Tag Archief van: afval

Ik ga na 8 jaar stoppen als raadslid. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om in een afsluitende blog terug te kijken op de laatste vier jaar en mijn inzet voor de stad. Voor de periode 2014-2018 deed ik dit al eerder en dit kan je hier lezen. Ik richt me in deze blog op de periode 2018-2022. 

Ik zet 5 onderwerpen op een rij waar ik me de laatste vier jaar namens de ChristenUnie voor heb ingezet. Daarbij wil ik  aangeven dat in een democratie je het nooit alleen kan. Uiteindelijk heb je een meerderheid in de gemeenteraad nodig om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. 
In onderstaande tekst zitten hyperlinks naar de blogs die over de betreffende thema’s gaan, zodat je gemakkelijk nog eens terug kan lezen wat er de afgelopen jaren gebeurt is.

1 Verkeerscirculatieplan voor Gouda

In deze periode is er hard gewerkt aan een verkeerscirculatieplan voor Gouda. Hier was veel om te doen, zeker toen de eerste versie verscheen. Uiteindelijk is door een motie van de raad gewerkt aan een tweede versie die in 2021 is vastgesteld en waar intensief geparticipeerd is met de stad. De investeringen zijn ingedeeld in 4 tranches. Het belangrijkste was de 1e tranche aan maatregelen (2022-2027). Hierin zitten een aantal maatregelen waar de ChristenUnie zich al langer voor heeft ingezet zoals het autoluw maken van de Blekersingel en Fluwelensingel, pilot voor een autoluwe Veerstal met kansen dat de stad weer meer verbonden wordt met de Hollandsche IJssel. Bovendien wordt de kruising Goudkade- Industriestraat heringericht, de Bodegraafsestraatweg visueel versmald voor meer veiligheid op deze drukke weg en gaan we door met de inzet van verkeersveilige schoolzones. Een deel van het benodigde budget is hiervoor al gelijk ter beschikking gesteld. Meer over het verkeerscirculatieplan en onze inzet is hier te lezen

 

 

2 Vliegtuigen boven Gouda

 

Al jaren ben ik als raadslid bezig met de toenemende geluidsoverlast en vervuiling van vliegtuigen boven Gouda. In 2019 is in de Goudse raad een motie van de mij aangenomen over dit onderwerp. Gouda ligt strategisch voor met name Schiphol maar ook Rotterdam- The Hague airport en daardoor steeds meer vliegtuigen overvliegen met steeds meer overlast. Per wijk en per persoon wordt deze overlast overigens anders ervaren. Een antwoord van het college wat met de aangenomen motie vliegtuigoverlast is gedaan is hier te vinden. De blog met de titel een snelweg van vliegtuigen boven Goudalegt uit waarom het aantal vliegbewegingen en overlast toeneemt in Gouda. 

 

3 Waterfonds

Ik heb sinds het vaststellen van het Kaderplan Bodemdaling binnenstad me ingezet voor een betere doorvaarbare binnenstad en dan met name de intieme vaarroute. Veel discussie ging over de mogelijkheid om een sluis voor boten aan de Turfmarkt aan te leggen, om de intieme vaarroute en het doorvaarbaar maken van de binnenstad mogelijk te maken. Door politieke onwil en bijzondere berekeningen is de koppelkans van het direct aanleggen van een sluis niet benut. Uiteindelijk is in de begrotingsbehandeling het wel gelukt om een waterfonds in te richten met een miljoen euro voor investeringen in water en doorvaarbaarheid in onze mooie binnenstad. Ik ben trots op het bereikte resultaat en hoop nu dat gekeken wordt hoe deze middelen alsnog goed ingezet kunnen gaan worden in de stad. Gaan we nu eindelijk werk maken om de waterkwaliteit en doorvaarbaarheid in de stad te verbeteren? Ik ben benieuwd hoe dit dossier verder gaat. Ik heb er in ieder geval mijn best voor gedaan. Meer lezen over de intieme vaarroute en de aanleiding, het besluit rondom het kaderplan bodemdaling binnenstad en onze afweging hier lees je hier.

 

 

4 Afval; omgekeerd inzamelen en Ja Ja

In deze periode heb ik me ook ingezet om de hoeveelheid afval in Gouda verder te verminderen. Afval scheiden loont levert zeker iets op voor het milieu, maar sommige inwoners hebben toch het idee dat het financieel niet veel oplevert. Dat is echter niet zo. Een aantal partijen denken dat nascheiding beter is, maar zowel qua kosten als voor het milieu is het nadelig. Meer hierover is hier te lezen

Inzet van een motie van de ChristenUnie was om omgekeerd inzamelen in te voeren. tot nog toe lijkt het college dat nog niet aan te durven. Bij omgekeerd inzamelen heb je een container voor je plastic afval en breng je je restafval weg naar centrale containers in de wijk bij laagbouw wijken. Bij hoogbouw veranderd er weinig. De motie die vroeg om onderzoek voor de invoering in 2020 van omgekeerd inzamelen is beantwoordWe wachten nog steeds op het voorstel van het college, dat na de zomer van 2021 zou komen. 

In de gemeenteraad in februari 2022 hebben we eindelijk de mogelijkheid om de Ja-Ja sticker in te voeren voor folders, lees hier meer.  Je krijgt alleen nog folders als je een sticker op je brievenbus hebt, anders niet. Nu schermt de branche met een eigen online systeem voor registratie om geen folders te willen ontvangen, echter heeft dat niet het effect op vermindering van gebruik van papier maar een oplossing om als branche zo min mogelijk van deze systeemwijziging last te hebben. 

 

 

5 Toekomstbestendige parken

In 2020 werd er opnieuw bezuinigd op bestaand groen met een miljoen euro. Voor mij was dat een verkeerde keuze, maar bij verantwoordelijkheid nemen in financieel zwaar weer leer je in de politiek om soms mee te bewegen. In 2018 stelde ik al vragen over een zinkend park; het van Bergen IJzendoornpark. Bij deze begroting verzocht ik het college door een aangenomen motie om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de Goudse stadsparken middels een pilot. Aan deze pilot is mede door Corona geheel 2021 gewerkt. In 2022 zijn uiteindelijk de resultaten gepresenteerd en het vermoeden dat ik had werd hierin bevestigd. De meerkosten om onze stadsparken toekomstbestendig te maken lopen in de miljoenen. Ik hoop met deze informatie dat het nieuwe college verstandige beslissingen neemt en met de bewoners van de stad gaat nadenken om de goede groene investeringen te doen in de stad met voldoende middelen. Want ook door klimaatverandering en hittestress is behoud van groen in onze stad van groot belang! 

 

En nog een paar puntjes

Ik kan nog over veel meer zaken schrijven waar ik me voor heb ingezet de laatste 4 jaar. Een korte opsomming:

 • De gemeenteraad beter in positie aan de voorkant bij processen rondom ruimtelijke plannen.
 • Vaststellen van het ontwikkelperspectief Spoorzone door de gemeenteraad als kader voor de ontwikkelingen in de Spoorzone
 • Er is een historische lintenvisie opgeleverd die zorgt dat de kwaliteit van de linten beter beschermd gaat worden. 

Tot slot

Ik kijk terug op een leuke en nuttige 4 jaar waarin ik als actief raadslid veel heb kunnen bereiken voor onze mooie stad Gouda. Ik ga het raadswerk zeker missen maar laat het werk ook gerust over aan een nieuwe enthousiaste groep raadsleden die met oog voor Gouda zich vanuit de ChristenUnie willen inzetten. Ik focus me na maart op mijn nieuwe baan als teamleider bij een gemeente, wat veel aandacht vraagt van me en ik ga genieten van de vrije avonden die ik straks weer heb. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die me wist te vinden vanuit de stad en waarvoor ik het raadswerk ook graag heb gedaan. Bedankt voor de samenwerking en tot ziens in onze mooie stad! 

Christiaan QuikTijdens de zomervakantie ben ik op vakantie geweest in Noord-Frankrijk. We hebben tijdens onze vakantie diverse kleinere en grote plaatsen bezocht en daarbij genoten van de indrukwekkende kerken en de vaak prachtige gebouwen en de gezelligheid in deze steden. 
Het viel ons op dat in de grote steden de voetgangers veel ruimte krijgen, het groen heel goed verzorgd is en er niet of nauwelijks afval op straat is te vinden.

Wel een contrast met onze binnenstad…. 
Niet wat de gezelligheid betreft! Dat is in Gouda uitstekend op orde! We krijgen van veel mensen heel enthousiaste reacties over Gouda en dat is een reden om trots op te zijn, maar ook om zuinig op te zijn. En daarom ook huiswerk voor Gouda 🙂

Afval probleem

Want er is helaas ook een andere kant aan onze stad.
Ondanks de inzet van Gouda Schoon is het nog regelmatig treurig gesteld met het afval op straat in onze binnenstad. Het is te makkelijk om dit aan Cyclus te verwijten. Ja, ze moeten soms wat vaker het afval ophalen en dat gaan ze ook doen. 
We gaan ook met de ondernemers in kaart brengen waar vaak het afval ligt en gaan dat aan Cyclus doorgeven, zodat ze daar specifiek vaker het afval kunnen gaan ophalen, maar daarnaast zullen ook de mensen in de binnenstad zorgvuldiger moeten worden en moet het afval “dumpen” echt gaan ophouden. Er zijn reguliere methoden om het afval kwijt te raken en ja, soms moet je het dan wellicht zelf een keer wegbrengen.

Ook het afval in het water verdient aandacht. Bij de St.-Janskerk ligt regelmatig afval in het water en dat ziet er heel armoedig uit! 

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat Gouda schoon is, dat is toch niet teveel gevraagd…?

Minder fietsers 

In een gedeelte van  de binnenstad van Tilburg is het niet toegestaan om te fietsen na 11.00 uur in de ochtend. Er is daar echt een voetgangersgebied. Het gaat dan vooral om het gebied waar heel veel gelopen wordt, zoals de belangrijkste winkelstraat. Het mooie daarbij is dat er daarnaast op allerlei plaatsen gratis (beheerde) parkeermogelijkheden voor de fiets zijn. Die combinatie werkt daar erg goed. In de belangrijkste winkelstraat staat geen één fiets!
Een bijzonder iets daarbij is dat er zelfs een gratis buggy beschikbaar is als je je fiets stalt op de aangewezen plekken.

In de binnenstad van Gouda mogen in de winkelgebieden overdag niet overal fietsen rijden, maar ik zou de de uitdaging willen aangaan om een bepaald gebied in de binnenstad  echt als een voetgangersgebied te gaan beschouwen. Dat geeft het winkelend publiek veel meer ruimte. Voorwaarde is wel dat we dan we dan geschikte plekken moeten hebben om de fietsen te kunnen stallen van de bezoekers die vanuit verschillende richtingen naar de binnenstad komen. Wellicht zijn er leegstaande panden die daarvoor (deels) kunnen worden gebruikt? Goed idee?

Groen in de binnenstad

Het groen in de binnenstad ziet er redelijk goed uit, mede ook doordat de bewoners en ondernemers hier het nodige aan doen in de binnenstad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het prachtige initiatief van het Singelpark. 
De SOG zorgt al jaren voor groen en bakken met bloemen in de binnenstad, dus wat betreft zijn we op de goede weg. 
De komende jaren zal dit aandacht blijven vragen en ook het college heeft ambities op dit gebied.

Samenvatting

Mijn bezoek aan diverse buitenlandse steden heeft me extra gemotiveerd om met de binnenstad ondernemers aan de slag te gaan voor onze binnenstad. Daarbij hebben we de nodige uitdagingen. Het afval en de fietsen heb ik in deze blog genoemd. Maar er zijn meer zaken die aandacht nodig hebben. Daarover de komende tijd meer!

Hieronder een foto impressie van onze vakantie:

                                                                                Reims

De lachende engel

                                                                            Nancy

                                                                                Verdun

                                                    Hier liggen 150.000 onbekende soldaten…

                                                           Amerikaans monument (Montsec)


                                                                Mondial Air Ballons 2021

                                                                                  Metz


                                                                      ramen van Chagall

Winkelcentrum Goverwelle

De laatste tijd word ik steeds vaker door inwoners geattendeerd op het afval op straat in Gouda. Vooral rond containers bevindt zich vaak afval. Soms komt dat omdat de containers vol zitten en mensen het afval niet mee terug willen nemen. Soms ook gewoon uit gemakzucht en hebben mensen geen zin om het afval in de containers te doen. Maar het lijkt er ook op dat de containers gewoon te weinig worden geleegd!

Het is belangrijk dat we een schone (binnen)stad hebben en dat vraagt om een bepaald gedrag van bewoners en ook van Cyclus.  Zet het afval niet eerder buiten als is toegestaan. Doe het afval in de containers. Mochten ze vol zijn, neem het dan mee terug naar huis en doe een melding bij Cyclus, zodat de containers worden geleegd.

Lees ook nog eens mijn blog uit 2018: https://cugouda.nl/2018/07/bewoners-zijn-afval-op-straat-spuugzat.html

Deze week was het raak bij Winkelcentrum Goverwelle. Onderstaand een aantal foto’s van een situatie die we toch niet moeten willen met elkaar…!

Laten we samen werken aan een schoon Gouda!


Verbaas jij je ook dat je papiercontainer elke twee weken weer vol zit en je per week twee zakken met plastic aan de lantaarnpaal hangt? En wat kan daar aan gedaan worden? De ChristenUnie diende in 2019 een motie in om te kijken of we in Gouda tot minder afval kunnen komen  en niet te wachten op maatregelen uit Den Haag. In deze blog meer informatie over minder afval, bijvoorbeeld door invoering ja-ja sticker…..


Waarom minder afval? 
De inwoners van Gouda hebben in 2019 ruim 22 miljoen kg afval geproduceerd. Dit is afval in de klassieke zin van het woord. Alles wat de huishoudens in Gouda weggooien: ongescheiden restafval, oud papier en karton, glas, plastic, metaal en drankpakken, textiel, hout, matrassen, meubels enz. enz.
Dat is een enorme berg afval. Per inwoner is dat ruim 300 kg. Iets meer dan 1/3 daarvan is nog restafval. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van 0 tot 100+ per jaar 100 kilo restafval produceert.
De gemeente stuurde een notitie naar de naar aanleiding van de motie. Hier werd de ladder van Lansink benoemd als interessant uitgangspunt. Deze ladder hanteert een duidelijke voorkeursvolgorde hoe je met afval moet omgaan.

Zoals je kunt lezen in de figuur hierboven is voorkomen van afval beter dan scheiden en recyclen. 

Wat kunnen we in Gouda doen?
Nu zal je zeggen, dat is mooi, maar wat kunnen we in Gouda doen voor minder afval. Een aantal opties die we op korte termijn kunnen inzetten:
 1. Campagne minder afval opstarten; Wat wellicht nog het gedrag van bewoners kan beïnvloeden via een doordachte campagne voorlichting geven over de voordelen van vermindering van afval. Natuurlijk is minder afval beter voor de wereld, maar we kunnen proberen het heel klein (lees: persoonlijk) te maken. Bijvoorbeeld een campagne richting voedselverspilling en invoering van een kliekjes dag zodat we minder GFT afval hebben. Ook kan als je een grote tuin hebt gedacht worden aan het maken van eigen compost. Je hebt tegenwoordig bakken die zorgen dat je eerder compost hebt dan als je het GFT afval gewoon laat liggen. De gemeente heeft inmiddels ook een brief gestuurd  aan winkels, om aandacht te vragen voor minder plastic verpakkingen. Op woensdag 14 oktober 2020 stond hierover een mooi artikel in het AD.
 2. Ja ja sticker invoeren; Recentelijk heeft de gemeente Rotterdam een rechtszaak in hoger beroep gewonnen voor de invoering van de ja ja sticker. De gedachte achter de sticker is simpel. Je krijgt geen folders meer door de brievenbus, alleen als je zelf een sticker plakt krijg je de folders nog wel. Inmiddels kan je gemakkelijk via internet de folders vinden die je nodig hebt. Bovendien kan het aanbieden van folders wellicht ook leiden tot minder impuls aankopen en meer gerichte aankopen van producten die je echt nodig hebt. Ik denk overigens dat het wel handig kan zijn een uitzondering te maken voor de huis-aan huis krant, net als bij het huidige systeem.
 3. Omgekeerd inzamelen invoeren; Eerder schreef ik al een blog over omgekeerd inzamelen (blog; geen plastic afval meer op straat). Dit is een systeem dat de grondstoffen met recylcewaarde (plastic, papier en gft) dichtbij huis wordt opgehaald en je restafval weg moet brengen naar afvalcontainers ergens in je wijk. Dit levert gemiddeld een verdere afname op van restafval tot 20 kilo per persoon per jaar. Als er goed gelet wordt op de mitsen en maren bij invoering lijkt dit ook een goed idee om verder op te pakken. Het college zal op basis van draagvlak in de stad in de zomer van 2021 een knoop hakken of dit systeem van afval inzamelen wordt ingevoerd in Gouda.
 4. Herbruikbare goederen (textiel, meubels, enz)beter benutten; In het kader van de bouw van het nieuwe ecopark (afvalbrengstation) zal met de kringlooporganisaties in Gouda bekeken worden hoe inwoners gestimuleerd kunnen worden om meer herbruikbare goederen aan de kringloop aan te bieden.
AD, woensdag 14 oktober 2020
Al met al een aantal maatregelen die we kunnen doorvoeren voor minder afval en een betere wereld. Dan zou het wel fijn zijn dat we dit er ook voor over hebben, want we willen toch allemaal dat de aarde waarop wij leven niet uitgeput raakt?

Op initiatief van de ChristenUnie en mede-indieners PvdA, SP en GroenLinks is een onderzoek gedaan naar omgekeerd inzamelen. Samengevat komt het er op neer dat je je plastic afval bij laagbouw in de grijze container doet en je restafval ergens in de wijk naar een centrale container moet brengen. Het eerste onderzoek wijst uit dat we in Gouda dan nog minder restafval hebben en de kosten voor ons als inwoners afnemen. Maar is er wel voldoende draagvlak voor? In deze blog meer over de voor- en nadelen van dit systeem en waarom de ChristenUnie in Gouda dit een goed idee lijkt. 


Omgekeerd inzamelen 
Nee, het is dus geen omgekeerde container, daar zou je zomaar aan kunnen denken;)
De basisprincipes van omgekeerd inzamelen zijn: 
 1. het aan de bron scheiden van waardevolle grondstoffen; 
 2. een hoge service op waardevolle grondstoffen (GFT, papier en kunststof) en een lagere service op (het laatste beetje) restafval); 
 3. het belonen van gewenst gedrag in geld (lagere afvalstoffenheffing) en comfort; de burger bepaalt het succes; 
 4. duurzamer maar niet duurder 

Vertaald naar maatregelen betekent dit het aan huis inzamelen van de waardevolle grondstoffen GFT (Groen, Fruit en Tuinafval) papier en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Hiervoor staan de afvalcontainers dicht bij de woning.
Voor het aanbieden van restafval moeten bewoners meer moeite doen; hiervoor worden ondergrondse containers geplaatst waar bewoners hun kleine hoeveelheid restafval naar toe moeten brengen. Plaatsing van die ondergrondse container gebeurt niet meer aan de hand van loopafstanden, maar meer op basis van logische plekken, zoals bijvoorbeeld bij uitvalswegen aan de rand van de buurt of bij (buurt)supermarkten. In de berekeningen is desondanks rekening gehouden met de plaatsing van 1 ondergrondse container voor 90 woningen. De huidige grijze container bij laagbouw voor het restafval wordt dan gebruikt voor het aanbieden van PMD. 


Voordelen Omgekeerd Inzamelen
Een aantal voordelen op een rij: 
 1. Bij andere gemeente die dit systeem invoeren reduceert dit de hoeveel restafval met 20% wat beter is voor het milieu en hieraan kan jezelf je bijdrage leveren! We zouden in Gouda dan van 7.6000.000 kilo afval terug gaan naar 6.000.000 kilo restafval. Nog steeds veel, maar we willen uiteindelijk naar een circulaire economie zonder restafval! 
 2. Besparing van kosten voor inwoners doordat restafval bij laagbouw niet meer in minicontainers wordt opgehaald en leidt tot minder restafval wat mede door stijgende belastingen alleen maar toeneemt in kosten. 
 3. De plastic afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld. Dus geen waaiende zakken meer over straat of zakken die een week aan een lantaarnpaal hangen.We kunnen de grijze containers namelijk gebruiken voor ons plastic afval welke eens per twee weken worden geleegd. Omgekeerd inzamelen kan dus tot een schonere stad leiden! 

Nadelen Omgekeerd Inzamelen

Het succes van de invoering van dit systeem valt of staat met de medewerking van de inwoners. In de grijze container moet straks nog steeds alleen PMD afval worden aangeboden, kans dat er meer vervuiling op gaat treden met restafval bestaat. Daarnaast leiden ondergrondse containers altijd tot bijplaatsingen van afval. Dit is het beeld in alle gemeenten waar deze containers gebruikt worden. Daarbij maakt het in de praktijk weinig verschil of voor restafval apart betaald moet worden of niet.
De verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners. Dit zal blijvend aandacht vragen met behulp van communicatie en handhaving. 
Tot slot is er bij de invoering van het systeem voldoende aandacht nodig voor de ouderen. Voor sommige ouderen kan het invoeren van het systeem lastig zijn. Een aantal aandachtspunten voor een goede invoering zijn verwoord op deze website: hoe-zorg-je-dat-ouderen-ook-omgekeerd-inzamelen.

Maatwerk nodig, bijvoorbeeld voor de binnenstad 
Voor een aantal gebieden zal nog steeds maatwerk nodig zijn, zo moet goed nagedacht worden over de binnenstad. In een deel van de binnenstad wordt restafval nog met de betaalde gele afvalzak ingezameld. Als loopafstand minder belangrijk is, kan er ook voor worden gekozen restafval in de binnenstad alleen nog via de bestaande ondergrondse afvalcontainers in te zamelen en dus niet meer met de gele afvalzakken. Dit leidt tot minder afval op straat en lagere inzamelkosten.
PMD zakken worden op dit moment bijna overal in Gouda dagelijks op straat gezet of opgehangen. Met name in het kernwinkelgebied is het daarom van groot belang dat de inzameling van PMD met zakken wordt beëindigd. Ook hier worden dagelijks zakken op straat aangeboden, terwijl PMD maar op één dag per week wordt ingezameld. Er wordt veel extra inzet gepleegd om die zaken zakken dagelijks te verwijderen. Alleen met die extra inzet kan aan de gewenste beeldkwaliteit van dit gebied worden voldaan. Alle reden dus om ook daar niet meer met zakken in te zamelen.
Stoppen met zakkeninzameling betekent voor inwoners van de binnenstad dan ook dat zij hun PMD niet meer voor de deur kunnen aanbieden, maar dat ze dit naar ondergrondse containers moeten gaan brengen. De afstand naar die containers is soms meer dan 300 meter.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er minder zware vuilnisauto’s door de straten van de binnenstad hoeven te rijden. 


Draagvlak; wat is uw mening? 
Het college wil na de zomer van 2021 met een voorstel komen om het systeem van omgekeerd inzamelen te gaan invoeren. Wel is draagvlak van inwoners daarbij essentieel. Ik verwacht zelf dat draagvlak valt of staat met de afstand waarop je het restafval kan wegbrengen. Een klein stukje lopen vanuit je huis naar een container is denk ik niet zo erg, maar ik zie nog niet iedereen bij zijn wekelijkse boodschappen zijn restafval op de fiets wegbrengen bij een centrale container. daarnaast lijkt het me raadzaam ook de hoeveelheid afval die je weg kan brengen te verkleinen. Ik heb zelf in twee weken tijd vaak maar een 10 liter zakje afval, die wil ik echter wel graag wegbrengen, zeker bij warm weer. Ik hoor graag hoe u als inwoner tegen het invoeren van dit systeem aankijkt en of u nog ideeën heeft! Mailt u me gerust of laat een reactie achter onder deze blog. 

Tot slot
Mij lijkt het persoonlijk wel wennen maar ik zou het met gewenst maatwerk en Oog voor Gouda wel voor willen gaan. Dan kunnen we met elkaar zorgen voor nog minder restafval en een kleinere milieubelasting. Daarnaast verdwijnen de plastic zakken weer uit het straatbeeld! En zo kunnen we dichtbij huis ons samen inzetten voor het klimaatprobleem en een betere en duurzamere wereld voor ons en voor onze kinderen!

In de gemeenteraad van Gouda moesten we op 1 juli 2020 stemmen over een krediet voor het realiseren van het Ecopark, een nieuw afvalbrengstation voor Gouda met circulaire ambities. Als het aan een aantal fracties in de Goudse gemeenteraad had gelegen kwam er alleen een nieuw afvalbrengstation zonder extra ambities. Echter, die draagt niet bij in een goede stap richting een circulaire economie, die nu juist zo hard nodig is. In deze blog meer over het Ecopark en de inzet van de ChristenUnie om de ambities t.a.v. circulair voor het Ecopark bij de verdere uitvoering niet uit het oog te verliezen!


Wat is een Ecopark?
Wat is het verschil tussen een afvalbrengstation en een Ecopark en wat maakt dat verschil? In Almere heb je een goed voorbeeld van een Ecopark met hoge ambities, waar je niet meer over afval spreekt maar over grondstof. Een educatiecentrum, recycleplatforms, een loket voor kringloopwinkels zijn hierin opgenomen. Komt dit ook in Gouda vraagt u zich af? Na jarenlange voorbereiding komt dit ook naar Gouda. Helaas wel in een light variant omdat het voorbeeld in Almere enkele miljoenen euro’s duurder is.

Hoe gaat het eruit zien?
Onderstaand een tweetal afbeeldingen van waar nu aan gedacht wordt. Er is ruimte voor circulaire bedrijfjes. Maar duidelijkheid of er bedrijfjes komen is er niet, hoe het inzamelpunt voor kringloop eruit ziet is er niet en hoe educatie eruit komt ook niet en dat een loket voor herbruikbare goederen komt staat vast, maar hoe? Jammer dat dit in de jaren voorbereiding nog niet duidelijker is.


Voldoende ambitie?
De ChristenUnie steunt van harte de ambitie van een Ecopark, maar wil wel toezien of de zaken die nog nader moeten uitgewerkt en die nu juist zorgen dat het Ecopark een Ecopark wordt, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook worden we als gemeenteraad graag in die nadere uitwerking betrokken, in ieder geval door de gemeenteraad te informeren middels memos over de voortgang maar ook als er toch nog kaders benodigd zijn voor verdere stappen richting circulariteit. We hebben hier met andere partijen een motie over ingediend die is aangenomen. Hierin roepen we het college op:
 1. Haar ambitie voor circulaire economie te bekrachtigen door het Ecopark te zien als een eerste stap naar een circulaire economie; 
 2. Te stimuleren dat bedrijven/initiatieven met een circulair karakter, waaronder een inzamelpunt voor kringloopwinkels, zich op het Ecopark vestigen, en creëren van maatschappelijke functies zoals een educatieve functie op het Ecopark, gericht op bewustwording ten aanzien van circulaire economie, vermindering van afval en door goede scheiding beter benutten van afval als grondstof; 
 3. Het huidige bestemmingsplan voor de locatie van het Ecopark zo snel mogelijk aan te passen; 
 4. De gemeenteraad actief te informeren (eerste helft 2021) en te betrekken bij de verdere planvorming en nadere invulling van de business case Ecopark, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe
En de kosten? 
Veel aandacht ging in de behandeling van de gemeenteraad uit naar de stijging van de kosten van ongeveer €4,- per huishouden om dit nieuwe afvalbrengstation te bekostigen. We hebben namelijk in de gemeenteraad de afspraak dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem moet zijn en als er dus kosten worden gemaakt dit ook verwerkt moet worden in de afvalstoffenheffing. Een amendement van het CDA die we als ChristenUnie ook hebben gesteund zorgt nu in ieder geval voor de eerste jaren dat deze stijging niet doorgaat. Het Ecopark komt net een stukje verder te liggen dan nu het geval is en de gronden waar het huidige afvalbrengstation op liggen worden verkocht. Een deel van de opbrengst van deze verkoop wordt nu ingezet voor kostenverlaging. Op zich terecht dat als je ook opbrengsten genereert aan de verkoop van een stuk grond in hetzelfde project, dit hiervoor ook ingezet kan worden. Daarbij blijft de komende jaren de prijs van afvalverwerking, de prijs van de afvalstoffenheffing zal bepalen. Minder afval is nog altijd de beste oplossing en uitgangspunt moet blijven dat de vervuiler betaald!

Reserveringsysteem
Een motie van de VVD over het onderzoeken naar een reserveringssysteem om zo wachttijden te verminderen en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Goudkade te verbeteren, hebben we als ChristenUnie mede-ondertekend. Erg fijn als je straks langs gaat niet zo lang in de rij hoeft te staan. Er zijn goede ervaringen bij het Ecopark in Alphen aan den Rijn. 

Tot slot
De ChristenUnie is blij dat er nu een Ecopark komt en zal toezien dat het ook daadwerkelijk een Ecopark wordt en geen afvalbrengstation 2.0! We zien het Ecopark als een eerste stap naar een circulaire economie, maar we moeten weten dat we er alleen hiermee zeker nog niet zijn! 
Op maandag 11 november werd het afvalbeleid van Gouda, afval scheiden loont, in de gemeenteraad besproken. Naast een verhoging van de afvalstoffenheffing van in totaal maar liefst €45,-, was er ook een voorstel om tot verbeteringen te komen. In deze blog uitleg over de tariefsverhoging, de verbeteringen vanuit het college en de verbetervoorstellen vanuit de ChristenUnie om tot minder (rest)afval te komen.
 
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing
Niemand vind het leuk om meer te betalen voor
afvalinzameling, zeker niet omdat we net begonnen zijn met afval scheiden
loont. Naast het milieu is het ook leuk voor de portemonnee. Dit laatste valt
tegen. Hoe komt dat?
 
Het heeft twee hoofdoorzaken, de marktwerking en de
stijging van de verbrandingsbelasting. De prijzen voor verwerking van
huishoudelijke afvalstromen met name voor restafval en GFT zijn fors gestegen.
Tegelijkertijd brengen oud papier en PMD minder op dan voorheen.
 
Het beleid van het Rijk is er op gericht om afval
scheiden te bevorderen. Daarvoor gebruikt het Rijk met name het instrument van
de verbrandingsbelasting. Deze belasting wordt geheven over het restafval dat
in de verbrandingsoven belandt. De belasting is per 1 januari 2019 verhoogd van
€ 13,21 per ton naar € 32,12 per ton. Mede door de verbrandingsbelasting is
restafval de duurste afvalstroom en loont het nog meer om afval goed te
scheiden. Hierdoor is een verhoging van €45,- noodzakelijk.
 
Verdere investeringen nodig
De totale afvalstoffenheffing stijgt tot circa €50,- door verder te investeren in het
systeem ‘afval scheiden loont’. Hierin is door het college gekozen om verder door te pakken en te
investeren in:
 1. ondergrondse (pers)containers plaatsen voor PMD bij hoogbouwlocaties;
 2. Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest; geen afval op je tenen meer.
 3. Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers; een wens die meermaals door bewoners is uitgesproken.
 4. Inzetten van extra middelen voor communicatie voor 2020 en 2021 om
  afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken. Meer uitleg
  kan leiden tot betere scheiding van de afvalstromen en beter bruikbaar
  materiaal voor recyclen.
Komen tot minder afval
Afval dat niet bestaat is de beste oplossing voor het
milieu. Zo begint de motie over minder afval van de ChristenUnie en PvdD die
met ruime meerderheid is aangenomen. De motie vraagt om het volgende:
 1. per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven in Gouda en te bezien of het werken met streefwaarden voor afvalreductie mogelijk is.
 2. de onderzoekresultaten uiterlijk 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
 3. de onderzoeksresultaten te betrekken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’ en hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu en onze portemonnee te sparen.
We zien dit als oplossing waar we ook zelf mee aan de
slag kunnen in Gouda. Binnenkort zal ik hier meer over schrijven en op zoek
gaan naar goede ideeën.
 
Omgekeerd inzamelen
Een tweede motie van de ChristenUnie gaat om het
onderzoeken naar invoering van omgekeerd inzamelen. Dit ook omdat de kosten
voor verwerking van restafval de hoogste kostenpost met zich meebrengt. In 2025
is de landelijke doelstelling 30 kg restafval per persoon, dit is voor Gouda nu
nog 118 kg. Bij omgekeerd inzamelen breng je je restafval weg naar centrale
containers in de buurt, waardoor bijvoorbeeld plastic afval op termijn
opgehaald kan worden in de minicontainers van het huidige restafval. Hierdoor
kunnen we zorgen dat op termijn de plastic afvalzakken weer uit het straatbeeld
verdwijnen. Dit systeem laat goede resultaten zien in verschillende gemeenten
om tot een vermindering van restafval te komen. Het is in ieder geval interessant
om te weten hoe dit systeem in Gouda zou kunnen worden ingevoerd, bijvoorbeeld
gebiedsgericht zoals
in Amersfoort
, op welke termijn dat zou kunnen en wat dit met de
kosten van het systeem van afval gaat doen en hoe vervuiling van andere
afvalstromen, voornamelijk van PMD, zoveel als mogelijk kan worden
voorkomen. Deze motie is ook met brede steun aangenomen en we zijn
benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
 
Tot slot
Ik heb namens de ChristenUnie geprobeerd verder te kijken
en met ideeën te komen om tot minder afval, minder overlast van zwervende
plastic zakken en hopelijk ook tot lagere kosten te komen. Het belangrijkste
blijft echter dat we verbeteringen zoeken voor afvalvermindering, om zo zelf
bij te dragen aan een verdere afname van onze ecologische voetafdruk in de
wereld. Een beter milieu begint bij jezelf!
Sinds 1 januari 2018 ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start is gegaan, gaat het helemaal mis in één van de straten in Gouda-Noord, zo meldt mij een bewoonster.

Plastic en restafval
In de straat zijn er mensen die hun restafval aanbieden in de doorzichtige plastic zakken die bedoeld zijn voor het plastic afval. Zoals we meer zien in Gouda is dat waarschijnlijk om te vermijden dat ze een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval moeten betalen. Daarnaast bieden buurtbewoners deze zakken op elke dag van de week aan, niet alleen op de dag dat het plastic afval wordt opgehaald. 

Inhoud over straat
Het gevolg is dat er de hele week zakken (bedoeld voor plastic) met restafval aan de ondergrondse containers hangen. Omdat deze zakken niet bedoeld zijn voor het zwaardere restafval, gaan ze snel kapot. Ook zijn er vogels die de zakken kapot maken op zoek naar eten. Het gevolg daarvan is dat de inhoud van deze zakken wordt verspreid over de straat en door de wind en het regenwater terecht komt in het openbaar groen en in de sloten. 
Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. 
Het doel van het ‘Afval scheiden Loont’-beleid wordt op deze manier niet gehaald. Integendeel, er wordt geen afval gescheiden, de hoeveelheid restafval wordt niet verminderd, het plastic afval wordt vervuild met restafval en het restafval komt op straat terecht. 


Rotzooi van anderen
Regelmatig moeten de bewoners de troep uit een zak opruimen die door vogels kapot is gegaan..
Dit is voor bewoners geen pretje en ze trekken daarom regelmatig bij de gemeente aan de bel. Tot nu zonder resultaat.
Het blijft frustrerend dat je als bewoners de rotzooi van anderen moet opruimen om je straat netjes te houden. Vorige week moesten ze zelfs rijstwafels en een gebruikte tampon opruimen…
Om het afval nu op een juiste manier op te ruimen hebben deze goedwillende bewoners nota bene het vuil op eigen kosten in de ondergrondse afvalcontainer gedaan.

Het moet anders
Het probleem houdt maar aan. De mensen hangen gerust al op vrijdag een zak voor plastic afval (inclusief restafval) aan de container, terwijl deze pas de week erna op donderdag worden opgehaald.
Dit uitgebreide verhaal kan ook voor diverse andere locaties in Gouda opgeschreven worden. Ik ben het met de kritische bewoners eens dat dit echt zo niet langer kan!
Het beleid is in beginsel goed opgezet, maar de handhaving moet veel intensiever én het gedrag van inwoners moet verbeteren… Daarnaast moeten de containers ook vaker worden geleegd, want het gebeurt te vaak dat de containers propvol zitten en mensen daarom hun afval er maar gewoon naast zetten.

Samen verantwoordelijk 
Kortom: er is nog flink wat huiswerk te verrichten in Gouda, waarbij de naast de gemeente de bewoners ook zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. Bewoners moeten bij onjuist gedrag actief blijven melden bij Meldpunt Openbaar Gebied (er zijn hierdoor al heel wat boetes uitgedeeld). En uiteraard is het belangrijk dat bewoners op de juiste wijze omgaan met afvalzakken en het aanbieden daarvan. Alleen door een gezamenlijke inspanning van bewoners en de gemeente wordt dit beleid een succes in Gouda!


Een idee van de ChristenUnie om
een kringloopwinkel toe te voegen aan het nieuwe afvalbrengstation (Ecopark) wordt
werkelijkheid. In informatie van het college van burgemeester en wethouders
begin oktober 2017 is in beide scenario’s waaruit de raad moet gaan kiezen een
kringloopwinkel benoemd. Een goede zaak! 
Terugblik
In juli 2015 hebben we bij de
behandeling van de kadernota onder andere het volgende ingebracht:
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande
ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima
zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op.
We kregen toen van wethouder Niezen te horen dat het afvalbrengstation
volledig vernieuwd moest worden en het idee van een kringloopwinkel bij deze
nieuwe ontwikkeling werd betrokken. Meer over dit idee en een toelichting kan
gelezen worden in de blog;
Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?.
De scenario’s
In de recente toelichting van het
college begin oktober 2017 staat het volgende:
“Het
huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De gemeente
heeft daarom onderzoek laten doen naar de opzet van een Ecopark. Een
afvalbrengstation nieuwe stijl waar afvalscheiding en (lokaal) hergebruik
centraal staan. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van afvalscheiding, maar ook van CO2-reductie en
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Uit de verkenning komen twee opties
naar voren die verder uitgewerkt moeten worden. In het eerste scenario wordt
ruimte gereserveerd voor toekomstige samenwerking met kringloopbedrijven
,
waardoor de afvalscheiding en kringloopeconomie op termijn gestimuleerd en
gecombineerd kunnen worden. In het tweede scenario wordt van meet af aan de
samenwerking gezocht met kringloopbedrijven,
die dan ook betrokken worden
bij het ontwerp van het Ecopark.
Het toevoegen van
kringloopbedrijven zijn dus onlosmakelijk verbonden met een nieuw
afvalbrengstation. Voorbeelden in bijvoorbeeld Veenendaal. Ik heb in 2015 ook
een interessante reportage hierover gezien bij een Duitse televisiezender hoe
dat daar goed functioneert en het de kringloopeconomie bevordert. 
Tot slot
De gemeenteraad wordt nu om een
voorbereidingskrediet gevraagd. We moeten uiteraard nog goed naar het
financiële plaatje kijken. We hebben daar op dit moment nog geen gegevens over.
De ambitie voor een Ecopark met een Kringloopwinkel kan in ieder geval op de sympathie
van de ChristenUnie rekenen.