Berichten

Bron: http://degouda.nl/gouda-krijgt-universiteit/

In februari 2017 vernam de gemeenteraad dat
 SUPINFO International University zich wil gaan vestigen in Gouda. De
bedoeling is dat in september dit jaar de eerste SUPINFO-studenten in
Gouda beginnen. 
Er moet echter wel een gemeentegarantie worden
gesteld! 
De gemeenteraad aarzelt, terwijl andere gemeenten staan te popelen om
het initiatief van Gouda over te nemen.

SUPINFO
SUPINFO leidt studenten op in verschillende
IT-disciplines, zowel op bachelor- als masterniveau! Kenmerkend voor SUPINFO is
de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (in Gouda
o.a. bijvoorbeeld met Vosko, Technolution,  DJI (=Dienst Justitiele Inrichtingen Gouda,
i-Sense, ETTU en Itzit )). Zo zullen Goudse bedrijven ook plaatsnemen in een
adviesraad van de University of Applied Technologys en input geven voor het
studieaanbod. Op die manier wordt gewaarborgd dat studenten die kennis opdoen
waar werkgevers in de omgeving het meest behoefte aan hebben; er is één op één
aansluiting op wat het bedrijfsleven vraagt.
De nieuwe campus in Gouda is de eerste vestiging
van SUPINFO in Nederland. Naast 40 campussen in thuisland Frankrijk heeft
SUPINFO al campussen in China, het Verenigd Koninkrijk, Canada, België, Italië
en Marokko. Ze hebben op het hoogste niveau rechtstreekse contacten met o.a
Apple en Microsoft, Cisco, Intel, SAP, Oracle enz. 

Partners van Supinfo zijn dus rechtstreeks en actief
betrokken op de campussen.

Voor iedereen
Al bij de eerste presentatie heeft SUPINFO
aangegeven dat deze opleiding voor iedereen toegankelijk zal en geen
“elitaire opleiding” is. Omdat het een particuliere opleiding is, is
het niet mogelijk om studiefinanciering te krijgen. Er wordt daarom
gewerkt aan een vorm van een studielening via een bank.
Gemeentegarantie
Om vestiging van dit opleidingsinstituut mogelijk te maken moet
de gemeente Gouda een gemeentegarantie afgeven. Formeel is dit een bevoegdheid
van het college, maar het college heeft besloten om de raad actief hierover te
informeren. Gevolg is nu dat er veel vragen zijn en een deel van de raad
heel kritisch is over deze ontwikkeling.
Sommigen zien het initiatief nog als een Frans
sprookje, maar anderen zijn juist positief, maar hebben dikwijls nog wel
vragen.
Overigens heeft het college op dit moment een
voorwaardelijk besluit genomen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden worden
voldaan:
1.
Het verlenen van gemeentegarantie is noodzakelijk om een sluitende financiering
te realiseren 

2. Het strategische en maatschappelijke belang van de vestiging
van een ICT-campus in Gouda 
rechtvaardigt
de risicoparticipatie door de gemeente.

3. De risico’s worden in voldoende mate afgedekt door de genomen
beheersmaatregelen.
4. Het kredietwaardigheidsonderzoek naar Supinfo International University
bevestigt het beeld 
van een stabiele en betrouwbare partij


Als
aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt het college een definitief
besluit over het verlenen van gemeentegarantie. 
Vragen ChristenUnie
De ChristenUnie beseft dat het een prachtige
kans voor Gouda is. Het is goed voor de revitalisering van de Goudse Poort
(SUPINFO komt in het voormalig pand van ORTEC), het geeft de lokale en
zelfs regionale economie een mooie impuls en zet Gouda als ICT stad stevig op
de regionale, mogelijk zelfs nationale, kaart.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld:
– Welke risico’s lopen we bij dit project
– Waarom moet er een gemeentegarantie aan de
eigenaar worden verstrekt?
–  Hoe groot is die garantie en
wanneer kan die garantie worden aangesproken?
– Hoe lang geldt de garantie en hoelang loopt
het huurcontract?
– Wie is de eigenaar van het pand?
– Hoe bezwaarlijk is het als er een jaar later wordt gestart?


Unieke kans
De verantwoordelijke wethouder en betrokken
ondernemers die ik heb gesproken zijn erg enthousiast en doen er van alles aan
om de raad te overtuigen dat het hier echt om een unieke kans gaat. In die zin
is het jammer dat de president van SUPINFO in zijn bijdrage in de raad sprak
over een sprookje. Daarmee gaf hij onnodig voer aan criticasters. Marc
Gozeling, algemeen directeur van Vosko en woordvoerder namens Gouda Onderneemt,
had gelukkig een pakkend en overtuigend verhaal en straalde nadrukkelijk uit
heel blij te zijn met de mogelijke komst van SUPINFO. Vooral omdat studenten
geen standaard opleiding krijgen, maar een opleiding die is toegesneden op het
bedrijfsleven.
Meer steden hebben
belangstellin
g
Het college zal ervoor moeten zorgen dat er
snel helderheid over dit dossier komt omdat er andere steden zijn die op het puntje van hun stoel zitten om SUPINFO zelf naar binnen te halen.
Tot nu toe is SUPINFO echter vooral van de
lokale overheid in Gouda gecharmeerd, vanwege haar inzet en de samenwerking met de
ondernemers en de bereidheid van Onderwijs (er is een toezegging van MBO-Rijnland)
om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen die aansluit op Supinfo.  
Het gaat hier om het ultieme voorbeeld van
Triple Helix! *

Als echter het proces vertraagd gaat worden
en het college niet tot een concreet besluit komt, lopen we het risico dat een
andere stad er met dit plan vandoor gaat. Dat zou wel heel zuur zijn…
Terecht zal het college vasthouden aan de
voorwaarden die moeten worden ingevuld om de gemeentegarantie te kunnen
verstrekken, maar hopelijk komt hierover snel duidelijkheid en neemt het
college dan op basis daarvan een definitief besluit. Daarbij is het goed om de
raad actief mee te blijven nemen en te voorzien van alle relevante informatie.Zo is het van belang dat de raad goed inzicht krijgt in de daadwerkelijke risico’s
die samenhangen met de gemeentegarantie.
Tenslotte
Ik hoop dat de business case een positief beeld
gaat laten zien en het mogelijk zal zijn om SUPINFO zich in Gouda te laten
vestigen. Ik zie het als een opdracht aan de gehele stad. 

We hebben zo’n
impuls echt nodig! Misschien dat we dan in 2022 tijdens ons 750 jarig
bestaan ook de accreditatie voor een Universiteit kunnen binnenhalen.

* Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid,
ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor innovatie en economische
ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.