Tag Archief van: binnenstad

De binnenstad weer open.

”Wat fijn dat de winkel weer open is!” horen winkeliers dagelijks. Meestal in de veronderstelling dat alles weer bij het oude is, maar niets is minder waar. De afgelopen jaren hebben veel schade toegebracht aan winkels en hun eigenaren. Het ontmoedigingsbeleid om niet te winkelen en als je iets nodig hebt het dan online te bestellen, is er een van. De eerste lockdown werden er nog allerhande pogingen gedaan om iedereen te bewegen de lokale ondernemer te ondersteunen. Na een jaar werd dat ook moeilijker.

Het constant moeten schakelen van lockdown, online, afspraken maken, weer lockdown, geen mondkapje, wel mondkapje, het heeft veel mentale schade aangericht. En ja, ondernemers klagen niet, zijn flexibel en proberen er het beste van te maken. Ze vertonen heel veel veerkracht. Nu mogen de winkels weer open, maar hoe leuk is winkelen nog? Overal handen wassen, mondkapjes op, afstand houden. Na en met alle coronamaatregelen was het ook nog eens heel frustrerend dat veel straten in de binnenstad juist nu aan alle kanten open liggen. Moet gebeuren, maar het draagt niet bij aan ondernemersvreugde. Gelukkig gaat het op dit moment de goede kant op.

Oog voor passievolle kleine ondernemers.

Om een binnenstad levend en aantrekkelijk te houden heb je behalve de gebruikelijke winkelketens vooral ook veel kleine ondernemers nodig die de binnenstad aantrekkelijk maken. Straten om doorheen te slenteren en te snuffelen in al die leuke, gekke, vriendelijke winkels. Juist deze ondernemers doen dat veelal niet alleen vanuit ondernemersdrang om geld te verdienen, maar uit passie voor hun product . Je vindt ze in de bloemen, schoenen, kleding, speelgoed, edelstenen, hobby artikelen, antiek of iets anders is. Ze verdienen er soms hun brood mee, maar soms ook maar gedeeltelijk. Juist deze winkeliers hebben het moeilijk gehad. Sommigen vragen zich af of ze dit werk nog wel leuk vinden en of ze niet beter iets anders zullen gaan doen. Ook in de horeca geldt dat bij de kleine ondernemingen.

Willen we de binnenstad aantrekkelijk en bruisend houden dan zal er ook vanuit de politiek aandacht moeten zijn voor alle ondernemingen, ook de kleine passievolle initiatieven. Geef ze de ruimte met minder betuttelende regels en zorg dat de binnenstad er fris en groen uitziet en makkelijk bereikbaar is met de fiets en als het moet met de auto. En zeker ook met rolstoel of blindenstok.

Gouda Niks Mis Mee.

In de zomer van 2019 heb ik samen met de mensen van de GAB (Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking) meer dan 170 winkels bezocht met rolstoel en blindenstok. Wat een mooie ervaring was dat voor zowel de winkeliers als de GAB-ers. Beide partijen hebben veel van elkaar geleerd en vooroordelen werden weggenomen. We mochten dat afsluiten met een ‘Gouda Niks Mis Mee’ dag. Want zo zijn ondernemers ook, ze willen net als elke andere Gouwenaar het beste voor de stad en voor al haar mensen.

Het PaasOntbijt is initiatief van de ondernemers.

Persoonlijk beschouw ik het ook als heel bijzonder dat het juist de binnenstadsondernemers zijn die het initiatief hebben genomen voor het PaasOntbijt waarbij de Goudse kerken voor de bediening zorgen. Tweede Paasdag mag ik dat alweer voor de 7e keer organiseren, waarvan 2x in de buurten en wijken, maar nu hopelijk toch echt weer op de markt. Ook voor dit jaar is door de ondernemers een bijdrage geleverd via de SBG.

We vieren die dag ook dat Bijbelshop Samma al 50 jaar deel mag uitmaken van de prachtige binnenstad die we hebben. In Samma hebben we altijd voor een groot deel met vrijwilligers gewerkt. Daarom waren we in staat om ons op allerlei manieren in te zetten voor de Binnenstad met evenementen, plantenbakken vullen en meer. Er is in die vijftig jaar veel veranderd in de stad , het

winkelaanbod en het koopgedrag van mensen, maar iedereen zal het er over eens zijn dat we die prachtige binnenstad moeten onderhouden en levend, bruisend en groen houden voor onze eigen ondernemers en voor de bezoekers van Gouda. Gouda is en blijft The Cheese Capital Of The World.

Irene Klein Haneveld

Van klimaatverandering tot woningtekorten, van de stikstofcrisis tot de coronapandemie. Al deze vraagstukken zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie. De komende jaren zullen ondernemers steeds nadrukkelijker te maken krijgen met deze vraagstukken. Daarbovenop komen de transities die mede door de coronapandemie zijn versneld. Denk hierbij aan de digitalisering van de economie, de noodzaak van de energietransitie en toenemende belang van cybersecurity voor het bedrijfsleven.

Er zijn tal van goede voorbeelden van ondernemers die deze vraagstukken en transities aangrijpen om bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering toekomstbesteding te maken. Deze ondernemers worden ‘koplopers’ genoemd. Maar ik vraag me steeds vaker af: hoe gaat het met het ‘peloton’ van ondernemers. Waarvan een deel hard is geraakt door de beperkende coronamaatregelen van de overheid. Zij hebben hun eigen spaargeld in hun zaak moeten steken omdat de steunmaatregelen van de overheid onvoldoende dekkend waren. Hoe kunnen zij meekomen in de transities die net zo hard ook op hen afkomen?

Ik ben van mening dat het begint bij ruimte bieden om te ondernemen. Dat gaat niet alleen over fysieke ruimte maar ook ruimte in regels en procedures. Dat vraagt op lokaal niveau van gemeenten om goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Waar zitten volgens de ondernemers de bottlenecks, worden vragen van ondernemers tijdig beantwoord en is er een vast aanspreekpunt? Door ondernemers hierbij te betrekken wordt het mogelijk dat die ondernemers die het moeilijk hebben gehad weer een vliegende start kunnen maken.

Alexander Wanders

 


Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien welke daken in Gouda geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. 65% van alle Goudse daken geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Eerder presenteerde de gemeente Gouda al een lagere drempel op vergunningen, onder meer met een vergunning-sneltoets. Met de dakenkaart hoopt de gemeente het plaatsen van zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken.

Rode daken

Je kunt nu via die website inzoomen op een woning en dan zien of er zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Het is een eenvoudige systeem waar je kunt zien of een dak groen, oranje of rood is. De gemeente heeft de daken vanuit de lucht geïnventariseerd. Bij een groen dak is plaatsing van panelen zeker mogelijk. Oranje daken zijn twijfelgevallen: bij oranje daken moet de ODMH een uitspraak doen. De reden is dat die daken niet goed zichtbaar zijn vanuit de lucht.  En bij rode daken zijn panelen in elk geval niet mogelijk.
In de praktijk betekent dit dat het voor zo’n 50% van de monumenten in de binnenstad het mogelijk is om zonnepalen te plaatsen.


Zonnepaneel bij Oosthaven 34

Onze fractie heeft onlangs geconstateerd dat op het dak van het pand van Oosthaven 34 een zonnepaneel is geplaatst, terwijl dit volgens de kaart van de binnenstad niet is toegestaan. We waren benieuwd hoe dit mogelijk was en daarom maar vragen gesteld aan het college:

1. In hoeverre is er toestemming geweest om dit paneel te mogen plaatsen?

Er is geen omgevingsvergunning aangevraagdof verleend voor plaatsing van dit zonnepaneel.

2. Indien deze er niet is, wat gaat het college hier dan tegen doen?

Plaatsing van het zonnepaneel is vergunningplichtig. De wijze van plaatsing voldoet op meerdere punten echter niet aan de sneltoetscriteria van de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020, waaronder het zichtbaarheidscriterium en de afstand tot de dakrand (hoogte van plaatsing van het paneel).
In verband hiermee heeft de ODMH inmiddels met de eigenaar ter plaatse gesproken en beoordeeld of een andere wijze van plaatsing op het dak 
van het betreffende zonnepaneel mogelijk is. Hieruit bleek dat dit niet mogelijk is.

Op basis hiervan heeft de eigenaar met de ODMH vervolgens afgesproken het zonnepaneel binnen twee weken te verwijderen.

We zijn blij dat de regels goed worden toegepast door ODMH, want hoewel het natuurlijk fijn is dat er steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen, moeten we wel blijven letten op het effect daarvan voor de uitstraling van monumentale panden in de binnenstad.

Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad van Gouda en haar ondernemers. De winkels, terrassen zijn nu gelukkig weer open en hopelijk gaan de bezienswaardigheden binnenkort ook weer open. Ondernemers en vertegenwoordigers uit de cultuursector zijn er klaar voor, maar de buitenruimte van de binnenstad kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Er was behoorlijk wat onkruid te zien en daarnaast zijn de viooltjes in de bakken binnenkort ook uitgebloeid. 


Dus het is tijd voor een nette binnenstad en voor wat nieuws, zodat we met elkaar een frisse start kunnen maken!

Irene Klein Haneveld heet iedereen welkom en geeft instructies

Op initiatief van Gouda Bruist en de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) zijn een aantal mensen op 1 mei aan de slag geweest om diverse winkelstraten in de binnenstad van nieuwe planten te voorzien en het onkruid weg te halen.

De vrijwilligers werden welkom geheten door Irene Klein Haneveld (SOG) en het Straattheater Schoonmaakcoach. Ze staan ook wel bekend onder de naam YCCE (The Yellow Cheese Cleaning Experience). 

Samen met met mijn vrouw Marjan hebben wij de Kleiwegstraat voor onze rekening genomen en het was leuk om te zien en te ervaren hoe de ondernemers deze actie waarderen.

Goudse onderneemster met kinderwethouder Hannah van Hoorn en kinderburgemeester Ruben Mourik

Verder werden vandaag de Goudse ondernemers een hart onder de riem gestoken door het kindercollege die de ondernemers een oorkonde hebben overhandigd.

Laten we met elkaar de komende tijd de ondernemers in de binnenstad een hart onder de riem blijven steken door te zorgen dat de binnenstad netjes blijft en daarnaast ook vooral lokaal onze inkopen te doen en in onze eigen stad van de terrassen te genieten!

Wethouder Thierry van Vugt en het kindercollege

De oplettende bezoeker aan de binnenstad ziet ze regelmatig staan. Paaltjes op het trottoir. Je kunt er overheen springen, lelijk je knie stoten, of met de kinderwagen er tegenaan botsen. Maar wat doen die paaltjes daar eigenlijk en waarom zijn ze daar neergezet? En moeten ze wel blijven staan?


Er zijn verschillende soorten paaltjes, met verschillende functies. Ik wil in deze blog aandacht vragen voor de twee typen paaltjes: “Amsterdammertjes” en de “stoeppaal”. 


Amsterdammertjes


Ze heten ook wel de schamppaal. Het zijn palen die aan het uiteinde van de stoep staan, om zo de stoep en de rijbaan van elkaar te scheiden. Toen het verkeer eind negentiende eeuw begon toe te nemen op de straten, moest er een slimmigheidje komen om het verkeer in goede banen te leiden. Door de schamppalen kregen voetgangers een veilige plek om te lopen en waren de gevels en hoeken van de huizen veilig voor de karren die er anders weleens langs konden ‘schampen’.


Stoeppaal

De stoeppaal staat dicht bij de huizen, is meestal gemaakt van hardsteen en tussen de palen hangen meestal kettingen of er zit een stang. 


Over de historie van de palen in Gouda kon ik niets vinden, maar wel over de historie van de stoeppaal in Leiden en ik veronderstel dat deze historie op elkaar lijkt. In de tweede helft van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw begonnen de bewoners in Leiden lukraak stoepen aan te leggen. Daar moesten regels voor komen, vond het stadsbestuur. En dus mochten huiseigenaren nog maar drie of vier voet claimen van de weg voor het huis. En die ruimte werd afgezet met stoeppalen.

Tot zover lijkt er niets aan de hand en vraag je je wellicht af waarom ik hier een blog over schrijf. De reden is dat tijdens een rondwandeling door de binnenstad met binnenstadbewoner Karel Baarspul het mij opviel dat deze palen soms op vreemde en onlogische plekken staan. Lang niet altijd lijken ze een functie te hebben en ze ontsieren vaak het straatbeeld.


“Wat fijn dat er aandacht is voor de vele paaltjes in de binnenstad. Het is mij ook al vaak opgevallen. Een plek die wat mij betreft ook een stuk groener kan door paaltjes er uit te halen is op de Lem Dulstraat en Conventstraat. Paaltjes eruit en bijvoorbeeld perkjes of een (lage) haag er voor terug plaatsen.
Lijkt mij een mooie verbetering voor dit versteende deel van de binnenstad.” 
(bewoner binnenstad) 


Bewonersplatform Binnenstad


Bewonersplatform Binnenstad gaf via een bericht op Twitter aan – nadat ik om een reactie had gevraagd – dat de paaltjes in de binnenstad belangrijk zijn en moeten blijven, omdat deze dienen om te voorkomen dat er auto’s op het trottoir gaan parkeren. Dat respecteer ik uiteraard, al vind ik het vreemd dat op sommige plaatsen in de binnenstad de trottoirs zo smal zijn door die palen, dat bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen gedwongen wordt op de straat te gaan lopen..Maar goed iedere keer een auto op je stoep is ook geen pretje.


Na een “voorpublicatie” in de Goudse Post kwamen er verontwaardigde reacties op Twitter omdat ik eerst met belanghebbenden een gesprek had moeten voeren. Ik vermoed dat dat gevoel vooral kwam door de foto’s en het toch niet goed begrijpen waar het mij om gaat. De foto’s waren precies van die straten waar de palen nu juist wel een functie hebben. De boodschap in de Goudse Post was: haal overbodige palen weg en zet de palen die nodig zijn goed en bepaal met Bewonersplatform Binnenstad en SOG (in verband met vrachtvervoer voor bedrijven) of palen echt nodig zijn.


Inmiddels is het mij (nog) duidelijk(er) geworden dat de grote vrachtwagens in de binnenstad mede de oorzaak zijn dat er palen moeten staan. Als over een paar jaar er hopelijk wordt overgeschakeld naar schoon vrachtvervoer in de binnenstad zal die overlast naar verwachting afnemen, zeker als met kleinere auto’s vanaf een overlaadstation aan de rand van de stad naar het centrum wordt gereden.


Kijk naar het grotere plaatje


En daarmee kom bij een belangrijk punt dat ik inmiddels ook met het Bewonersplatform Binnenstad heb besproken: kijk niet alleen naar de palen als doel in zichzelf, maar bekijk het grotere plaatje. Dus kijk met de bewoners in hoeverre het mogelijk is om de inrichting van de straat aantrekkelijker te maken, zonder de doelstelling – niet parkeren op de stoepen en minder zwaar verkeer in de binnenstad – uit het oog te verliezen. 

Er zijn overigens meerdere locaties waarbij je je afvraagt of goede handhaving de paaltjes niet overbodig zou kunnen maken. Dat zou ook een mooi onderwerp van gesprek met de bewoners kunnen zijn.


Wat dat betreft is het onderwerp “stoeppalen” een goed uitgangspunt om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Hieronder mijn bevindingen per straat:

 

                                Groeneweg


Jeruzalemstraat en Groeneweg


Aan het begin van de Jeruzalemstraat staan een aantal palen die – mede gelet op het straatmeubilair – geen functie meer lijken te hebben, maar wellicht dienen ze om het pand te beschermen. Je ziet een straat verder bij de Groeneweg overigens dat deze palen ontbreken ter hoogte van de Lange Tiendeweg. Verderop in de Groeneweg staan ze wel. Waarschijnlijk om parkeren op de stoep tegen te gaan. Dus daar zeg ik verder niets over 🙂


De gemeente laat palen scheef staan…


Wat hier en elders wel opvalt dat diverse palen scheef staan en dat maakt een erg onverzorgde indruk. Zorg dat die palen in ieder geval recht staan. De gemeente geeft op vragen hierover aan dat hier niet in wordt geïnvesteerd vanuit bezuiniging op de uitgaven. Jammer, want zoveel kan het rechtzetten niet kosten en het maakt nu een armoedige indruk, zeker met het oog op Gouda750!


                                    Jeruzalemstraat

Ontbreken van palen of overbodige palen


Soms zijn er palen weg en dan wordt zo’n paal in diverse gevallen vervangen door een tegel. Bewuste actie omdat paal in de weg staat of omdat bewoner die paal daar niet wil? Dit lijkt op een een inconsequente of individuele handelwijze rondom de palen in de binnenstad.

Ook zie je palen op plekken op het trottoir staan, waarbij je je afvraagt wat voor functie ze nu echt hebben en ze wat mij betreft vooral het straatbeeld ontsieren. In dit geval staat wellicht de lantaarnpaal gewoon op een onlogische plek.

 

Botspaal


Op het moment dat ik denk te snappen hoe het nu precies zit, staat er op de Groeneweg opeens op straat een paal. Een tamelijk onzinnige en gevaarlijke plek. Maar ja, iemand zal daar wat aan moeten doen… Zou de gemeente hier wél prioriteit aan geven? Of zie ik iets helemaal over het hoofd?


De Baan


Bij de Baan en het Houtmansplantsoen staan ook diverse betonnen palen waarbij mij de functie totaal ontgaat en het staat ook daar ook heel lelijk. Ik zou zeggen: haal ze weg of knap de situatie daar op als ze toch een functie hebben!


 

Geuzenstraat


In de Geuzenstraat staat een hele rij palen die zijn bedoeld om parkeren op de stoep te beletten. Vreemd is wel dat ook hier palen soms worden vervangen door een stoeptegel. Als ik het goed begrepen heb, is dat gebeurd op basis van specifieke wensen van bewoners.


Bijzonder is dat meer richting de Lange Tiendeweg de palen goeddeels ontbreken. 


Bij de Utrechtsche Dom staan twee palen pal tegen de gevel. Bijzonder, maar het is gebeurd op verzoek van het hotel om te voorkomen dat auto’s bij het laden en lossen tegen de gevel rijden. Geen fraaie, maar wel een doelmatige oplossing.

 Wilhelminastraat


In de Wilhelminastraat staat ook hier een daar verdwaalde palen, voor een deel dichtbij de gevels, zodat het parkeren niet onmogelijk is en de toegevoegde waarde van die palen voor mij onduidelijk is of het moet gaan om bescherming van de panden. Het geeft in ieder geval een rommelig straatbeeld. De potten met planten zien er een stuk aantrekkelijker uit!

 

Lem Dulstraat


Bij de Lem Dulstraat staat ook flink wat palen en daar valt het meest op dat er palen bij de fietsenrekken staan en dus geen enkel doel (meer) dienen. Er zitten gaten in de palen. Ze komen dus waarschijnlijk van een andere plek waar een stang door de palen heeft gezeten. 

 

                                                                Hier is een paal weggehaald

 

Conventstraat


Deze straat ligt langs de parkeergarage Nieuwe Markt. Het vreemde hier is dat er naast de weg een fietspad ligt en daarnaast weer een voetpad. Midden op het voetpad staan dan die palen. Is dit echt bedoeld tegen het parkeren? Het versmalt in ieder geval het voetpad. En wat die palen bij de uitgang van de parkeergarage te betekenen hebben ontgaat mij ook. Ook signaleer ik een verdwaalde paal bij een plantsoentje en verderop op het fietspad ter hoogte van de Kazernestraat staan ook twee “verweesde” palen.


 

Kazernestraat


De kazernestraat is een straat die hoofdzakelijk voor laden en lossen wordt gebruikt en een wat troosteloze aanblik biedt. Hier staan ook wat paaltjes die weinig of zelfs geen nut lijken te hebben, en het straatbeeld in ieder geval ontsieren, mede omdat diverse paaltjes er scheef en verwaarloosd bijstaan.


Kop van de Kleiweg

Op de kop van de Kleiweg staan ook vier paaltjes bij elkaar en verderop ook nog twee, waarbij je je afvraagt waarom ze daar staan. Om hier geen toegang naar de Kleiweg te creëren? Daarna staan er een hele tijd geen paaltjes meer en dan beginnen ze weer ergens bij het Regentesseplantsoen. Bij het Regentesseplantsoen zijn trouwens veel paaltjes weggehaald en dat komt het straatbeeld absoluut ten goede.

“Al 4 jaar geleden bijna alle paaltjes, 40 stuks weggehaald op het Regentesseplantsoen.
Geen problemen af en toe foutparkeerder.

Toen de palen gezet zijn in de jaren 90? hadden we nog geen boa’s.

Dus weghalen die lelijke bende en bekeuren die aso’s lik op stuk.

Van al dat beton kan je een stadspoort metselen”

             (bewoner binnenstad) 


Herpstraat


In de Herpstraat staan opeens een paar houten paaltjes. We houden het er maar op dat die met de andere palen in deze straat bedoeld zijn om parkeren op de stoep te voorkomen, al kan je eenvoudig tussen die palen parkeren…

Nieuwehaven


Aan het eind van de Nieuwehaven bij de Kleiwegstraat staan ook een paar palen die niet echt van groot belang lijken te zijn. Bij een afslag naar een aantal parkeerplaatsen mis je dan weer een paal bij een oude gevel. Allemaal niet logisch, al kan me voorstellen dat je hier juist iets wil om beide panden te beschermen. Verderop op de Nieuwehaven staan ook weer wat “verweesde” paaltjes.

Moeten deze palen de lantaarnpaal beschermen?

Vrouwesteeg


Vervolgens wandelen we de Vrouwesteeg binnen. Een prachtig straatje waar het voor auto’s verboden is. Toch staan er diverse paaltjes in deze straat. Zijn ze bedoeld om het verkeer dat komt laden en lossen in goede banen te leiden?

Aan het einde van de Vrouwesteeg kom je uit op de Turfmarkt en daar staan dwars over het voetpad aan beide zijden twee palen. Heel benieuwd waarom deze palen er staan.


Naaierstraat


Op het kruispunt van de Naaierstraat en Turfmarkt staan ook wat palen. Zeker niet allemaal overbodig zo te zien. Tenminste één paal lijkt al meerdere keren te zijn geraakt. Het weer rechtzetten van de paal is wegbezuinigd, dus dit zal voorlopig de aanblik hier blijven vrees ik. Later hoorde ik dat er na een melding van een bewoner wel was gereageerd.


In de Naaierstraat hebben de bewoners de straat prachtig ingericht met plantenbakken. Lijkt me een mooie uitdaging om met de bewoners het zo in te richten dat bakken met groen de palen (voor een deel?) overbodig kunnen maken. Ik had graag de mening van de bewoners hierover gehoord, maar het is me helaas (nog) niet gelukt om contact met mijn contactpersoon daar te krijgen.


Lage en Hoge Gouwe


Op de Lage en Hoge Gouwe zijn stukken waar zomaar één paal staat. Heeft die echt een functie of kan die gewoon worden weggehaald? Die eenzame palen maken het straatbeeld er niet mooier op in ieder geval. Op één plek hebben bewoners rond een paal een fraaie mini tuin met bakken gemaakt.


We komen op de Lage Gouwe ook nog palen met een ijzeren stang tegen. Twee daarvan staan bij een boom met een groenbak erachter. Deze lijken echt geen praktisch nut te hebben.


Verborgen paal
Eenzame paal links van de BMW

Hier staan opeens rechthoekige palen

Torenstraat en Markt

Op de hoek bij de Dubbele Buurt en de Torenstraat staan ook wat paaltjes die meer in de weg lijken te staan dan echt nodig zijn.

En bij de Markt staat ter hoogte van de Zeeman ook een eenzame paal.

Tenslotte


De tocht door de stad langs de paaltjes zijn we hier gestopt. Er zijn nog meer plekken die genoemd hadden kunnen worden, maar ik denk dat het beeld nu wel duidelijk is.

In het kader van Gouda750 zou het goed zijn om hier voor het einde van het jaar nog goed naar te kijken en het straatbeeld wat te verbeteren door ervoor te zorgen dat – in goed overleg met Bewonersplatform Binnenstad en SOG – overbodige palen worden weggehaald en de palen die nodig zijn in ieder geval recht staan. Daarnaast zouden de palen ook wel fraaier van uitstraling mogen zijn, maar dat is wellicht een kwestie van smaak. Ook kunnen palen soms wellicht worden vervangen door mooie bakken met planten en bloemen. 

Ik ga het college in ieder geval vragen om in het kader van Gouda750 aandacht aan dit onderwerp te besteden.

 Goudse Post, 27 januari 2021

foto: Theo Krins

Gouda heeft last van bodemdaling en daardoor ontstaan vochtproblemen in de woningen. Deze problemen zijn het grootst in een deel van de Goudse binnenstad. De gemeente biedt een oplossing voor dit probleem. Het college kiest voor een variant met een gedeeltelijke verlaging van het waterpeil in het laagste deel van de binnenstad. Binnen dit zogenaamde compartiment wordt vanaf 2024 elk jaar het peil met 5 cm verlaagd. In totaal 25 centimeter. Maar is dit wel de beste variant? En hoe weten we zeker dat er niets misgaat? Gaan de huizen niet scheef zakken? En kunnen de bewoners straks op een schadevergoeding rekenen? In deze blog meer over dit onderwerp en de afweging die de ChristenUnie heeft gemaakt. 


Wat houdt het voorstel van het KBB in?

Op advies van o.a. De technische Universiteit Delft en Deltares  stelt het college nu het volgende voor in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB): 

 • Een peilverlaging van het water gedurende 5 jaar van in totaal 25 centimeter in het laagste deel van de binnenstad. Dit nieuwe peilgebied wordt gemaakt door twee dammen. 
 • Het vernieuwen van riolering en aanbrengen van drainagesysteem om het watersysteem goed te kunnen beheersen binnen het nieuwe peilgebied en aan de randen. 
 • Alle panden binnen het gebied van peilverlaging die op houten palen zijn gebouwd, krijgen een funderingsonderzoek voor de start van de verlaging van het waterpeil. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland komen binnen een half jaar met een voorstel hoe de eventuele schade aan de pandeigenaren betaald moet worden. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland gaan gedurende de peilverlaging alles monitoren om zo te onderzoeken of alles goed gaat of dat eventueel bijgestuurd moet worden. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland doen een vervolgonderzoek naar de gevolgen van hoogteverschillen die ontstaan tussen de verschillende panden met verschillende soorten funderingen (huizen die zijn gebouwd op staal, op stuit of op houtenpaal fundering). 

Het startschot voor dit voorstel wordt gegeven met het raadsbesluit dat op 28 oktober 2020 is genomen. Dit is nodig om met de voorbereidingen te kunnen starten, zodat het peil vanaf 2024 elk jaar met 5 centimeter omlaag kan. 


Voorstanders van het plan

De voorstanders van het plan zijn voornamelijk bewoners uit de binnenstad die nu al last hebben van vocht in hun woningen. Bij hevige regenval moeten ze soms zelfs hun huizen al dweilen en komt het rioolwater omhoog. Ze hebben direct baat bij maatregelen en ze hebben liever dat direct al gestart wordt met de oplossing. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners uit de Looierspoort en de Turfmarkt. Alhoewel, ook insprekers die op de Turfmarkt wonen een andere mening hebben. 


Tegenstanders van het plan

foto: Theo Krins

Het eerste idee in de zoektocht naar een oplossing was een peilverlaging van de gehele stadsboezem met 10 centimeter. De stadsboezem rijkt tot de Breevaart en Karnemelksloot en de gehele binnenstad, een flink gebied. Deze variant, variant 2a, betekent echter dat tot 1.200 woningen kans hebben op schade aan hun fundering door droge paalkoppen. De wateralliantie met een aantal deskundigen, een aantal stadsbewoners en de meeste tegenstanders van de gekozen variant door het college, vinden dit toch het beste idee. Dit lost echter de natte voeten van bewoners in de woningen in het laagste deel van de binnenstad niet of maar beperkt op. Terwijl de bedoeling is met deze aanpak tot 2050 vooruit te kunnen. Daarnaast hopen de bezwaarmakers op innovaties die kunnen zorgen voor een betere aanpak. De vraag is echter wat die innovaties dan kunnen zijn. Navraag door mij bij een funderingsexpert leerde dat dit een onverstandige keuze is. Wel is het zo dat ook tegenstanders over het algemeen wel van mening zijn dat het waterpeil moet dalen. De manier waarop en hoeveel, daar bestaan dus andere inzichten over. 

Ook was vrees voor het instorten van kades en bruggen. Echter, de gemeente geeft aan dat de inspecties uit 2018 geen directe zorg op de kwaliteit van de kademuren heeft opgeleverd en dus in orde zijn. 


Raambuurt

De Raambuurt had wel een terecht punt die ze in brachten in de behandeling in de gemeenteraad. De oudere panden zijn meestal gefundeerd op staal en die zakken dus mee met de bodem en hebben nu ook al last van vocht. Het KBB biedt voor hen geen directe oplossing. De gemeente erkend wel de problemen maar wil eerst het onderzoek uitvoeren naar het hoogteverschil tussen verschillende panden, voordat tot een verdere maatregelen wordt genomen. Dit komt mede doordat in de Raambuurt een zeer diverse afwisseling van funderingstypen voorkomt naast elkaar. Ik snap deze uitleg wel maar zal namens de ChristenUnie wel scherp op letten welke aanpak gekozen wordt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Immers, dit gebied moet ook droge voeten houden! 


Schadevergoeding

Bewoners aan het Regentesseplantsoen maken zich ook zorgen. In de raadsbehandeling vroeg ik waar de zorg met name zat. Ze wilden vooral een eerlijke schadevergoeding, ze snapten ook wel dat er iets moest gebeuren. De vergoeding is nog in nader onderzoek bij de gemeente en het waterschap. De eerste uitkomst was echter dat de peilverlaging valt onder het normaal maatschappelijk risico en hierdoor er dus weinig kans was dat er een vergoeding inzit. Een advocaat van de tegenstanders van het voorliggende plan beweerde weer dat dit niet klopte. De ChristenUnie vindt het van belang dat straks een schaderegeling wordt aangeboden die eerlijk is op basis van een goed juridisch advies. Daarbij wil ik wel de terechte kanttekening plaatsen dat het wel een eerlijke regeling moet zijn voor alle inwoners in de stad! Immers, er zijn vele woningen in Gouda die ook al funderingsherstel nodig hebben gehad en waarvoor geen schadevergoeding bestond. Als de juridisch basis gelijk is kan je voor binnenstadbewoners niet zomaar iets anders regelen als voor de rest van de gemeente met funderingsproblemen. Hierbij blijft gelden: gelijke monniken, gelijke kappen. 


Schade een probleem? 

Een punt van zorg blijft bij mij zeker bestaan gezien schade. Je verandert het gehele watersysteem. Dat het schade kan toebrengen aan historische panden is dan mogelijk. Vooral ook omdat funderingen van verschillende woningen naast elkaar vaak toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Echter, er moet een knoop doorgehakt worden om het probleem op te lossen. Door een gerichte aanpak in een klein gebied is het risico voor schade terugbracht. Daarnaast wordt in het project veel zorg besteed zowel voor als tijdens het proces van waterpeilverlaging en wellicht wordt er een schaderegeling ingesteld. 

De ChristenUnie vraagt wel alertheid gezien de lange doorlooptijd van dit project. We hebben in een door een bijna unaniem gesteunde motie (met mede-indieners PvdA, PvdD, GroenLinks en D66) opgeroepen om:

 • de gemeenteraad tot 2032 in de P&C cyclus, met door het college nader te formuleren beleidsindicatoren, te informeren over de uitkomsten van de onderzoeks- en monitoringsresultaten van het KBB en waar nodig tussentijds te informeren. 
 • wanneer de uitkomsten van onderzoek en monitoring moeten leiden tot een bijstelling van de aanpak, dit ook te doen en de gemeenteraad hierbij te betrekken.

Dit laatste punt in de motie is opgenomen om te zorgen dat we de koers eventueel nog kunnen bijstellen als dat nodig is gedurende dit ingewikkelde en omvangrijke project. 


Gouda Waterstad

Het besluit van het KBB heeft ook een effect op de ambitie van Gouda Waterstad. De gemeente Gouda heeft al langere tijd de ambitie de historische vaarroutes verder te versterken. Ook de wateralliantie heeft de ideeën voor Gouda in 2019 vervat in de visie “Gouda leeft met water”, die ook aan het college is aangeboden. Dit is de reden dat we als ChristenUnie een motie hebben opgesteld. Het is namelijk waardevol om te bezien waar de kansen liggen om concrete stappen te gaan zetten voor het beter benutten van de kwaliteiten van de historische waterstructuur. De motie (mede ingediend door PvdA en SGP) die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad draagt het college op:


1. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 een inventarisatie op te leveren die in beeld brengt in welke mate en via welke concrete projecten Gouda stappen neemt die in lijn liggen met de ambitie van de watervisie. 

foto: Theo Krins

2. In het kader van deze inventarisatie aan te geven op welke manier koppelkansen mogelijk zijn binnen geplande (gemeentelijke) werkzaamheden (bijvoorbeeld vervangen bruggen en kades) en welke mogelijkheden er zijn voor (co)financiering van de projecten. 


In het tweede kwartaal van 2021 kunnen we dus zien op welke wijze het college zich inzet en wil inzetten om Gouda als Waterstad verder op de kaart te zetten. Doorvaarbaarheid

Niet alleen de ambitie Gouda Waterstad is van belang, ook de doorvaarbaarheid ter hoogte van de geplande dammen is van belang. Zo kan je bijvoorbeeld zorgen dat in de toekomst een rondje binnenstad met kleine boten mogelijk is. Ik heb daarom gepleit om i.p.v. dammen een tweetal klepstuwen te plaatsen achter elkaar, zodat doorvaren met bootjes mogelijk blijft. In de eerste onderzoeken blijkt dat de kosten mee kunnen vallen en het zou toch zonde zijn als dit niet gelijk meegenomen werd. Daarom heb ik in een bijna unaniem aangenomen motie (mede-indiener SGP) opgeroepen om: 

 1. Rijnland te vragen de peilscheidingen minimaal zo aan te leggen dat tegen zo laag mogelijke kosten aanpasbaar zijn in de toekomst en de dekking voor de meerkosten hiervan te vinden.
 2. In verband met de urgente wateroverlast Rijnland te vragen het ontwerpproces op te starten op basis van de bovenstaande uitgangspunten.
 3. De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de meerkosten en voor en nadelen van het (alvast) doorvaarbaar aanleggen van de peilscheidingen zodat de gemeenteraad kan besluiten de meerkosten van deze aanvullende variant te dragen. 
 4. In het bovenstaande voorstel de haalbaarheid van cofinanciering in beeld brengen o.b.v. een verkenning bij mogelijke financiers als de provincie en Rijnland. 

foto: Theo Krins

Tot slot 

Het KBB besluit is geen makkelijke keuze, maar langer wachten kan voor delen van de binnenstad niet. We hebben als ChristenUnie ook veel tijd besteed aan dit onderwerp en met vele experts gesproken. Ook de raad is de laatste jaren veelvuldig geïnformeerd en meegenomen. We nemen nu dus een weloverwogen besluit en kiezen op dit moment voor een aanpak die op basis van de kennis die we nu hebben de beste aanpak lijkt. We geven door dit besluit een startschot voor een aanpak die hopelijk zonder veel bijstellingen gaat zorgen voor droge voeten in de binnenstad van Gouda! 

Foto: Karel Baarspul
Onlangs hebben alle politieke fracties kritische vragen gesteld aan het college over de overlast die AH veroorzaakt voor bewoners in de binnenstad door de tijdstippen waarop ze wil laden en lossen.
De antwoorden op deze vragen zijn nog niet eens binnen of er is weer een nieuwe ontwikkeling: Albert Heijn is voornemens om te gaan uitbreiden met 2 panden naast de huidige winkel. Dit bericht het Gouds Dagblad in twee opeenvolgende artikelen:
Gesprek met Albert Heijn
Op 19 mei jl. heeft een vertegenwoordiging van buurtvereniging Naaierstraat gesproken met de filiaalmanager en stafmedewerker van Albert Heijn op de markt om te bezien of ze tot voor beide partijen aanvaardbare afspraken konden komen.
De uitkomst was voor de bewoners teleurstellend, omdat ze geen enkele toezegging hebben gekregen.
Vanuit de buurtvereniging kregen we de volgende terugkoppeling uit het gesprek:
“Voor Albert Heijn is een extra levering van verse artikelen op zondagmiddag belangrijk om op maandag om 7.00 uur open te kunnen gaan. Als de gemeente Gouda voor deze levering toestemming geeft, zullen ze dat zeker gaan doen. Dit zal extra overlast op zondag voor de omgeving veroorzaken.”


Geen grote vrachtwagens in de binnenstad

Albert Heijn is niet van plan andere vervoermiddelen te gaan inzetten, omdat ze volgens eigen zeggen “handelen conform de huidige gemeentelijke regels“. Er zal dus een ander beleid vanuit de gemeente moeten komen om hier een verandering te kunnen bewerkstelligen. 

Wat de ChristenUnie betreft moet er nu eens serieus werk worden gemaakt van duurzame vervoermiddelen en het realiseren van een Binnenstad Service voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad. Het is niet acceptabel dat er zulke grote vrachtwagen door de smalle en kwetsbare straten van de binnenstad rijden!

Gaat Albert Heijn uitbreiden?

De bewoners hebben bespreekbaar proberen te maken of AH open staat voor een kleinere winkelformule. Of zijn er wellicht plannen voor een AH XL? Ze kregen als reactie dat de gesprekspartners dat niet wisten, aangezien dit bij de beleidsmakers van AH ligt. Een paar dagen later citeert Gouds Dagblad een woordvoerder van AH die bevestigt dat er concrete plannen zijn voor uitbreiding. Toch wel opmerkelijk…
Zo gaat het volgens de bewoners van de Naaierstraat al 30 jaar: de filiaalmanager hoort de bewoners aan. Reageert dan dat hij verder van niets weet en niets voor hen kan doen. Ondertussen werkt AH verder aan uitbreidingsplannen waar de bewoners (als ze geluk hebben) alleen in de krant iets over kunnen lezen. Ze lopen continue achter de feiten aan. Het is dan steeds weer slikken en hopen op wat concessies richting de bewoners.
“Er is in het verleden al toestemming gegeven voor ruimere openingstijden. Als de gemeente nu ook nog toestemming geeft voor laden en lossen op zondag én toestemming geeft voor uitbreiding van het vloeroppervlak zonder hier voorwaarden aan te verbinden, dan staat AH niets meer in de weg om door te groeien zonder dat zij daarbij rekening hoeft te houden met het welzijn van binnenstadsbewoners. Dat vinden wij geen gezonde situatie.” aldus de buurtvereniging.
Vragen aan college
Naar aanleiding van de meeste recente nieuwsberichten hebben we – samen met VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP, GBG, SP,  en Partij voor de Dieren – vervolgvragen aan het college gesteld:
 • Bent u bekend met plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?
 • Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat besluitvorming hierover zal plaatsvinden?
 • In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?
 • Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?
 • In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunning aanvraag?
 • In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?
 • Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad? 
 • In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

Als we alle antwoorden hebben ontvangen, zullen we met elkaar bespreken in hoeverre we nog vervolgacties gaan ondernemen.


Tenslotte


De ChristenUnie is niet zonder meer tegen uitbreiding van de Albert Heijn. Veel inwoners van de binnenstad zullen er blij mee zijn en het vermindert de leegstand op de markt. Maar er moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt met de bewoners en er zal nu echt eens serieus werk gemaakt moeten gaan worden aan het verminderen van overlast door zwaar verkeer in de binnenstad.