Berichten


Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien welke daken in Gouda geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. 65% van alle Goudse daken geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Eerder presenteerde de gemeente Gouda al een lagere drempel op vergunningen, onder meer met een vergunning-sneltoets. Met de dakenkaart hoopt de gemeente het plaatsen van zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken.

Rode daken

Je kunt nu via die website inzoomen op een woning en dan zien of er zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Het is een eenvoudige systeem waar je kunt zien of een dak groen, oranje of rood is. De gemeente heeft de daken vanuit de lucht geïnventariseerd. Bij een groen dak is plaatsing van panelen zeker mogelijk. Oranje daken zijn twijfelgevallen: bij oranje daken moet de ODMH een uitspraak doen. De reden is dat die daken niet goed zichtbaar zijn vanuit de lucht.  En bij rode daken zijn panelen in elk geval niet mogelijk.
In de praktijk betekent dit dat het voor zo’n 50% van de monumenten in de binnenstad het mogelijk is om zonnepalen te plaatsen.


Zonnepaneel bij Oosthaven 34

Onze fractie heeft onlangs geconstateerd dat op het dak van het pand van Oosthaven 34 een zonnepaneel is geplaatst, terwijl dit volgens de kaart van de binnenstad niet is toegestaan. We waren benieuwd hoe dit mogelijk was en daarom maar vragen gesteld aan het college:

1. In hoeverre is er toestemming geweest om dit paneel te mogen plaatsen?

Er is geen omgevingsvergunning aangevraagdof verleend voor plaatsing van dit zonnepaneel.

2. Indien deze er niet is, wat gaat het college hier dan tegen doen?

Plaatsing van het zonnepaneel is vergunningplichtig. De wijze van plaatsing voldoet op meerdere punten echter niet aan de sneltoetscriteria van de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020, waaronder het zichtbaarheidscriterium en de afstand tot de dakrand (hoogte van plaatsing van het paneel).
In verband hiermee heeft de ODMH inmiddels met de eigenaar ter plaatse gesproken en beoordeeld of een andere wijze van plaatsing op het dak 
van het betreffende zonnepaneel mogelijk is. Hieruit bleek dat dit niet mogelijk is.

Op basis hiervan heeft de eigenaar met de ODMH vervolgens afgesproken het zonnepaneel binnen twee weken te verwijderen.

We zijn blij dat de regels goed worden toegepast door ODMH, want hoewel het natuurlijk fijn is dat er steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen, moeten we wel blijven letten op het effect daarvan voor de uitstraling van monumentale panden in de binnenstad.

Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad van Gouda en haar ondernemers. De winkels, terrassen zijn nu gelukkig weer open en hopelijk gaan de bezienswaardigheden binnenkort ook weer open. Ondernemers en vertegenwoordigers uit de cultuursector zijn er klaar voor, maar de buitenruimte van de binnenstad kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Er was behoorlijk wat onkruid te zien en daarnaast zijn de viooltjes in de bakken binnenkort ook uitgebloeid. 


Dus het is tijd voor een nette binnenstad en voor wat nieuws, zodat we met elkaar een frisse start kunnen maken!

Irene Klein Haneveld heet iedereen welkom en geeft instructies

Op initiatief van Gouda Bruist en de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) zijn een aantal mensen op 1 mei aan de slag geweest om diverse winkelstraten in de binnenstad van nieuwe planten te voorzien en het onkruid weg te halen.

De vrijwilligers werden welkom geheten door Irene Klein Haneveld (SOG) en het Straattheater Schoonmaakcoach. Ze staan ook wel bekend onder de naam YCCE (The Yellow Cheese Cleaning Experience). 

Samen met met mijn vrouw Marjan hebben wij de Kleiwegstraat voor onze rekening genomen en het was leuk om te zien en te ervaren hoe de ondernemers deze actie waarderen.

Goudse onderneemster met kinderwethouder Hannah van Hoorn en kinderburgemeester Ruben Mourik

Verder werden vandaag de Goudse ondernemers een hart onder de riem gestoken door het kindercollege die de ondernemers een oorkonde hebben overhandigd.

Laten we met elkaar de komende tijd de ondernemers in de binnenstad een hart onder de riem blijven steken door te zorgen dat de binnenstad netjes blijft en daarnaast ook vooral lokaal onze inkopen te doen en in onze eigen stad van de terrassen te genieten!

Wethouder Thierry van Vugt en het kindercollege

De oplettende bezoeker aan de binnenstad ziet ze regelmatig staan. Paaltjes op het trottoir. Je kunt er overheen springen, lelijk je knie stoten, of met de kinderwagen er tegenaan botsen. Maar wat doen die paaltjes daar eigenlijk en waarom zijn ze daar neergezet? En moeten ze wel blijven staan?


Er zijn verschillende soorten paaltjes, met verschillende functies. Ik wil in deze blog aandacht vragen voor de twee typen paaltjes: “Amsterdammertjes” en de “stoeppaal”. 


Amsterdammertjes


Ze heten ook wel de schamppaal. Het zijn palen die aan het uiteinde van de stoep staan, om zo de stoep en de rijbaan van elkaar te scheiden. Toen het verkeer eind negentiende eeuw begon toe te nemen op de straten, moest er een slimmigheidje komen om het verkeer in goede banen te leiden. Door de schamppalen kregen voetgangers een veilige plek om te lopen en waren de gevels en hoeken van de huizen veilig voor de karren die er anders weleens langs konden ‘schampen’.


Stoeppaal

De stoeppaal staat dicht bij de huizen, is meestal gemaakt van hardsteen en tussen de palen hangen meestal kettingen of er zit een stang. 


Over de historie van de palen in Gouda kon ik niets vinden, maar wel over de historie van de stoeppaal in Leiden en ik veronderstel dat deze historie op elkaar lijkt. In de tweede helft van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw begonnen de bewoners in Leiden lukraak stoepen aan te leggen. Daar moesten regels voor komen, vond het stadsbestuur. En dus mochten huiseigenaren nog maar drie of vier voet claimen van de weg voor het huis. En die ruimte werd afgezet met stoeppalen.

Tot zover lijkt er niets aan de hand en vraag je je wellicht af waarom ik hier een blog over schrijf. De reden is dat tijdens een rondwandeling door de binnenstad met binnenstadbewoner Karel Baarspul het mij opviel dat deze palen soms op vreemde en onlogische plekken staan. Lang niet altijd lijken ze een functie te hebben en ze ontsieren vaak het straatbeeld.


“Wat fijn dat er aandacht is voor de vele paaltjes in de binnenstad. Het is mij ook al vaak opgevallen. Een plek die wat mij betreft ook een stuk groener kan door paaltjes er uit te halen is op de Lem Dulstraat en Conventstraat. Paaltjes eruit en bijvoorbeeld perkjes of een (lage) haag er voor terug plaatsen.
Lijkt mij een mooie verbetering voor dit versteende deel van de binnenstad.” 
(bewoner binnenstad) 


Bewonersplatform Binnenstad


Bewonersplatform Binnenstad gaf via een bericht op Twitter aan – nadat ik om een reactie had gevraagd – dat de paaltjes in de binnenstad belangrijk zijn en moeten blijven, omdat deze dienen om te voorkomen dat er auto’s op het trottoir gaan parkeren. Dat respecteer ik uiteraard, al vind ik het vreemd dat op sommige plaatsen in de binnenstad de trottoirs zo smal zijn door die palen, dat bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen gedwongen wordt op de straat te gaan lopen..Maar goed iedere keer een auto op je stoep is ook geen pretje.


Na een “voorpublicatie” in de Goudse Post kwamen er verontwaardigde reacties op Twitter omdat ik eerst met belanghebbenden een gesprek had moeten voeren. Ik vermoed dat dat gevoel vooral kwam door de foto’s en het toch niet goed begrijpen waar het mij om gaat. De foto’s waren precies van die straten waar de palen nu juist wel een functie hebben. De boodschap in de Goudse Post was: haal overbodige palen weg en zet de palen die nodig zijn goed en bepaal met Bewonersplatform Binnenstad en SOG (in verband met vrachtvervoer voor bedrijven) of palen echt nodig zijn.


Inmiddels is het mij (nog) duidelijk(er) geworden dat de grote vrachtwagens in de binnenstad mede de oorzaak zijn dat er palen moeten staan. Als over een paar jaar er hopelijk wordt overgeschakeld naar schoon vrachtvervoer in de binnenstad zal die overlast naar verwachting afnemen, zeker als met kleinere auto’s vanaf een overlaadstation aan de rand van de stad naar het centrum wordt gereden.


Kijk naar het grotere plaatje


En daarmee kom bij een belangrijk punt dat ik inmiddels ook met het Bewonersplatform Binnenstad heb besproken: kijk niet alleen naar de palen als doel in zichzelf, maar bekijk het grotere plaatje. Dus kijk met de bewoners in hoeverre het mogelijk is om de inrichting van de straat aantrekkelijker te maken, zonder de doelstelling – niet parkeren op de stoepen en minder zwaar verkeer in de binnenstad – uit het oog te verliezen. 

Er zijn overigens meerdere locaties waarbij je je afvraagt of goede handhaving de paaltjes niet overbodig zou kunnen maken. Dat zou ook een mooi onderwerp van gesprek met de bewoners kunnen zijn.


Wat dat betreft is het onderwerp “stoeppalen” een goed uitgangspunt om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Hieronder mijn bevindingen per straat:

 

                                Groeneweg


Jeruzalemstraat en Groeneweg


Aan het begin van de Jeruzalemstraat staan een aantal palen die – mede gelet op het straatmeubilair – geen functie meer lijken te hebben, maar wellicht dienen ze om het pand te beschermen. Je ziet een straat verder bij de Groeneweg overigens dat deze palen ontbreken ter hoogte van de Lange Tiendeweg. Verderop in de Groeneweg staan ze wel. Waarschijnlijk om parkeren op de stoep tegen te gaan. Dus daar zeg ik verder niets over 🙂


De gemeente laat palen scheef staan…


Wat hier en elders wel opvalt dat diverse palen scheef staan en dat maakt een erg onverzorgde indruk. Zorg dat die palen in ieder geval recht staan. De gemeente geeft op vragen hierover aan dat hier niet in wordt geïnvesteerd vanuit bezuiniging op de uitgaven. Jammer, want zoveel kan het rechtzetten niet kosten en het maakt nu een armoedige indruk, zeker met het oog op Gouda750!


                                    Jeruzalemstraat

Ontbreken van palen of overbodige palen


Soms zijn er palen weg en dan wordt zo’n paal in diverse gevallen vervangen door een tegel. Bewuste actie omdat paal in de weg staat of omdat bewoner die paal daar niet wil? Dit lijkt op een een inconsequente of individuele handelwijze rondom de palen in de binnenstad.

Ook zie je palen op plekken op het trottoir staan, waarbij je je afvraagt wat voor functie ze nu echt hebben en ze wat mij betreft vooral het straatbeeld ontsieren. In dit geval staat wellicht de lantaarnpaal gewoon op een onlogische plek.

 

Botspaal


Op het moment dat ik denk te snappen hoe het nu precies zit, staat er op de Groeneweg opeens op straat een paal. Een tamelijk onzinnige en gevaarlijke plek. Maar ja, iemand zal daar wat aan moeten doen… Zou de gemeente hier wél prioriteit aan geven? Of zie ik iets helemaal over het hoofd?


De Baan


Bij de Baan en het Houtmansplantsoen staan ook diverse betonnen palen waarbij mij de functie totaal ontgaat en het staat ook daar ook heel lelijk. Ik zou zeggen: haal ze weg of knap de situatie daar op als ze toch een functie hebben!


 

Geuzenstraat


In de Geuzenstraat staat een hele rij palen die zijn bedoeld om parkeren op de stoep te beletten. Vreemd is wel dat ook hier palen soms worden vervangen door een stoeptegel. Als ik het goed begrepen heb, is dat gebeurd op basis van specifieke wensen van bewoners.


Bijzonder is dat meer richting de Lange Tiendeweg de palen goeddeels ontbreken. 


Bij de Utrechtsche Dom staan twee palen pal tegen de gevel. Bijzonder, maar het is gebeurd op verzoek van het hotel om te voorkomen dat auto’s bij het laden en lossen tegen de gevel rijden. Geen fraaie, maar wel een doelmatige oplossing.

 Wilhelminastraat


In de Wilhelminastraat staat ook hier een daar verdwaalde palen, voor een deel dichtbij de gevels, zodat het parkeren niet onmogelijk is en de toegevoegde waarde van die palen voor mij onduidelijk is of het moet gaan om bescherming van de panden. Het geeft in ieder geval een rommelig straatbeeld. De potten met planten zien er een stuk aantrekkelijker uit!

 

Lem Dulstraat


Bij de Lem Dulstraat staat ook flink wat palen en daar valt het meest op dat er palen bij de fietsenrekken staan en dus geen enkel doel (meer) dienen. Er zitten gaten in de palen. Ze komen dus waarschijnlijk van een andere plek waar een stang door de palen heeft gezeten. 

 

                                                                Hier is een paal weggehaald

 

Conventstraat


Deze straat ligt langs de parkeergarage Nieuwe Markt. Het vreemde hier is dat er naast de weg een fietspad ligt en daarnaast weer een voetpad. Midden op het voetpad staan dan die palen. Is dit echt bedoeld tegen het parkeren? Het versmalt in ieder geval het voetpad. En wat die palen bij de uitgang van de parkeergarage te betekenen hebben ontgaat mij ook. Ook signaleer ik een verdwaalde paal bij een plantsoentje en verderop op het fietspad ter hoogte van de Kazernestraat staan ook twee “verweesde” palen.


 

Kazernestraat


De kazernestraat is een straat die hoofdzakelijk voor laden en lossen wordt gebruikt en een wat troosteloze aanblik biedt. Hier staan ook wat paaltjes die weinig of zelfs geen nut lijken te hebben, en het straatbeeld in ieder geval ontsieren, mede omdat diverse paaltjes er scheef en verwaarloosd bijstaan.


Kop van de Kleiweg

Op de kop van de Kleiweg staan ook vier paaltjes bij elkaar en verderop ook nog twee, waarbij je je afvraagt waarom ze daar staan. Om hier geen toegang naar de Kleiweg te creëren? Daarna staan er een hele tijd geen paaltjes meer en dan beginnen ze weer ergens bij het Regentesseplantsoen. Bij het Regentesseplantsoen zijn trouwens veel paaltjes weggehaald en dat komt het straatbeeld absoluut ten goede.

“Al 4 jaar geleden bijna alle paaltjes, 40 stuks weggehaald op het Regentesseplantsoen.
Geen problemen af en toe foutparkeerder.

Toen de palen gezet zijn in de jaren 90? hadden we nog geen boa’s.

Dus weghalen die lelijke bende en bekeuren die aso’s lik op stuk.

Van al dat beton kan je een stadspoort metselen”

             (bewoner binnenstad) 


Herpstraat


In de Herpstraat staan opeens een paar houten paaltjes. We houden het er maar op dat die met de andere palen in deze straat bedoeld zijn om parkeren op de stoep te voorkomen, al kan je eenvoudig tussen die palen parkeren…

Nieuwehaven


Aan het eind van de Nieuwehaven bij de Kleiwegstraat staan ook een paar palen die niet echt van groot belang lijken te zijn. Bij een afslag naar een aantal parkeerplaatsen mis je dan weer een paal bij een oude gevel. Allemaal niet logisch, al kan me voorstellen dat je hier juist iets wil om beide panden te beschermen. Verderop op de Nieuwehaven staan ook weer wat “verweesde” paaltjes.

Moeten deze palen de lantaarnpaal beschermen?

Vrouwesteeg


Vervolgens wandelen we de Vrouwesteeg binnen. Een prachtig straatje waar het voor auto’s verboden is. Toch staan er diverse paaltjes in deze straat. Zijn ze bedoeld om het verkeer dat komt laden en lossen in goede banen te leiden?

Aan het einde van de Vrouwesteeg kom je uit op de Turfmarkt en daar staan dwars over het voetpad aan beide zijden twee palen. Heel benieuwd waarom deze palen er staan.


Naaierstraat


Op het kruispunt van de Naaierstraat en Turfmarkt staan ook wat palen. Zeker niet allemaal overbodig zo te zien. Tenminste één paal lijkt al meerdere keren te zijn geraakt. Het weer rechtzetten van de paal is wegbezuinigd, dus dit zal voorlopig de aanblik hier blijven vrees ik. Later hoorde ik dat er na een melding van een bewoner wel was gereageerd.


In de Naaierstraat hebben de bewoners de straat prachtig ingericht met plantenbakken. Lijkt me een mooie uitdaging om met de bewoners het zo in te richten dat bakken met groen de palen (voor een deel?) overbodig kunnen maken. Ik had graag de mening van de bewoners hierover gehoord, maar het is me helaas (nog) niet gelukt om contact met mijn contactpersoon daar te krijgen.


Lage en Hoge Gouwe


Op de Lage en Hoge Gouwe zijn stukken waar zomaar één paal staat. Heeft die echt een functie of kan die gewoon worden weggehaald? Die eenzame palen maken het straatbeeld er niet mooier op in ieder geval. Op één plek hebben bewoners rond een paal een fraaie mini tuin met bakken gemaakt.


We komen op de Lage Gouwe ook nog palen met een ijzeren stang tegen. Twee daarvan staan bij een boom met een groenbak erachter. Deze lijken echt geen praktisch nut te hebben.


Verborgen paal
Eenzame paal links van de BMW

Hier staan opeens rechthoekige palen

Torenstraat en Markt

Op de hoek bij de Dubbele Buurt en de Torenstraat staan ook wat paaltjes die meer in de weg lijken te staan dan echt nodig zijn.

En bij de Markt staat ter hoogte van de Zeeman ook een eenzame paal.

Tenslotte


De tocht door de stad langs de paaltjes zijn we hier gestopt. Er zijn nog meer plekken die genoemd hadden kunnen worden, maar ik denk dat het beeld nu wel duidelijk is.

In het kader van Gouda750 zou het goed zijn om hier voor het einde van het jaar nog goed naar te kijken en het straatbeeld wat te verbeteren door ervoor te zorgen dat – in goed overleg met Bewonersplatform Binnenstad en SOG – overbodige palen worden weggehaald en de palen die nodig zijn in ieder geval recht staan. Daarnaast zouden de palen ook wel fraaier van uitstraling mogen zijn, maar dat is wellicht een kwestie van smaak. Ook kunnen palen soms wellicht worden vervangen door mooie bakken met planten en bloemen. 

Ik ga het college in ieder geval vragen om in het kader van Gouda750 aandacht aan dit onderwerp te besteden.

foto: Theo Krins

Gouda heeft last van bodemdaling en daardoor ontstaan vochtproblemen in de woningen. Deze problemen zijn het grootst in een deel van de Goudse binnenstad. De gemeente biedt een oplossing voor dit probleem. Het college kiest voor een variant met een gedeeltelijke verlaging van het waterpeil in het laagste deel van de binnenstad. Binnen dit zogenaamde compartiment wordt vanaf 2024 elk jaar het peil met 5 cm verlaagd. In totaal 25 centimeter. Maar is dit wel de beste variant? En hoe weten we zeker dat er niets misgaat? Gaan de huizen niet scheef zakken? En kunnen de bewoners straks op een schadevergoeding rekenen? In deze blog meer over dit onderwerp en de afweging die de ChristenUnie heeft gemaakt. 


Wat houdt het voorstel van het KBB in?

Op advies van o.a. De technische Universiteit Delft en Deltares  stelt het college nu het volgende voor in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB): 

 • Een peilverlaging van het water gedurende 5 jaar van in totaal 25 centimeter in het laagste deel van de binnenstad. Dit nieuwe peilgebied wordt gemaakt door twee dammen. 
 • Het vernieuwen van riolering en aanbrengen van drainagesysteem om het watersysteem goed te kunnen beheersen binnen het nieuwe peilgebied en aan de randen. 
 • Alle panden binnen het gebied van peilverlaging die op houten palen zijn gebouwd, krijgen een funderingsonderzoek voor de start van de verlaging van het waterpeil. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland komen binnen een half jaar met een voorstel hoe de eventuele schade aan de pandeigenaren betaald moet worden. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland gaan gedurende de peilverlaging alles monitoren om zo te onderzoeken of alles goed gaat of dat eventueel bijgestuurd moet worden. 
 • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland doen een vervolgonderzoek naar de gevolgen van hoogteverschillen die ontstaan tussen de verschillende panden met verschillende soorten funderingen (huizen die zijn gebouwd op staal, op stuit of op houtenpaal fundering). 

Het startschot voor dit voorstel wordt gegeven met het raadsbesluit dat op 28 oktober 2020 is genomen. Dit is nodig om met de voorbereidingen te kunnen starten, zodat het peil vanaf 2024 elk jaar met 5 centimeter omlaag kan. 


Voorstanders van het plan

De voorstanders van het plan zijn voornamelijk bewoners uit de binnenstad die nu al last hebben van vocht in hun woningen. Bij hevige regenval moeten ze soms zelfs hun huizen al dweilen en komt het rioolwater omhoog. Ze hebben direct baat bij maatregelen en ze hebben liever dat direct al gestart wordt met de oplossing. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners uit de Looierspoort en de Turfmarkt. Alhoewel, ook insprekers die op de Turfmarkt wonen een andere mening hebben. 


Tegenstanders van het plan

foto: Theo Krins

Het eerste idee in de zoektocht naar een oplossing was een peilverlaging van de gehele stadsboezem met 10 centimeter. De stadsboezem rijkt tot de Breevaart en Karnemelksloot en de gehele binnenstad, een flink gebied. Deze variant, variant 2a, betekent echter dat tot 1.200 woningen kans hebben op schade aan hun fundering door droge paalkoppen. De wateralliantie met een aantal deskundigen, een aantal stadsbewoners en de meeste tegenstanders van de gekozen variant door het college, vinden dit toch het beste idee. Dit lost echter de natte voeten van bewoners in de woningen in het laagste deel van de binnenstad niet of maar beperkt op. Terwijl de bedoeling is met deze aanpak tot 2050 vooruit te kunnen. Daarnaast hopen de bezwaarmakers op innovaties die kunnen zorgen voor een betere aanpak. De vraag is echter wat die innovaties dan kunnen zijn. Navraag door mij bij een funderingsexpert leerde dat dit een onverstandige keuze is. Wel is het zo dat ook tegenstanders over het algemeen wel van mening zijn dat het waterpeil moet dalen. De manier waarop en hoeveel, daar bestaan dus andere inzichten over. 

Ook was vrees voor het instorten van kades en bruggen. Echter, de gemeente geeft aan dat de inspecties uit 2018 geen directe zorg op de kwaliteit van de kademuren heeft opgeleverd en dus in orde zijn. 


Raambuurt

De Raambuurt had wel een terecht punt die ze in brachten in de behandeling in de gemeenteraad. De oudere panden zijn meestal gefundeerd op staal en die zakken dus mee met de bodem en hebben nu ook al last van vocht. Het KBB biedt voor hen geen directe oplossing. De gemeente erkend wel de problemen maar wil eerst het onderzoek uitvoeren naar het hoogteverschil tussen verschillende panden, voordat tot een verdere maatregelen wordt genomen. Dit komt mede doordat in de Raambuurt een zeer diverse afwisseling van funderingstypen voorkomt naast elkaar. Ik snap deze uitleg wel maar zal namens de ChristenUnie wel scherp op letten welke aanpak gekozen wordt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Immers, dit gebied moet ook droge voeten houden! 


Schadevergoeding

Bewoners aan het Regentesseplantsoen maken zich ook zorgen. In de raadsbehandeling vroeg ik waar de zorg met name zat. Ze wilden vooral een eerlijke schadevergoeding, ze snapten ook wel dat er iets moest gebeuren. De vergoeding is nog in nader onderzoek bij de gemeente en het waterschap. De eerste uitkomst was echter dat de peilverlaging valt onder het normaal maatschappelijk risico en hierdoor er dus weinig kans was dat er een vergoeding inzit. Een advocaat van de tegenstanders van het voorliggende plan beweerde weer dat dit niet klopte. De ChristenUnie vindt het van belang dat straks een schaderegeling wordt aangeboden die eerlijk is op basis van een goed juridisch advies. Daarbij wil ik wel de terechte kanttekening plaatsen dat het wel een eerlijke regeling moet zijn voor alle inwoners in de stad! Immers, er zijn vele woningen in Gouda die ook al funderingsherstel nodig hebben gehad en waarvoor geen schadevergoeding bestond. Als de juridisch basis gelijk is kan je voor binnenstadbewoners niet zomaar iets anders regelen als voor de rest van de gemeente met funderingsproblemen. Hierbij blijft gelden: gelijke monniken, gelijke kappen. 


Schade een probleem? 

Een punt van zorg blijft bij mij zeker bestaan gezien schade. Je verandert het gehele watersysteem. Dat het schade kan toebrengen aan historische panden is dan mogelijk. Vooral ook omdat funderingen van verschillende woningen naast elkaar vaak toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Echter, er moet een knoop doorgehakt worden om het probleem op te lossen. Door een gerichte aanpak in een klein gebied is het risico voor schade terugbracht. Daarnaast wordt in het project veel zorg besteed zowel voor als tijdens het proces van waterpeilverlaging en wellicht wordt er een schaderegeling ingesteld. 

De ChristenUnie vraagt wel alertheid gezien de lange doorlooptijd van dit project. We hebben in een door een bijna unaniem gesteunde motie (met mede-indieners PvdA, PvdD, GroenLinks en D66) opgeroepen om:

 • de gemeenteraad tot 2032 in de P&C cyclus, met door het college nader te formuleren beleidsindicatoren, te informeren over de uitkomsten van de onderzoeks- en monitoringsresultaten van het KBB en waar nodig tussentijds te informeren. 
 • wanneer de uitkomsten van onderzoek en monitoring moeten leiden tot een bijstelling van de aanpak, dit ook te doen en de gemeenteraad hierbij te betrekken.

Dit laatste punt in de motie is opgenomen om te zorgen dat we de koers eventueel nog kunnen bijstellen als dat nodig is gedurende dit ingewikkelde en omvangrijke project. 


Gouda Waterstad

Het besluit van het KBB heeft ook een effect op de ambitie van Gouda Waterstad. De gemeente Gouda heeft al langere tijd de ambitie de historische vaarroutes verder te versterken. Ook de wateralliantie heeft de ideeën voor Gouda in 2019 vervat in de visie “Gouda leeft met water”, die ook aan het college is aangeboden. Dit is de reden dat we als ChristenUnie een motie hebben opgesteld. Het is namelijk waardevol om te bezien waar de kansen liggen om concrete stappen te gaan zetten voor het beter benutten van de kwaliteiten van de historische waterstructuur. De motie (mede ingediend door PvdA en SGP) die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad draagt het college op:


1. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 een inventarisatie op te leveren die in beeld brengt in welke mate en via welke concrete projecten Gouda stappen neemt die in lijn liggen met de ambitie van de watervisie. 

foto: Theo Krins

2. In het kader van deze inventarisatie aan te geven op welke manier koppelkansen mogelijk zijn binnen geplande (gemeentelijke) werkzaamheden (bijvoorbeeld vervangen bruggen en kades) en welke mogelijkheden er zijn voor (co)financiering van de projecten. 


In het tweede kwartaal van 2021 kunnen we dus zien op welke wijze het college zich inzet en wil inzetten om Gouda als Waterstad verder op de kaart te zetten. Doorvaarbaarheid

Niet alleen de ambitie Gouda Waterstad is van belang, ook de doorvaarbaarheid ter hoogte van de geplande dammen is van belang. Zo kan je bijvoorbeeld zorgen dat in de toekomst een rondje binnenstad met kleine boten mogelijk is. Ik heb daarom gepleit om i.p.v. dammen een tweetal klepstuwen te plaatsen achter elkaar, zodat doorvaren met bootjes mogelijk blijft. In de eerste onderzoeken blijkt dat de kosten mee kunnen vallen en het zou toch zonde zijn als dit niet gelijk meegenomen werd. Daarom heb ik in een bijna unaniem aangenomen motie (mede-indiener SGP) opgeroepen om: 

 1. Rijnland te vragen de peilscheidingen minimaal zo aan te leggen dat tegen zo laag mogelijke kosten aanpasbaar zijn in de toekomst en de dekking voor de meerkosten hiervan te vinden.
 2. In verband met de urgente wateroverlast Rijnland te vragen het ontwerpproces op te starten op basis van de bovenstaande uitgangspunten.
 3. De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de meerkosten en voor en nadelen van het (alvast) doorvaarbaar aanleggen van de peilscheidingen zodat de gemeenteraad kan besluiten de meerkosten van deze aanvullende variant te dragen. 
 4. In het bovenstaande voorstel de haalbaarheid van cofinanciering in beeld brengen o.b.v. een verkenning bij mogelijke financiers als de provincie en Rijnland. 

foto: Theo Krins

Tot slot 

Het KBB besluit is geen makkelijke keuze, maar langer wachten kan voor delen van de binnenstad niet. We hebben als ChristenUnie ook veel tijd besteed aan dit onderwerp en met vele experts gesproken. Ook de raad is de laatste jaren veelvuldig geïnformeerd en meegenomen. We nemen nu dus een weloverwogen besluit en kiezen op dit moment voor een aanpak die op basis van de kennis die we nu hebben de beste aanpak lijkt. We geven door dit besluit een startschot voor een aanpak die hopelijk zonder veel bijstellingen gaat zorgen voor droge voeten in de binnenstad van Gouda! 

Foto: Karel Baarspul
Onlangs hebben alle politieke fracties kritische vragen gesteld aan het college over de overlast die AH veroorzaakt voor bewoners in de binnenstad door de tijdstippen waarop ze wil laden en lossen.
De antwoorden op deze vragen zijn nog niet eens binnen of er is weer een nieuwe ontwikkeling: Albert Heijn is voornemens om te gaan uitbreiden met 2 panden naast de huidige winkel. Dit bericht het Gouds Dagblad in twee opeenvolgende artikelen:
Gesprek met Albert Heijn
Op 19 mei jl. heeft een vertegenwoordiging van buurtvereniging Naaierstraat gesproken met de filiaalmanager en stafmedewerker van Albert Heijn op de markt om te bezien of ze tot voor beide partijen aanvaardbare afspraken konden komen.
De uitkomst was voor de bewoners teleurstellend, omdat ze geen enkele toezegging hebben gekregen.
Vanuit de buurtvereniging kregen we de volgende terugkoppeling uit het gesprek:
“Voor Albert Heijn is een extra levering van verse artikelen op zondagmiddag belangrijk om op maandag om 7.00 uur open te kunnen gaan. Als de gemeente Gouda voor deze levering toestemming geeft, zullen ze dat zeker gaan doen. Dit zal extra overlast op zondag voor de omgeving veroorzaken.”


Geen grote vrachtwagens in de binnenstad

Albert Heijn is niet van plan andere vervoermiddelen te gaan inzetten, omdat ze volgens eigen zeggen “handelen conform de huidige gemeentelijke regels“. Er zal dus een ander beleid vanuit de gemeente moeten komen om hier een verandering te kunnen bewerkstelligen. 

Wat de ChristenUnie betreft moet er nu eens serieus werk worden gemaakt van duurzame vervoermiddelen en het realiseren van een Binnenstad Service voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad. Het is niet acceptabel dat er zulke grote vrachtwagen door de smalle en kwetsbare straten van de binnenstad rijden!

Gaat Albert Heijn uitbreiden?

De bewoners hebben bespreekbaar proberen te maken of AH open staat voor een kleinere winkelformule. Of zijn er wellicht plannen voor een AH XL? Ze kregen als reactie dat de gesprekspartners dat niet wisten, aangezien dit bij de beleidsmakers van AH ligt. Een paar dagen later citeert Gouds Dagblad een woordvoerder van AH die bevestigt dat er concrete plannen zijn voor uitbreiding. Toch wel opmerkelijk…
Zo gaat het volgens de bewoners van de Naaierstraat al 30 jaar: de filiaalmanager hoort de bewoners aan. Reageert dan dat hij verder van niets weet en niets voor hen kan doen. Ondertussen werkt AH verder aan uitbreidingsplannen waar de bewoners (als ze geluk hebben) alleen in de krant iets over kunnen lezen. Ze lopen continue achter de feiten aan. Het is dan steeds weer slikken en hopen op wat concessies richting de bewoners.
“Er is in het verleden al toestemming gegeven voor ruimere openingstijden. Als de gemeente nu ook nog toestemming geeft voor laden en lossen op zondag én toestemming geeft voor uitbreiding van het vloeroppervlak zonder hier voorwaarden aan te verbinden, dan staat AH niets meer in de weg om door te groeien zonder dat zij daarbij rekening hoeft te houden met het welzijn van binnenstadsbewoners. Dat vinden wij geen gezonde situatie.” aldus de buurtvereniging.
Vragen aan college
Naar aanleiding van de meeste recente nieuwsberichten hebben we – samen met VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP, GBG, SP,  en Partij voor de Dieren – vervolgvragen aan het college gesteld:
 • Bent u bekend met plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?
 • Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat besluitvorming hierover zal plaatsvinden?
 • In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?
 • Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?
 • In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunning aanvraag?
 • In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?
 • Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad? 
 • In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

Als we alle antwoorden hebben ontvangen, zullen we met elkaar bespreken in hoeverre we nog vervolgacties gaan ondernemen.


Tenslotte


De ChristenUnie is niet zonder meer tegen uitbreiding van de Albert Heijn. Veel inwoners van de binnenstad zullen er blij mee zijn en het vermindert de leegstand op de markt. Maar er moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt met de bewoners en er zal nu echt eens serieus werk gemaakt moeten gaan worden aan het verminderen van overlast door zwaar verkeer in de binnenstad.


Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. 
Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.
Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:
           Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
           Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
           Parkeerterrein Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)
De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:
           Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)
Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:
   Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
   Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
   Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
   Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.
Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone

Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 
Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.
Hop on Hop off centrumbus
Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.
De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.
Voorkomen parkeeroverlast
De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
           De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
           De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
Evalueren maatregelen binnenstad 
Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. 
Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
Sector 2 betaald parkeergebied is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 

Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.
Autoluwe binnenstad
We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.
We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.
Christiaan Quik en Theo Krins
Al sinds november 2017 is er een burgerinitiatief
die zich inzet voor de komst van een nieuwe poort van de binnenstad. Ik schreef
er toen ook al een
blog
over. Deze poort moet komen boven het Kleiwegplein. Nu lijkt de kans dat deze
poort er gaat komen inmiddels gering….. In deze blog meer over dit initiatief,
de reactie van het college en hoe we als ChristenUnie fractie hiernaar kijken.

Het verlichtingsplan voor de Kleiweg; een nieuwe poort van de
binnenstad
 
Oriëntatieavond november 2017

Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van
het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te
komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Dit ook naar
aanleiding van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Die
uitdaging werd opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno
Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat op steun kan rekenen van het wijkteam
Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen.
Van het idee is een trailer “een nieuwe
poort in de binnenstad’ gemaakt. Ook heb ik als raadslid op een oriëntatieavond
de gemeenteraad in november 2017 meegenomen in de meerwaarde van het investeren
in de kwaliteit van openbare ruimte.


College
ziet nieuwe poort niet zitten

Nog voordat het burgerinitiatief
kon gaan regelen nam de gemeente al een afwijzende houding aan, terwijl de hoofdgedachte juist zo goed is,
investeer meer in de openbare ruimte, dit kan het verblijf in de stad
aangenamer maken. Denk aan steden als Rotterdam en Leeuwarden die hier wel oog
voor hebben. Een belangrijke reactie op vragen die de ChristenUnie fractie
stelde was de volgende:

Het college erkent het feit dat het Kleiwegplein
een belangrijke stadsentree is, maar constateert tevens dat het vooral een druk
verkeersknooppunt is en daarmee geen echt plein. Het is geen aantrekkelijke
verblijfsruimte omgrensd door fraaie (plein)bebouwing. Het verlichtingsobject suggereert
dat de plek de moeite waard is om te accentueren. Dat is niet het geval, in
tegendeel, het voorstel accentueert juist het minst aantrekkelijke aspect
daarvan. De inzet zou onzes inziens gericht moeten zijn op het brengen van rust
in de openbare ruimte door deze aantrekkelijker te maken door heldere routes
voor het langzaam verkeer, zoals overstekende fietsers en voetgangers met als
doel dat het onvermijdelijke knooppunt van wegen minder als een hinderlijk
obstakel wordt ervaren en gezien, maar juist meer als onopvallende, aangename
en verbindende schakel tussen station en binnenstad.

Volgens mij zou bovenstaande argumentatie dus juist
betekenen dat het toevoegen van een bijzondere verlichtingspoort op een plek die
elke Gouwenaar kent, juist kan helpen bij het realiseren van een aangename
verbindende schakel tussen station en binnenstad. Op dit moment is het voor
toeristen die met de trein naar Gouda komen niet gelijk duidelijk waar de
binnenstad is. Dit herkenningspunt zou daar juist een belangrijke bijdrage aan
kunnen leveren.

De overige vragen die we als
ChristenUnie fractie stelden en antwoorden die werden gegeven kunt u
hier
lezen.


Reactie van ChristenUnie
fractie in gemeenteraad

De laatste raadsvergadering heb ik nogmaals laten weten dat
we ons als ChristenUnie fractie niet kunnen vinden in de reactie van het
college op dit breed gedragen burgerinitiatief:

We kijken anders aan tegen de afweging van de veiligheidsaspecten
en vinden een impuls in de kwaliteit van het Kleiwegplein met het toevoegen van
een verlichte poort een kans die met beide handen had moeten worden aangegrepen.
Daarbij denken we dat de gemeente meer zou moeten meedenken en zoeken naar
kansen om wellicht in aangepaste vorm wel iets te doen met de kennis, energie
en mogelijke cofinanciering die vanuit dit burgerinitiatief kan ontstaan. Hiermee
kan dan wel een hogere ambitie van kwaliteit in de openbare ruimte worden bereiken.
De bereidheid om mee te denken is bij de betrokkenen niet ontdekt in dit
dossier.


Tot slot
Wellicht dat dit initiatief toch
nog leidt tot een mooie impuls voor Gouda. Daarbij zou het fijn zijn dat meer
wordt gekeken naar hoe je dit soort kwaliteitsimpulsen en eventuele cofinanciering
kan benutten voor je stad!  Desnoods op
een andere plek…. Dat is een fijnere houding en daar kom je denk ik verder mee
als Gouda, dan gelijk aan te geven niet voor dit idee van een burgerinitiatief open
te staan.
Wat vindt u?
Op 9 oktober kwamen ondernemers uit de Goudse
binnenstad en vertegenwoordigers van de lokale politiek bij elkaar in het
Oude Stadhuys op de Markt om te praten over de ambities die de politieke
partijen hebben met betrekking tot de binnenstad. Ook was er gelegenheid
voor de ondernemers en onze Centrum Manager Ronald van Rossum om aan te geven
wat er speelt in de binnenstad en waar aandachtspunten liggen. 

De Droominee maakte op pakkende wijze een
samenvatting van deze bijeenkomst en deze wil ik u – met zijn toestemming
– niet onthouden. 

Lees en geniet! 


Disclaimer:
Onderstaande tekst is een gevatte spoken-word-samenvatting van de Droominee. In
de woordcombinatie Spoken Word zit eigenlijk al de letterlijke betekenis de
woorden moeten uitgesproken worden. Deze tekst is gemaakt tijdens de meeting
van een uur tussen raadsleden en ondernemers.

9 oktober 2017


is het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken
en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons
duurzaam laten groeien


Ronald heet ons welkom met zijn bril op
het duurt even maar hij pakt toch een microfoon op
maar staat die wel aan Rik helpt hem uit de brand
de opkomst valt een beetje tegen van ondernemers kant
maar we gaan toch enthousiast aan de gang
we hebben maar een uurtje en dat is niet zo lang
Ben Breeveld is 6 maanden geleden platform Gouda Werkt begonnen 

en heeft daar Gouwenaars en werkzoekenden mee gewonnen
50 winkeliers werken daarin al samen
hij bemiddelt in het vinden van banen en stage


uitdagingen voor de binnenstad waar denk je aan op dit moment 
roept u maar beiden groepen roepen door elkaar ongeremd:bereikbaarheid, leefbaarheid 
fietsen en vitaliteit
leegstanden, meer klanten 
dereguleren, fietsparkeren 
onderscheidend aanbod 
betere stadsmarketing 
handhaving, vergunning 
verbinding, bevoorrading 
schoon en bodemdaling 
binnensingel-ontwikkeling 
gezamenlijk positioneren

en vervolgens participeren
Michel van GroenLinks begint met een simpele pitch 
bereikbaarheid omdat hij het een puinhoop met fietsen vindt 
verbinding tussen zorg en werklozen
en dingen zoals duurzaamheid en de bodemWim Schmidt Gouda Positief wil mensen centrum bewegen 
mensen blijven hangen in de wijk waar ze leven
Bolwerks parkeergarage is vaak een zo goed als legeElma de Ronde (D66) zondag open; keuzevrijheid voor ondernemers 
voorstander van singelpark (kan men daar een date op pikken?)
ze kon alles op de flipover zo goed als afvinkenHuibert van de CDA heeft vanuit business en overheid een visie 
wie doet wat – is dan ook zijn raad voor de volgende coalitieRonald noemt zijn VVD gekscherend partij voor de vrienden 
Rotterdampas uitgegeven in 010 zo kan Gouda niks verdienen 
hoe meer lokaal geld wordt creëert
des te meer de stad werk genereert

we zitten op goud maar hoe kunnen we dat poetsen 
betere bewegwijzering plus die 300 meter winkelroute 
secondes tikken verder tijd is voor de raad duurTheo van het CU ook wel het Centrum voor U 
randcentrumontwikkeling waardoor we OMsingelen 
omdat mensen bijvoorbeeld bij chocoladefabriek zitten 
verlos ons van de randen opzoeken
verleid ons in bezoeking van het binnen
gratis parkeren laat hij in het middenJan de Koning gaat winkeldiefstal hard aanpakken
maar hij loopt niet vaak op naaldhakken
maar mensen met rollator komen nauwelijks de straten door 

verlagen lasten op alle fronten daar is Gemeente Belangen voorzij die de kredietcrises overleefde mogen een nieuwe naam claimen 
die onder-nemers heten voortaan wondernemers
veel functies zijn uit de binnenstad verdwenen
bioscoop, bibliotheek, muziekschool, stadskantoor namen al de benen

van toeristen kun je onmogelijk vaste klanten maken
dus we moeten juist ook de Gouwenaars weten te raken 

en de koopzondagen lijkt wel meten met twee maten 
want Action en supermarkten mogen open op alle dagen

afval inzamelen, gescheiden en op duurzame manieren 
we moeten onze schone binnenstad blijven vierenwie is voor en wie is tegen 
koopzondagen moet zijn hand opsteken 
7 dagen per week

maar we blijven in de discussie steken 

sommige willen bijna
met hun principes breken
in schuivende delen
we moeten ook
van onze fouten dereguLERENmobiliteitsvisie moet ook in beweging blijven
pakketdiensten betere toevoer aandrijven
handhaving iemand krijgt bijvoorbeeld een vergunning
maar dan zit er iemand onder snackbarmantel iets illegaals te runnenwe experimenteren en we blijven lekker Gouds als vanouds knallen 
we zoeken naar balans tussen uitstallen en nergens overheen vallen 
ook boven winkels wonen kan het stadsleven
weer helpen volstromen Gouda kan een potje brekenis het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken 

en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons 

duurzaam laten groeien


de Droominee wRAPs up 
tekstmaker en performerDe werkgroep Mooiere Binnenstad van het Bewonersplatform heeft begin 2017 bewoners gevraagd te melden welke panden in de binnenstad extra aandacht nodig hebben. Op basis van deze meldingen zijn collega Anna van Popering en ik met enkele bewoners in februari dit jaar langs een aantal panden gegaan. 


Meerdere panden waren al bij de fractie van de ChristenUnie bekend. Voor een aantal van die panden hebben we eerder samen met Paul Abels, kerkhistoricus, al expliciet aandacht gevraagd.


Een pand die dit jaar voor het eerst werd genoemd is een bijzonder pand aan de Lange Noodgodsstraat 5-7. Het gaat om een gemeentelijk monument. Het gebouw dateert uit 1886.Paul Abels zag onlangs op Funda dat dit pand te koop staat en meldde dat op Twitter.


Authentiek pand


In februari zagen we al snel dat dit een mooi authentiek pand is. Ik schreef toen op mijn blog: “Het pand aan de Lange Noodgodsstraat ziet er nog heel authentiek uit en heeft nog een leuke ouderwetse etalage. Het onderhoud is echter al weer even geleden en dat is jammer, want het pand is het waard om goed te onderhouden.”


Het pand staat nu te koop bij Alpha Makelaardij voor € 235.000,-.
In de advertentie voor dit pand staat interessante informatie:


“Bijzonder binnenstadspand: de hoedenwinkel met de markante winkelpui en bovenwoning is te koop! De winkel bevindt zich nog in oorspronkelijke staat met mooie, halfronde etalageruiten en prachtige kastenwanden. De woning heeft een eigen opgang. Het gehele pand dient te worden gerenoveerd en gemoderniseerd.”


Via huis-49232044-lange-noodgodsstraat-5-7 kunt u meer foto’s van dit bijzondere pand zien.

Mooie kans


Voor een liefhebber van een historisch pand in de binnenstad, met authentieke elementen, is dit een mooie kans. Daarbij hoop ik uiteraard dat het pand aan de buiten- en binnenzijde fraai wordt opgeknapt, zodat er weer een pand in goede staat zal zijn als we in 2022 750 jaar stadsrechten gaan vieren!