Berichten

Vorige week het het college weer een update naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie weer met jullie.

Lock-down verlengd en basisscholen open

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Daarom moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk worden tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. 

Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel zijn de basisscholen en kinderopvang sinds 8 februari weer open. 

Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 25 januari tot 31 januari 2021 zijn 9.501 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 10,7% positief, nauwelijks een daling in vergelijking met vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.219 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 20 personen uit deze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Hoewel het aantal testen dat de GGD afneemt daalt, daalt het percentage positieve testuitslagen niet. Al vanaf begin januari blijft dat percentage schommelen tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een daling van het percentage positieve uitslagen.

Vaccinatie

In januari zijn 7.883 personen in Hollands Midden gevaccineerd. Dat zijn nog voornamelijk zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondertussen is ook gestart met vaccineren van de oudste inwonersgroepen; ruim achthonderd 90-plussers uit deze regio. Sinds vorige week worden ook 85-plussers gevaccineerd.

Versnelling landelijke vaccinatiecampagne

Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke voorraad vaccins eerder in te zetten. Dat betekent dat een groot deel van de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede vaccinatieprik, nu worden ingezet als eerste vaccinatieprik. Voor Hollands Midden betekent dit dat sinds woensdag 3 februari fors meer mensen kunnen worden gevaccineerd. Daardoor kan twee weken eerder dan gepland gestart worden met vaccineren van de doelgroep 80+. Deze doelgroep ontvangt een uitnodigingsbrief thuis.

Met deze uitnodigingsbrief kan betrokkene een afspraak maken voor een vaccinatie.
Vaccinatie is altijd gratis. Thuiswonende mobiele 80-plussers worden gevaccineerd op de GGD- vaccinatielocatie. Niet-mobiele ouderen worden gevaccineerd door de huisarts.

Omdat niet alle ouderen in staat zijn zelf een afspraak te maken voor vaccinatie, kunnen ook kinderen, mantelzorgers, gevolmachtigden, medewerkers van een verpleeghuis en een doventolk bellen om voor een oudere een afspraak in te plannen. Er mag ook één begeleider mee naar de vaccinatieafspraak.

Wijzigingen beleid kinderen

De Britse virusmutatie is besmettelijk onder kinderen. Daarom is er sinds 1 februari een nieuw landelijk beleid voor het bron- en contactonderzoek en het testen van kinderen.

Voortaan moeten kinderen die corona gerelateerde klachten hebben thuisblijven en worden getest. Zij mogen dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als kinderen corona hebben, blijven ook hun huisgenoten thuis.

Kinderen gaan in quarantaine als zij, langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter, met iemand in contact zijn geweest die corona heeft. Dat kan een familielid, maar ook een klasgenoot zijn. Zij mogen dan dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als zij tijdens die quarantaine klachten ontwikkelen is het de bedoeling dat het kind wordt getest. Als het kind geen klachten heeft, komt het na 5 dagen in aanmerking voor een test. Als die uitslag negatief is mag het kind weer uit quarantaine.

Gedragsonderzoek

Afgelopen week zijn de nieuwste cijfers van het gedragsonderzoek in de regio gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de inwoners in Hollands Midden bereid is zich te laten vaccineren.

Van de mensen met corona gerelateerde klachten, zegt 68% zich te laten testen. Opvallend is dat 65% van de deelnemers aangeeft toch naar buiten te gaan als zij corona gerelateerde klachten hebben. Een derde geeft aan ook mensen op bezoek te ontvangen als zij klachten hebben.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de maatregelen niet goed worden nageleefd.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 1 februari
Aantal coronapatiënten niet op IC     16
Aantal coronapatiënten op IC             7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week heeft de handhaving rond de corona maatregelen op straat vooral in het teken gestaan van de noodverordening en de avondklok. Volgens afspraak is er iedere avond ondersteuning geweest door middel van een bezetting van de meldkamer. Zeker de eerste dagen is er actief ondersteund bij meldingen. De laatste dagen is het binnen het cameragebied rustig. 

Er zijn 13 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. En ook zijn er drie waarschuwingen gegeven voor samenscholing. Een ondernemer had een illegale loterij georganiseerd en de prijzen konden worden opgehaald bij de winkel door de winnaars. Door het onderscheppen van berichten heeft handhaving daadwerkelijk winnaars bij de betreffende winkel gezien. De ondernemer is hierop aangesproken en hier zal nog een bestuurlijke sanctie op volgen.

Vanuit de handhavers op straat komt wel het signaal dat niet alle bewoners zich strak houden aan de regels. Daar waar eerst bewoners bij het binnenkomen van een winkelcentrum of winkel een mondkapje op hadden, wordt deze vaker pas na binnenkomst opgezet. Ook de 1,5 m afstand wordt niet altijd automatisch in acht genomen. Personen die daar op worden aangesproken reageren niet altijd even gepast. Dit is vooral gericht tegen de regels en niet tegen de medewerkers van Stadstoezicht. Dit zien we ook in andere gemeenten zich voordoen. 

Verreweg de meesten Gouwenaars houden zich aan de avondklok en is het stil op straat na 21 uur. Wel heeft de politie 111 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok sinds de invoering ervan.

Gesprek religieuze organisaties

Vorige week heeft er weer een digitaal gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, wethouder Dijkstra en diverse religieuze organisaties zoals kerken en moskeeën in Gouda. Een arts van de GGD nam ook aan dit gesprek deel om meer toe te lichten over de pandemiebestrijding en corona vaccinaties.


Het college heeft deze week een memo laten uitgaan over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda en die informatie wil ik jullie niet onthouden.

Verlenging lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. De volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 4 januari tot 10 januari 2021 zijn 13.798 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief, dat is hetzelfde percentage als vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.524 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 29 personen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Rond de feestdagen bleef het aantal positieve testuitslagen gelijk aan de piek van voor de lockdown, ondanks de strengere maatregelen. Nu de feestdagen voorbij zijn, ziet de GGD voor het eerst een daling in het aantal testafnames. Het percentage positieve testen daalt alleen nog steeds niet. De effecten van de harde lockdown zijn beperkt zichtbaar in de cijfers.

Vaccinatie

Op vrijdag 15 januari a.s. start de GGD Hollands Midden met het vaccineren van zorgpersoneel. Op dit moment zijn bijna alle beschikbare plekken in onze regio ingepland.

De GGD Hollands Midden ontvangt veel telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Zij willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren. Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD heeft alleen antwoord op vragen over de bijwerkingen en de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad geeft nog advies over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas dan weet de GGD met welk vaccin zij gevaccineerd worden.

Mutatie coronavirus Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

De laatste weken is er veel aandacht voor de coronamutatie uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De GGD Hollands Midden houdt de situatie goed in de gaten en onderzoekt testafnames op deze nieuwe varianten.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Cijfers dinsdag 12 januari 2021

  • Aantal coronapatiënten niet op IC: 25
  • Aantal coronapatiënten op IC: 7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week zijn er meer boetes uitgeschreven voor mensen die, op de plaatsen waar het verplicht is, geen mondkapje dragen. In totaal zijn er door de BOA’s 27 boetes uitgeschreven, het merendeel voor het niet dragen van een mondkapje. Er zijn tevens 10 formele waarschuwingen gegeven. Daarnaast zijn er 56 waarnemingen geweest waarbij vaak de aanwezigheid van de handhavers voldoende was om de overtreding te doen stoppen. Wel merken de handhavers dat het publiek steeds vaker negatief staat tegenover de handhaving van de coronaregels. Zodra ze zelf worden aangesproken vinden ze een boete overdreven of onterecht. Dit heeft ook al geleid tot twee aanhoudingen de afgelopen dagen.

De winkels houden zich over het algemeen nog steeds keurig aan de afspraken. Dit geldt ook voor de horeca. Enkel bij het afhalen vormde zich soms een oploop van mensen mede door het ter plaatse nuttigen van een consumptie. Deze horecaondernemers worden hierop aangesproken.

Vaccinatie campagne

Op 6 januari is de allereerste coronavaccinatie gezet in Veghel.

Rol GGD bij uitvoeren vaccinatiestrategie

Anders dan in de eerste periode van deze pandemie is ervoor gekozen een strakke landelijke regie te voeren op de gehele campagne. Dat betekent dat de GGD HM relatief weinig invloed heeft op de vaccinatiestrategie. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke projectdirectie vaccinatie genomen. 

De vaccinatiestrategie is inmiddels bekend. De roadmap vaccinatiestrategie van de rijksoverheid geeft de samenvatting. Hierin wordt de volgorde van vaccinatie bepaald en aangegeven welke partij dit gaat uitvoeren. De snelheid van vaccinatiecampagne wordt daarbij bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins (leveringsdata en hoeveelheden). Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog diverse onzekerheden zijn.

Centrale locaties

De vaccinaties door de GGD worden uitgevoerd vanuit centrale locaties. Voor de eerste doelgroep zorgmedewerkers gebeurt dit op één centrale locatie in Hollands Midden, ECC in Leiden. Dit omdat het pfizer-vaccin niet in kleine hoeveelheden kan worden verspreid en na ontdooiing beperkt houdbaar is.
Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen voor de locatie die het beste uitkomt. GGD Hollands Midden vaccineert vanaf 15 januari in de locatie ECC Holiday Inn aan de Haagse Schouw in Leiden. Er is door de minister bepaald dat er in deze eerste fase maximaal 25 GGD-locaties in heel Nederland kunnen zijn. Dit levert reisafstanden op, de werkgevers faciliteren dit voor hun medewerkers. Om de bereikbaarheid met OV de verbeteren is er vanaf Station Leiden elk kwartier een pendelbus naar de vaccinatielocatie en terug (corona-proof). De aantallen vaccinaties per dag gaan na de eerste weken snel oplopen. De campagne wordt in volgende fases al snel dermate omvangrijk dat er meer locaties nodig zijn.

Inmiddels is duidelijk dat het niet haalbaar zal zijn om in alle gemeenten een locatie te openen. Dit vanwege logistieke overwegingen en ook omdat de centrale functies op zo’n locatie, met name de functie van medisch eindverantwoordelijke artsen, beperkt beschikbaar zijn.

Locaties in Hollands Midden en Gouda

De aanpak is nu als volgt:

  1. 1)  De locatie ECC voor Leiden e.o., blijft gehandhaafd tot het einde van de vaccinatiecampagne.

  2. 2)  Voor 1 februari worden in Gouda en Alphen aan den Rijn twee grote vaccinatielocaties ingericht. In Gouda zal de Dick van Dijk Hal worden ingericht als centrale vaccinatielocatie.

  3. 3)  Als deze 3 hoofdlocaties ingericht zijn, worden vier kleinere locaties ingericht. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt.