Berichten

Gisteren was het de 2e dag van de begrotingsbehandeling en ik was benieuwd of er nog stevige moties zouden worden ingediend en of we toch nog wat financieel spektakel zouden krijgen. Helaas gebeurde dat niet en hadden we aan het eind van de avond zelfs nog maar twee moties over.

De avond kenmerkte zich door het opnieuw aandacht vragen voor zaken die nog niet door het college waren beantwoord en het wat reageren op elkaar inclusief de moties die waren ingediend.
Er waren gelukkig wel leuke incidenten die de avond extra kleur gaven:

Ed de Lange (Gouda 50+ partij) wil graag extra aandacht voor parkeren in de stad en beweerde daarbij dat het CDA erg voor het fietsgebruik is. Dat was nieuw voor de raad. Verder was hij (aanvankelijk) tegen een motie van de ChristenUnie die oproept om meer te communiceren met de burgers bij projecten middels een soort spoorboekje, terwijl ze wel hadden aangegeven dat ze niet tevreden zijn over de communicatie rond projecten. Wie het nog kan volgen… Gelukkig zagen ze binnen hun fractie dat later zelf ook in en veranderden ze alsnog van mening.

Zoals verwacht kreeg Arnold Jue (GBG) nog wat reacties op z’n inbreng van gisteren, maar hij besloot ook vandaag te volharden in z’n kritische houding. Gerard Schotanus (ChristenUnie) daagde hem uit om met concrete oplossingen te komen, maar hij reageerde met: “Ik bied geen oplossingen aan, maar vraag ook geen 10 miljoen euro.” Even later zegt hij dan dat hij gisteren oplossingen aangedragen heeft om zaken te veranderen, maar niemand wil ernaar luisteren….
Op een later moment zorgt hij nog voor wat hilariteit door tegen wethouder Menkveld tijdens beantwoording van vragen te zeggen:”Ik heb alle vertrouwen in u, u moest eens weten…”

Mijn weblog maatje Michel Klijmij-van der Laan (GL) was ook nog even specifiek in beeld, of wellicht zelfs uit beeld. Fred de Wit (SGP) beschouwde hem namelijk even als fractiegenoot van de SGP en de burgemeester zag hem op een later moment helemaal over het hoofd. Michel onderging een en ander manmoedig met een glimlach op zijn gezicht.

Tussendoor kwam de melding binnen dat minister Ella Vogelaar was afgetreden en dat leverde tijdens een schorsing in ieder geval nog wat gespreksstof op.

Later op de avond reageerden de wethouders en de burgemeester nog op de moties wat ertoe leidde dat maar twee moties het overleefden.
Eén ervan was van onze fractie (ChristenUnie) en Groen Links over duurzaamheid in Gouda. De andere was van de SGP over de financiering van het mentorproject op de brede school.
Opvallend was dat na twee dagen met elkaar in totaal zes uur bezig te zijn geweest, twee moties worden aangenomen, waarvan de eerste geen financiële consequenties heeft en de andere zo’n € 30.000,- in 2009 gaat kosten zonder dat daarvoor een dekking aanwezig is…
Minstens zo opvallend was dat diverse fracties (VVD, GBG en SP) tegen de begroting hebben gestemd, zonder dat ze deze dagen op wat voor manier dan ook op basis van financiële argumenten hebben aangegeven waarom ze tegen de begroting zijn. Het kan verkeren….