Berichten

Afgelopen woensdag was er de eerste voorbereidende raadsvergadering in het nieuwe jaar. We begonnen met een wat taai onderwerp: “bespreking rekenkameronderzoek Regie op Verzelfstandiging“.

We bespraken dit rapport met de rekenkamer en het college en wat door de ChristenUnie naar voren werd gebracht is dat we ons moeten bezinnen op de invulling van de regierol. De verzelfstandigde organisaties, zoals bijvoorbeeld Museum GoudA en Cyclus, staan nu op grotere afstand en zijn daardoor ook moeilijker aan te sturen.

Wethouder Keulen gaf als helder voorbeeld van het sturen op afstand aan, dat in de Dienstverlenings Overeenkomst met Museum GoudA destijds was verzuimd de openingstijden op te nemen en toen het museum besloot om niet op zondag open te zijn (om financiële redenen) kon het college niet zeggen: “Gij zult op zondag open zijn”. Inmiddels is het museum helaas op zondag wel open en is het nu gesloten op maandag en dinsdag. Dit laatste tot “verdriet” van de bezoekers van de St.-Janskerk, die op deze dagen geen (voordelige) combinatiekaart voor het bezoeken van de kerk en het museum kunnen benutten.

Op 28 januari gaan we over dit rapport met elkaar in debat

Nu ik het toch over de zondag heb. Ik was deze week onaangenaam verrrast door een bericht in het AD dat Albert Heijn in Gouda voor twee filialen streeft naar openstelling op iedere zondag. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, daar bij mogelijke goedkeuring van dit verzoek, dit ook gevolgen zal hebben voor andere supermarkten. Een deel van hen zal niet willen achterblijven uit concurrentie overwegingen. Het is een keer genoeg, we kunnen al 6 dagen per week gedurende zeer ruime openingstijden onze boodschappen doen. Ik ben blij dat we in Gouda maar een beperkt aantal zondagen winkelopenstelling hebben. Laten we dit vooral zo houden.