fel door op te
merken:

Mede daarom hierbij extra informatie om mijn oproep nader te onderbouwen:
Databank politie
Particulieren en bedrijven zijn steeds meer bereid hun
bewakingscamera’s bij de politie aan te melden. In oktober vorig jaar telde de
politie-databank nog 100.000 camera’s. Dat aantal is ondertussen snel gestegen
tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen
er 60 aanmeldingen binnen van particulieren en bedrijven die hun camerabeelden
ter beschikking willen stellen voor opsporing bij delicten.
Camera richten op openbare weg
Het is niet verboden om een camera op te hangen, maar er zijn wel
voorwaarden aan verbonden, zegt de Autoriteit
Persoonsgegevens
.
·      
Zorg dat
de camera zo min mogelijk op de openbare weg gericht is, of op eigendommen van
anderen
·      
Cameratoezicht
door personen valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),
behalve als de camera gericht is op de openbare weg of op de tuin van de
buurman.
·      
Voor
bedrijven of organisaties die een camera ophangen, geldt de Wbp wel.
Opsporing
Camerabeelden van particulieren en bedrijven vormen een welkome
aanvulling op meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals het oproepen en horen
van getuigen. De laatste tijd wordt serieus werk gemaakt van het opbouwen van
een database met daarin de plekken waar in Nederland camera’s hangen. Niet de camera’s
waarmee gemeenten plekken in het uitgaansleven monitoren (in het kader van
camera toezicht, waarbij bordjes hangen om aan te geven dat er sprake is
toezicht in het publiek domein), maar camera’s van particulieren die de
voordeur of de tuin in de gaten houden en daardoor vaak ook en passant een deel
van de openbare weg bestrijken.


Heterdaad
De politie maakt al langer tijd gebruik van bewakingsbeelden,
maar dan vaak op basis van een vordering door de politie. Hiervoor was veel
papierwerk nodig waardoor kostbare tijd verloren ging en mogelijk de beelden al
weer waren gewist.
Nu de trend wordt dat camera’s vrijwillig worden aangemeld kan
onmiddellijk gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal Het grote voordeel van
de aangemelde camera’s is dat direct na een melding in de database naar de
betreffende kan worden geschakeld en beelden kunnen worden bekeken.
Afhankelijk van de snelheid waarop de melding komt en kan worden
gereageerd neemt de kans op een heterdaad toe.

Politie kijkt niet “live” mee  

Het gebruik van de particuliere camera is wel aan regels
gebonden. Zo moet op het huis zichtbaar zijn dat er een camera is
geïnstalleerd. De camerabeelden mogen niet gedeeld worden met derden en het
cameratoezicht moet de persoonlijke eigendommen beschermen en niet de privacy
van anderen schenden. De politie kan niet “live” meekijken. De politie weet wel
waar een camera hangt en neemt contact op als er een incident in de omgeving is
geweest. Ook kan de eigenaar als hij een koppeling heeft aan zijn smartphone
een melding doen bij de politie, zodat deze direct in actie kan komen.

Aanschaf
Een
goed camera beveiligingssysteem (die diverse ruimtes bestrijkt) in de eigen
woning kost als snel zo’n € 1.000,-  – €
1.500,-. Zo’n bedrag is voor menigeen een flinke drempel, ook na eventueel een
bijdrage uit de subsidiepot van de gemeente (maximaal € 250,-). In de praktijk
is zo’n camera ook niet blijvend nodig. We zien in Gouda vaak dat inbraken zich
voor een bepaalde periode concentreren in bepaalde buurten en soms zelf
straten. In zo’n geval zou het mooi zijn als tijdelijk camera’s beschikbaar
worden gesteld, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding, zodat meer mensen
van deze faciliteit gebruik gaan maken en vaker een inbreker op heterdaad kan
worden betrapt.
Samen
met (structureel!) meer politie capaciteit, beveiliging van deuren en ramen
hebben we dan een mooi pakket aan maatregelen om het aantal inbraken definitief
af te laten nemen.

Bron:Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.


Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is – middels een financiële prikkel – wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera’s zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera(‘s)
 • Camera’s sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn…!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?

Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. 
Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel
kan worden bereikt.Het gaat om de volgende vragen:

 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?

 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk

  etc.) voor handen?

 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?

Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om
cameratoezicht toe te passen.Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera’s aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 


Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera’s er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.


We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!

In januari heeft het college de ‘notitie cameratoezicht’ voor de periode 2016 – 2019 gepresenteerd. Sinds
2004 maakt cameratoezicht deel uit van het straatbeeld van Gouda. Door de jaren heen is het aantal
camera’s en locaties toegenomen. 
In december 2015 telde de gemeente 97 camera’s in het openbaar
g
ebied. Daarnaast hangen er andere camera’s in de stad, maar deze dienen voor andere doelen en
baseren zich op andere juridische gronden. 

De ChristenUnie heeft bij de behandeling van deze notitie een innovatieve oplossing aangedragen om het aantal inbraken te verminderen!


Cameratoezicht
Cameratoezicht wordt soms verward met camerabewaking. Bij camerabewaking is het doel de bewaking en
beveiliging van personen, goederen, gebouwen en gebieden. Beelden van bewakingscamera’s worden
meestal niet rechtstreeks bekeken in een toezichtcentrale. Het belangrijkste doel van bewakingscamera’s is
dat er door beelden bewijsmateriaal beschikbaar is na een incident.Bij cameratoezicht ligt de nadruk op toezicht: er wordt ook naar de beelden gekeken als er geen incident
gebeurt. Een belangrijk doel van cameratoezicht is het voorkomen van incidenten. Als zich een incident
voordoet is het de bedoeling dat observanten in een meldkamer dit waarnemen en een directe reactie geven
bijvoorbeeld door politie, toezichthouders of hulpverleners naar het incident toe te dirigeren, zodat vroegtijdig
gehandeld kan worden.Tijdelijk


Cameratoezicht is een middel aan het einde van de keten. Het wordt – terecht – pas ingezet als regulier toezicht niet werkt en er sprake is van ernstige overlast. Doelstelling is daarbij dat dit toezicht tijdelijk is.
Het inzetten van cameratoezicht is altijd een besluit van de burgemeester, afgestemd met de
Driehoek (burgemeester, hoofd van politie, officier van justitie).Het tijdelijke karakter van camera toezicht is voor de bewoners vaak moeilijk te accepteren. Zij vrezen dat na het weghalen de overlast weer zal terugkeren. In Goverwelle bijvoorbeeld is in de omgeving van de Stadspolderstraat na het weghalen van de camera’s sprake van een toename van de overlast. Als dit niet snel verbetert zal de buurt ongetwijfeld eisen dat de camera terugkeert… Het is dus ook belangrijk om heel goed na te denken wanneer en onder welke condities een camera wordt geplaatst en weer wordt weggehaald.

“In Goverwelle, in de omgeving Stadspolderstraat, was er sinds maart 2014 sprake van hinderlijk hangen,
vernielingen, baldadigheid en treiteren door een groep van ongeveer 12-14 jongeren in wisselende
samenstelling. Diverse maatregelen ter plaatse zijn genomen om de overlast tegen te gaan. Deze hebben
echter niet geleid tot beëindiging van de overlast en vernielingen. De overlast en de vernielingen namen ook
nog sinds 1 januari 2015 toe. Zo zijn er sinds 1 januari 2015 herhaaldelijke malen vernielingen gepleegd
aan de Abri in de woonomgeving en zijn er diverse malen ramen van woningen ingegooid. Deze
ordeverstoringen in dit gebied, hadden een dusdanige complexiteit en ernstige omvang, dat het ordelijk
verloop van het openbare leven ter plaatse met gebruikmaking van bestaande handhavingsmiddelen in
onvoldoende mate kon worden verzekerd. Om deze reden is in het belang van de handhaving van de
openbare orde ter plaatse het uitvoeren van cameratoezicht op met name het openbaar gebied in en rond
de Stadspolderstraat in de wijk Goverwelle ingezet.” 

Wettelijke eisen


Met betrekking tot camera toezicht gelden er een aantal wettelijk eisen:


 • Het wettelijke kader geeft het uitgangspunt dat cameratoezicht proportioneel moet zijn (Evenredig
  in relatie tot het doel).
 • Er moet duidelijk zijn dat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden
  gerealiseerd (het principe van
  subsidiariteit);
 • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen als dit kenbaar
  wordt gemaakt.
 • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen op openbare
  plaatsen
  en aangewezen plaatsen die openbaar toegankelijk zijn. De gemeente mag niet
  meekijken in de privéruimte.
 • Cameratoezicht door de burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen plaatsvinden voor
  het handhaven van de openbare orde
  (inclusief preventie). 
 • Binnen dit kader mag cameratoezicht
  ook subdoelen dienen zoals opsporing en vervolging. Inbraakpreventie


Het college wil rond camera toezicht meer gaan samenwerken met privaat cameratoezicht en in dat kader heb ik namens de fractie van de ChristenUnie gevraagd om na te gaan of het mogelijk is om bij cameratoezicht ook gebruik te maken van beelden van private camera’s in de strijd tegen inbraken. De camera’s van de gemeente mogen niet gericht zijn op de gevels van de woningen en kunnen daarom ook niet worden gebruikt om inbraken te voorkomen. Het zou mooi zijn als private camera’s (middels beelden of een signaal) kunnen worden gekoppeld aan regulier camera toezicht. 
Want dan is het veel beter mogelijk om inbrekers heterdaad te betrappen. Het aantal inbraken in Gouda is nog altijd zorgwekkend en alles moet wat ons betref worden geprobeerd om daar in keer in aan te brengen.
De burgemeester vond dit een waardevol idee en gaat nu onderzoek wat de mogelijkheden zijn. 
Wordt vervolgd!