Tag Archief van: 10 tips voor duurzaamheid

De
ChristenUnie fractie in Gouda doet op vrijdag 10 februari 2017 met z’n allen mee aan de warme truiendag. In deze blog vertel ik waarom er een warme
truiendag is, wat we zelf doen en hoe de ChristenUnie landelijk in het verkiezingsprogramma
“Hoopvol realistisch” aandacht besteed aan duurzaamheid en het terugdringen van
de CO2 uitstoot. 

Waarom een warme truiendag?

Op de site van de actie www.warmetruiendag.nl is duidelijk uitgelegd wat het doel van deze dag
is.
De
groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk
jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op
deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal
minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2.
De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat we iets doen is hard nodig,
niet voor niets werd de regering onlangs
op
de vingers getikt
om haast te maken met het klimaatbeleid.
Daarbij krijgt energiebesparing in het huidige landelijke energiebeleid
nauwelijks de aandacht die het verdient. Een gemiste kans, wat ons betreft!’

Ons CO2 budget raakt daarnaast
op! Kijk maar eens naar deze
infographic
van de Volkskrant. Bovendien is er veel energie te besparen bij het verwarmen
van woningen, kantoren en scholen. Bijna een kwart van ons energiegebruik wordt
ingezet voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Dat betekent dat hier ook
een hele grote winst te boeken is voor het klimaat!

Wat doen wij?

Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met
duurzaam leven en na te denken over wat jij zelf kan doen. Hoe vaak wijzen we
niet naar een ander die nog minder duurzaam is en we dus het zelf ook niet zo
nauw hoeven nemen. Of maak jij het verschil al? Eerder schreef ik een blog
waarin ik
10 tips gaf voor duurzaamheid
thuis
. Wellicht
geeft dit wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Als gehele fractie van de
ChristenUnie gaan we de uitdaging aan om een dagje de verwarming een graadje
lager te zetten. Dit doen we voor de fun maar ook zeker voor het statement. De
oude leus ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is actueler dan ooit. 

Hoopvol realistisch

In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer gaat de
ChristenUnie voor een gezonde en groene economie. Een passage uit dit
verkiezingsprogramma die aansluit bij de doelstelling van de warme truiendag:

Een investering in energiebesparing betaalt zich
dubbel en dwars terug. Het levert milieuwinst op, afbouw van het Gronings gas,
een flinke kostenbesparing voor huishoudens en bedrijven, meer comfort in
woningen en een impuls voor de bouwsector. Onze warmtevoorziening moet snel
onafhankelijk worden van aardgas. Huishoudens worden zelfvoorzienend en gaan
zelfopgewekte zonne-energie opslaan. Steeds goedkopere zonne-energie en
windenergie zullen leiden tot het einde van het fossiele tijdperk en het
sluiten van kolencentrales. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling versnellen
door CO2-uitstoot veel zwaarder te belasten en hogere milieueisen aan
elektriciteitscentrales te stellen.

Als ChristenUnie gaan we dus zowel lokaal als landelijk voor
een duurzame samenleving. Doe met ons mee en stem in maart op de ChristenUnie!