Berichten


Op deze verkiezingsdag heeft het college weer een nieuwe informatie memo naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 8 tot 14 maart zijn 20.867 inwoners uit Hollands Midden getest in de corona teststraten, waaronder 3.961 kinderen tot en met 10 jaar. Afgelopen week testte 8% positief op corona. Bij kinderen was dat percentage afgelopen week 5%.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.789 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 6 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatiecijfers

Afgelopen week werden 10.061 vaccinaties gezet. De meeste vaccinaties vonden plaats in Leiden (5.345) gevolgd door Gouda (2.424) en Alphen aan den Rijn (2.292). In totaal zijn 46.777 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (5,7% van alle inwoners) en 15.533 voor de tweede keer (1,9%).

Vaccinatie met AstraZeneca gepauzeerd

Voor zover nu bekend wordt er tot zondag 28 maart in Nederland niet gevaccineerd met AstraZeneca. De GGD Hollands Midden heeft daarom 1.896 vaccinatieafspraken met AstraZeneca geannuleerd. De betrokken zorgmedewerkers hebben een sms-bericht ontvangen en worden persoonlijk gebeld. Zorgmedewerkers worden niet met een ander vaccin gevaccineerd. Dat komt omdat die vaccins al gereserveerd zijn voor andere doelgroepen.

Sneltesten onderwijspersoneel

GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen. Personeel van kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs kan getest worden met een sneltest. De GGD Hollands Midden biedt de sneltest aan op locaties in Waddinxveen, Leiden en Gouda. Afgelopen week zijn er 327 sneltesten afgenomen. De komende weken worden er meerdere sneltestlocaties voor personeel van kinderopvang en onderwijs geopend. In Gouda is de sneltest gesitueerd in de St Aloysius school en kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de gemeente Gouda zich laten testen.

Kinderen en het coronavirus

Voor de zesde week op rij is het aantal testen aan kinderen tot en met 10 jaar toegenomen. Wij zien een toename sinds de basisscholen open zijn en het beleid voor kinderen gewijzigd is. Waar kinderen voorheen met klachten naar school mochten, moeten kinderen nu thuisblijven als zij klachten hebben. Zij blijven thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn of totdat zij een negatieve testuitslag hebben ontvangen.

Voor kinderen vanaf één jaar kan een testafspraak gemaakt worden via 0800-1202 of via www.coronatest.nl. Voor het testen van baby’s tot één jaar dient een telefonische afspraak gemaakt te worden via 085-0782878.

De teststraatmedewerkers van de GGD Hollands Midden hebben een training gevolgd voor het afnemen van een test bij kinderen. Ook ontvangt een kind een dapperheidsdiploma na de test.

Cijfers in Gouda

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 15 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC         15
Aantal coronapatiënten op IC                 2

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De handhavers van Stadstoezicht hebben de afgelopen week 4 mensen een bekeuring gegeven voor het overtreden van de regels rond het dragen van het mondkapje. Er is veelvuldig voor gewaarschuwd. Er is een hoeveelheid mensen die eerst de publieke plaats betreden en daarna pas het mondkapje gaan pakken. Door het onstuimige weer zijn er weinig tot geen samenscholingen geweest. De weekmarkten op de donderdag en de zaterdag zijn voortijdig beëindigd op advies van de marktmeester omdat het door de zeer harde wind te gevaarlijk werd voor kraamhouders en winkelend publiek.

Verder was er afgelopen weekend een aangekondigde manifestatie op Klein America op zaterdag van een politieke partij en een klimaatprotestactie op zondag op de Markt. Beiden zijn goed verlopen. De klimaatactie heeft rond de 125 deelnemers gehad die zich allen keurig aan de regels hebben gehouden.

Sinds afgelopen maandag heeft Stadstoezicht de stemlocaties in de surveillance meegenomen. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel was er op een aantal locaties in de stad een hoeveelheid illegale verkiezingsposters geplaatst. Op andere dan de toegestane plak-locaties. Deze zijn door Stadstoezicht verwijderd.

Verkiezingen

Deze week vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. En dit jaar anders door corona. In december is al begonnen met de selectie van de locaties. Er is toen beoordeeld of de locaties toegankelijk zijn en of er corona-proof gestemd kan worden. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart waren 5 stemlokalen open waar gestemd kon worden. Vandaag kan dat op 34 plekken!

De feitelijke inrichting, met de tafels, stemhokjes, corona materialen etc is afgelopen week gestart. De stembureaus worden opgebouwd door facilitaire zaken van de gemeente Gouda samen met mensen van Promen.

In Gouda is ook hulp van studenten van de mbo’s in Gouda. Het gaat hier om mboRijnland en Hoornbeeck studenten die opleidingen volgen die aansluiten bij dit proces. Zij helpen bij de bemensing van het afgiftepunt voor briefstemmen, algemene ondersteuning bij de organisatie en voor gastheer/vrouw en beveiliging bij de stembureaus. De studenten zijn enthousiast en werken hard om een succes van de verkiezingen te maken. Er helpen zo’n 35 studenten over de verschillende dagen. In totaal zijn er 750 vrijwilligers die er voor zorgen dat ook dit jaar de verkiezingen goed kunnen verlopen.