Tag Archief van: Anke Huisman

Goudse Post, 14 april 2021
 

Campagne film ChristenUnie Gouda

Dinsdagavond is in de Agnietenkapel de startavond gehouden van de verkiezingscampagne van de ChristenUnie in Gouda.

Harro Janssen (lijsttrekker) presenteerde het verkiezingsprogramma met als thema: ‘Stabiel en betrokken’. De ChristenUnie heeft als speerpunten voor de komende tijd: een duurzame leefomgeving, een dienstbare overheid en een bloeiende samenleving. Volgens Harro houdt dat laatste onder meer in dat Gouda een stad moet zijn waarin kinderen gezond en evenwichtig kunnen opgroeien .

Op deze avond was er ook een debat over opvoeding(sondersteuning). Leden van de ChristenUnie en belangstellenden debatteerden met 2e kamerlid Joël Voordewind en het Goudse raadslid Anke Huisman-Mak over ‘Opgroeien en opvoeden in Gouda’.

Joël Voordewind gaf aan dat Jeugd en Gezin één van de drie pijlers van het beleid van de ChristenUnie is. Veel aandacht voor het gezin is belangrijk, omdat het meeste geweld in de gezinnen plaats vindt. Het gaat om tussen de 100.000 en 150.000 kinderen! Op dit moment worden er jaarlijks zo’n 30.000 meldingen gedaan, dus er is nog veel werk te verrichten.

Hij noemde de verantwoordelijkheid van ouders het uitgangspunt voor de opvoeding. Daarbij speelt ook de omgeving van het kind een belangrijke rol. Het gezin is eindelijk een factor in het overheidsbeleid geworden. De geïntegreerde aanpak door één minister heeft veel voordelen laten zien volgens de ChristenUnie. De financiële ondersteuning van kinderen is verbeterd door het kindgebonden budget.

Anke Huisman geeft aan dat de huidige opvoeding zich veel te veel kenmerkt door “alles mag en alles kan”, er is vaak te weinig structuur. Daarnaast is de maatschappij individualistisch en spreekt men elkaar te weinig aan. De sociale omgeving rond de gezinnen moet worden versterkt. Het is daarom een goede zaak dat er in Gouda nu een Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend: een laagdrempelige voorziening voor ondersteuning bij de opvoeding. Volgens Anke Huisman zouden ouders van daaruit gestimuleerd moeten worden om met elkaar over opvoeden te praten. Onderzoek toont aan dat daar behoefte aan is. ‘In andere plaatsen wordt daarvoor een opvoeddebat georganiseerd, dat moet ook in Gouda kunnen’.

De Nederlands Marokkaanse jongeren vragen om specifieke aandacht: ze leven tussen twee werelden en veroorzaken overlast, schooluitval etc. Er is commitment van de ouders nodig om de situatie te verbeteren. Als dat niet lukt is inzet van de gezinsmanagers een prima aanvulling, die kunnen dan de gewenste structuur helpen vormgeven.

Anke doet een leuke suggestie: geef bij de geboorte aan de ouders namens de gemeente een cadeaubon voor enkele cursusavonden over opvoeding.

Tenslotte: de ChristenUnie zet zich actief in voor de jongeren, met als doel dat ze opgroeien tot stabiele en betrokken burgers!

De verkiezingen op een andere manier volgen? Kijk dan naar Gouwestad TV!
Uitzending 10.30-11.30, 19.00-20.00 en 22.30-23.30 uur op het kanaal van de Kabelkrant