,

Stuurt Albert Heijn aan op confrontatie met de Goudse binnenstad?

Foto: Karel Baarspul
Onlangs hebben alle politieke fracties kritische vragen gesteld aan het college over de overlast die AH veroorzaakt voor bewoners in de binnenstad door de tijdstippen waarop ze wil laden en lossen.
De antwoorden op deze vragen zijn nog niet eens binnen of er is weer een nieuwe ontwikkeling: Albert Heijn is voornemens om te gaan uitbreiden met 2 panden naast de huidige winkel. Dit bericht het Gouds Dagblad in twee opeenvolgende artikelen:
Gesprek met Albert Heijn
Op 19 mei jl. heeft een vertegenwoordiging van buurtvereniging Naaierstraat gesproken met de filiaalmanager en stafmedewerker van Albert Heijn op de markt om te bezien of ze tot voor beide partijen aanvaardbare afspraken konden komen.
De uitkomst was voor de bewoners teleurstellend, omdat ze geen enkele toezegging hebben gekregen.
Vanuit de buurtvereniging kregen we de volgende terugkoppeling uit het gesprek:
“Voor Albert Heijn is een extra levering van verse artikelen op zondagmiddag belangrijk om op maandag om 7.00 uur open te kunnen gaan. Als de gemeente Gouda voor deze levering toestemming geeft, zullen ze dat zeker gaan doen. Dit zal extra overlast op zondag voor de omgeving veroorzaken.”


Geen grote vrachtwagens in de binnenstad

Albert Heijn is niet van plan andere vervoermiddelen te gaan inzetten, omdat ze volgens eigen zeggen “handelen conform de huidige gemeentelijke regels“. Er zal dus een ander beleid vanuit de gemeente moeten komen om hier een verandering te kunnen bewerkstelligen. 

Wat de ChristenUnie betreft moet er nu eens serieus werk worden gemaakt van duurzame vervoermiddelen en het realiseren van een Binnenstad Service voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad. Het is niet acceptabel dat er zulke grote vrachtwagen door de smalle en kwetsbare straten van de binnenstad rijden!

Gaat Albert Heijn uitbreiden?

De bewoners hebben bespreekbaar proberen te maken of AH open staat voor een kleinere winkelformule. Of zijn er wellicht plannen voor een AH XL? Ze kregen als reactie dat de gesprekspartners dat niet wisten, aangezien dit bij de beleidsmakers van AH ligt. Een paar dagen later citeert Gouds Dagblad een woordvoerder van AH die bevestigt dat er concrete plannen zijn voor uitbreiding. Toch wel opmerkelijk…
Zo gaat het volgens de bewoners van de Naaierstraat al 30 jaar: de filiaalmanager hoort de bewoners aan. Reageert dan dat hij verder van niets weet en niets voor hen kan doen. Ondertussen werkt AH verder aan uitbreidingsplannen waar de bewoners (als ze geluk hebben) alleen in de krant iets over kunnen lezen. Ze lopen continue achter de feiten aan. Het is dan steeds weer slikken en hopen op wat concessies richting de bewoners.
“Er is in het verleden al toestemming gegeven voor ruimere openingstijden. Als de gemeente nu ook nog toestemming geeft voor laden en lossen op zondag én toestemming geeft voor uitbreiding van het vloeroppervlak zonder hier voorwaarden aan te verbinden, dan staat AH niets meer in de weg om door te groeien zonder dat zij daarbij rekening hoeft te houden met het welzijn van binnenstadsbewoners. Dat vinden wij geen gezonde situatie.” aldus de buurtvereniging.
Vragen aan college
Naar aanleiding van de meeste recente nieuwsberichten hebben we – samen met VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP, GBG, SP,  en Partij voor de Dieren – vervolgvragen aan het college gesteld:
 • Bent u bekend met plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?
 • Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat besluitvorming hierover zal plaatsvinden?
 • In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?
 • Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?
 • In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunning aanvraag?
 • In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?
 • Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad? 
 • In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

Als we alle antwoorden hebben ontvangen, zullen we met elkaar bespreken in hoeverre we nog vervolgacties gaan ondernemen.


Tenslotte


De ChristenUnie is niet zonder meer tegen uitbreiding van de Albert Heijn. Veel inwoners van de binnenstad zullen er blij mee zijn en het vermindert de leegstand op de markt. Maar er moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt met de bewoners en er zal nu echt eens serieus werk gemaakt moeten gaan worden aan het verminderen van overlast door zwaar verkeer in de binnenstad.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

13 antwoorden
 1. Henkjan de Jong
  Henkjan de Jong zegt:

  Zo jammer dat we dit in de krant moeten lezen, terwijl een afvaardiging van de buurtvereniging vorige week nog met de filiaalmanager om tafel zat. Toen geen woord hierover. Waarom neemt Albert Heijn de vragen van bewoners niet serieus?

  Beantwoorden
 2. A. Noniem
  A. Noniem zegt:

  Mijn zorg is dat er dan meer koeling nodig om alles aan extra winkels goed te kunnen koelen. En airco's.. Waar worden die geplaatst?
  Hoe voorkomt AH dat die het zicht belemmeren en het historische stadsgezicht mogelijk tekort doen? Uitbreiding winkel is prima. Mits er GÉÉN UITBREIDEN VAN DE OVERLAST komt

  Beantwoorden
 3. PIETER
  PIETER zegt:

  Uitbreiding : prima! Een grote behoefte van veel binnenstad-bewoners omdat de huidge AH heel erg klein en inefficient is, en eindelijk de leegstaand een beetje bestreden op de Markt. Laat de gemeente de gelegenheid aangrijpen voor bindende afspraken over het vrachtverkeer, als voorwaarde voor de uitbreiding.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Jullie weten toch wel dat jullie je huis gekocht hebben in een binnenstad?

  Ik vraag me oprecht af of jullie heel de dag naar buiten zitten te kijken en alles wat rond deze ah gebeurt in een dagboek schrijven.
  Ik snap echt wel dat het vervelend kan zijn dat er zoveel wagens komen. Dit zijn toch niet alleen wagens van deze winkel?

  Ik zou me meer druk maken om de armoedige uitstraling van de gehele naaierstraat!!

  Beantwoorden
 5. Henkjan de Jong
  Henkjan de Jong zegt:

  Grappig, Anoniem, dat je het over de armoedige uitstraling van De Naaierstraat hebt. Ook daar vraagt de buurtvereniging al jaren aandacht voor. Zie: http://denaaierstraat.nl/herinrichting.html. Maar ook hier is het lastig iets voor elkaar te krijgen i.v.m. de belevering van winkels aan de Markt. Zij zien graag brede, functioneel ingerichte straten met veel ruimte voor laden en lossen. Bewoners zouden graag zien dat de stoepen breder worden en de straat meer uitstraling krijgt. Het een heeft dus weer met het ander te maken. Het straatbeeld laat goed zien wat (tot nu toe) voorrang krijgt.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Inderdaad, een arnmoedige uitstraling!! Onze stad mist allure omdat alles maar toegestaan is. Niemand die er op let. Alles voor de toerist en consument. Aan de bewoners wordt veel te weinig gedacht.
  Verbreed de stoepen zodat het verkeer geen kans krijgt om zo hard te rijden als nu gebeurt. Weiger het vele zware verkeer om vernieling aan huizen te voorkomen. We roepen het al jaren, maar niemand die iets doet.
  En of we nu de AH moeten uitbreiden om de leegstand tegen te gaan vraag ik me af. Ga voor winkels met kwaliteit! Zorg voor sfeer en uitstraling!

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  En borg dat zondags niet bevoorraad wordt. Liefst zondag sluiten van deze overlastplek. En inderdaad alleen alleen kleine elektrische
  bevoorrading. Dus hier kiezen voor rusten duurzaamheid en zondagsrust. Shalom

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  AH-Erlebnisse

  Vooropgesteld: de Naaierstraat is een van de leukste straten om in te wonen, in een van de mooiste histrische binnensteden van Nederland – zelfs met (of ondanks?) een AH als buurman.

  Zoals ik al aangaf in mijn reactie op het andere artikel, werden we na ons gesprek met AH verrast door de artikelen in het Gouds Dagblad. Het bericht van zaterdag kon nog gelezen worden als onbevestigd, maar in het bericht van gisteren kwam een woordvoerder van AH aan het woord, die "al jaren stilletjes bleek te dromen van een dergelijke aanpassing".

  In het artikel wordt aan de ene kant gewezen op de lay-out van de winkel, en dat die zich niet verhoudt tot de "1.5 meter"-samenleving. Aan de andere kant is er natuurlijk dat "al jaren stilletjes dromen", wat blijkbaar al is begonnen toen Corona alleen nog een biermerk was.

  We raken hier aan de kern van het probleem. We hebben een Rupsje Nooitgenoeg in ons midden. Sommige bewoners van onze straat zien dit al 30, 40 jaar gebeuren. Een ogenschijnlijk kleine wijziging, makkelijk weg te zetten als "ach, doe niet zo moeilijk: het gaat nergens over", wordt gevolgd door nog zo'n kleine wijziging, of zelfs een grotere wijziging.

  De grotere winkel wordt nu verkocht als "corona"-maatregel: brede paden, veilig van opzet. Maar als er straks (?) een vaccin is, dan kan die winkel natuurlijk weer net zo vol gezet worden als de huidige winkel – en dan zijn we er niet meer met 1500 vrachtwagens per jaar.

  Nogmaals: onze antennes staan in de ogen van sommigen misschien wat fijngevoelig afgesteld, op het registreren van wel erg lichte aardschokken – maar het zal duidelijk zijn, dat dat alleen maar is omdat we de afgelopen 117 jaar geleerd hebben dat daarna meestal de Grote Beving volgt, inclusief de bijbehorende puinhopen. We zetten ons schrap, da's alles.

  Frank Beeren

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Kunnen we niet van de nood een deugd maken:
  – AH koopt de leegstaande panden op en renoveert deze
  – AH vervangt het lelijke plastic logo en het trespaspul aan de voorzijde door kwaliteitsmaterialen met een historische grandeur en maakt het af met een bescheiden, handgesmeed uithangbord
  – AH belooft haar winkel ruim op te zetten en dit voor altijd zo te laten zonder kruipdoor sluipdoor paadjes meer
  – AH streeft niet meer naar maximale omzet per vierkante meter, maar naar maximaal geluk per vierkante meter voor haar klanten en buurtbewoners
  – AH bouwt een mooi historisch poortje aan de achterzijde in de Naaierstraat waar stille elektrische auto's kunnen laden en lossen uit het zicht van bewoners, de laad- en losplaats is niet meer nodig, AH geeft deze dus weer terug aan de stad
  – AH, bewoners en de gemeente knappen samen de Naaierstraat op met brede stoepen waar kinderen op kunnen spelen en veel ruimte voor rolstoelers en kinderwagen, met een knipoog naar het oude grachtje dat er vroeger doorheen liep en met veel groen
  – jaarlijks vieren AH en bewoners hun partnerschap met een groot buurfeest, AH levert de drankjes en bewoners delen hapjes uit aan de medewerkers van AH

  Niets houdt ons tegen. Nu nog een beetje goede wil 🙂

  Beantwoorden
 10. Gerard
  Gerard zegt:

  Ach, ach, ach. De Gemeente is al sinds de 70-80er jaren ,,bezig,, vrachtwagens uit het centrum te weren.
  Wat is er van een goed doordacht plan over om het grote parkeerterrein bij het station te gebruiken voor het lossen van de vrachtwagens en dan de stad te laten bevoorraden dmv kleine (elektrische?) auto's.
  45 jaar verder. Niets gebeurd. Ja WEER een supermarkt erbij in de Passage, WEER overlast van bevoorrading.

  Beantwoorden
 11. Tom van der Linden
  Tom van der Linden zegt:

  Vorig jaar heeft de gemeente een aantal trillingsmetingen t.g.v. vrachtverkeer in de binnen-stad laten uitvoeren op grond waarvan er besloten is tot een maximumgewicht van 20 ton. Dat is nog veel als men het bijzonder lage draagvermogen van de ondergrond in de binnen-stad beschouwd. Tot op grote diepte (tot 8,00 m – NAP in het zuidoosten van de binnenstad tot 13.00 – NAP en het noordoostelijk deel) worden sondeerwaarden gemeten tussen de 0,5 en 0,8 MPA (nauwelijks meer dan dat van veen). Om een huis op staal te bouwen is min-stens 5 Mpa noodzakelijk. Het is dan ook geen wonder dat veel bewoners van de binnenstad de trillingen van zware vrachtwagen duidelijk voelen en het huis horen kraken. Ik vind de 20 ton toelaatbare vracht, zeker als de frequentie van de vrachtwagenbelasting zo hoog is, nog veel (vergeleken met de toelaatbare belastingen in de binnenstad van Utrecht [maximale aslasten van 2,0; 3,5; 4,0; 5,0; 8,0 en 9,0 ton]). Trillingen veroorzaken verdichtingen in de ondergrond en door het ongelijke gewicht van (delen van) huizen ongelijke zakking. De bin-nenstad kent dan ook veel gevallen van scheurvorming in huizen. En scheefzakkende kade-muren.
  Om die redenen pleit ik ervoor de toelaatbare vrachtwagenbelasting nog eens kritisch te bekijken, en er vooral naar te streven het tonnage en het aantal vrachtwagenbewegingen in de binnenstad drastisch te beperken. Niet alleen die van AH, maar in de gehele binnenstad. En daar hoort ook een beperking van het totale gewicht van de dagelijks aangevoerde goe-deren bij.
  De stad is ook van de bewoners, die toch veel geld en energie steken in het behoud van het historisch karakter, de leefbaarheid, de culturele evenementen, etc.

  Beantwoorden
 12. Arjan Versteeg
  Arjan Versteeg zegt:

  Gaan werken met venstertijden voor laden en lossen en kleinere/schonere vrachtwagens. Binnenstad service is een prima idee, kan de politiek alleen maar stimuleren en misschien zelfs voorwaarden scheppen. Maar uiteindelijk gaat het er om of er politiek lef getoond wordt en niet gezwicht wordt voor de grote jongens.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie