,

Scootmobiel goed verzekerd?

CU fractie ongerust over kosten schade hulpmiddelen

Na het lezen van een artikel in het AD van 23 januari 2022 waren we als ChristenUnie Gouda ongerust of Gouwenaars die een hulpmiddel hebben, bij eventuele schade wel goed verzekerd zijn. Stel dat iemand zijn scootmobiel in de sloot rijdt omdat bij het parkeren deze niet op de handrem was gezet, dan kost vervanging veel geld, een scootmobiel kost snel 8000 euro.

Namens de fractie stelde ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos, door middel van zogenaamde artikel 39, hierover vragen aan het college (zie ook deze link). Onlangs kregen we antwoord op onze vragen. De vragen en antwoorden lees u hieronder.

Vragen en antwoorden aan college

  1. Herkent het college dat gebruikers van hulpmiddelen aansprakelijk zijn voor schade als de gebruiker (per ongeluk) zelf schade heeft veroorzaakt aan het hulpmiddel? Antwoord: Het college herkent bovenstaande niet. Tot op heden zijn (reparatie)kosten nooit verhaald op cliënten. Als een cliënt incidenteel schade maakt dan neemt de gemeente/hulpmiddelenleverancier de kosten voor herstel voor zijn rekening. Bij herhaalde schades wordt een gesprek aangegaan met de cliënt en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Cliënten met een PGB kunnen eventuele reparatiekosten, verzekeringskosten en onderhoudskosten declareren. Voor hulpmiddelen die vanuit ZIN (zorg in natura) zijn verstrekt geldt dat deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs.
  1. Zijn er bij het college gevallen bekend waarbij de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel?  Antwoord: Bij het college zijn geen cases bekend waarin de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel.
  2. Overweegt het college op basis van deze informatie en duiding (aanvullende) afspraken te maken met de leveranciers van hulpmiddelen over het casco verzekeren van hulpmiddelen zodat personen die gebruik maken van deze hulpmiddelen niet de dupe zijn onverhoopte schade? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het college is ervan overtuigd dat de geldende afspraken met hulpmiddelenleveranciers passend zijn en is niet voornemens deze op basis bovengenoemde informatie te wijzigen. Momenteel geldt dat bij verlies, (specifieke) schade of diefstal van hulpmiddelen een vervangend hulpmiddel beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, via de leverancier. Deze werkwijze blijkt adequaat en voordeliger dan casco verzekeren.

Gebruiker draait niet op voor kosten

Als ChristenUnie Gouda zijn we blij met de antwoorden van het college. Wanneer iemand zijn/haar scootmobiel per ongeluk in de sloot rijdt omdat deze niet op de handrem stond bij het parkeren, draait deze persoon niet op voor de kosten. Natuurlijk is het zo dat je als gebruiker zorgvuldig om moet gaan gaat met je hulpmiddelen en dit wordt ook vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Mocht het toch een keer mis gaan dan heeft de gemeente Gouda het  goed geregeld en is de gebruiker niet de dupe en kan hij of zij met een vervangende scootmobiel (hopelijk) weer snel op pad.

 

Beeld: Unsplash.com

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie