Tag Archief van: AD Misdaadmeter


Op 7 november hebben de Programmabegroting  2019-2022. Tijdens deze bijeenkomst heeft de ChristenUnie een bijdrage gehouden met een terugblik vanuit 2022.  Deze bijdrage met een knipoog geeft weer welke ambities we hebben voor de komende jaren.
“Het is 2022. We vieren dit jaar 750 jaaGouda! Gouda staat er op veel fronten goed voor. Met behulp van fondsen en subsidies zijn de panden in de binnenstad aangepakt en zien er nu, in dit bijzondere herdenkings jaar, prachtig uit.
De voormalige panden van Punselie zijn herbouwd en sinds vorig jaar bevindt zich daar een leuk interactief museum, waar bezoekers zelf wafels kunnen maken. 
Eind 2019 is de Cheese Experience als publiekstrekker geopend en vanaf het begin is het een groot succes. Vorig jaar kwamen er ruim 100.000 bezoekers en de ambitie is om dit jaar meer dan 150.000 bezoekers te ontvangen. 
Maar er is meer goed nieuws: zo zijn we bijvoorbeeld sinds 2021 uit de top-25 van de AD Misdaadmeter en reiken we inmiddels jaarlijks een veiligheidsprijs uit. 
Dankzij allerlei investeringen in de stad is de economie tot grote bloei gekomen, is er nauwelijks leegstand van panden in de binnenstad en gaat het goed met de winkeliers en horeca. 
Het project Singelpark nadert haar voltooiing, het groen in de stad is keurig onderhouden en het Van IJzerdoornpark is samen met de bewoners grondig aangepakt. 
Een burgerinitiatief (“Gouda stroomt door”) heeft de afgelopen jaren samen met de Wateralliantie hard gewerkt aan crowdfunding met als resultaat dat hopelijk dit jaar een start kan worden gemaakt met het heropenen van de havensluis.

Op het terrein van GOUDasfalt is de klimhostel een fraaie blikvanger. De gasten hebben vanaf die plek een prachtig uitzicht op Gouda. De locatie is sinds 2020, toen een algeheel vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk is ingesteld, met meer dan 10.000 bezoekers, ook erg succesvol voor de jaarlijkse vuurwerkshow.
Vorig jaar is de eerste aanzet gegeven om in 2025 de eerste gasloze buurt in Gouda op te leveren. Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op openbare gebouwen en bij particulieren door een gezamenlijke inzet van partijen in de stad. Ook de buurtbatterij wordt steeds vaker benut.
Vanuit de raadsbrede werkgroepen Energietransitie en Klimaatadaptatie zijn allerlei ideeën uitgewerkt die de komende jaren zullen worden vorm gegeven. Het plein bij het Stadhuis is de afgelopen jaardebatplein geweest om met inwoners in gesprek te gaan over deze raadsbrede onderwerpen.
We leven sinds 2020 ook een stuk gezonder met elkaar, nadat in dat jaar in de Tweede Kamer het Nationaal Preventieakkoord met brede steun is tot stand is gekomen. Het college onderschrijft het belang van preventie en van een lokale aanpak als het gaat om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen met partners in de stad zijn mooie resultaten geboekt.
Het verkeer in de binnenstad is een stuk rustiger geworden nu de singels om de binnenstad heen, eenrichtingsverkeer zijn geworden. 
Bijzonder is dat we binnenkort een nationaal onderwijshuisvestingscongres in Gouda hebben over innovatieve bouwconcepten. Samen met private partijen heeft Gouda een plan ontwikkeld om bestaande scholen duurzaam te herontwikkelingen en komen er de komende raadsperiode ook nieuwe, toekomstbestendige multifunctionele gebouwen waar onderwijs onderdeel van wordt.
We zijn trots dat dit voorjaar een dependance van een HBO voor de zorg is geopend. Een lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling.
Gouda is blij dat goed wordt samengewerkt via het ondersteuningsnetwerk om het grote verschil tussen arm en rijk te verkleinen, om mensen uit de armoede te krijgen en vooral te voorkomen dat mensen in de schulden komen. De resultaten zijn hoopgevend.
Vorige week ontving ik een mail van een bewoner die meldde dat ze na 10 jaar werkloosheid dankzij de inzet van het college weer werk gevonden heeft. Voor haar kwam er zo een einde aan een lange en donkere periode in haar leven.
Ik sprak gisteren in de stad een bekende tijdens zijn wekelijkse wandeling met een oudere vrouw in een rolstoel. Zij kan nog thuis wonen omdat de zorg aan huis zó goed is dat ze haar vertrouwde woning niet hoeft in te ruilen voor een kamer in een verpleeghuis. Mooi dat de zorg op deze wijze vorm heeft gekregen in Gouda.
Voorzitter, ik sluit af en concludeer dat Gouda er op veel gebieden goed voor staat! De bewoners, organisaties, bedrijven, provincie en de gemeente hebben er met elkaar voor gezorgd dat Gouda één van de mooiste en beste steden in Nederland is geworden. GOUDA IS GOUD!”


Amsterdam is opnieuw de onveiligste stad van Nederland in de AD Misdaadmeter. Gouda daalt van plek 4 naar plek 8. De criminaliteit daalde bij ons, maar minder hard dan in andere gemeenten. Daardoor blijven we ondanks de veel betere cijfers in vergelijking met 2016 toch in de top-10 staan.

AD Misdaadmeter
Voor de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2017. De ranglijst van (on)veilige gemeenten komt tot stand door te kijken naar:
·     aangiftes en meldingen van 10 delicten: 
·    woninginbraak, 
·     inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, 
·     diefstal uit of vanaf een motorvoertuig, 
·     diefstal van auto of motor, 
·     zakkenrollen, 
·     bedreiging, 
·     mishandeling, 
·     straatroof, 
·     overvallen en 
·     vernieling
Deze delicten worden per gemeente afgezet tegen het inwoneraantal. Bovendien worden de delicten gewogen naar de impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. 
Gemeenten met minder dan 4000 inwoners zijn niet meegenomen in de ranglijst. Dit zijn de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog en de Gelderse gemeente Rozendaal. 
Over de tien delicten die meetellen in de Misdaadmeter zijn in 2017 in totaal 13 procent minder aangiften gedaan. Dat komt niet alleen omdat er minder aangifte wordt gedaan. De criminaliteit neemt – volgens het AD – ook daadwerkelijk af. 
Cybercrime
De Misdaadmeter kijkt niet naar cybercrime, omdat het een vergelijking wil maken tussen gemeenten: hoe veilig is je gemeente en waaraan zouden politie, justitie en gemeente meer aandacht moeten besteden. Cybercriminaliteit, zoals oplichting via internet of fraude via internetbankieren is niet gebonden aan een locatie. 
Gouda
Gouda doet er de laatste jaren van alles aan om o.a. het aantal inbraken te laten afnemen.
1.Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken 

2.Aanpak van ondermijning 

3.Voorkomen van radicalisering 

4.Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 

5.Terugdringen van sociale overlast 

-->
Met name het aantal woninginbrakenheeft invloed op de uitslag van de AD Misdaadmeter en met een daling van 21% van het aantal inbraken hebben we niet slecht gedaan. In de omgeving zijn overigens nog betere resultaten geboekt: Krimpenerwaard (-27,9%), Waddinxveen (-62,3%), Bodegraven-Reeuwijk (-49,4%) en Alphen aan den Rijn (-41,6%). Zuidplas deed het minder goed met een daling van slechts 5,2%
Meer overvallen in Gouda
Naast een flinke daling van het aantal woninginbraken, zien we ook een forse verbetering bij inbraak schuur, autokraak, autodiefstal, zakkenrollen en vernielingen.
Veel minder scoren we bij straatroof en overvallen, al gaat het absoluut gezien om een laag aantal misdrijven, 16 respectievelijk 7 meldingen.
Evaluatie veiligheidsbeleid
Dit jaar bespreekt de raad de evaluatie van het veiligheidsbeleid en duidelijk is dat we niet mogen gaan verslappen. Ondanks de forse daling van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen zijn het aantal meldingen nog altijd hoog. Uit de evaluatie zal blijken welke instrumenten effectief zijn gebleken en waar mogelijk gekozen zal moeten worden voor een andere aanpak. 

Wat ons betreft zullen we vervolgens samen met de inwoners (liefst op wijkniveau) moeten gaan bepalen welke inzet de komende jaren nodig is om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren.

Bron: AD
Vorige week publiceerde het AD de resultaten van de nieuwe Misdaadmeter. Gouda scoort daarin slecht. Na Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam is Gouda de meest onveilige stad van ons land! 
Vorig jaar stond Gouda nog op de negende plek en daar waren we toen al bepaald niet blij mee. Vooral bij het onderwerp “inbraken” doet Gouda het landelijk gezien beroerd: samen met het Gooi is de kans op een woningbraak in Gouda het grootst! 
Pak slaag
Op basis van de 4e plek bij de AD Misdaadmeter zijn we geneigd te zeggen dat we het op het gebied van veiligheid in Gouda niet goed doen, sterker: het lijkt wel dat we ondanks alle inspanningen een tegengesteld effect hebben bereikt. Een pak slaag dus voor Gouda?
Als je de resultaten per onderdeel bekijkt, blijkt dit toch een te snelle conclusie te zijn.
Op heel wat gebieden heeft Gouda het in 2016 juist beter gedaan dan in 2015:
Bron: AD
Behalve bij woninginbraak (+ 8,3%) en autodiefstal (+ 18.2%) hebben we het dus (fors) beter gedaan dan in 2015. 


Zo werkt de AD Misdaadmeter
 

Voor de samenstelling van de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2016. De ranglijst van (on)veilige gemeenten is berekend door te kijken naar de cijfers van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Deze delicten worden per gemeente afgezet naar inwoneraantal. Bovendien worden ze gewogen naar impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. Gemeenten met minder dan 4.000 inwoners zijn niet meegenomen. Dit zijn Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rozendaal (Gld.)

Voor Gouda is het dus lastig dat woningbraak zwaar drukt op het totale resultaat, alle inspanningen in de breedte ten spijt.


Landelijk is er overigens een dalende trend bij woninginbraak (-14%). Dat onderstreept dus wel de noodzaak om in Gouda er alles aan te doen om bij “woninginbraak” betere resultaten te gaan boeken.
Doorbreken spiraal
Gouda moet nog meer effort steken in inbraak preventie (inclusief subsidie regelingen voor hang- en sluitwerk en poortverlichting en beloning bij aanhouding + voorgeleiding inbrekers), Buurt Bestuurt en het oplossen van (pogingen) tot woninginbraak. 
Gelukkig zien we dat er steeds meer pogingen tot inbraak zijn en minder geslaagde inbraken, maar uiteindelijk zal het toch moeten gaan om het oppakken en veroordelen van de inbrekers en beïnvloeding van het gedrag aan de voorkant (in de gezinnen). Anders doorbreken we die spiraal nooit in Gouda. 
Extra mensen en middelen
Vanuit Den-Haag zal er daarom meer politie capaciteit beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast is het belangrijk om toch echt (weer) met gezinscoaches te gaan werken en dan niet alleen na een veroordeling, maar ook preventief.

We hebben het college gevraagd of er al meer bekend is over de mogelijkheden van het inzetten van een enkelband om recidive te verminderen en beter zicht te krijgen op het gedrag van (criminele) jongeren.
Ook pleit de ChristenUnie voor het beter bundelen van alle informatie op het gebied van veiligheid, zodat inwoners weten wat er op dit gebied allemaal gebeurt en mogelijk is.

Want éen ding is wel duidelijk: er moet een einde komen aan het negatieve imago op het gebied van veiligheid en de slechte positie bij de AD Misdaadmeter dat ons al jaren in de greep heeft.

Bron: AD

Op 21 mei is de jaarlijkse AD Misdaadmeter weer gepubliceerd. Ik was erg benieuwd of Gouda wat zou dalen, omdat de 7e in 2015 wel erg slechts was. Helaas hebben we het afgelopen jaar te weinig resultaat kunnen boeken op het gebied van inbraakpreventie, waardoor Gouda in de nieuwe misdaadmeter op plek 9 staat. Een lichte verbetering, maar nog lang niet goed genoeg.

Woninginbraak

Begin 2015 leek het aantal inbraken de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk is het totaalresultaat maar 2 inbraken minder dan 2014. Als rond de kerstperiode de actie “Basta” niet was gehouden, waren we waarschijnlijk zelfs slechter geëindigd dan het jaar daarvoor.

De resultaten over het eerste kwartaal van 2016 zullen waarschijnlijk ook weinig bemoedigend zijn, aangezien er op heel wat plaatsen in Gouda frequent wordt ingebroken. Het is dus noodzakelijk dat er drastische stappen worden gezet om deze vervelende trend te keren.
De snelle opkomst van WhatsApp groepen zal ongetwijfeld bijdragen aan het stijgen van de veiligheidsbeleving en de onderlinge betrokkenheid van bewoners, maar er is absoluut meer nodig.

De beveiliging van veel woningen kan vaak beter en dat scheelt al direct een aantal inbraken. Het college is voornemens met een kortingsactie te komen en het is te hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt, want het beter beveiligen verdient een hoge prioriteit.

Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners, gemeente en politie met elkaar gezamenlijk gaan werken aan de veiligheid in buurten. Dat gaat alleen goed als iedereen zich aan bepaalde afspraken committeert en alle betrokkenen een taak op zich nemen teneinde de veiligheid te bevorderen. 
Het is voor de politie ondoenlijk om alleen dit voor elkaar te krijgen!

Wat dat betreft ben ik blij dat op aangeven van collega Khaldi Tatou (PvdA) en mij er zeer waarschijnlijk gestart gaat worden met een pilot van Buurt Bestuurt.
In Gouda hebben we onlangs kennis kunnen maken met dit initiatief uit Rotterdam en deze opzet kan bijdragen aan minder inbraken in onze stad.

Zelf ben ik een bewonersgroep gestart en wij gaan met elkaar de beveiliging van onze woningen optimaliseren, regelmatig surveilleren en actief elkaar (en uiteraard de politie) informeren over verdachte zaken.

Diefstal en zakkenrollen

Er zijn gelukkig ook zaken die goed gaan in Gouda met betrekking tot de veiligheid: er worden minder auto’s en motoren gestolen (-17,5%). Daarnaast wordt ook veel minder uit deze voertuigen gestolen (-27,4%). Dat zijn flinke percentages en dat geeft aan dat het veiligheidsbeleid in Gouda op deze punten goed functioneert.

Zakkenrollen is helemaal teruggelopen en is met maar liefst 38,2% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Mishandeling en bedreiging

Mishandeling en bedreiging is voor mensen die het overkomt heel ingrijpend en het is daarom belangrijk dat hier veel aandacht voor is bij het veiligheidsbeleid.
Gelukkig worden op deze terreinen goede vorderingen gemaakt: Bedreiging neemt sterk af (-23, 4%) en ook het zakkenrollen (-38,2%)


Overvallen

In Gouda zijn er gelukkig weinig overvallen, maar procentueel gezien is deze categorie het afgelopen jaar het sterkste gestegen: van 4 naar 6, wat een stijging van 50% betekent.

Marokkaans-Nederlandse inbrekers

Duidelijk is dat Gouda nog meer zal moeten inzetten op het voorkomen van inbraken en daarvoor zal iedereen een steentje moeten bijdragen.
Daarnaast is het van belang dat binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap men beter in staat is om de jongeren te weerhouden om te gaan inbreken. In veel gevallen zijn jongeren uit deze gemeenschap namelijk bij inbraak de dader…!
We moeten voorkomen dat we steeds meer energie en tijd in repressie gaan steken. 
Investeren in de bron zal op termijn hopelijk meer effectief zijn.

Kortom, er is nog veel werk te doen op het gebied van veiligheid en vanuit mijn rol als raadslid en buurtbewoner zal ik ook mijn steentje bijdragen. 
Want samen maken we de stad veiliger!

Op 12 mei werd bekend dat Gouda in de meest recente AD
Misdaadmeter is gestegen naar – schrik niet – de 7e plek. In 2014
was al het schrikken met een 11e plek.
Ondanks alle inspanningen die er zijn gedaan om de misdaad
in Gouda aan te pakken gaat het nog altijd niet hard genoeg. Het komt vooral
door het aantal inbraken dat Gouda maar stijgen op deze misdaadmeter. Maar ook
het aantal vernielingen en bedreigingen zijn zorgwekkend.
Dat is ook precies de reden dat de ChristenUnie al langer
pleit voor innovatieve oplossingen en een specifieke aanpak.
Marokkanen
Al jaren is bekend dat de Marokkaanse Nederlandse jongeren
sterk zijn oververtegenwoordigd bij de meldingen over overlast en
criminaliteit. De huidige aanpak is generiek en heeft geen specifieke focus op
deze groep. Naar onze mening moet dat wel gebeuren, omdat deze groep heel
specifieke kenmerken heeft en naar verwachting met een generieke aanpak ook
niet doelmatig genoeg kan worden aangepakt.
We zijn daarom blij dat een raadsmeerderheid deze opvatting
deelt middels het steunen van een motie die we hierover in april jl. hebben
ingediend en het is nu aan de verantwoordelijken in Gouda om hier concreet
handen en voeten aan te geven.

Cijfers
Het is onacceptabel dat we in 2014 nog altijd met bijna 600
inbraken te maken hebben gehad en ook het aantal vernielingen (758), meldingen
over bedreigingen (253) en mishandelingen (291) zijn erg hoog.
De aanpak in Gouda volstaat dus niet met een specifieke
focus op inbraken, maar zal breder moeten worden vormgegeven om ervoor te
zorgen dat we structureel veiliger worden.


 Innovatief
Het is daarom interessant om naast investeren in
preventieve maatregelen iets innovatiefs te doen en te investeren in een
faciliteit die alle communicatie middelen in een straat of buurt aan elkaar
verbindt. Dan gaat het om traditionele telefoons, smartphones en alarmsystemen.
Als er dan een alarmsysteem afgaat krijgt de omgeving direct een melding en men
kan elkaar ook simpel waarschuwen bij verdachte omstandigheden. Op deze manier
kan naar onze mening het aantal inbraken op korte termijn drastisch worden
teruggebracht!
De ChristenUnie heeft in april bij het behandelen van
het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad een motie hiervoor ingediend die met
een grote meerderheid is aangenomen. Nu is het college aan zet om hier concreet
uitvoering aan te gaan geven.2015
Lichtpuntje is dat begin 2015 het beter gaat in Gouda op het
gebied van veiligheid, aldus politiechef Hans Blaauw. In het AD meldt hij: “Ten
opzichte van andere plaatsen daalden onze cijfers niet hard genoeg, maar dat is
de eerste vier maanden van dit jaar anders, nu dalen we wel sneller dan de
rest.” Volgens hem komt dat door een aantal zaken: scherpte van de politie, de
juiste criminelen die in de cel zitten en een toenemend aantal mensen dat 112
belt bij verdachte situaties.
Laat de inzet van iedereen in  Gouda: bewoners, gemeente, politie en
justitie, erop gericht zijn dat de veiligheid in Gouda in 2015 veel beter wordt
en we dat in ieder geval volgend jaar uit de top-10 van de AD Misdaadmeter
verdwenen zijn.


Cijfers AD Misdaadmeter
Onderwerp                                                Plek
2015
     
Woninginbraak                                                  
Inbraak uit bedrijven                                   22
Diefstal uit motorvoertuigen                       17
Vernielingen                                                9
Zakkenrollen                                               57
Aantasting openbare orde                           15
Mishandeling                                              22
Openlijk geweld                                          93
Straatroof                                                    46
Overval                                                      118
Aanranding                                                 50
Verkrachting                                              225
Bedreigingen                                               6
Fraude                                                         34