Deze website wordt geëxploiteerd door ChristenUnie Gouda. Indien u een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres en dergelijke. De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek.

ChristenUnie Gouda besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. ChristenUnie Gouda is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

De informatie op deze website heeft een voorlichtend en informatief karakter. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover ChristenUnie Gouda geen controle heeft. ChristenUnie Gouda is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van ChristenUnie Gouda. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van ChristenUnie Gouda vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

ChristenUnie Gouda behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.