,

Strijd tegen campers?

De campers in Gouda houden de bewoners en de lokale politiek al enige tijd bezig. Op Klein Amerika zijn officieel 30 camper standplaatsen, maar het kwam vorig jaar regelmatig voor dat er tot wel 90 campers daar stonden geparkeerd. De ChristenUnie vraagt hier al een enige tijd aandacht voor. Bij een aantal mensen leeft nu het beeld dat wij niet blij zijn met de campertoeristen en we tevreden zullen zijn met de huidige maatregelen. Dit beeld wil ik graag wat nuanceren.

Handhaven

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat regels moeten worden gehandhaafd. Als we met elkaar afspreken dat er 30 campers op Klein Amerika (op officiële standplaatsen!) ‘s-nachts geparkeerd mogen blijven, dan moeten we niet toleren dat er soms wel 3x zoveel campers op Klein Amerika staan.
Om het probleem op te lossen dient het college ofwel het aantal standplaatsen te verhogen op Klein Amerika, hiervan is de ChristenUnie geen voorstander, dan wel dient er te worden gehandhaafd.


Sinds 4 april heeft het college ervoor gezorgd dat er extra borden zijn neergezet op Klein Amerika waarop duidelijk staat vermeld dat er een parkeerverbod voor campers geldt tussen 22.00 en 6.00 uur. Bij overtreding wordt een boete van € 195,- opgelegd.
Op drukke momenten wordt door verkeersregelaars en kaasmeisjes geattendeerd op deze nieuwe regels.

De situatie is nu voor campers in ieder geval helder en de tijd zal leren of er nu ook inderdaad in de nachtelijke uren niet meer dan 30 campers op Klein Amerika staan.


Welkom

Campertoeristen zijn dus van harte welkom in Gouda. Overdag is er volop gelegenheid om op parkeerplaatsen rond het centrum te parkeren en voor een beperkt aantal campers bestaat dus de mogelijkheid om te kunnen overnachten. 


Buiten Gouda zijn er diverse campings waar ook de mogelijkheid bestaat om te overnachten. Als er geschikte locaties zijn aan de rand van Gouda waar particulieren of ondernemers parkeerkeerfaciliteiten willen gaan aanbieden, dan kunnen ze uiteraard daarvoor een verzoek indienen. Wellicht zijn er nog (beperkte) mogelijkheden in (het centrum van) Gouda, maar we moeten van onze parkeerplaatsen geen campings gaan maken en ook goed oog blijven houden voor mogelijke overlast voor omwonenden.


Tarief

De tarieven voor campers zijn laag. Op Klein Amerika hoef je voor 24 uur parkeren maar € 8,- te betalen en daarmee is deze locatie een concurrent t.o.v. campings.
Wij hebben daarom een pleidooi gevoerd om voor campers een aangepast tarief te gaan hanteren van bijvoorbeeld € 16,- per 24 uur.

Volgens de gemeente Gouda is zo’n aangepast tarief specifiek voor campers niet mogelijk:
“Het beheer van de parkeerterreinen en daarmee ook de camperplaatsen maakt deel uit van de gemeentelijke parkeerexploitatie. Er kan geen ander tarief voor parkerende campers worden gehanteerd aangezien deze bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijwel altijd geregistreerd staan als personenvoertuig en het een algemeen parkeerterrein met een voor ieder zelfde parkeersector betreft.

Op de locatie waar de 30 campers kunnen overnachten kunnen ook auto’s parkeren. Door dit gemengde gebruik wordt de parkeercapaciteit optimaal benut. Een apart tarief instellen voor overnachtende campers vergt forse aanvullende investeringen ten behoeve van het beheer van deze plaatsen en het in rekening brengen van de kosten.”

Een oplossing die zou kunnen volgens de gemeente Gouda is het huidige tarief voor 24 uur te veranderen in een dagtarief die geldt tot 0.00 uur. Een overnachting kost dan het dubbele tarief. Feit blijft dan wel dat de campers die alleen overdag komen voor heel weinig geld daar staan en meerdere plekken per camper in beslag nemen. Wat de ChristenUnie betreft moet daar nog eens goed naar gekeken worden, aangezien in het buitenland er soms wel aangepaste tarieven gelden.


Onlangs heb ik daarom de vraag over gedifferentieerde tarieven nogmaals gesteld en toen kwam er een stuk genuanceerder antwoord:

“Het betreft een parkeerterrein waarop zowel campers als auto’s en touringcars (gemengd) kunnen parkeren. Het differentiëren in tarieven vereist de permanente aanwezigheid van personeel die per voertuig aangepaste tarieven in rekening moet brengen en alle voertuigen hierop handhaaft. De meerkosten hiervan wegen niet op tegen het hanteren van hogere tarieven voor andere voertuigen dan auto’s.”


Het komt er dus op neer dat er een praktische oplossing moet worden gevonden 🙂


Handhaving en overlast

Omdat de campers meerdere parkeerplaatsen in beslag nemen en soms ook op plekken staan waar ze helemaal niet mogen parkeren, was ik benieuwd naar de handhaving. Opvallend is namelijk het antwoord van het college dat ik jaar kreeg en nu opnieuw ontving: “Campers die hinderlijk dan wel gevaarlijk geparkeerd staan worden gehandhaafd, net als andere voertuigen.”
Het gaat er dus niet zozeer om of ze juist of onjuist geparkeerd staan, maar het gaat  om een hinderlijke of   gevaarlijke situatie. Heel bijzonder…

Tenslotte

We blijven de ontwikkelingen rond de campers volgen, waarbij we de campertoeristen van harte welkom heten in onze mooie stad Gouda, maar de overnachtingsmogelijkheden willen beperken. Ook zullen we blijven proberen om te tarieven voor het parkeren van campers te laten aanpassen.


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie