Tag Archief van: 2015


Op 12 mei werd bekend dat Gouda in de meest recente AD
Misdaadmeter is gestegen naar – schrik niet – de 7e plek. In 2014
was al het schrikken met een 11e plek.
Ondanks alle inspanningen die er zijn gedaan om de misdaad
in Gouda aan te pakken gaat het nog altijd niet hard genoeg. Het komt vooral
door het aantal inbraken dat Gouda maar stijgen op deze misdaadmeter. Maar ook
het aantal vernielingen en bedreigingen zijn zorgwekkend.
Dat is ook precies de reden dat de ChristenUnie al langer
pleit voor innovatieve oplossingen en een specifieke aanpak.
Marokkanen
Al jaren is bekend dat de Marokkaanse Nederlandse jongeren
sterk zijn oververtegenwoordigd bij de meldingen over overlast en
criminaliteit. De huidige aanpak is generiek en heeft geen specifieke focus op
deze groep. Naar onze mening moet dat wel gebeuren, omdat deze groep heel
specifieke kenmerken heeft en naar verwachting met een generieke aanpak ook
niet doelmatig genoeg kan worden aangepakt.
We zijn daarom blij dat een raadsmeerderheid deze opvatting
deelt middels het steunen van een motie die we hierover in april jl. hebben
ingediend en het is nu aan de verantwoordelijken in Gouda om hier concreet
handen en voeten aan te geven.

Cijfers
Het is onacceptabel dat we in 2014 nog altijd met bijna 600
inbraken te maken hebben gehad en ook het aantal vernielingen (758), meldingen
over bedreigingen (253) en mishandelingen (291) zijn erg hoog.
De aanpak in Gouda volstaat dus niet met een specifieke
focus op inbraken, maar zal breder moeten worden vormgegeven om ervoor te
zorgen dat we structureel veiliger worden.


 Innovatief
Het is daarom interessant om naast investeren in
preventieve maatregelen iets innovatiefs te doen en te investeren in een
faciliteit die alle communicatie middelen in een straat of buurt aan elkaar
verbindt. Dan gaat het om traditionele telefoons, smartphones en alarmsystemen.
Als er dan een alarmsysteem afgaat krijgt de omgeving direct een melding en men
kan elkaar ook simpel waarschuwen bij verdachte omstandigheden. Op deze manier
kan naar onze mening het aantal inbraken op korte termijn drastisch worden
teruggebracht!
De ChristenUnie heeft in april bij het behandelen van
het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad een motie hiervoor ingediend die met
een grote meerderheid is aangenomen. Nu is het college aan zet om hier concreet
uitvoering aan te gaan geven.2015
Lichtpuntje is dat begin 2015 het beter gaat in Gouda op het
gebied van veiligheid, aldus politiechef Hans Blaauw. In het AD meldt hij: “Ten
opzichte van andere plaatsen daalden onze cijfers niet hard genoeg, maar dat is
de eerste vier maanden van dit jaar anders, nu dalen we wel sneller dan de
rest.” Volgens hem komt dat door een aantal zaken: scherpte van de politie, de
juiste criminelen die in de cel zitten en een toenemend aantal mensen dat 112
belt bij verdachte situaties.
Laat de inzet van iedereen in  Gouda: bewoners, gemeente, politie en
justitie, erop gericht zijn dat de veiligheid in Gouda in 2015 veel beter wordt
en we dat in ieder geval volgend jaar uit de top-10 van de AD Misdaadmeter
verdwenen zijn.


Cijfers AD Misdaadmeter
Onderwerp                                                Plek
2015
     
Woninginbraak                                                  
Inbraak uit bedrijven                                   22
Diefstal uit motorvoertuigen                       17
Vernielingen                                                9
Zakkenrollen                                               57
Aantasting openbare orde                           15
Mishandeling                                              22
Openlijk geweld                                          93
Straatroof                                                    46
Overval                                                      118
Aanranding                                                 50
Verkrachting                                              225
Bedreigingen                                               6
Fraude                                                         34